Звіт ОДПІ

Матеріали щодо роз’яснення податкового законодавства.

Декларування – 2016.

 

Кампанія декларування у 2016 р. має свої відмінності від попередніх років. У зв'язку з набранням чинності з 01.01.2015 р. норми Закону №71 щодо поширення на фізичних осіб порядку оподаткування доходів військовим збором за результатами 2015 р. фізичні особи визначають додаткові зобов'язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору. З цією метою з 01.01.2016 р. введено в дію нову податкову декларацію про майновий стан і доходи, форму якої затверджено наказом № 859. Про те, як задекларувати доходи, отримані у 2015 р., йтиметься у цій статті.

Кожен громадянин має право отримати безоплатні послуги із роз'яснення щодо порядку заповнення нової податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — декларація) та допомогу при її заповненні в контролюючому органі за місцем податкової адреси платника податків. При цьому контролюючі органи забезпечують платників податків бланками декларації безоплатно.

Способи подачі декларації

Декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

• особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

• надсилається поштою з повідомленням провручення та з описом вкладення не пізнішеніж за п'ять днів до закінчення граничногостроку подання;

• засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання.

Інформацію щодо порядку підготовки та подання податкової звітності в електронному вигляді, яка надсилається засобами телекомунікаційного зв'язку, розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.

Визначення податкових зобов’язань

Відповідно до ст. 163 Податкового кодексу оподаткуванню податком на доходи фізичнихосіб підлягає загальний річний оподатковуваний дохід, який включає доходи як з джерел їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Згідно з пп. 1.2 п. 16ˡ підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу. Ставка збору — 1,5% об'єкта оподаткування. При цьому нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу. Підпунктом 168.2.1 п. 168.2 цієї статті передбачено, що платник податку, який отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Отже, за результатами звітного податкового року платник податку — фізична особа повинен подати декларацію та визначити податкові зобов'язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору.

Сума військового збору, що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року, зазначається у рядку 24.1 розділу IV декларації, а сума податку на доходи фізичних осіб — у рядку 23.1 цього розділу.

Строки подання декларації

Нова форма декларації передбачає визначення категорії, до якої належить платник податків (рядок 8 розділу І декларації): громадянин; особа, яка проводить незалежну професійну діяльність; підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) (табл. 1). 1

 

ТАБЛИЦЯ 1. СТРОКИ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ 1

Категорія особи

Строк подання

Громадяни

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність

До 1 травня

року, що настає за звітним

 

Підприємці

 

Протягом

40 календарних днів,

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року)

Обов’язок подання декларації

Основні випадки отримання доходів, за яких платник податків повинен подати декларацію:

• доходи від підприємницької діяльності (ст. 177 Податкового кодексу);

• доходи від провадження незалежної професійної діяльності (ст. 178 Кодексу);

• доходи, отримані від двох і більше податкових агентів, згідно з пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу;

• доходи, отримані від особи, яка не є податковим агентом (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу);

• іноземні доходи (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу);

• доходи від операцій з інвестиційними активами (п. 170.2ст. 170 Кодексу);

• доходи від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомості, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання (пп.  170.1.5 п.  170.1ст. 170 Кодексу);

• від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від осіб, які не є членами сім'ї першого ступеня споріднення, крім спадкоємців-нерезидентів (п. 174.3 ст. 174 Кодексу);

• за ухвалою суду, за яким прийнято рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно (пп. 173.4ст. 173 Кодексу);

• у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у сумі, що перевищує 50% місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

• у разі отримання благодійної допомоги відповідно до пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу у сумі, що перевищує граничний розмір, встановлений абзацом «б» пп. 170.7.8п. 170.7 ст. 170 Кодексу, або використану не за цільовим призначенням;

• у разі отримання цільової благодійної допомоги, не використаної та не повернутої благодійнику у строки, визначені законодавством (пп. 170.7.5 п. 170.7 ст. 170 Кодексу);

• у разі отримання нецільової благодійної допомоги, у разі якщо загальна сума такої допомоги перевищує граничний розмір, установлений пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу (пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу);

• у разі отримання додаткового блага у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредиторому сумі, що перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового  року (пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

• доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, у випадках, передбачених пп. 165.1.24 п. 165.1ст. 165 Кодексу.

Порядок оформлення додатків

Кількість додатків до нової декларації зменшено з семи до чотирьох. Додатки заповнюються лише при отриманні доходів, які передбачають особливий розрахунок оподатковуваного доходу.

• при отриманні доходів від двох та більше податкових агентів згідно з пп. «є» п. 176.1ст. 176 розділу IV Податкового кодексу (додаток Ф1);

• за операціями з інвестиційними активами (додаток Ф2);

• при отриманні іноземних доходів (додаток ФЗ);

• з доходів, отриманих самозайнятою особою (фізичною особою — підприємцем та особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність) (додаток Ф4) (табл. 2).

Сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку, розраховується безпосередньо в розділі Ш нової декларації без заповнення додатка. При цьому не потрібно зазначати реквізити документів, які підтверджують понесені витрати, а зазначаються лише категорії понесених витрат та загальна сума фактично здійснених протягом звітного податкового року витрат (рядки 13 та 14 розділу Ш декларації).

Слід враховувати, що до доходів, отриманих у 2015 р., застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб:

15% бази оподаткуванні - щодо доходів (крім випадків, визначених у підпунктах 167.2 - 167.6 ст. 167 Податкового кодексу), які не перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;

20% — якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, — до суми такого перевищення. Самозайняті особи застосовують ставку 20% до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати;

подвійна ставка податку (30%) — до доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею, грошових виграшів у спортивних змаганнях) на користь резидентів або нерезидентів;

20% — для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу). Перелік пасивних доходів визначено пп. 167.5.3 цього пункту, до яких, зокрема, відноситься інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;

5 та 0% бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV Кодексу, зокрема при операціях з успадкування (дарування) та операціях з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна.

При декларуванні доходів за результатами 2015 р. платникам податків слід враховувати, що розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, становить 1218 грн.

Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

• від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

• від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Податкового кодексу;

• від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими було сплачено податок відповідно до цього розділу;

• у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок згідно з п. 174.3 ст. 174 Кодексу;

• зазначені у пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу доходи від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподаковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами, не перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015 р. — 146 160 грн.).

 

ТАБЛИЦЯ 2. ВИДИ ДОХОДІВ, ПРИ ОТРИМАННІ ЯКИХ ЗАПОВНЮЮТЬСЯ

ДОДАТКИ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

Який дохід отримано

Який додаток заповнювати

Пояснення

Дохід від двох

та більше податкових

агентів

 

Ф1

 

З 01.01.2016 р. платник податку має право на повернення податку на доходи фізичних осіб при від'ємній різниці за результатами перерахунку податку відповідно до пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу. Додаток Ф1 до нової декларації доповнено рядком, в якому відображається сума податку, що підлягає поверненню з бюджету за результатами такого перерахунку

Дохід за операціями з інвестиційними активами

Ф2

 

У додатку Ф2 до нової декларації здійснюється розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами. У рядку 4.1 додатка Ф2 до нової декларації відображається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток), з якого розраховується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами декларування, відображається в рядках 5.2 та 5, а сума військового збору — в рядках 6.2 та 6 додатка Ф2 до нової декларації

 

Іноземний дохід

 

ФЗ

 

При отриманні протягом звітного податкового року доходів з джерел за межами України заповнюється додаток ФЗ нової декларації. У графі 8 додатка ФЗ до нової декларації відображається сума податку на доходи фізичних осіб, нарахованого за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, без урахування сум податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні. Зменшення річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, здійснюється в декларації шляхом відображення такої суми у рядку 22 нової декларації. Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами декларування, відображається в рядках 6.2 та 6 додатка ФЗ до нової декларації

Дохід, отриманий самозайнятою особою

 

Ф4

 

Розрахунок оподатковуваного доходу від провадження

підприємницької діяльності та провадження незалежної професійної

діяльності здійснюється окремо за доходами в додатку Ф4 до нової

декларації.

Розділ І додатка Ф4 до нової декларації заповнюється фізичними

особами — підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему

оподаткування, за результатами звітного податкового року

та підприємцями, які зареєстровані протягом року в установленому

законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування

на загальну систему оподаткування.

Слід зазначити, що фізичні особи — підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу, в якій поряд з доходами від підприємницької

діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження

з України та іноземні доходи.

Розділ II додатка Ф 4 до нової декларації заповнюється особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

У додатку Ф4 до нової декларації передбачено визначення податкових

зобов'язань окремо для податку на доходи фізичних осіб та військового збору. У разі якщо за результатами остаточного розрахунку податку

на доходи фізичних осіб за результатами звітного податкового року

фізична особа — підприємець має надміру сплачені податки (від'ємне значення), така сума податку включається до рядка 5.2 додатка Ф4

та рядка 21 розділу IV нової форми декларації

Відповідальність за несвоєчасну сплату зобов’язання

Згідно з п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств, рентної плати протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

• при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

• при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Підпунктом 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу передбачено, що після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені розпочинається при самостійному нарахуванні суми грошо­вого зобов'язання платником податків — після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим кодексом.

Пеня, визначена пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних сайкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п. 129.4 цієї статті).

Право на податкову знижку

Метою декларування доходів фізичних осіб є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платникам сум Податку на доходи фізичних осіб, надміру сплаченого з їх заробітної плати в минулому податковому році.

Повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку. Згідно з положеннями ст. 166 Податкового кодексу платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Кодексом.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати (табл. 3), підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема:

• квитанціями;

• платіжними дорученнями;

• фіскальними або товарними чеками;

• прибутковими касовими ордерами;

• меморіальними ордерами тощо.

Крім того, понесені витрати підтверджуються копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповните та подати декларацію до 31 грудня року, на ступного за звітним.

 

Таблиця 3. Витрати, дозволені до включення до податкової знижки за 2015 рік

Витрати

Підстава

Обмеження

Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом

 

Підпункт 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу

Житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання

Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям

 

Підпункт 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Розмір внесків не повинен перевищувати 4% від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік

Сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання

Підпункт 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Понесені витрати у 2015 р. на здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення не повинна перевищувати 1710 грн., у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року

Страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного забезпечення

 

Підпункт 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Понесені витрати у 2015 р. не повинні перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

при страхуванні платника податку —

1710 грн.;

при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня

споріднення — 855 грн.

Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій

Абзац другий пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

 

Включається сума витрат не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік

Суми витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита

Абзац третій пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Обмежень не встановлено

Суми коштів, сплачених

у зв'язку з переобладнанням

транспортного засобу

 

Підпункт 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Витрати, пов'язані з переобладнанням транспортних засобів, що належать платнику податків, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизеля, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. При цьому переобладнаний транспортний засіб повинен бути перереєстрований у відповідних органах

Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним

Підпункт.166.3.8 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Понесені витрати за державними програмами будівництва (придбання) доступного житла

 

Подання декларації фізичними особами – підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування

Згідно з п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу на фізичних осіб — підприємців покладено обов'язок щодо подання декларації за результатами звітного року, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Наказом № 859 запроваджено нову форму декларації, яка має кілька особливостей заповнення, зокрема, визначення податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, обов'язкове заповнення додатку Ф4, обов'язкове зазначення кількості місяців, протягом яких фізична особа — підприємець одержувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Для заповнення додатка Ф4 до декларації використовується Книга обліку доходів та витрат, затверджена наказом № 481.

Відповідно до п. 177.6 вищезазначеної статті у разі якщо фізична особа — підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних нею видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Кодексом для платників податку — фізичних осіб, та відображаються в одній декларації з обов'язковим заповненням додатків Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4 до декларації, крім доходів, отриманих від провадження підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування.

За результатами 2015 р. фізичні особи — підприємці самостійно розраховують військовий збір у розмірі 1,5% чистого оподатковуваного доходу, відображають в річній податковій декларації та сплачують в терміни, передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб.

Подання декларації фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність

Пунктом 178.4 ст. 178 Податкового кодексу встановлено, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в декларації.

Крім того, зазначені особи самостійно розраховують військовий збір, відобра­жають його в декларації та сплачуюті у терміни, передбачені для сплати подат ку на доходи фізичних осіб.

Пам’ятка щодо термінів подання декларації та сплати податкового зобов’язання у 2016 році

 Категорія платника податку

Термін подання  декларації*

Граничний термін сплати податкового зобов'язання

Громадяни

До 01.05.2016 р.

30.07.2016 р.

Фізична особа — підприємець, яка здійснює загальну систему оподаткування

09.02.2016 р.

19.02.2016 р.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність

до 01.05.2016 р.

30.07.2016 р.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування 

09.02.2016 р.

19.02.2016 р.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування

до 01.05.2016 р.

30.07.2016 р

 

*Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу).

З 1 січня 2016 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2015 році

З початку 2016 року розпочалася кампанія деклару- вання громадянами доходів, отриманих у 2015 році.

Задекларувати свої доходи це – громадянський обов’язок кожного громадянина України. Декларування доходів – один з критеріїв партнерських взаємовідносин між платниками податків та державою.

Для створення комфортних умов щодо виконання платниками податків обов’язку з декларування доходів на період приймання податкових декларацій про майновий стан і доходи (далі – декларація) протягом січня – квітня 2016 року центри обслуговування платників (далі – ЦОП) функціонують за подовженим режимом роботи.

Інформація щодо контактних телефонів та адрес ЦОПів, які здійснюють приймання декларацій, у розрізі податкових інспекцій області та їх відділень розміщена на суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Дніпропетровській області» (dp.sfs.gov.ua) за посиланнями:

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page2

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page3

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page4

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page5

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page6

Кожен громадянин має право отримати у податковому органі за місцем свого проживання безоплатні послуги із роз’яснення щодо порядку заповнення декларацій і допомогу при її заповненні. При цьому податкові органи забезпечують платників податків бланками декларацій безоплатно.

Нагадуємо, що з 1 січня 2016 року запроваджена нова форма декларації, в якій об’єднано звітність по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору. тобто за результатами 2015 року податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначатимуться платником податків в одній податковій звітності.

Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859, яким затверджені нова форма декларації з додатками до неї, а також інструкція щодо її заповнення, розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України    (далі – ДФС України) за посиланням:

http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2016/normativno-pravova-baza/65107.html

Декларація подається громадянином за місцем свого проживання, за яким фізична особа береться на облік, як платник податку у контролюючому органі.

За вибором платника податків декларація подається до такого контролюючого органу в один із способів:

1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.

Граничний термін надання декларації для громадян – до 1 травня 2016 року.

Детальна інформація про особливості деклараційної кампанії 2016 року, розміщена на спеціальному банері «Декларуємо по-новому», який розміщений на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС України (sfs.gov.ua) за посиланням:

http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2016/

 

            Особливості сплати ПДВ сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році.

Спеціальний режим оподаткування

Законом № 909, зокрема, внесено зміни до п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу, відповідно до яких у 2016 р. у межах спеціального режиму оподаткування запроваджено часткову сплату сум ПДВ до бюджету та на спеціальні рахунки. Розмір суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальні рахунки, залежить від виду сільськогосподарської продукції, що реалізується.

 

 

 

Так, розподіл позитивної різниці між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду здійснюється таким чином:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                              Розмір суми                            Розмір

ПДВ, що спрямовується       суми ПДВ

на спеціальні рахунки           що перера

                                                                                              сільськогосподарських         ховується

                                                                                              підприємств                            до держав

ного бюджету

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за операціями із зерновими культурами товарних

позицій 1001 — 1008 згідно з УКТ ЗЕД

(далі — зернові культури) та технічними культурами                           15%                                85%

товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД

(далі — технічні культури)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за операціями з продукцією тваринництва

товарних позицій 0102 і 0401 згідно                                                           80%                              20%

з УКТ ЗЕД (далі — продукція тваринництва)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за операціями із сільськогосподарськими

товарами/послугами, крім зернових і

технічних культур та продукції                                                                     50%                             50%

тваринництва (далі — інші

сільськогосподарські товари/послуги)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для забезпечення вказаних розрахунків з бюджетом та перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарським підприємствам — суб'єктам спеціального режиму оподаткування Казначейством відкрито додаткові електронні рахунки:

3754 — для здійснення операцій із зерновими і технічними культурами, 85% коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, 15% — на спеціальні рахунки таких платників;

3755 — для здійснення операцій з продукцією тваринництва, 20% коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, 80% — на спеціальні рахунки таких платників;

3753 — для здійснення операцій з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами, 50% коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, 50% — на спеціальні рахунки таких платників.

Вказаний перерахунок коштів здійснюється Казначейством автоматично протягом операційного дня, що настає за днем, в якому кошти надійшли на такі рахунки (п. 23 Порядку № 569).

Слід звернути увагу, що реквізити спеціального рахунка суб'єкт спеціального режиму оподаткування зобов'язаний зазначати у податковій звітності з ПДВ, в якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 — 0123). Перерахування коштів з додаткових електронних рахунків на спеціальний рахунок здійснюватиметься лише у разі надання достовірної інформації про реквізити такого спеціального рахунка (п. 23 зазначеного Порядку).

Для новостворених платників податку — суб'єктів спеціального режиму оподаткування або платників податку — суб'єктів спеціального режиму оподаткування, що не подавали відповідної податкової звітності з ПДВ або не зазначали в ній достовірні реквізити спеціального рахунка, датою початку здійснення операцій з перерахування коштів з додаткового електронного рахунка на спеціальний рахунок є робочий день, що настає за днем прийняття від платника податкової декларації з ПДВ, у якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 — 0123), або уточнюючого розрахунку до раніше поданої податкової декларації з податку, в яких зазначено достовірні дані про реквізити його спеціального рахунка (п. 23 Порядку № 569).

Загальні положення для сільгосппідприємств

Відповідно до п. 23 Порядку № 569 суб'єкти спеціального режиму оподаткування та платники — сільськогосподарські підприємства, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, ведуть окремий податковий облік операцій із:

• зерновими  та  технічними  культурами (ведуть тільки суб'єкти спеціального режиму оподаткування);

• продукцією тваринництва;

• іншими сільськогосподарськими товарами/послугами.

Тобто з метою визначення сум ПДВ, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальні/поточні рахунки платників, суб'єкти спеціального режиму оподаткування та платники — сільськогосподарські підприємства, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду визначають за кожним видом операцій.

При цьому у разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва зернових культур і технічних культур, та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, сума сплаченого(нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (пп. «а» пп. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 Податкового кодексу).

Таким чином, у разі придбання/виготовлення у 2016 р. суб'єктами спеціального режиму оподаткування та платниками — сільськогосподарськими підприємствами, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, товарів/послуг, основних фондів для їх використання частково для виробництва зернових і технічних культур, та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, такі платники податку повинні здійснити розрахунок питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Такий розрахунок питомої ваги передбачається здійснювати в додатку 9 до податкової декларації з ПДВ, в якій відображаються  результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування (0121 - 0123)/діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу (0130).

З урахуванням значення розрахованої питомої ваги сума сплаченого (нарахованого) ПДВ при придбанні/виготовленні товарів/послуг, основних фондів відноситься до податкового кредиту за операціями із зерновими і технічними культурами, та/або операціями з продукцією тваринництва, та/або операціями з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами пропорційно частці (питомій вазі) вартості постачання таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості постачання усіх сільськогосподарських товарів/послуг.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством виключно для виробництва одного виду товарів/послуг (зернових і технічних культур, або продукції тваринництва, або інших сільськогосподарських товарів/послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту у зв'язку з таким виготовленням/придбанням повністю відноситься до складу податкового кредиту за відповідним видом операцій.

У випадку позитивного значення різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за окремим видом операцій така сума підлягає сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування (поточний рахунок платника — сільськогосподарського підприємства, яке відповідає п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу) у відповідних розмірах.

При від'ємному значенні різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за окремим видом операцій така сума враховується до складу податкового кредиту наступного (звітного) податкового періоду за цим самим видом операцій та не зменшує позитивне значення різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за іншими видами операцій.

З метою забезпечення ведення окремого податкового обліку за видами операцій передбачається затвердження додатка до податкової декларації з ПДВ, у якому суб'єкти спеціального режиму оподаткування та платники — сільськогосподарські підприємства, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, визначатимуть суми податкових зобов'язань, податкового кредиту, їх різницю, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету, перерахуванню на спеціальний/поточний рахунок платника або включенню до податкового кредиту наступного звітного/періоду за окремими видами операцій.

Результати такого обліку зазначатимуться у податковій декларації з ПДВ, у якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 - 0123)/діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу (0130), які переноситимуться із зазначеного додатка. Тобто в декларації відображатиметься загальна сума за всіма видами діяльності, що підлягає:

• сплаті до бюджету;

• перерахуванню на спеціальний/поточний рахунок;

• включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Слід зазначити, що з метою реалізації визначеного Податковим кодексом механізму часткової сплати сум ПДВ до бюджету та на спеціальні/поточні рахунки платників, а також ведення окремого податкового обліку за видами операцій ДФС розроблено проект наказу про затвердження форм податкової звітності з ПДВ, який крім нової форми податкової декларації з ПДВ передбачає, зокрема, внесення змін до додатка 9 до декларації та затвердження нового додатка для ведення податкового обліку за окремими видами операцій.

Перерахування сум ПДВ з електронних рахунків платників до державного бюджету/на поточні рахунки платників податків здійснюється Казначейством на підставі реєстрів ДФС, сформованих на підставі даних податкових декларації з ПДВ, в якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 — 0123)/діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу (0130), поданих платниками до контролюючих органів.

Сплата ПДВ сільгосппідприємствами, що відповідають п. 209.18 ст. 29 Податкового кодексу України

Для сільськогосподарських підприємств, зазначених у п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу (підприємств, які відповідають критеріям, визначеним ст. 209 цього Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування, і на загальних підставах вважаються платником ПДВ), запроваджено часткову сплату сум ПДВ до бюджету та на поточні рахунки за операціями з реалізації молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також з реалізації молочних продуктів, молочної сировини та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах. Так, позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду спрямовується:

80%      20%

                                                                                  Розмір суми ПДВ,                 Розмір суми ПДВ,

                                                                                  що, спрямовується                що перераховуєть

                                                                                  на поточні рахунки               ся до державного

                                                                                  сільськогосподарських         бюджету

                                                                                  підприємств

---------------------------------------------------------------------------------------------------

за операціями з продукцією тваринництва

(товарні позиції 0102 і 0401 згідно з                    80%                            20%

УКТ ЗЕД)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

за операціями з іншими товарами,

зазначеними у п. 209.18 ст. 209 Податкового      50%                           50%

кодексу (крім товарних позицій 0102 і 0401

згідно з УКТ ЗЕД)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вказані розрахунки сільськогосподарських підприємств, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, з бюджетом та перерахування коштів на поточні рахунки таких підприємств здійснюються з електронних рахунків на підставі відповідних реєстрів, що формуються ДФС на основі поданої податкової звітності, в якій відображаються результати діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 Кодексу (0130).

Для цього сільськогосподарські підприємства, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, у строки, встановлені цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, повинні забезпечити перерахування на їх електронні рахунки коштів у розмірі, достатньому для перерахування до державного бюджету та на поточний рахунок на підставі поданої податкової декларації, в якій відображаються результати діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 цього Кодексу (0130).

Слід також звернути увагу, що для отримання можливості перераховувати кошти з електронних рахунків сільськогосподарських підприємств, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, на їх поточні рахунки такі підприємства повинні у податковій декларації з ПДВ, в якій відображаються результати діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 цього Кодексу (0130), зазначати реквізити власного поточного рахунка.

 

Запитання – відповіді

Благодійну допомогу надано фізичною особою - підприємцем

Чи включається до складу витрат фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування сума благодійної (спонсорської) допомоги, наданої неприбутковій організації?

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців визначено ст. 177 Податкового кодексу, згідно з п. 177.2 якої об'єктом оподаткування є чистий Оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Пунктом 177.4 цієї статті визначено перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, яким не передбачено віднесення до витрат сум благодійної (спонсорської) допомоги, яку надає фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування.

Таким чином, сума благодійної (спонсорської) допомоги, яку надано неприбутковій організації фізичною особою — підприємцем на загальній системі оподаткування, не відноситься до витрат такого підприємця.

Заповнений вручну пасажирський квиток як розрахунковий документ

Чи можна зарахувати квитки на проїзд пасажирів на приміських маршрутах (типи ПА-І, ПА-ІІ та ПА-ІІІ), які заповнено вручну водієм, до розрахункових документів?

Статтею 2 Закону про РРО визначено, що розрахунковий документ — це документ установленої форми та змісту (касовий, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Типові форми квитків на проїзд пасажирів на приміських маршрутах (типи ПА-І, ПА-ІІ та ПА-ІІІ) затверджено наказом Мінтрансу України від 25.05.2006 р. № 503.

Таким чином, заповнення вручну реквізитів, зазначених у типових формах квитків на проїзд пасажирів на приміських маршрутах, не суперечить вимогам до розрахункових документів відповідно до ст. 2 Закону про РРО.

Ліцензія на оптову торгівлю сидром та пері

Чи може суб'єкт господарювання, який має ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями, здійснювати оптову торгівлю сидром та пері (без додання спирту)?

Відповідно ст. 1 Закону України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі — Закон № 481) ліцензія (спеціальний дозвіл) — документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.

Алкогольні напої — продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5% об'ємних одиниць, зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5% об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 відповідно до УКТ ЗЕД.

Зокрема, ст. 15 Закону № 481 встановлено, що оптова торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій. Плата за ліцензії справляється органом, що видає ліцензії, у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до місцевих бюджетів.

Водночас річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі встановлено у розмірі:

• алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), - 500 000 грн.;

• сидром та перрі (без додання спирту) — 780 грн.

Таким чином, суб'єкт господарювання, який має ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями, має право здійснювати оптову торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) лише за умови отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю сидром та перрі (без додання спирту).

Ліцензія у паперовому вигляді

Чи має право суб'єкт господарювання здійснювати роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами на підставі ліцензії, оформленої на папері (не на бланках ліцензій єдиного зразка)?

Відповідно до ст. 15 Закону № 481 роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

Згідно зі ст. 18 Закону № 481 для ліцензування діяльності, передбаченої цим Законом, використовуються бланки ліцензій єдиного зразка, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 р. № 1719 «Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності» установлено, що замовлення бланків ліцензії єдиного зразка, їх постачання, ведення обліку і звітності щодо витрачання таких бланків здійснюються Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

При цьому Законом України від 02.03.15 р. № 222-УІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі — Закон № 222) змінились основні підходи до регулювання відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності, зокрема запроваджено необов'язковість оформлення ліцензії як документа у паперовому вигляді. Тобто Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва припинено видачу бланків ліцензій єдиного зразка.

Таким чином, в обігу залишаються раніше видані бланки ліцензій єдиного зразка до їх повного використання, після чого ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються органами ліцензування у паперовому вигляді на аркушах формату А4.

Розрахунок ліміту каси

ТОВ «М» здійснює розрахунок ліміту каси. Чи повинно воно використовувати у такому розрахунку кількість робочих днів магазинів (без урахування вихідних днів)?

Порядок установлення та розрахунку ліміту каси встановлено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі - Положен­ня № 637).

Згідно з п. 5.2 цього Положення установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою). До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства.

Відповідно до п. 5.4 Положення № 637 кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо, зокрема, для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня від дня її надходження до каси, у розмірах, потрібних для забезпечення їх роботи на початку робочого дня, але не більше розміру середньоденного надходження готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти).

Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства (п. 5.9 вказаного Положення).

Пунктом 5.3 Положення № 637 передбачено, що ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

При визначенні середньоденного надходження готівки до каси враховується кількість робочих днів за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти.

Таким чином, ліміт залишку готівки в касі розраховується з урахуванням робочих днів магазинів підприємства (без урахування вихідних і святкових днів).

 

Зміни до Податкового кодексу України.

Платники податку на прибуток разом з декларацією повинні надати фінансову звітність

Відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс)платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Звертаємо увагу, що для платників податків, у яких відповідно до Кодексу податковим (звітним) періодом є календарний рік,граничний термін подання декларації за 2015 рік – 29 лютого 2016 року.

До уваги платників податку на прибуток!

Основні зміни в:

- оподаткуванні податком на прибуток, передбачені Податко- вим кодексом України з 01.01.2016;

- порядку складання та подання податкової звітності з податку на прибуток підприємств за 2015 рік

було повідомлено листами Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) від 04.01.2016 №102/7/99-99-19-02-01-17 (зі змінами та доповненнями, внесеними листом від 28.01.2016 №2779/7/99-99-19-02-01-17), від 18.01.2016 №1626/7/99-99-19-02-02-17 та від 12.02.2016 №5009/7/99-99-19-02-01-17.

Зазначені листи розміщені на офіційному веб-порталі ДФС за посиланнями:

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/65927.html

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/66217.html

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/66033.html

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/66604.html

До уваги платників акцизного податку

Державна фіскальна служба України у зв’язку з численними запитами платників податків у листі від 31.12.2015 №48131/7/99-99-19-03-03-17 «Про виправлення помилок при адмініструванні акцизного податку з роздрібних продажів» (далі – лист ДФС України №48131) повідомила щодо:

- методики нарахування 5-відсоткового акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами;

- порядку відображення у фіскальному чеку реєстраторів розрахункових операцій суми акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами;

- подання декларації акцизного податку, коригування задекларованих податкових зобов’язань, сплати задекларованої суми акцизного податку, повернення помилково сплаченої суми платниками податків, що знаходяться на обліку у Міжрегіональному головному управлінні ДФС – Центральному офісі з обслуговування великих платників.

З листом №48131 можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням:

http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/aktsizniy-podatok/listi-dps/230682.html

Внесені зміни до Податкового кодексу України

01.01.2016 набрав чинності Закон України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909).

При цьому, відповідно до пункту 1 розділу II Закону №909 зміни, внесені:

- до пунктів 200.7 та 200.18 статті 200 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) щодо запровадження реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування набирають чинності з 1 лютого 2016 року;

- до підпунктів 215.3.1 – 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, тютюнові вироби, пального набирає чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 01.03.2016;

- до Кодексу про доповнення його статтями 231 та 232 стосовно запровадження акцизних накладних при реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального, набирають чинності з 01.03.2016.

Законом №909 внесені зміни до Кодексу, зокрема, у частині податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку (спрощена система оподаткування), акцизного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю, екологічного податку та рентної плати.

Закон №909 опубліковано у газеті «Голос України» від 31.12.2015 №250.

Модель спрощеної системи оподаткування у 2016 році

На 2016 рік зберігається існуюча модель спрощеної системи оподаткування, у частині кількості груп платників єдиного податку. Суб’єкти госпо- дарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються, як і раніше, на чотири групи платників єдиного податку.

При цьому, Законом України від 24.12.2015 №909-VIІI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), який набрав чинності з 01.01.2016, внесені, зокрема, наступні зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у частині спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

1. Для платників єдиного податку третьої групи (фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) та юридичних осіб)

а) збільшено ставки єдиного податку (пункт 293.3 статті 293 Кодексу):

- для платників податку на додану вартість (далі – ПДВ) – з 2% до 3%;

- для неплатників ПДВ – з 4% до 5%;

б) зменшено річний обсяг доходу, що дає право на перебування у 2016 році на спрощеній системі – з 20 мільйонів гривень до 5 мільйонів гривень (підпункт 3) пункту 291.4 статті 291 Кодексу).

2. Для платників єдиного податку четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників):

а) збільшено в 1,8 рази розмір ставок податку (пункт 293.9 статті 293 Кодексу), а саме:

- для ріллі, сіножатей і пасовищ – з 0,45% до 0,81%;

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах і на поліських територіях, та для багаторічних насаджень – з 0,27% до 0,49%;

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – з 0,09% до 0,16%;

- для земель водного фонду – з 1,35% до 2,43%;

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, – з 3,0% до 5,4%;

б) для платників єдиного податку четвертої групи виключено вимогу щодо обов’язкового оформлення та реєстрації відповідно до законодавства права власності/користування земельними ділянками (зміни до пункту 2921.1 статті 2921 Кодексу);

в) для платників єдиного податку четвертої групи база оподаткування єдиним податком у 2016 році визначається з урахуванням таких особливостей (пункт 5 підрозділу 8 розділу ХХ Кодексу):

- для сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу;

- для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу.

Cтавки ПДФО, які застосовуються під час декларування доходів, отриманих фізичними особами у 2015 році

До доходів, отриманих фізичними особами – платниками податків у 2015 році, застосовуються наступні ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО):

- 15% відсотків бази оподаткування – щодо доходів (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 – 167.6 статті 167 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)), які не перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 2015 року (пункт 167.1 статті 167 Кодексу);

- 20% відсотків, – якщо база оподаткування у календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, – до суми такого перевищення. Фізичні особи – підприємці та особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, застосовують ставку 20% до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати (пункт 167.1 статті 167 Кодексу);

- подвійна ставка податку (30%) – до доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею, грошові виграші у спортивних змаганнях) на користь резидентів або нерезидентів (пункт 167.3 статті 167 Кодексу);

- 20% – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у підпункті 167.5.2 пункту 167.5 статті 167 Кодексу).

Перелік пасивних доходів визначено підпунктом 167.5.3 пункту 167.5 статті 167 Кодексу, до яких, зокрема, відноситься інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;

- 5% та 0% бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV Кодексу, зокрема, при операціях з успадкування (дарування) та операціях з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна.

При декларуванні доходів за результатами 2015 року платникам податків слід враховувати, що розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2015, становить 1218 гривень.

Зміни в адмініструванні акцизного податку

Державна фіскальна служба України у листі від 03.02.2016 №3495/7/99-99-19-03-03-17 «Щодо змін в адмініструванні акцизного податку»  (далі – лист ДФС №3495) повідомила про деякі зміни в адмініструванні акцизного податку, що стосуються платників акцизного податку – реалізаторів пального, пов’язані із прийняттям Закону України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», а саме:

- про порядок подання декларації та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України;

- про оподаткування пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари.

У листі ДФС №3495 також наведені приклади заповнення додатків 6 та 9 до декларації акцизного податку.

З листом №3495 можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:

http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/aktsizniy-podatok/listi-dps/234869.html

Кабмін затвердив Методику визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів

Відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями щодо об’єктів оподаткування транспортним податком Кабінет Міністрів України постановою від 18.02.2016 №66 затвердив Методику визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів (далі – Методика №66) та вніс зміни до додатків 1 та 2 Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів (далі – Постанова №66).

Методика №66 встановлює механізм визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів (далі – автомобілі) для цілей віднесення таких автомобілів до об’єктів оподаткування транспортним податком.

Пунктом 13 Методики №66 визначено, що Мінекономрозвитку відповідно до цієї Методики розраховує середньоринкову вартість автомобіля та щороку до 1 лютого базового податкового (звітного) періоду подає Державній фіскальній службі України інформацію про автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Середньоринкова вартість легкових автомобілів розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

Мінекономрозвитку забезпечує роботу офіційного веб-сайту у режимі, який дає змогу отримати інформацію про середньоринкову вартість легкового автомобіля шляхом введення даних про їх марку, модель, рік випуску, тип двигуна, об’єм циліндрів двигуна, тип коробки переключення передач та пробіг.

Постанова №66 набрала чинності 19.02.2016.

 

Матеріали, які висвітлюють результати діяльності податкової служби.

Про результати роботи Новомосковської ОДПІ на прес-конференції для місцевих ЗМІ

Днями в Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбулася прес-конференція для місцевих ЗМІ на тему «Результати роботи Новомосковської ОДПІ за 2015 рік та січень 2016 року». Звітував перед журналістами начальник Новомосковської ОДПІ Андрій Шульга.

            Він повідомив, що у минулому році Новомосковській ОДПІ вдалося не зменшити, в порівнянні з 2014 роком рівень надходження коштів до бюджетів усіх рівнів. Так, наприклад, додав він, за підсумками 2015 року місцеві бюджети отримали майже 367 млн. грн., що на 123 млн. грн., або на 50% більше ніж у аналогічному періоді 2014 року. Надходження до Державного бюджету за минулий рік склали 1 млрд 062 млн. грн., що на 156% більше ніж у 2014 році та на 29% понад план – додаткові надходження склали 239 млн. грн. На підтримку української армії новомосковськими платниками у минулому році було спрямовано майже 31 млн. грн., що на 32% більше ніж планувалося.

            Також Андрій Шульга окремо зупинився на досягненнях 2015 року щодо вдосконалення податкового законодавства. За його словами, 2015 рік виявився досить продуктивним. І, насамперед, відзначився розробкою та впровадженням деяких аспектів податкової реформи.

            «Ми разом з платниками податків мали змогу вже з січня 2016 року працювати за новими правилами оподаткування, визначеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909-VІІІ. Серед ключових нововведень: скасування авансових внесків з податку на прибуток, нові звітні періоди, оновили фінансові санкції, виклали по новому підстави для перевірок, запровадили єдину ставку ПДФО – 18% та зменшили ставку ЄСВ – тепер 22%, збільшили ставки єдинникам ІІІ групи – з 2% на 3% та з 4% на 5% та оновили ставки єдиного податку для єдинників ІV групи, збільшили акцизи, запровадили електронне адміністрування акцизного податку та багато іншого», - наголосив Андрій Шульга.

            Завершив Андрій Шульга прес-конфернцію з інформації щодо напрацювань поточного року. Він зазначив, що вже в січні 2016 року місцеві бюджети Новомосковського регіону отримали на 94% більше коштів ніж у аналогічному періоді 2015 року. Січневі надходження поточного року склали близько 34 млн. грн. Надходження до державного бюджету у січні 2016 року склали 98 млн. грн., що на 72 млн. грн. більше ніж січні 2015 року

            «У поточному році залишається найважливим завданням – налагодження діалогу і підвищення рівня довіри між платниками і органами ДФС та, зокрема, Новомосковської ОДПІ, підвищення рівня податкової культури платників податків, забезпечення платників можливістю отримання більш якісного сервісу та ширшого спектру послуг, а також податкове виховання майбутніх платників податків», - зазначив Андрій Шульга.

Січневі надходження єдиного соціального внеску від новомосковських платників склали 41,1 млн. грн.

У Новомосковському регіоні у січні 2016 року від платників надійшло 41,1 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що на 13,1 млн. грн. (+46,8%) більше ніж було заплановано.

Гарячий телефонний зв’язок в Новомосковській ОДПІ

17 лютого 2016 року в Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбувся черговий сеанс телефонного зв'язку «гаряча лінія» на тему «Застосування податкової соціальної пільги у 2016 році». На запитання платників податків, які цього дня зателефонували, відповідав начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Олександр Лук’яненко.

Телефонувавших цього дня цікавили відповіді на такі питання:

працівник працює на двох роботах. І за основним місцем роботи, і за сумісництвом він отримує заробітну плату, яка не перевищує граничний розмір доходу для загальної ПСП. Який порядок застосування пільги? (відповідь: платник податку має право на застосування  ПСП до нарахованого йому місячного доходу у вигляді заробітної плати лише за одним місцем його нарахування (виплати) з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право (за умови дотримання інших вимог ст. 169 Податкового кодексу);

чи мають прао на застосування загальної податкової соціальної пільги працівники, які працюють на підприємстві і навчаються на денній формі навчання у вищих навчальних закладах? (відповідь: якщо розмір мінімальної заробітної плати працівників - студентів не перевищує розміру, встановленого пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу, і за умов, що вони не отримують стипендію з бюджету та подали заяви про застосування пільги, такі працівники мають право на загальну ПСП);

чи має право на ПСП платник податку, що має трьох дітей віком до 18 років, двоє з яких проживають з дружиною від першого шлюбу? (відповідь: якщо батько, що має трьох дітей віком до 18 років, двоє з яких проживають з дружиною від першого шлюбу, бажає скористатися правом на застосування податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, то разом із поданням до підприємства заяви щодо її застосування подаються крім документів, визначених у Порядку № 1227, документи, які підтверджують факт утримання ним дітей. Такими документами можуть бути довідка органу опіки, рішення суд або нотаріально завірений договір між колишніми чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим із них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти);

чи мають пільги з оподаткування доходів громадяни, які є членами сімей загиблих? (відповідь: відповідно до п. 19 частини першої ст. 15 Закону № 3551 особам, на яких поширюється чинність цього Закону, зокрема членам сімей загиблих, надаються пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства. Платники податку, які мають статус членів сімей загиблих, не визначені розділом ІV Податкового кодексу як окрема пільгова категорія, однак за умови, що рівень нарахованої заробітної плати у місяць у таких платників не перевищуватиме у 2016 році 1930,00 грн., мають право на застосування ПСП у цьому році в розмірі 689,00 грн. на місяць. У разі перевищення місячної заробітної плати понад установлений розмір питання щодо надання ПСП не розглядається незалежно від категорії платника податку).

Підтримка української армії від новомосковців

З початку поточного року від новомосковських платників надійшло близько 3 млн. грн. військового збору, а це на 80,3% більше ніж планувалося та на 142% більше ніж у аналогічному періоді минулого року.

Нагадуємо, що оподаткування військовим збором продовжено і у 2016 році. Цей податок, як і у 2015 році, необхідно сплачувати за ставкою 1,5% із доходів, які обкладають податком на доходи фізичних осіб.

Лютнева зустріч з представниками бізнесу в Новомосковській ОДПІ

Нещодавно, заступник начальника Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Андрій Сіленко провів зустріч з представниками малого та середнього бізнесу Новомосковського регіону.

            Зустріч з бізнесом Андрій Сіленко розпочав з питання легалізації трудових відносин в регіоні. Він повідомив, що є неприпустимою практикою використання праці найманих робітників без належного оформлення. І вкотре нагадав, що всі хто погоджуються на такі умови праці втрачають в подальшому соціальні гарантії та пенсійне забезпечення. Втрати несе і бюджет. Це не є європейським рівнем трудових відносин, а є свідченням низького рівня податкової культури громадян – платників податків.

            Враховуючи коло запрошених представників бізнесу в ході даного заходу особлива увага була приділена питанню застосування спрощеної системи оподаткування, враховуючи зміни які набули чинності з 1 січня 2016 року. Отже, присутніх було проінформовано, що на 2016 рік зберігається існуюча модель спрощеної системи оподаткування, у частині кількості груп платників єдиного податку. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються, як і раніше, на чотири групи платників єдиного податку. При цьому, Законом України від 24.12.2015 №909-VIІI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», який набрав чинності з 01.01.2016, внесені, зокрема, наступні зміни до Податкового кодексу України у частині спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Для платників єдиного податку третьої групи (фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб) збільшено ставки єдиного податку: для платників податку на додану вартість (далі – ПДВ) – з 2% до 3%; для неплатників ПДВ – з 4% до 5%; зменшено річний обсяг доходу, що дає право на перебування у 2016 році на спрощеній системі – з 20 мільйонів гривень до 5 мільйонів гривень. Для платників єдиного податку четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників): збільшено в 1,8 рази розмір ставок податку. Виключено вимогу щодо обов’язкового оформлення та реєстрації відповідно до законодавства права власності/користування земельними ділянками та база оподаткування єдиним податком у 2016 році для цієї категорії платників визначається з урахуванням таких особливостей: для сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу; для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу.

            Також говорили і про інші чинні зміни: про кардинальні зміни в сплаті ЄСВ, про підвищення максимальної ставки податку на нерухомість до 3% мінзарплати, установленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м бази оподаткування, про новації ставок земельного податку  для земель, які мають нормативну грошову оцінку, про запровадження єдиної ставки ПДФО 18% та інше

Впродовж січня юристи ДФС Дніпропетровщини відстояли справи у судах на суму 42,4 млн. грн.

З початку 2016 року на розгляді у судах різних інстанцій за участю органів ДФС Дніпропетровської області перебувало 10325 справ різних категорій на загальну суму позовних вимог 11,7 млрд. грн.

З розглянутих судами у січні поточного року 19 справ на суму 57,3 млн. грн., на користь територіальних органів ГУ ДФС Дніпропетровщини вирішено 14 справ на суму 42,4 млн. грн., що складає 74% від суми розглянутих судами справ.

Зокрема, протягом січня поточного року за результатами розглянутих 10 судових справ за позовами платників про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень на загальну суму 42,5 млн. грн., 6 рішень на загальну суму 27,7 млн. грн. судами прийнято на користь територіальних органів ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Це складає 65% від суми розглянутих судами таких справ.

«Такі результати свідчать про якісну аргументацію та доказову базу, на якій ґрунтуються наші позовні вимоги. Кожен юрист фахово підходить до кожної справи, що направляється до суду. Водночас ми зміщуємо акцент у нашій роботі на досудове врегулювання спірних питань, які виникають із платниками податків», –наголошує в.о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Геннадій Ткачук. 

У січні 2016 року місцеві бюджети Дніпропетровщини отримали 172,8 млн. грн. плати за землю

Власники та орендарі земельних ділянок Дніпропетровської обла- сті у першому місяці 2016 року поповнили місцеві бюджети на 172,8 млн. грн. При цьому, 163,8 млн. грн. сплачено юридичними особами і майже 9 млн. грн. – фізичними особами. Фактичні січневі показники 2015 року перевищено майже на 26 млн. грн. або на 17,7%

Орендна плата за користування землею та земельний податок є одним з вагомих джерел наповнення місцевих скарбниць області і становить понад 20% до їх загальних надходжень.

«Позитивна динаміка у зборі плати за землю з одного боку є свідченням сумлінного ставлення платників області до виконання свого обов’язку щодо сплати податків, а з іншого є результатами спільних зусиль з місцевою владою регіону в напрямі легалізації земельних відносин», – підкреслив в.о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Геннадій Ткачук.

Майже 1 мільярд гривень направлено до бюджету України митниками Дніпропетровської митниці ДФС

За січень 2016 року Дніпропетровською митницею ДФС до державного бюджету України направлено митних платежів на суму 981,3 мільйони гривень. Це на 10,5 відсотки або на 93 мільйони більше, ніж у січні 2015 року.

З загальної товарної структури імпортних операцій 22,34 відсотка становлять енергетичні матеріали; 10,38 відсотків - промислове устаткування;  8,56 відсотків - полімерні матеріали і пластмаси; 7,94 відсотки - фармацевтична продукція; 7,6 відсотки - продукти неорганічної хімії; 5,53 відсотки - чорні метали; 3,5 відсотки - засоби наземного руху; 3,42 відсотки - каучук, гума і вироби з них; 3,33 відсотки - насіння і плоди олійних рослин.

З загальної товарної структури експортних операцій, що здійснюють суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності регіону 39,61 відсотків становлять руда, шлак і зола; 16,92 відсотки - чорні метали; 5,58 відсотків - залізничні або трамвайні локомотиви; 3,24 відсотки - інші недорогоцінні метали і металокераміка; 2,78 відсотків - промислове устаткування; 1,40 відсотків - електричні машини і устаткування; 1,27 відсотка - добрива

Податковою міліцією викрито черговий „конвертаційний центр” з обігом 107 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України припинено діяльність «конвертаційного центру».

За період діяльності «конвертаційного центру» протягом 2015–2016 років через розрахункові рахунки було проконвертовано понад 107 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету становлять 17 млн. 800 тис. гривень.

На підставі ухвал суду у м. Дніпропетровську проведено 8 обшуків в офісних приміщеннях та в автомобілях учасників «конвертаційного центру», де виявлено та вилучено 40 тис. гривень готівкою, комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації та документацію, що свідчать про незаконну діяльність.

Також було накладено арешт на розрахункові рахунки із залишком коштів у сумі 742 тис. гривень.

Боротьба з корупцією в податковій: профілактичні заходи по недопущенню корупційних дій працівниками органів ДФС у Дніпропетровській області

25 лютого 2016 року у медіа-центрі «Днепр-Пост» відбулася прес-конференція на тему: «Боротьба з корупцією в податковій: профілактичні заходи по недопущенню корупційних дій працівниками органів ДФС у Дніпропетровській області».

У прес - конференції взяв участь cтарший оперуповноважений з особливо важливих справ управління власної безпеки ГУ ДФС у Дніпропетровській області Павло Хороших.

За його словами: «У 2015 році за результатами роботи нашого підрозділу внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань 48 фактів порушення діяльності щодо співробітників фіскальної служби області, у поточному 2016 році - 7 фактів.

В середньому, в рік реєструють близько 20-25 фактів. Хочу зазначити, що всі факти правопорушень розслідуються детально та уважно. Підставами для реєстрації стали: - вимагання та отримання хабарів; - внесення завідомо недостовірних відомостей до актів перевірок фінансово - господарської діяльності підприємств з метою незаконної мінімізації сум донарахувань штрафних і фінансових санкцій; - сприяння в легалізації роботи фіктивних фірм шляхом оформлення підроблених актів документальних перевірок з фіксацією легітимності товарно - грошових операцій.

Крім того, за 10 фактами корупційних дій суд виніс рішення про визнання винних 8 працівників фіскальної служби області до кримінальної відповідальності у вигляді сплати штрафів та 2 з позбавленням волі (за справами 2015 і 2014 років)».

Податкова міліція Дніпропетровської області вилучила з незаконного обігу паливо та обладнання для його реалізації загальною вартістю 318 тис. грн.

Співробітниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках проведення операції «Акциз-2016» виявлено факт реалізації через АЗС пально-мастильних матеріалів без державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності та відповідних дозвільних документів.

У ході проведених заходів вилучено 4 м3 дизельного пального, 8,8 м3 бензину марок А-95 та А-92, а також обладнання загальною вартістю 318 тис. гривень.

Організація роботи щодо надання послуг платникам податків та громадянам фахівцями структурних підрозділів органів ГУ ДФС у Дніпропетровській області в центрах обслуговування платників податків

В органах ГУ ДФС у Дніпропетровській області створено та працюють 37 Центрів обслуговування платників(ЦОП):

- 17 у головних офісах ДПІ: Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська, ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська, ДПІ у Жовтневому районі м.Дніпропетровська, ДПІ у Кіровському районі м.Дніпропетровська, ДПІ у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська, ДПІ  у Ленінському районі м.Дніпропетровська, Лівобережній ОДПІ м.Дніпропетровська, Дніпропетровській ОДПІ, Криворізькій центральній ОДПІ, Криворізькій південній ОДПІ, Криворізька північна ОДПІ, Дніпродзержинська ОДПІ, Новомосковська ОДПІ, Західно-Донбаській ОДПІ, Східно-Дніпровській ОДПІ, Нікопольській ОДПІ, Верхньодніпровській ОДПІ.

- 20 у відділеннях ДПІ області: Солонянському (Дніпропетровської ОДПІ), Орджонікідзевському, Марганецькому та Томаківському (Нікопольської ОДПІ), Магдалинівському (Новомосковської ОДПІ), Царичанському та Петриківському (Дніпродзержинської ОДПІ), Тернівському і Юр`ївському (Західно-Донбаської ОДПІ), Першотравенському, Петропавлівському та Межівському (Східно–Дніпровської ОДПІ), Вільногірському, П'ятихатському, Криничанському та Жовтоводському (Верхньодніпровської ОДПІ), Софіївському (Криворізької центральної ОДПІ), Широківському та Апостолівському (Криворізької південної ОДПІ) та Криворізькому (Криворізької північної ОДПІ).

Діяльність центрів обслуговування платників у Дніпропетровській області забезпечує 359 працівників структурних підрозділів та акредитованого Центру сертифікації ключів.

В центрах обслуговування платників ГУ ДФС у Дніпропетровській області платники податків мають отримати широкий спектр послуг: інформаційних, консультативних та адміністративних.

Центрами забезпечується надання 25 видів адміністративних послуг, 18 з яких надаються безкоштовно.

Загалом працівниками ЦОП у Дніпропетровській області за січень 2016 року надано майже 2513,5 тис. послуг.

Також, в січні 2016 року ГУ ДФС у Дніпропетровській області платникам податків надано близько 252,4 тис. адміністративних послуг.

З метою ефективності якості надання  послуг у Центрах обслуговування платників Дніпропетровської області фахівцями обслуговування платників проводяться письмові опитування за допомогою розташованої біля модератора ЦОП скриньки пропозицій та побажань.

За січень 2016 року отримано 331 письмових анкет, в яких платниками надано позитивну оцінку роботи Центрів обслуговування платників.

Статистика послуг та результати анкетування свідчить про високу інтенсивність роботи Центрів обслуговування платників у Дніпропетровській області.

Новомосковська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області