Звіт ОДПІ

1.      Матеріали щодо роз’яснення податкового законодавства.

Декларування – 2016.

 

Кампанія декларування у 2016 р. має свої відмінності від попередніх років. У зв'язку з набранням чинності з 01.01.2015 р. норми Закону №71 щодо поширення на фізичних осіб порядку оподаткування доходів військовим збором за результатами 2015 р. фізичні особи визначають додаткові зобов'язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору. З цією метою з 01.01.2016 р. введено в дію нову податкову декларацію про майновий стан і доходи, форму якої затверджено наказом № 859. Про те, як задекларувати доходи, отримані у 2015 р., йтиметься у цій статті.

Кожен громадянин має право отримати безоплатні послуги із роз'яснення щодо порядку заповнення нової податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — декларація) та допомогу при її заповненні в контролюючому органі за місцем податкової адреси платника податків. При цьому контролюючі органи забезпечують платників податків бланками декларації безоплатно.

 

Додаток 1

Способи подачі декларації

Декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

• особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

• надсилається поштою з повідомленням провручення та з описом вкладення не пізнішеніж за п'ять днів до закінчення граничногостроку подання;

• засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання.

Інформацію щодо порядку підготовки та подання податкової звітності в електронному вигляді, яка надсилається засобами телекомунікаційного зв'язку, розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.

 

Додаток 2

Визначення податкових зобов’язань

Відповідно до ст. 163 Податкового кодексу оподаткуванню податком на доходи фізичнихосіб підлягає загальний річний оподатковуваний дохід, який включає доходи як з джерел їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Згідно з пп. 1.2 п. 16ˡ підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу. Ставка збору — 1,5% об'єкта оподаткування. При цьому нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу. Підпунктом 168.2.1 п. 168.2 цієї статті передбачено, що платник податку, який отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Отже, за результатами звітного податкового року платник податку — фізична особа повинен подати декларацію та визначити податкові зобов'язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору.

Сума військового збору, що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року, зазначається у рядку 24.1 розділу IV декларації, а сума податку на доходи фізичних осіб — у рядку 23.1 цього розділу.

 

Додаток 3

Строки подання декларації

Нова форма декларації передбачає визначення категорії, до якої належить платник податків (рядок 8 розділу І декларації): громадянин; особа, яка проводить незалежну професійну діяльність; підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) (табл. 1). 1

 

ТАБЛИЦЯ 1. СТРОКИ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ 1

Категорія особи

Строк подання

Громадяни

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність

До 1 травня

року, що настає за звітним

 

Підприємці

 

Протягом

40 календарних днів,

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року)

 

Додаток 4

Обов’язок подання декларації

Основні випадки отримання доходів, за яких платник податків повинен подати декларацію:

• доходи від підприємницької діяльності (ст. 177 Податкового кодексу);

• доходи від провадження незалежної професійної діяльності (ст. 178 Кодексу);

• доходи, отримані від двох і більше податкових агентів, згідно з пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу;

• доходи, отримані від особи, яка не є податковим агентом (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу);

• іноземні доходи (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу);

• доходи від операцій з інвестиційними активами (п. 170.2ст. 170 Кодексу);

• доходи від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомості, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання (пп.  170.1.5 п.  170.1ст. 170 Кодексу);

• від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від осіб, які не є членами сім'ї першого ступеня споріднення, крім спадкоємців-нерезидентів (п. 174.3 ст. 174 Кодексу);

• за ухвалою суду, за яким прийнято рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно (пп. 173.4ст. 173 Кодексу);

• у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у сумі, що перевищує 50% місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

• у разі отримання благодійної допомоги відповідно до пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу у сумі, що перевищує граничний розмір, встановлений абзацом «б» пп. 170.7.8п. 170.7 ст. 170 Кодексу, або використану не за цільовим призначенням;

• у разі отримання цільової благодійної допомоги, не використаної та не повернутої благодійнику у строки, визначені законодавством (пп. 170.7.5 п. 170.7 ст. 170 Кодексу);

• у разі отримання нецільової благодійної допомоги, у разі якщо загальна сума такої допомоги перевищує граничний розмір, установлений пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу (пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу);

• у разі отримання додаткового блага у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредиторому сумі, що перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового  року (пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

• доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, у випадках, передбачених пп. 165.1.24 п. 165.1ст. 165 Кодексу.

 

Додаток 5

Порядок оформлення додатків

Кількість додатків до нової декларації зменшено з семи до чотирьох. Додатки заповнюються лише при отриманні доходів, які передбачають особливий розрахунок оподатковуваного доходу.

• при отриманні доходів від двох та більше податкових агентів згідно з пп. «є» п. 176.1ст. 176 розділу IV Податкового кодексу (додаток Ф1);

• за операціями з інвестиційними активами (додаток Ф2);

• при отриманні іноземних доходів (додаток ФЗ);

• з доходів, отриманих самозайнятою особою (фізичною особою — підприємцем та особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність) (додаток Ф4) (табл. 2).

Сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку, розраховується безпосередньо в розділі Ш нової декларації без заповнення додатка. При цьому не потрібно зазначати реквізити документів, які підтверджують понесені витрати, а зазначаються лише категорії понесених витрат та загальна сума фактично здійснених протягом звітного податкового року витрат (рядки 13 та 14 розділу Ш декларації).

Слід враховувати, що до доходів, отриманих у 2015 р., застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб:

15% бази оподаткуванні - щодо доходів (крім випадків, визначених у підпунктах 167.2 - 167.6 ст. 167 Податкового кодексу), які не перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;

20% — якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, — до суми такого перевищення. Самозайняті особи застосовують ставку 20% до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати;

подвійна ставка податку (30%) — до доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею, грошових виграшів у спортивних змаганнях) на користь резидентів або нерезидентів;

20% — для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу). Перелік пасивних доходів визначено пп. 167.5.3 цього пункту, до яких, зокрема, відноситься інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;

5 та 0% бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV Кодексу, зокрема при операціях з успадкування (дарування) та операціях з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна.

При декларуванні доходів за результатами 2015 р. платникам податків слід враховувати, що розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, становить 1218 грн.

Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

• від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

• від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Податкового кодексу;

• від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими було сплачено податок відповідно до цього розділу;

• у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок згідно з п. 174.3 ст. 174 Кодексу;

• зазначені у пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу доходи від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподаковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами, не перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015 р. — 146 160 грн.).

 

ТАБЛИЦЯ 2. ВИДИ ДОХОДІВ, ПРИ ОТРИМАННІ ЯКИХ ЗАПОВНЮЮТЬСЯ

ДОДАТКИ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

Який дохід отримано

Який додаток заповнювати

Пояснення

Дохід від двох

та більше податкових

агентів

 

Ф1

 

З 01.01.2016 р. платник податку має право на повернення податку на доходи фізичних осіб при від'ємній різниці за результатами перерахунку податку відповідно до пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу. Додаток Ф1 до нової декларації доповнено рядком, в якому відображається сума податку, що підлягає поверненню з бюджету за результатами такого перерахунку

Дохід за операціями з інвестиційними активами

Ф2

 

У додатку Ф2 до нової декларації здійснюється розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами. У рядку 4.1 додатка Ф2 до нової декларації відображається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток), з якого розраховується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами декларування, відображається в рядках 5.2 та 5, а сума військового збору — в рядках 6.2 та 6 додатка Ф2 до нової декларації

 

Іноземний дохід

 

ФЗ

 

При отриманні протягом звітного податкового року доходів з джерел за межами України заповнюється додаток ФЗ нової декларації. У графі 8 додатка ФЗ до нової декларації відображається сума податку на доходи фізичних осіб, нарахованого за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, без урахування сум податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні. Зменшення річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, здійснюється в декларації шляхом відображення такої суми у рядку 22 нової декларації. Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами декларування, відображається в рядках 6.2 та 6 додатка ФЗ до нової декларації

Дохід, отриманий самозайнятою особою

 

Ф4

 

Розрахунок оподатковуваного доходу від провадження

підприємницької діяльності та провадження незалежної професійної

діяльності здійснюється окремо за доходами в додатку Ф4 до нової

декларації.

Розділ І додатка Ф4 до нової декларації заповнюється фізичними

особами — підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему

оподаткування, за результатами звітного податкового року

та підприємцями, які зареєстровані протягом року в установленому

законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування

на загальну систему оподаткування.

Слід зазначити, що фізичні особи — підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу, в якій поряд з доходами від підприємницької

діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження

з України та іноземні доходи.

Розділ II додатка Ф 4 до нової декларації заповнюється особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

У додатку Ф4 до нової декларації передбачено визначення податкових

зобов'язань окремо для податку на доходи фізичних осіб та військового збору. У разі якщо за результатами остаточного розрахунку податку

на доходи фізичних осіб за результатами звітного податкового року

фізична особа — підприємець має надміру сплачені податки (від'ємне значення), така сума податку включається до рядка 5.2 додатка Ф4

та рядка 21 розділу IV нової форми декларації

 

Додаток 6

Відповідальність за несвоєчасну сплату зобов’язання

Згідно з п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств, рентної плати протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

• при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

• при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Підпунктом 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу передбачено, що після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені розпочинається при самостійному нарахуванні суми грошо­вого зобов'язання платником податків — після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим кодексом.

Пеня, визначена пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних сайкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п. 129.4 цієї статті).

 

Додаток 7

Право на податкову знижку

Метою декларування доходів фізичних осіб є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платникам сум Податку на доходи фізичних осіб, надміру сплаченого з їх заробітної плати в минулому податковому році.

Повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку. Згідно з положеннями ст. 166 Податкового кодексу платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Кодексом.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати (табл. 3), підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема:

• квитанціями;

• платіжними дорученнями;

• фіскальними або товарними чеками;

• прибутковими касовими ордерами;

• меморіальними ордерами тощо.

Крім того, понесені витрати підтверджуються копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповните та подати декларацію до 31 грудня року, на ступного за звітним.

 

Таблиця 3. Витрати, дозволені до включення до податкової знижки за 2015 рік

Витрати

Підстава

Обмеження

Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом

 

Підпункт 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу

Житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання

Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям

 

Підпункт 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Розмір внесків не повинен перевищувати 4% від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік

Сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання

Підпункт 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Понесені витрати у 2015 р. на здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення не повинна перевищувати 1710 грн., у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року

Страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного забезпечення

 

Підпункт 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Понесені витрати у 2015 р. не повинні перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

при страхуванні платника податку —

1710 грн.;

при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня

споріднення — 855 грн.

Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій

Абзац другий пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

 

Включається сума витрат не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік

Суми витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита

Абзац третій пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Обмежень не встановлено

Суми коштів, сплачених

у зв'язку з переобладнанням

транспортного засобу

 

Підпункт 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Витрати, пов'язані з переобладнанням транспортних засобів, що належать платнику податків, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизеля, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. При цьому переобладнаний транспортний засіб повинен бути перереєстрований у відповідних органах

Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним

Підпункт.166.3.8 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Понесені витрати за державними програмами будівництва (придбання) доступного житла

 

 

Додаток 8

Подання декларації фізичними особами – підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування

Згідно з п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу на фізичних осіб — підприємців покладено обов'язок щодо подання декларації за результатами звітного року, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Наказом № 859 запроваджено нову форму декларації, яка має кілька особливостей заповнення, зокрема, визначення податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, обов'язкове заповнення додатку Ф4, обов'язкове зазначення кількості місяців, протягом яких фізична особа — підприємець одержувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Для заповнення додатка Ф4 до декларації використовується Книга обліку доходів та витрат, затверджена наказом № 481.

Відповідно до п. 177.6 вищезазначеної статті у разі якщо фізична особа — підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних нею видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Кодексом для платників податку — фізичних осіб, та відображаються в одній декларації з обов'язковим заповненням додатків Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4 до декларації, крім доходів, отриманих від провадження підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування.

За результатами 2015 р. фізичні особи — підприємці самостійно розраховують військовий збір у розмірі 1,5% чистого оподатковуваного доходу, відображають в річній податковій декларації та сплачують в терміни, передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб.

 

Додаток 9

Подання декларації фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність

Пунктом 178.4 ст. 178 Податкового кодексу встановлено, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в декларації.

Крім того, зазначені особи самостійно розраховують військовий збір, відобра­жають його в декларації та сплачуюті у терміни, передбачені для сплати подат ку на доходи фізичних осіб.

 

Додаток 10

Пам’ятка щодо термінів подання декларації та сплати податкового зобов’язання у 2016 році

 Категорія платника податку

Термін подання  декларації*

Граничний термін сплати податкового зобов'язання

Громадяни

До 01.05.2016 р.

30.07.2016 р.

Фізична особа — підприємець, яка здійснює загальну систему оподаткування

09.02.2016 р.

19.02.2016 р.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність

до 01.05.2016 р.

30.07.2016 р.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування 

09.02.2016 р.

19.02.2016 р.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування

до 01.05.2016 р.

30.07.2016 р

 

*Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу).

 

Додаток 11

З 1 січня 2016 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2015 році

З початку 2016 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2015 році.

Задекларувати свої доходи це – громадянський обов’язок кожного громадянина України. Декларування доходів – один з критеріїв партнерських взаємовідносин між платниками податків та державою.

Для створення комфортних умов щодо виконання платниками податків обов’язку з декларування доходів на період приймання податкових декларацій про майновий стан і доходи (далі – декларація) протягом січня – квітня 2016 року центри обслуговування платників (далі – ЦОП) функціонують за подовженим режимом роботи.

Інформація щодо контактних телефонів та адрес ЦОПів, які здійснюють приймання декларацій, у розрізі податкових інспекцій області та їх відділень розміщена на суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Дніпропетровській області» (dp.sfs.gov.ua) за посиланнями:

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page2

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page3

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page4

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page5

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page6

Кожен громадянин має право отримати у податковому органі за місцем свого проживання безоплатні послуги із роз’яснення щодо порядку заповнення декларацій і допомогу при її заповненні. При цьому податкові органи забезпечують платників податків бланками декларацій безоплатно.

Нагадуємо, що з 1 січня 2016 року запроваджена нова форма декларації, в якій об’єднано звітність по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору. тобто за результатами 2015 року податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначатимуться платником податків в одній податковій звітності.

Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859, яким затверджені нова форма декларації з додатками до неї, а також інструкція щодо її заповнення, розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України    (далі – ДФС України) за посиланням:

http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2016/normativno-pravova-baza/65107.html

Декларація подається громадянином за місцем свого проживання, за яким фізична особа береться на облік, як платник податку у контролюючому органі.

За вибором платника податків декларація подається до такого контролюючого органу в один із способів:

1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.

Граничний термін надання декларації для громадян – до 1 травня 2016 року.

Детальна інформація про особливості деклараційної кампанії 2016 року, розміщена на спеціальному банері «Декларуємо по-новому», який розміщений на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС України (sfs.gov.ua) за посиланням:

http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2016/

 

            Особливості сплати ПДВ сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році.

 

Додаток 12

Спеціальний режим оподаткування

Законом № 909, зокрема, внесено зміни до п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу, відповідно до яких у 2016 р. у межах спеціального режиму оподаткування запроваджено часткову сплату сум ПДВ до бюджету та на спеціальні рахунки. Розмір суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальні рахунки, залежить від виду сільськогосподарської продукції, що реалізується.

Так, розподіл позитивної різниці між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду здійснюється таким чином:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                              Розмір суми                            Розмір

ПДВ, що спрямовується       суми ПДВ

на спеціальні рахунки           що перера

                                                                                              сільськогосподарських         ховується

                                                                                              підприємств                            до держав

ного бюджету

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за операціями із зерновими культурами товарних

позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД

(далі — зернові культури) та технічними культурами                           15%                                85%

товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД

(далі — технічні культури)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за операціями з продукцією тваринництва

товарних позицій 0102 і 0401 згідно                                                           80%                              20%

з УКТ ЗЕД (далі — продукція тваринництва)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за операціями із сільськогосподарськими

товарами/послугами, крім зернових і

технічних культур та продукції                                                                     50%                             50%

тваринництва (далі — інші

сільськогосподарські товари/послуги)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для забезпечення вказаних розрахунків з бюджетом та перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарським підприємствам — суб'єктам спеціального режиму оподаткування Казначейством відкрито додаткові електронні рахунки:

3754 — для здійснення операцій із зерновими і технічними культурами, 85% коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, 15% — на спеціальні рахунки таких платників;

3755 — для здійснення операцій з продукцією тваринництва, 20% коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, 80% — на спеціальні рахунки таких платників;

3753 — для здійснення операцій з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами, 50% коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, 50% — на спеціальні рахунки таких платників.

Вказаний перерахунок коштів здійснюється Казначейством автоматично протягом операційного дня, що настає за днем, в якому кошти надійшли на такі рахунки (п. 23 Порядку № 569).

Слід звернути увагу, що реквізити спеціального рахунка суб'єкт спеціального режиму оподаткування зобов'язаний зазначати у податковій звітності з ПДВ, в якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 — 0123). Перерахування коштів з додаткових електронних рахунків на спеціальний рахунок здійснюватиметься лише у разі надання достовірної інформації про реквізити такого спеціального рахунка (п. 23 зазначеного Порядку).

Для новостворених платників податку — суб'єктів спеціального режиму оподаткування або платників податку — суб'єктів спеціального режиму оподаткування, що не подавали відповідної податкової звітності з ПДВ або не зазначали в ній достовірні реквізити спеціального рахунка, датою початку здійснення операцій з перерахування коштів з додаткового електронного рахунка на спеціальний рахунок є робочий день, що настає за днем прийняття від платника податкової декларації з ПДВ, у якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 — 0123), або уточнюючого розрахунку до раніше поданої податкової декларації з податку, в яких зазначено достовірні дані про реквізити його спеціального рахунка (п. 23 Порядку № 569).

 

Додаток 13

Загальні положення для сільгосппідприємств

Відповідно до п. 23 Порядку № 569 суб'єкти спеціального режиму оподаткування та платники — сільськогосподарські підприємства, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, ведуть окремий податковий облік операцій із:

• зерновими  та  технічними  культурами (ведуть тільки суб'єкти спеціального режиму оподаткування);

• продукцією тваринництва;

• іншими сільськогосподарськими товарами/послугами.

Тобто з метою визначення сум ПДВ, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальні/поточні рахунки платників, суб'єкти спеціального режиму оподаткування та платники — сільськогосподарські підприємства, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду визначають за кожним видом операцій.

При цьому у разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва зернових культур і технічних культур, та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, сума сплаченого(нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (пп. «а» пп. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 Податкового кодексу).

Таким чином, у разі придбання/виготовлення у 2016 р. суб'єктами спеціального режиму оподаткування та платниками — сільськогосподарськими підприємствами, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, товарів/послуг, основних фондів для їх використання частково для виробництва зернових і технічних культур, та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, такі платники податку повинні здійснити розрахунок питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Такий розрахунок питомої ваги передбачається здійснювати в додатку 9 до податкової декларації з ПДВ, в якій відображаються  результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування (0121 - 0123)/діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу (0130).

З урахуванням значення розрахованої питомої ваги сума сплаченого (нарахованого) ПДВ при придбанні/виготовленні товарів/послуг, основних фондів відноситься до податкового кредиту за операціями із зерновими і технічними культурами, та/або операціями з продукцією тваринництва, та/або операціями з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами пропорційно частці (питомій вазі) вартості постачання таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості постачання усіх сільськогосподарських товарів/послуг.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством виключно для виробництва одного виду товарів/послуг (зернових і технічних культур, або продукції тваринництва, або інших сільськогосподарських товарів/послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту у зв'язку з таким виготовленням/придбанням повністю відноситься до складу податкового кредиту за відповідним видом операцій.

У випадку позитивного значення різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за окремим видом операцій така сума підлягає сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування (поточний рахунок платника — сільськогосподарського підприємства, яке відповідає п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу) у відповідних розмірах.

При від'ємному значенні різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за окремим видом операцій така сума враховується до складу податкового кредиту наступного (звітного) податкового періоду за цим самим видом операцій та не зменшує позитивне значення різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за іншими видами операцій.

З метою забезпечення ведення окремого податкового обліку за видами операцій передбачається затвердження додатка до податкової декларації з ПДВ, у якому суб'єкти спеціального режиму оподаткування та платники — сільськогосподарські підприємства, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, визначатимуть суми податкових зобов'язань, податкового кредиту, їх різницю, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету, перерахуванню на спеціальний/поточний рахунок платника або включенню до податкового кредиту наступного звітного/періоду за окремими видами операцій.

Результати такого обліку зазначатимуться у податковій декларації з ПДВ, у якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 - 0123)/діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу (0130), які переноситимуться із зазначеного додатка. Тобто в декларації відображатиметься загальна сума за всіма видами діяльності, що підлягає:

• сплаті до бюджету;

• перерахуванню на спеціальний/поточний рахунок;

• включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Слід зазначити, що з метою реалізації визначеного Податковим кодексом механізму часткової сплати сум ПДВ до бюджету та на спеціальні/поточні рахунки платників, а також ведення окремого податкового обліку за видами операцій ДФС розроблено проект наказу про затвердження форм податкової звітності з ПДВ, який крім нової форми податкової декларації з ПДВ передбачає, зокрема, внесення змін до додатка 9 до декларації та затвердження нового додатка для ведення податкового обліку за окремими видами операцій.

Перерахування сум ПДВ з електронних рахунків платників до державного бюджету/на поточні рахунки платників податків здійснюється Казначейством на підставі реєстрів ДФС, сформованих на підставі даних податкових декларації з ПДВ, в якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 — 0123)/діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу (0130), поданих платниками до контролюючих органів.

 

Додаток 14

Сплата ПДВ сільгосппідприємствами, що відповідають п. 209.18 ст. 29 Податкового кодексу України

Для сільськогосподарських підприємств, зазначених у п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу (підприємств, які відповідають критеріям, визначеним ст. 209 цього Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування, і на загальних підставах вважаються платником ПДВ), запроваджено часткову сплату сум ПДВ до бюджету та на поточні рахунки за операціями з реалізації молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також з реалізації молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах. Так, позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду спрямовується:

80%      20%

                                                                                  Розмір суми ПДВ,                 Розмір суми ПДВ,

                                                                                  що, спрямовується                що перераховуєть

                                                                                  на поточні рахунки               ся до державного

                                                                                  сільськогосподарських         бюджету

                                                                                  підприємств

---------------------------------------------------------------------------------------------------

за операціями з продукцією тваринництва

(товарні позиції 0102 і 0401 згідно з                    80%                            20%

УКТ ЗЕД)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

за операціями з іншими товарами,

зазначеними у п. 209.18 ст. 209 Податкового      50%                           50%

кодексу (крім товарних позицій 0102 і 0401

згідно з УКТ ЗЕД)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вказані розрахунки сільськогосподарських підприємств, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, з бюджетом та перерахування коштів на поточні рахунки таких підприємств здійснюються з електронних рахунків на підставі відповідних реєстрів, що формуються ДФС на основі поданої податкової звітності, в якій відображаються результати діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 Кодексу (0130).

Для цього сільськогосподарські підприємства, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, у строки, встановлені цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, повинні забезпечити перерахування на їх електронні рахунки коштів у розмірі, достатньому для перерахування до державного бюджету та на поточний рахунок на підставі поданої податкової декларації, в якій відображаються результати діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 цього Кодексу (0130).

Слід також звернути увагу, що для отримання можливості перераховувати кошти з електронних рахунків сільськогосподарських підприємств, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, на їх поточні рахунки такі підприємства повинні у податковій декларації з ПДВ, в якій відображаються результати діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 цього Кодексу (0130), зазначати реквізити власного поточного рахунка.

 

         Запитання – відповіді.

Додаток 15

Благодійну допомогу надано фізичною особою - підприємцем

Чи включається до складу витрат фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування сума благодійної (спонсорської) допомоги, наданої неприбутковій організації?

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців визначено ст. 177 Податкового кодексу, згідно з п. 177.2 якої об'єктом оподаткування є чистий Оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Пунктом 177.4 цієї статті визначено перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, яким не передбачено віднесення до витрат сум благодійної (спонсорської) допомоги, яку надає фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування.

Таким чином, сума благодійної (спонсорської) допомоги, яку надано неприбутковій організації фізичною особою — підприємцем на загальній системі оподаткування, не відноситься до витрат такого підприємця.

 

Додаток 16

Заповнений вручну пасажирський квиток як розрахунковий документ

Чи можна зарахувати квитки на проїзд пасажирів на приміських маршрутах (типи ПА-І, ПА-ІІ та ПА-ІІІ), які заповнено вручну водієм, до розрахункових документів?

Статтею 2 Закону про РРО визначено, що розрахунковий документ — це документ установленої форми та змісту (касовий, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Типові форми квитків на проїзд пасажирів на приміських маршрутах (типи ПА-І, ПА-ІІ та ПА-ІІІ) затверджено наказом Мінтрансу України від 25.05.2006 р. № 503.

Таким чином, заповнення вручну реквізитів, зазначених у типових формах квитків на проїзд пасажирів на приміських маршрутах, не суперечить вимогам до розрахункових документів відповідно до ст. 2 Закону про РРО.

 

Додаток 17

Ліцензія на оптову торгівлю сидром та пері

Чи може суб'єкт господарювання, який має ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями, здійснювати оптову торгівлю сидром та пері (без додання спирту)?

Відповідно ст. 1 Закону України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі — Закон № 481) ліцензія (спеціальний дозвіл) — документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.

Алкогольні напої — продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5% об'ємних одиниць, зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5% об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 відповідно до УКТ ЗЕД.

Зокрема, ст. 15 Закону № 481 встановлено, що оптова торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій. Плата за ліцензії справляється органом, що видає ліцензії, у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до місцевих бюджетів.

Водночас річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі встановлено у розмірі:

• алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), - 500 000 грн.;

• сидром та перрі (без додання спирту) — 780 грн.

Таким чином, суб'єкт господарювання, який має ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями, має право здійснювати оптову торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) лише за умови отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю сидром та перрі (без додання спирту).

 

Додаток 18

Ліцензія у паперовому вигляді

Чи має право суб'єкт господарювання здійснювати роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами на підставі ліцензії, оформленої на папері (не на бланках ліцензій єдиного зразка)?

Відповідно до ст. 15 Закону № 481 роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

Згідно зі ст. 18 Закону № 481 для ліцензування діяльності, передбаченої цим Законом, використовуються бланки ліцензій єдиного зразка, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 р. № 1719 «Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності» установлено, що замовлення бланків ліцензії єдиного зразка, їх постачання, ведення обліку і звітності щодо витрачання таких бланків здійснюються Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

При цьому Законом України від 02.03.15 р. № 222-УІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі — Закон № 222) змінились основні підходи до регулювання відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності, зокрема запроваджено необов'язковість оформлення ліцензії як документа у паперовому вигляді. Тобто Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва припинено видачу бланків ліцензій єдиного зразка.

Таким чином, в обігу залишаються раніше видані бланки ліцензій єдиного зразка до їх повного використання, після чого ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються органами ліцензування у паперовому вигляді на аркушах формату А4.

 

Додаток 19

Розрахунок ліміту каси

ТОВ «М» здійснює розрахунок ліміту каси. Чи повинно воно використовувати у такому розрахунку кількість робочих днів магазинів (без урахування вихідних днів)?

Порядок установлення та розрахунку ліміту каси встановлено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі - Положен­ня № 637).

Згідно з п. 5.2 цього Положення установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою). До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства.

Відповідно до п. 5.4 Положення № 637 кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо, зокрема, для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня від дня її надходження до каси, у розмірах, потрібних для забезпечення їх роботи на початку робочого дня, але не більше розміру середньоденного надходження готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти).

Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства (п. 5.9 вказаного Положення).

Пунктом 5.3 Положення № 637 передбачено, що ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

При визначенні середньоденного надходження готівки до каси враховується кількість робочих днів за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти.

Таким чином, ліміт залишку готівки в касі розраховується з урахуванням робочих днів магазинів підприємства (без урахування вихідних і святкових днів).

 

            Зміни до Податкового кодексу України.

Додаток 20

Кабміном затверджено Порядок ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ

23.02.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2016 №68 (далі – Постанова №68) «Про затвердження Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість» (далі – Порядок №68).

Постанова №68 опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» від 23.02.2016 №35.

Порядок №68 визначає механізм включення поданих заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі – заява) платниками податку на додану вартість (далі – ПДВ), які відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 статті 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс), до реєстру за формою згідно з додатком 1 (реєстр 1) та платниками ПДВ, які не відповідають таким критеріям, до реєстру за формою згідно з додатком 2 (реєстр 2), а також внесення до зазначених реєстрів інформації про стан розгляду кожної заяви та опублікування реєстрів.

До реєстрів заяв включаються тільки заяви, подані після 01.02.2016.

Державна фіскальна служба України щодня опубліковує реєстри на своєму офіційному веб-сайті (пункт 7 Порядку №68).

 

Додаток 21

Оподаткування виграшів та призів у 2016 році

Відповідно до підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, пасивні доходи (крім зазначених у підпункті 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 Кодексу), доходи у вигляді виграшів, призів.

Податковим агентом платника податку під час нарахування (виплати, надання) на його користь доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора, призів та виграшів у грошовій формі, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числі у більярдному спорті, є особа, яка здійснює таке нарахування (виплату) (підпункт 170.6.1 пункту 170.6 статті 170 Кодексу).

Згідно з підпунктом 170.6.2 пункту 170.6 статті 170 Кодексу податковим агентом – оператором лотереї у строки, визначені Кодексом для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 Кодексу, із загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий (звітний) місяць гравцям у лотерею.

Отже, для доходів у вигляді виграшів, призів, починаючи з 01.01.2016, встановлена єдина ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18%.

 

Додаток 22

Уряд затвердив порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних

З 01.03.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №114 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних» (далі – Постанова №114), якою затверджено порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, що складаються при реєстрації пального (далі – Порядок №114).

Це спростить сплату акцизного податку особами, які реалізують пальне, а також дозволить удосконалити та осучаснити порядок оподаткування палива і зменшить документообіг.

Постановою №114 визначено механізм внесення відомостей, що містяться в акцизних накладних та розрахунках коригування до акцизних накладних за операціями з реалізації пального, до Єдиного реєстру акцизних накладних (далі – Реєстр), та надання даних, які містяться у Реєстрі.

Також повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №113 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального» затверджено порядок роботи системи електронного адміністрування реалізації пального (далі – Постанова №113).

Постановою №113 встановлюється:

- порядок реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального в електронному Реєстрі;

- порядок відкриття, закриття електронних рахунків платникам акцизного податку – особам, які реалізують пальне;

- порядок роботи системи електронного адміністрування реалізації пального.

Нагадуємо, що система електронного адміністрування реалізації пального, яка запроваджується з 01.03.2016, передбачає запровадження акцизної накладної, як обов’язкового електронного документу, що складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку.

Постанова №113 набирає чинності з дня її опублікування. Станом на 03.03.2016 зазначена Постанова не опублікована.

 

Додаток 23

До уваги платників акцизного податків, які реалізують пальне!

Державна фіскальна служба України на головній сторінці офіційного веб-порталу (http://sfs.gov.ua) повідомила наступне.

 Зареєстрованим платникам акцизного податку з реалізації пального, які внесені до Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального станом на   18 год. 30 хв. 29.02.2016 відкрито окремі рахунки.

Повідомлення про відкриття окремих рахунків платникам акцизного податку з реалізації пального буде надіслано за формою J/F1490802 протягом операційного дня після отримання інформації від Державної казначейської служби України.

Крім того нагадуємо, що з 01.03.2016 змінена одиниця виміру пального для обчислення акцизного податку, тобто обчислення акцизного податку для одиниці виміру пального здійснюється з 1000 кілограмів на об’єм у літрах, приведених до температури 15°С.

 

Додаток 24

З 1 березня запроваджені нові ставки акцизного податку на алкогольні напої, що маркуються

Законом України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909) визначені, зокрема, нові ставки відповідно акцизного податку для алкогольних напоїв.

Відповідно до пункту 1 розділу II Закону № 909 з 01.03.2016 вступили в силу нові ставки акцизного податку для алкогольних напоїв, що підлягають маркуванню акцизними марками. Щодо коньяків, то нові ставки акцизного податку застосовуються з 1 квітня поточного року.

Згідно з пунктом 226.6 статті 226 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5% об’ємних одиниць. Маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового до 8,5% об’ємних одиниць не здійснюється

Отже, для алкогольних напоїв, які підлягають маркуванню, з 01.03.2016 ставки акцизного податку відповідно до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, складатимуть на:

- лікеро-горілчані вироби 105,80 грн. за 1 літр 100% спирту;

- вина виноградні натуральні 0, 01 грн. за 1 літр;

- вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені), вермути та інші вина виноградні натуральні – 7,16 грн. за 1 літр;

- вина ігристі, вина газовані – 10,40 грн. за 1 літр

 

Додаток 25

Оподаткування пенсій у 2016 році

Підпунктом 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу плат- ника податку включаються, зокрема, суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

Ставка податку на доходи фізичних осіб становить 15% бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної у підпунктом 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Кодексу, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом (пункт 167.4 статті 167 Кодексу).

Нагадуємо, що з 1 січня 2016 року відповідно до статті 8 Закону України від 25.12.2015  №928-VІІІ «Про державний бюджет на 2016 рік» розмір мінімальної заробітної плати для працездатних осіб становить 1 378 грн. на місяць.

Таким чином, починаючи з 1 січня 2016 року, податкові агенти при виплаті пенсій у розмірі, що перевищує 4 134 грн. (1 378 грн. х 3), зобов’язані утримати податок на доходи фізичних осіб із загальної суми перевищення за ставкою 15%.

 

Додаток 26

Особливості сплати авансових платежів підприємцями на загальній системі оподаткування з 2016 року

Починаючи з 2016 року авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються самостійно згідно з фактичними даними розміру чистого доходу, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу.

Такі авансові платежі сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня).

Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується. Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується.

Зазначена норма визначена підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 Податкового кодексу України з урахування змін, внесених Законом України від 24.12.15 №909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».

 

Додаток 27

Кабмін затвердив Методику визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів

Відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями щодо об’єктів оподаткування транспортним податком Кабінет Міністрів України постановою від 18.02.2016 №66 затвердив Методику визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів (далі – Методика №66) та вніс зміни до додатків 1 та 2 Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів (далі – Постанова №66).

Методика №66 встановлює механізм визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів (далі – автомобілі) для цілей віднесення таких автомобілів до об’єктів оподаткування транспортним податком.

Пунктом 13 Методики №66 визначено, що Мінекономрозвитку відповідно до цієї Методики розраховує середньоринкову вартість автомобіля та щороку до 1 лютого базового податкового (звітного) періоду подає Державній фіскальній службі України інформацію про автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Середньоринкова вартість легкових автомобілів розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

Мінекономрозвитку забезпечує роботу офіційного веб-сайту у режимі, який дає змогу отримати інформацію про середньоринкову вартість легкового автомобіля шляхом введення даних про їх марку, модель, рік випуску, тип двигуна, об’єм циліндрів двигуна, тип коробки переключення передач та пробіг.

Постанова №66 набрала чинності 19.02.2016.

 

2. Матеріали, які висвітлюють результати діяльності податкової служби.

Додаток 28

Про результати роботи Новомосковської ОДПІ на прес-конференції для місцевих ЗМІ

Днями в Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбулася прес-конференція для місцевих ЗМІ на тему «Результати роботи Новомосковської ОДПІ за 2015 рік та січень 2016 року». Звітував перед журналістами начальник Новомосковської ОДПІ Андрій Шульга.

            Він повідомив, що у минулому році Новомосковській ОДПІ вдалося не зменшити, в порівнянні з 2014 роком рівень надходження коштів до бюджетів усіх рівнів. Так, наприклад, додав він, за підсумками 2015 року місцеві бюджети отримали майже 367 млн. грн., що на 123 млн. грн., або на 50% більше ніж у аналогічному періоді 2014 року. Надходження до Державного бюджету за минулий рік склали 1 млрд 062 млн. грн., що на 156% більше ніж у 2014 році та на 29% понад план – додаткові надходження склали 239 млн. грн. На підтримку української армії новомосковськими платниками у минулому році було спрямовано майже 31 млн. грн., що на 32% більше ніж планувалося.

            Також Андрій Шульга окремо зупинився на досягненнях 2015 року щодо вдосконалення податкового законодавства. За його словами, 2015 рік виявився досить продуктивним. І, насамперед, відзначився розробкою та впровадженням деяких аспектів податкової реформи.

            «Ми разом з платниками податків мали змогу вже з січня 2016 року працювати за новими правилами оподаткування, визначеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909-VІІІ. Серед ключових нововведень: скасування авансових внесків з податку на прибуток, нові звітні періоди, оновили фінансові санкції, виклали по новому підстави для перевірок, запровадили єдину ставку ПДФО – 18% та зменшили ставку ЄСВ – тепер 22%, збільшили ставки єдинникам ІІІ групи – з 2% на 3% та з 4% на 5% та оновили ставки єдиного податку для єдинників ІV групи, збільшили акцизи, запровадили електронне адміністрування акцизного податку та багато іншого», - наголосив Андрій Шульга.

            Завершив Андрій Шульга прес-конфернцію з інформації щодо напрацювань поточного року. Він зазначив, що вже в січні 2016 року місцеві бюджети Новомосковського регіону отримали на 94% більше коштів ніж у аналогічному періоді 2015 року. Січневі надходження поточного року склали близько 34 млн. грн. Надходження до державного бюджету у січні 2016 року склали 98 млн. грн., що на 72 млн. грн. більше ніж січні 2015 року

            «У поточному році залишається найважливим завданням – налагодження діалогу і підвищення рівня довіри між платниками і органами ДФС та, зокрема, Новомосковської ОДПІ, підвищення рівня податкової культури платників податків, забезпечення платників можливістю отримання більш якісного сервісу та ширшого спектру послуг, а також податкове виховання майбутніх платників податків», - зазначив Андрій Шульга.

 

Додаток 29

Новомосковською ОДПІ зібрано єдиного внеску майже на 14 млн. грн. більше ніж планувалося

            Протягом двох місяців поточного року від новомосковських платників надійшло 82,5 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 20,4% більше ніж було заплановано.

            «Це досить непоганий старт для перших двох місяців поточного року, які як показує статистика є найважчими. Сподіваємося, що і протягом усього року ми втримаємо позитивну динаміку щодо надходження в бюджет єдиного соціального внеску, чим досить вагомо підтримаємо бюджети Новомосковського регіону», - наголосив заступник начальника Новомосковської ОДПІ Андрій Сіленко.

 

Додаток 30

Гарячий телефонний зв’язок в Новомосковській ОДПІ

17 лютого 2016 року в Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбувся черговий сеанс телефонного зв'язку «гаряча лінія» на тему «Застосування податкової соціальної пільги у 2016 році». На запитання платників податків, які цього дня зателефонували, відповідав начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Олександр Лук’яненко.

Телефонувавших цього дня цікавили відповіді на такі питання:

працівник працює на двох роботах. І за основним місцем роботи, і за сумісництвом він отримує заробітну плату, яка не перевищує граничний розмір доходу для загальної ПСП. Який порядок застосування пільги? (відповідь: платник податку має право на застосування  ПСП до нарахованого йому місячного доходу у вигляді заробітної плати лише за одним місцем його нарахування (виплати) з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право (за умови дотримання інших вимог ст. 169 Податкового кодексу);

чи мають прао на застосування загальної податкової соціальної пільги працівники, які працюють на підприємстві і навчаються на денній формі навчання у вищих навчальних закладах? (відповідь: якщо розмір мінімальної заробітної плати працівників - студентів не перевищує розміру, встановленого пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, і за умов, що вони не отримують стипендію з бюджету та подали заяви про застосування пільги, такі працівники мають право на загальну ПСП);

чи має право на ПСП платник податку, що має трьох дітей віком до 18 років, двоє з яких проживають з дружиною від першого шлюбу? (відповідь: якщо батько, що має трьох дітей віком до 18 років, двоє з яких проживають з дружиною від першого шлюбу, бажає скористатися правом на застосування податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, то разом із поданням до підприємства заяви щодо її застосування подаються крім документів, визначених у Порядку № 1227, документи, які підтверджують факт утримання ним дітей. Такими документами можуть бути довідка органу опіки, рішення суд або нотаріально завірений договір між колишніми чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим із них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти);

чи мають пільги з оподаткування доходів громадяни, які є членами сімей загиблих? (відповідь: відповідно до п. 19 частини першої ст. 15 Закону № 3551 особам, на яких поширюється чинність цього Закону, зокрема членам сімей загиблих, надаються пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства. Платники податку, які мають статус членів сімей загиблих, не визначені розділом ІV Податкового кодексу як окрема пільгова категорія, однак за умови, що рівень нарахованої заробітної плати у місяць у таких платників не перевищуватиме у 2016 році 1930,00 грн., мають право на застосування ПСП у цьому році в розмірі 689,00 грн. на місяць. У разі перевищення місячної заробітної плати понад установлений розмір питання щодо надання ПСП не розглядається незалежно від категорії платника податку).

 

Додаток 31

Добровільний внесок новомосковських платників для підтримки української армії

За перші два місяці поточного року від новомосковських платників надійшло в бюджет майже 6 млн. грн. військового збору, а це на 44,7% більше ніж планувалося та на 76,3% більше ніж у аналогічному періоді минулого року.

Вкотре нагадуємо, що оподаткування військовим збором продовжено і у 2016 році. Цей податок, як і у 2015 році, необхідно сплачувати за ставкою 1,5% із доходів, які обкладають податком на доходи фізичних осіб.

 

Додаток 32

ДФС у Дніпропетровської області викрито факт легалізації 4,2 млн. грн. державних коштів, одержаних злочинним шляхом

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Дніпропетровській області викрито факт проведення операцій із закупівлі товарів (робіт, послуг) без фактичного постачання зазначених товарів.

Встановлено, що низка суб`єктів господарської діяльності області, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, закуповували товари (роботи, послуги) у однієї з Асоціацій підприємств. Однак фактичного постачання закуплених товарів підтверджено не було.

У подальшому, з метою легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом, посадові особи Асоціації перераховували отримані бюджетні кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Загальна сума проведених безтоварних операцій складає 4,2 млн. грн.

За даними фактами до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.209 ККУ.

Здійснюється кримінальне провадження.

 

Додаток 33

За два місяці платники Дніпропетровщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 9 млрд. 861 млн. гривень

За оперативними даними з початку поточного року орга- нами ДФС у Дніпропетровській області забезпечено у бюджети усіх рівнів (з урахуванням ЄСВ) 9 млрд. 861 млн. грн., що на 212 млн. грн. менше, ніж у січні – лютому 2015 року. Про це проінформував в. о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Геннадій Ткачук.

Так, до Державного бюджету впродовж двох місяців 2015 року спрямовано 5 млрд. 541 млн. грн., що на 43 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2015 року.

До місцевих бюджетів впродовж двох місяців поточного року забезпечено 2 млрд. 190 млн. грн. Це на 492 млн. грн. більше фактичних надходжень січня – лютого 2015 року.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку року зібрано 2 млрд. 130 млн. грн.

 

Додаток 34

Податкова міліція у Дніпропетровській області викрила черговий факт ухилення від сплати податків

Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України на підставі ухвали суду проведено 2 обшуки в офісному та складському приміщенні, які розташовані в м. Одеса та с. Братське.

 комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, 69 пластикових карток на паливо, печатки суб`єкта господарської діяльності, документацію та чорнові записи, які свідчать про незаконну діяльність.

Триває слідство.

 

Додаток 35

Майже 1 мільярд гривень направлено до бюджету України митниками Дніпропетровської митниці ДФС

За січень 2016 року Дніпропетровською митницею ДФС до державного бюджету України направлено митних платежів на суму 981,3 мільйони гривень. Це на 10,5 відсотки або на 93 мільйони більше, ніж у січні 2015 року.

З загальної товарної структури імпортних операцій 22,34 відсотка становлять енергетичні матеріали; 10,38 відсотків - промислове устаткування;  8,56 відсотків - полімерні матеріали і пластмаси; 7,94 відсотки - фармацевтична продукція; 7,6 відсотки - продукти неорганічної хімії; 5,53 відсотки - чорні метали; 3,5 відсотки - засоби наземного руху; 3,42 відсотки - каучук, гума і вироби з них; 3,33 відсотки - насіння і плоди олійних рослин.

З загальної товарної структури експортних операцій, що здійснюють суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності регіону 39,61 відсотків становлять руда, шлак і зола; 16,92 відсотки - чорні метали; 5,58 відсотків - залізничні або трамвайні локомотиви; 3,24 відсотки - інші недорогоцінні метали і металокераміка; 2,78 відсотків - промислове устаткування; 1,40 відсотків - електричні машини і устаткування; 1,27 відсотка - добрива

 

Додаток 36

Податковою міліцією викрито черговий „конвертаційний центр” з обігом 107 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України припинено діяльність «конвертаційного центру».

За період діяльності «конвертаційного центру» протягом 2015–2016 років через розрахункові рахунки було проконвертовано понад 107 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету становлять 17 млн. 800 тис. гривень.

На підставі ухвал суду у м. Дніпропетровську проведено 8 обшуків в офісних приміщеннях та в автомобілях учасників «конвертаційного центру», де виявлено та вилучено 40 тис. гривень готівкою, комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та документацію, що свідчать про незаконну діяльність.

Також було накладено арешт на розрахункові рахунки із залишком коштів у сумі 742 тис. гривень.

 

Додаток 37

На Дніпропетровщині припинено підпільне виробництво фальсифікату

Співробітниками податкової міліції Дніпропетровської області при проведенні операції «Акциз-2016» та розслідування кримінального провадження за ст.204 КК України припинено діяльність підпільного цеху з розливу фальсифікованих алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує їх масове вироблення.

Незаконне виробництво було виявлено під час проведених за ухвалами суду 13 обшуків у гаражних кооперативах, торгових павільйонах,  приватному домоволодінні та в автомобілі фігуранта провадження.

За результатами поведених заходів вилучено 115,1 дал спирту, 196 дал фальсифікованих алкогольних напоїв, допоміжне обладнання для розливу фальсифікату, автомобіль, мобільні телефони та чорнові записи загальною вартістю 620 тис. гривень.

 

Додаток 38

Податкова міліція Дніпропетровської області вилучила з незаконного обігу паливо та обладнання для його реалізації загальною вартістю 318 тис. грн.

Співробітниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках проведення операції «Акциз-2016» виявлено факт реалізації через АЗС пально-мастильних матеріалів без державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності та відповідних дозвільних документів.

У ході проведених заходів вилучено 4 м3 дизельного пального, 8,8 м3 бензину марок А-95 та А-92, а також обладнання загальною вартістю 318 тис. гривень.

 

Додаток 39

Податкова міліція Дніпропетровщини викрила факт ухилення від сплати податків у сфері торгівлі металобрухтом

Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках розслідування криміналь- ного провадження за ч.3 ст.212 КК України на підставі ухвали суду проведено 4 обшуки в офісних та складських приміщеннях.

Під час обшуків виявлено та вилучено 1,093 тис. тонн чорного металу та 1,031 тис. тонни кольорового металу, автовантажна, кран з магнітом, обладнання для різки металу, автомобіль КАМАЗ, 3 вагони, 13,5 тис. ємностей з моторними та гідравлічними мастилами, маркувальні наклейки „Shell”, спецобладнання  для очистки мастил та олій, 12 печаток і 2 системні блоки.

Слідчо-оперативні заходи тривають.

 

 

Відділ з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби