Звіт ОДПІ

Матеріали щодо роз’яснення податкового законодавства.

Декларування – 2016.

 

Кампанія декларування у 2016 р. має свої відмінності від попередніх років. У зв'язку з набранням чинності з 01.01.2015 р. норми Закону №71 щодо поширення на фізичних осіб порядку оподаткування доходів військовим збором за результатами 2015 р. фізичні особи визначають додаткові зобов'язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору. З цією метою з 01.01.2016 р. введено в дію нову податкову декларацію про майновий стан і доходи, форму якої затверджено наказом № 859. Про те, як задекларувати доходи, отримані у 2015 р., йтиметься у цій статті.

Кожен громадянин має право отримати безоплатні послуги із роз'яснення щодо порядку заповнення нової податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — декларація) та допомогу при її заповненні в контролюючому органі за місцем податкової адреси платника податків. При цьому контролюючі органи забезпечують платників податків бланками декларації безоплатно.

Способи подачі декларації

Декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

• особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

• надсилається поштою з повідомленням провручення та з описом вкладення не пізнішеніж за п'ять днів до закінчення граничногостроку подання;

• засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання.

Інформацію щодо порядку підготовки та подання податкової звітності в електронному вигляді, яка надсилається засобами телекомунікаційного зв'язку, розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.

Визначення податкових зобов’язань

Відповідно до ст. 163 Податкового кодексу оподаткуванню податком на доходи фізичнихосіб підлягає загальний річний оподатковуваний дохід, який включає доходи як з джерел їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Згідно з пп. 1.2 п. 16ˡ підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу. Ставка збору — 1,5% об'єкта оподаткування. При цьому нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу. Підпунктом 168.2.1 п. 168.2 цієї статті передбачено, що платник податку, який отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Отже, за результатами звітного податкового року платник податку — фізична особа повинен подати декларацію та визначити податкові зобов'язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору.

Сума військового збору, що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року, зазначається у рядку 24.1 розділу IV декларації, а сума податку на доходи фізичних осіб — у рядку 23.1 цього розділу. 

Строки подання декларації

Нова форма декларації передбачає визначення категорії, до якої належить платник податків (рядок 8 розділу І декларації): громадянин; особа, яка проводить незалежну професійну діяльність; підприємець (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) (табл. 1). 1

 

ТАБЛИЦЯ 1. СТРОКИ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ 1

Категорія особи

Строк подання

Громадяни

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність

До 1 травня

року, що настає за звітним

 

Підприємці

 

Протягом

40 календарних днів,

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року)

 

Обов’язок подання декларації

Основні випадки отримання доходів, за яких платник податків повинен подати декларацію:

• доходи від підприємницької діяльності (ст. 177 Податкового кодексу);

• доходи від провадження незалежної професійної діяльності (ст. 178 Кодексу);

• доходи, отримані від двох і більше податкових агентів, згідно з пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу;

• доходи, отримані від особи, яка не є податковим агентом (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу);

• іноземні доходи (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу);

• доходи від операцій з інвестиційними активами (п. 170.2ст. 170 Кодексу);

• доходи від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомості, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання (пп.  170.1.5 п.  170.1ст. 170 Кодексу);

• від успадкування чи отримання в дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від осіб, які не є членами сім'ї першого ступеня споріднення, крім спадкоємців-нерезидентів (п. 174.3 ст. 174 Кодексу);

• за ухвалою суду, за яким прийнято рішення про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно (пп. 173.4ст. 173 Кодексу);

• у вигляді суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності у сумі, що перевищує 50% місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

• у разі отримання благодійної допомоги відповідно до пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу у сумі, що перевищує граничний розмір, встановлений абзацом «б» пп. 170.7.8п. 170.7 ст. 170 Кодексу, або використану не за цільовим призначенням;

• у разі отримання цільової благодійної допомоги, не використаної та не повернутої благодійнику у строки, визначені законодавством (пп. 170.7.5 п. 170.7 ст. 170 Кодексу);

• у разі отримання нецільової благодійної допомоги, у разі якщо загальна сума такої допомоги перевищує граничний розмір, установлений пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу (пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Кодексу);

• у разі отримання додаткового блага у вигляді основної суми боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредиторому сумі, що перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового  року (пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

• доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, у випадках, передбачених пп. 165.1.24 п. 165.1ст. 165 Кодексу.

Порядок оформлення додатків

Кількість додатків до нової декларації зменшено з семи до чотирьох. Додатки заповнюються лише при отриманні доходів, які передбачають особливий розрахунок оподатковуваного доходу.

• при отриманні доходів від двох та більше податкових агентів згідно з пп. «є» п. 176.1ст. 176 розділу IV Податкового кодексу (додаток Ф1);

• за операціями з інвестиційними активами (додаток Ф2);

• при отриманні іноземних доходів (додаток ФЗ);

• з доходів, отриманих самозайнятою особою (фізичною особою — підприємцем та особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність) (додаток Ф4) (табл. 2).

Сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку, розраховується безпосередньо в розділі Ш нової декларації без заповнення додатка. При цьому не потрібно зазначати реквізити документів, які підтверджують понесені витрати, а зазначаються лише категорії понесених витрат та загальна сума фактично здійснених протягом звітного податкового року витрат (рядки 13 та 14 розділу Ш декларації).

Слід враховувати, що до доходів, отриманих у 2015 р., застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб:

15% бази оподаткуванні - щодо доходів (крім випадків, визначених у підпунктах 167.2 - 167.6 ст. 167 Податкового кодексу), які не перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;

20% — якщо база оподаткування в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, — до суми такого перевищення. Самозайняті особи застосовують ставку 20% до частини середньомісячного річного оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати;

подвійна ставка податку (30%) — до доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею, грошових виграшів у спортивних змаганнях) на користь резидентів або нерезидентів;

20% — для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу). Перелік пасивних доходів визначено пп. 167.5.3 цього пункту, до яких, зокрема, відноситься інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;

5 та 0% бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом IV Кодексу, зокрема при операціях з успадкування (дарування) та операціях з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна.

При декларуванні доходів за результатами 2015 р. платникам податків слід враховувати, що розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, становить 1218 грн.

Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

• від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

• від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Податкового кодексу;

• від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими було сплачено податок відповідно до цього розділу;

• у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок згідно з п. 174.3 ст. 174 Кодексу;

• зазначені у пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу доходи від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподаковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами, не перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015 р. — 146 160 грн.).

 

ТАБЛИЦЯ 2. ВИДИ ДОХОДІВ, ПРИ ОТРИМАННІ ЯКИХ ЗАПОВНЮЮТЬСЯ

ДОДАТКИ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

Який дохід отримано

Який додаток заповнювати

Пояснення

Дохід від двох

та більше податкових

агентів

 

Ф1

 

З 01.01.2016 р. платник податку має право на повернення податку на доходи фізичних осіб при від'ємній різниці за результатами перерахунку податку відповідно до пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Кодексу. Додаток Ф1 до нової декларації доповнено рядком, в якому відображається сума податку, що підлягає поверненню з бюджету за результатами такого перерахунку

Дохід за операціями з інвестиційними активами

Ф2

 

У додатку Ф2 до нової декларації здійснюється розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами. У рядку 4.1 додатка Ф2 до нової декларації відображається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток), з якого розраховується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами декларування, відображається в рядках 5.2 та 5, а сума військового збору — в рядках 6.2 та 6 додатка Ф2 до нової декларації

 

Іноземний дохід

 

ФЗ

 

При отриманні протягом звітного податкового року доходів з джерел за межами України заповнюється додаток ФЗ нової декларації. У графі 8 додатка ФЗ до нової декларації відображається сума податку на доходи фізичних осіб, нарахованого за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, без урахування сум податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні. Зменшення річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, здійснюється в декларації шляхом відображення такої суми у рядку 22 нової декларації. Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами декларування, відображається в рядках 6.2 та 6 додатка ФЗ до нової декларації

Дохід, отриманий самозайнятою особою

 

Ф4

 

Розрахунок оподатковуваного доходу від провадження

підприємницької діяльності та провадження незалежної професійної

діяльності здійснюється окремо за доходами в додатку Ф4 до нової

декларації.

Розділ І додатка Ф4 до нової декларації заповнюється фізичними

особами — підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему

оподаткування, за результатами звітного податкового року

та підприємцями, які зареєстровані протягом року в установленому

законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування

на загальну систему оподаткування.

Слід зазначити, що фізичні особи — підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу, в якій поряд з доходами від підприємницької

діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження

з України та іноземні доходи.

Розділ II додатка Ф 4 до нової декларації заповнюється особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

У додатку Ф4 до нової декларації передбачено визначення податкових

зобов'язань окремо для податку на доходи фізичних осіб та військового збору. У разі якщо за результатами остаточного розрахунку податку

на доходи фізичних осіб за результатами звітного податкового року

фізична особа — підприємець має надміру сплачені податки (від'ємне значення), така сума податку включається до рядка 5.2 додатка Ф4

та рядка 21 розділу IV нової форми декларації


Відповідальність за несвоєчасну сплату зобов’язання

Згідно з п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств, рентної плати протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

• при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

• при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Підпунктом 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу передбачено, що після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені розпочинається при самостійному нарахуванні суми грошо­вого зобов'язання платником податків — після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим кодексом.

Пеня, визначена пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних сайкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п. 129.4 цієї статті).

Право на податкову знижку

Метою декларування доходів фізичних осіб є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платникам сум Податку на доходи фізичних осіб, надміру сплаченого з їх заробітної плати в минулому податковому році.

Повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку. Згідно з положеннями ст. 166 Податкового кодексу платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Кодексом.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати (табл. 3), підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема:

• квитанціями;

• платіжними дорученнями;

• фіскальними або товарними чеками;

• прибутковими касовими ордерами;

• меморіальними ордерами тощо.

Крім того, понесені витрати підтверджуються копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).

У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Для реалізації права на податкову знижку платнику податку необхідно заповните та подати декларацію до 31 грудня року, на ступного за звітним.

 

Таблиця 3. Витрати, дозволені до включення до податкової знижки за 2015 рік

Витрати

Підстава

Обмеження

Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом

 

Підпункт 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу

Житловий будинок (квартира, кімната), що будується чи придбавається, має бути визначений як основне місце проживання

Пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям

 

Підпункт 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Розмір внесків не повинен перевищувати 4% від суми загального оподатковуваного доходу за звітний рік

Сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання

Підпункт 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Понесені витрати у 2015 р. на здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення не повинна перевищувати 1710 грн., у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року

Страхові платежі (внески, премії) за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного забезпечення

 

Підпункт 166.3.5 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Понесені витрати у 2015 р. не повинні перевищувати (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

при страхуванні платника податку —

1710 грн.;

при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня

споріднення — 855 грн.

Суми витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій

Абзац другий пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

 

Включається сума витрат не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік

Суми витрат на оплату державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита

Абзац третій пп. 166.3.6 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Обмежень не встановлено

Суми коштів, сплачених

у зв'язку з переобладнанням

транспортного засобу

 

Підпункт 166.3.7 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Витрати, пов'язані з переобладнанням транспортних засобів, що належать платнику податків, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизеля, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. При цьому переобладнаний транспортний засіб повинен бути перереєстрований у відповідних органах

Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним

Підпункт.166.3.8 п. 166.3 ст. 166 Кодексу

Понесені витрати за державними програмами будівництва (придбання) доступного житла

 


Подання декларації фізичними особами – підприємцями, які застосовують загальну систему оподаткування

Згідно з п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу на фізичних осіб — підприємців покладено обов'язок щодо подання декларації за результатами звітного року, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Наказом № 859 запроваджено нову форму декларації, яка має кілька особливостей заповнення, зокрема, визначення податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, обов'язкове заповнення додатку Ф4, обов'язкове зазначення кількості місяців, протягом яких фізична особа — підприємець одержувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Для заповнення додатка Ф4 до декларації використовується Книга обліку доходів та витрат, затверджена наказом № 481.

Відповідно до п. 177.6 вищезазначеної статті у разі якщо фізична особа — підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних нею видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Кодексом для платників податку — фізичних осіб, та відображаються в одній декларації з обов'язковим заповненням додатків Ф1, Ф2, ФЗ, Ф4 до декларації, крім доходів, отриманих від провадження підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування.

За результатами 2015 р. фізичні особи — підприємці самостійно розраховують військовий збір у розмірі 1,5% чистого оподатковуваного доходу, відображають в річній податковій декларації та сплачують в терміни, передбачені для сплати податку на доходи фізичних осіб.

Подання декларації фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність

Пунктом 178.4 ст. 178 Податкового кодексу встановлено, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в декларації.

Крім того, зазначені особи самостійно розраховують військовий збір, відобра­жають його в декларації та сплачуюті у терміни, передбачені для сплати подат ку на доходи фізичних осіб.

Пам’ятка щодо термінів подання декларації та сплати податкового зобов’язання у 2016 році

 Категорія платника податку

Термін подання  декларації*

Граничний термін сплати податкового зобов'язання

Громадяни

До 01.05.2016 р.

30.07.2016 р.

Фізична особа — підприємець, яка здійснює загальну систему оподаткування

09.02.2016 р.

19.02.2016 р.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність

до 01.05.2016 р.

30.07.2016 р.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування 

09.02.2016 р.

19.02.2016 р.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування

до 01.05.2016 р.

30.07.2016 р

 

*Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу).

З 1 січня 2016 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2015 році

З початку 2016 року розпочалася кампанія деклару- вання громадянами доходів, отриманих у 2015 році.

Задекларувати свої доходи це – громадянський обов’язок кожного громадянина України. Декларування доходів – один з критеріїв партнерських взаємовідносин між платниками податків та державою.

Для створення комфортних умов щодо виконання платниками податків обов’язку з декларування доходів на період приймання податкових декларацій про майновий стан і доходи (далі – декларація) протягом січня – квітня 2016 року центри обслуговування платників (далі – ЦОП) функціонують за подовженим режимом роботи.

Інформація щодо контактних телефонів та адрес ЦОПів, які здійснюють приймання декларацій, у розрізі податкових інспекцій області та їх відділень розміщена на суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Дніпропетровській області» (dp.sfs.gov.ua) за посиланнями:

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page2

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page3

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page4

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page5

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page6

Кожен громадянин має право отримати у податковому органі за місцем свого проживання безоплатні послуги із роз’яснення щодо порядку заповнення декларацій і допомогу при її заповненні. При цьому податкові органи забезпечують платників податків бланками декларацій безоплатно.

Нагадуємо, що з 1 січня 2016 року запроваджена нова форма декларації, в якій об’єднано звітність по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору. тобто за результатами 2015 року податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначатимуться платником податків в одній податковій звітності.

Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859, яким затверджені нова форма декларації з додатками до неї, а також інструкція щодо її заповнення, розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України    (далі – ДФС України) за посиланням:

http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2016/normativno-pravova-baza/65107.html

Декларація подається громадянином за місцем свого проживання, за яким фізична особа береться на облік, як платник податку у контролюючому органі.

За вибором платника податків декларація подається до такого контролюючого органу в один із способів:

1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.

Граничний термін надання декларації для громадян – до 1 травня 2016 року.

Детальна інформація про особливості деклараційної кампанії 2016 року, розміщена на спеціальному банері «Декларуємо по-новому», який розміщений на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС України (sfs.gov.ua) за посиланням:

http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2016/

 

         Електронні сервіси.

 

Про особливості надання послуг ЕЦП органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям державної форми власності

Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) на головній сторінці офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС у розділі «Новини» за посиланням http://acskidd.gov.ua/news повідомив про особливості надання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності», працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми власності (далі – працівники) особисто генерують ключі ЕЦП безпосередньо в установі або в акредитованих центрах сертифікації ключів. У разі, коли генерація особистого та відкритого ключів здійснена підписувачем безпосередньо в установі, засвідчення чинності відкритого ключа може бути здійснено лише в одному акредитованому центрі сертифікації ключів.

Генерація ключів працівників за довіреністю не дозволяється.

Звертаємо увагу, що працівник для виконання своїх посадових обов’язків не може використовувати одночасно кілька чинних посилених сертифікатів відкритого ключа. Зазначене обмеження не стосується електронної печатки.

Електронні сервіси для користування системою електронного адміністрування ПДВ

Державною фіскальною службою України (далі – ДФС України) запроваджено ланку сервісів щодо отримання платниками податків інформації з системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – ПДВ). Платники податку засобами клієнтського програмного забезпечення направляють електронні запити щодо отримання відомостей з системи електронного адміністрування ПДВ: 1). Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1300103). Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1400103), який надається платнику, містить інформацію щодо: виданих та/або отриманих податкових накладних та розрахунках коригування до податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, як на вказану дату, так і в розрізі контрагентів із зазначенням дати та номеру документа, а також суми податку. 2). Запит про стан рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ та суми податку, на яку мають право зареєструвати  податкові накладні та/або розрахунки коригування (J/F1301204). Витяг з системи електронного адміністрування (J/F1401204), який надається платнику, містить інформацію щодо: стану рахунку (залишок на рахунку/заборгованість), суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати  податкові накладні та/або розрахунки коригування, складових формули розрахунку такої суми. 3). Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок сум від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ (J/F1301301). Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних (J/F1401301), який надається платнику, містить інформацію щодо: суми збільшення на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних, суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати  податкові накладні та/або розрахунки коригування, реєстраційний номер та дату декларації, в якій було задекларовано таке збільшення. 4). Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1301402). Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1401402), який надається платнику, містить інформацію щодо: виданих податкових накладних та розрахунків коригування зареєстрованих з порушенням граничного терміну реєстрації за запитуваний період та податкові накладні за вказаним кодом філії. 5). Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1301901). Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1401901), який надається платнику, містить інформацію щодо: типу операції, дату та номер документа, суму операції. Електронні формати документів розміщені на головній сторінці офіційного сайту ДФС України у розділі (банер) «Електронне адміністрування ПДВ» («До уваги платників податків та розробників програмного забезпечення»).

Про електронний сервіс ДФС України «Електронна звітність»

Програмне забезпечення «Система формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді» розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України) (sfs.gov.ua) у розділі електронних сервісів «Електронна звітність» > Платникам податків про електронну звітність > Програмне забезпечення > ОПЗ – програмне забезпечення по формуванню та подачі платниками податків податкової звітності та реєстру отриманих та виданих податкових накладних до органів ДПС в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку за посиланням:

http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/programne-zabezpechennya-/opz-programne-zabezpechennya/

Щодо тимчасового обмеження доступу до «Електроннго кабінету платника податку»

Шановні платники податків! 

Для забезпечення належної якості електронних сервісів та ефективного адміністрування податків, зборів, платежів з використанням засобів інформаційно-телекомунікаційних систем, ДФС проводить планові технічні роботи, що може призвести до тимчасового обмеження доступу до «Електронного кабінету платника податку».

З метою забезпечення вчасного подання звітності Державна фіскальна служба України звертається з проханням надсилати звітність на адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності»: zvit@sta.gov.ua.

Просимо вибачення за тимчасові незручності!  

 

Зміни до Податкового кодексу України.

Актуально для фізичних осіб – підприємців

У зв’язку з прийняттям Закону України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909) у новій редакції викладено підпункт 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), а саме:

«Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується» (підпункт 2) пункту 35 розділу I Закону №909).

Таким чином, для фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) під час заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за №1298/27743 (далі – наказ №859), у додатку Ф4 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою», не виникає обов’язку розрахунку квартальних авансових платежів по податку на доходи фізичних осіб. Отже, ФОП не заповнюється рядок 6 розділу II додатку Ф4.

До внесення змін до підпункту 12) пункту 5 розділу IV Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, яка затверджена наказом №859, Державною фіскальною службою України рекомендовано платникам податків не здійснювати розрахунок авансових платежів.

Звертаємо увагу, що доходи, отримані самозайнятими особами після 01.01.2016, оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 Кодексу у редакції Закону №909 у розмірі 18 відсотків.

До уваги платників акцизного податку

Державна фіскальна служба України у зв’язку з численними запитами платників податків у листі від 31.12.2015 №48131/7/99-99-19-03-03-17 «Про виправлення помилок при адмініструванні акцизного податку з роздрібних продажів» (далі – лист ДФС України №48131) повідомила щодо:

- методики нарахування 5-відсоткового акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами;

- порядку відображення у фіскальному чеку реєстраторів розрахункових операцій суми акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами;

- подання декларації акцизного податку, коригування задекларованих податкових зобов’язань, сплати задекларованої суми акцизного податку, повернення помилково сплаченої суми платниками податків, що знаходяться на обліку у Міжрегіональному головному управлінні ДФС – Центральному офісі з обслуговування великих платників.

З листом №48131 можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням:

http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/aktsizniy-podatok/listi-dps/230682.html

Внесені зміни до Податкового кодексу України

01.01.2016 набрав чинності Закон України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909).

При цьому, відповідно до пункту 1 розділу II Закону №909 зміни, внесені:

- до пунктів 200.7 та 200.18 статті 200 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) щодо запровадження реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування набирають чинності з 1 лютого 2016 року;

- до підпунктів 215.3.1 – 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, тютюнові вироби, пального набирає чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 01.03.2016;

- до Кодексу про доповнення його статтями 231 та 232 стосовно запровадження акцизних накладних при реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального, набирають чинності з 01.03.2016.

Законом №909 внесені зміни до Кодексу, зокрема, у частині податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку (спрощена система оподаткування), акцизного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю, екологічного податку та рентної плати.

Закон №909 опубліковано у газеті «Голос України» від 31.12.2015 №250.

Особливості застосування спеціального режиму оподаткування у сільському господарстві у 2016 році

Законом України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909) внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Відповідно до пункту 209.2 статті 209 Кодексу, з урахуванням змін, внесених Законом №909 позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначена по окремих видах сільськогосподарських операцій, перераховується до Державного бюджету України та на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств у різних частках залежно від виду продукції:

Про окремі особливості перерахування у 2016 році коштів на додаткові електронні рахунки, відкриті суб’єктами спеціального режиму оподаткування у сільському господарстві Державна фіскальна служба України повідомила у листі від 05.01.2016 №203/7/99-99-19-03-02-17 (далі – лист ДФС України №203).

Лист №203 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням:

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/65869.html

Фізичні особи – платники єдиного податку, обсяг доходу яких у 2015 році перевищив 5 млн.грн., з 1 січня 2016 року втратили право перебувати на спрощеній системі оподаткування

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) стосовно вимог застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності платниками єдиного податку третьої групи.

Зокрема, до третьої групи платників єдиного податку відносяться фізичні особи –  підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн.

Таким чином, з 1 січня 2016 року суб’єкти господарювання – фізичні особи, обсяг доходу яких у 2015 році перевищив 5 млн.грн., втратили право перебувати на спрощеній системі оподаткування, оскільки такі платники не відповідають вимогам, встановленим Кодексом.

Вказана категорія фізичних осіб – підприємців з 1 січня 2016 року зобов’язана перейти на сплату інших податків і зборів. Заява щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування має бути надана не пізніше 20.01.2016 року.

Про зміни у законодавстві щодо спрощеної системи оподаткування

Законом України від 24.12.2015 №909-VШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), який набрав чинності 01.01.2016, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), зокрема, у частині застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Так, відповідно до пункту 291.4 статті 291 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом №909, суб’єкти господарювання, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платники єдиного податку третьої групи – це фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує     5 мільйонів гривень (до 01.01.2016 – 20 мільйонів гривень).

Законом №909 також внесені зміни до відсоткових ставок єдиного податку для платників третьої групи, які з 01.01.2016 встановлені у розмірах:

- 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість (далі – ПДВ);

- 5 відсотків доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку .

При цьому платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок з доходів, отриманих протягом 2015 року, за ставками, що застосовувались до 01.01.2016:

- 2 відсотки доходу – у разі сплати ПДВ;

-  4 відсотки доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Відповідно до Закону №909 збільшено у 1,8 рази розмір відсоткових ставок податку з одного гектара сільсь- когосподарських угідь та/або земель водного фонду для платників єдиного податку четвертої групи, які встановлюються відповідно до категорії (типу) земель та їх розташування (пункт 293.9 статті 293 Кодексу).

Нагадаємо, що спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платники єдиного податку четвертої групи, мають право застосовувати сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (підпункт 4 пункту 291.4 статті 291 Кодексу).

Звертаємо увагу, що Законом №909 до підрозділу 8 «Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку» розділу XX «Перехідні положення» Кодексу додано нову норму (пункт 5) щодо бази оподаткування єдиним податком платників четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників), а саме:

«Встановити, що у 2016 році база оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників) визначається з урахуванням таких особливостей:

1) для сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу;

2) для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу.

Змінено Порядок обліку платників єдиного внеску

12.01.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2015 №1105 «Про затвердження змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загально- обов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.12.2015 за №1577/28022 (далі – Наказ №1105).

Наказ №1105 вніс зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та до Положення про реєстр страхувальників, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 №1162 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за №1553/26330).

Зокрема, взяття на облік платників єдиного внеску, на яких поширюється дія Закону України від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –  підприємців та громадських формувань» (далі – Закон №755), здійснюється контролюючим органом за їх місцезнаходженням чи місцем проживання на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із        Законом №755, у день отримання зазначених відомостей контролюючим органом (до змін: не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей).

Наказ №1105 опубліковано в офіційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 12.01.2016 №2.

До уваги платників єдиного соціального внеску

Законом України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), який набрав чинності 01.01.2016, зокрема, внесені зміни до частини п’ятої статті 8 Закону України від 08.07.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464).

Для платників, визначених частиною першою статті 4 Закону №2464, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) встановлено у розмірі 22% до бази нарахування, визначеної статтею 7 Закону №2464.

Відповідно до частини другої статті 24 Закону №2464 наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 №453 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.09.2013 за №1602/24134) затверджено Порядок прийняття банками до виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати  (далі – Порядок), який є підзаконним нормативно-правовим актом.

Пунктом 2 Порядку передбачено, що банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону №2464 нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником єдиного внеску розрахункових документів (документів на переказ готівки) про перерахування коштів для сплати сум єдиного внеску. Суми, сплачені за цими документами, повинні складати не менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в грошових чеках, платіжних дорученнях та інших розрахункових документах.

Якщо в розрахункових документах або документах на переказ готівки сума єдиного внеску менша, ніж 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки та/або платіжні доручення, та/або інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати разом з оригіналом довідки-розрахунку, погодженим з органом доходів і зборів за місцем взяття на облік платника єдиного внеску.

Довідка-розрахунок складається платником єдиного внеску у трьох примірниках за формою згідно з додатком 1 до Порядку (пункт 3 Порядку).

Оскільки на сьогодні змінюється частка сплаченого єдиного внеску, що підлягає контролю банками на виконання вимог статті 24 Закону №2464, Державною фіскальною службою України (далі – ДФС) направлено до Національного банку України лист від 15.01.2016 №526/5/99-99-17-03-01-16 «Про єдиний внесок» з проханням до приведення Порядку у відповідність до законодавства при прийнятті від платників єдиного внеску грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону №2464 нараховується єдиний внесок, контролювати сплату єдиного внеску, яка має становити 1/5 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної у розрахункових документах, відповідно до додатка 1 до Порядку.

Територіальні органи ДФС до приведення Порядку у відповідність до законодавства погоджують сплату єдиного внеску, яка має становити 1/5 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної у грошових чеках, платіжних дорученнях та інших розрахункових документах, та підтверджують додаток 1 до Порядку з приміткою «Погоджено відповідно до встановленого з 01.01.2016 Законом України від 08 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Актуально для платників єдиного соціального внеску

Законом України від 24.12.2015 №909-VШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), який набрав чинності 01.01.2016, зокрема, внесено зміни до абзацу 2 частини 14 та абзацу 2 частини 15 статті 25 Закону України від 08.07.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464) щодо термінів сплати платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) сум пені та штрафів, передбачених Законом №2464.

Згідно з внесеними змінами суми пені та штрафів, що передбачені Законом №2464, підлягають сплаті платником єдиного внеску протягом десяти календарних днів після надходження відповідного рішення, винесеного територіальним органом доходів і зборів (абзац 2 частини 14 та абзац 2 частини 15 статті 25 Закону №2464).

Враховуючи викладене, термін сплати по рішеннях, винесених територіальним органом Державної фіскальної служби України по 31.12.2015 включно, становитиме 10 робочих днів, винесених з 01.01.2016, становитиме 10 календарних днів.

До приведення Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за №508/26953 (далі – Інструкція №449), яка є підзаконним нормативно-правовим актом, у відповідність до норм Закону №2464, існуватиме певна суперечність норм Інструкції №449 нормам Закону №2464 у частині сплати штрафів та пені платниками єдиного внеску.

Листом Міністерства юстиції України від 30.01.2009 №Н-35267-18 надано роз’яснення щодо юридичної сили закону як основного джерела права.

Всі підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні суперечити їм. Підпорядкованість таких актів законам закріплено Конституцією України.

Отже, у разі суперечності норм підзаконного акта нормам закону слід застосовувати норми закону, оскільки він має вищу юридичну силу.

До приведення Інструкції №449 у відповідність до Закону №2464, територіальні органи ДФС повинні використовувати форми рішень про застосування штрафних санкцій, передбачені Інструкцією №449, та обов’язково повідомляти платника єдиного внеску про зміну термінів сплати такого рішення та підстави такої зміни.

Повідомлення про зміну термінів сплати рішення про застосування штрафних санкцій вручається (надсилається) платнику єдиного внеску одночасно з рішенням.

 

Який коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі застосовується у 2016 році при обчисленні плати за землю?

Відповідно до пункту 289.3 статті 289 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

На виконання пункту 289.3 статті 289 Кодексу Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру листом від 11.01.2016 №6-28-0.22-201/2-16 «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель» повідомила, зокрема, що за інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за   2015 рік становив 143,3%.

Враховуючи це, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, розрахований відповідно до пункту 289.2 статті 289 Кодексу, станом на 01.01.2016 становить 1,433.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять:

1996 рік – 1,703; 1997 рік – 1,059; 1998 рік – 1,006; 1999 рік – 1,127; 2000 рік – 1,182; 2001 рік – 1,02; 2005 рік – 1,035; 2007 рік – 1,028; 2008 рік – 1,152; 2009 рік – 1,059; 2010 рік – 1,0; 2011 рік – 1,0; 2012 рік – 1,0; 2013 рік – 1,0; 2014 рік – 1,249; 2015 рік – 1,433. Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася.

Разом з тим, відповідно до пункту 6 підрозділу 6 розділу ХХ. «Перехідні положення» Кодексу (у редакції Закону України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році») встановлено, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), застосовується із значенням 120 відсотків.

Враховуючи викладене, значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) за 2015 рік становить 1,2.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 112.05 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Розроблені форми реєстрів заяв про відшкодування ПДВ та порядок їх ведення

            З 01.02.2016р. набрали чинності зміни, внесені Законом України №909-VІІІ до Податкового кодексу України, щодо запровадження реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

            ДФС України направлено до Міністерства фінансів України пропозиції до проекту постанови КМУ України «Про затвердження Порядку ведення та форми реєстрів заяв про повернення сум бюджетного відшкодуванн».

Податковий календар на лютий 2016 року

9 лютого останній день

подання:

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма №1-РС) за грудень 2015 року;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма  №2-РС) за грудень 2015 року;

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма №3-РС) за грудень 2015 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма №1-ОА) за грудень 2015 року;

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (форма №1-ОТ) за грудень 2015 року;

- податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2015 рік платниками, які звітують щокварталу;

- розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2015 рік

- розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- фінансової звітності за 2015 рік платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу:

а) Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма №1);

б) Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2);

в) Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) або Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма №3-н);

г) Звіту про власний капітал (форма №4);

д) Приміток до річної фінансової звітності (форма №5);

е) Додатка до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (форма №6);

є) Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми №1-м та      №2-м);

- податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за 2015 рік платниками, віднесеними до 3 групи;

- податкової декларації з податку на додану вартість (далі – ПДВ) за  4-й квартал 2015 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

- заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з ПДВ у 2016 році;

- податкової декларації екологічного податку за 4-й квартал 2015 року;

- податкової декларації з рентної плати за 4-й квартал 2015 року з відповідними додатками:

а) розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1 до декларації);

б) розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (додаток 2 до декларації);

в) розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (додаток 3 до декларації);

г) розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до декларації);

д) розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації);

е) розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (додаток 6 до декларації);

є) розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 до декларації);

ж) розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (додаток 8 до декларації);

з) розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині  деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (додаток 9 до декларації);

и) розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (додаток 10 до декларації);

і) розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (додаток 11 до декларації);

- звіту про використання води за 2015 рік (форма №2ТП-водгосп (річна));

- податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2015 рік;

- податкової декларації туристичного збору за 2015 рік;

- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2015 рік платниками, віднесеними до 3 групи;

- податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою – підприємцем (далі – ФОП) від провадження господарської діяльності, за 2015 рік;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за 4-й квартал 2015 року (форма №1ДФ);

- декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, у т. ч. спільному підприємству з іноземними інвестиціями, і знаходяться за її межами, за 2015 рік

- звіту про суми податкових пільг за 2015 рік;

- звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП за себе, у тому числі ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування) (додаток Д5) за 2015 рік;

 сплати:

- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців за себе (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності) за 2015 рік.

 

2. Матеріали, які висвітлюють результати діяльності податкової служби.

Новомосковська ОДПІ звітує про попередні підсумки деклараційної кампанії

Наразі в Україні триває кампанія декларування доходів громадян, одержаних протягом 2015 року. По результатам січня, як показує практика, не можна оцінити хід кампанії декларування і активність громадян, так як першу частину місяця охопили свята. Але, звісно, перші результати вже є. На сьогодні декларації подали 61 громадянин Новомосковського регіону. Сума задекларованого ними доходу склала 307,3 тис. грн.

Сподіваємося, що надалі громадяни регіону активізуються і усвідомлять важливість даного процесу.

Шановні громадяни! Закликаємо вас зробить свідомий крок – задекларувати доходи та нагадуємо, що своєчасно сплачені податки – це шлях до підвищення добробуту кожного!

Про легальні трудові відносини говорили за «круглим столом» в Новомосковській ОДПІ

Саме, з цього питання розпочав зустріч за «круглим столом» начальник Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Андрій Шульга з представниками бізнесу та профспілкових організацій Новомосковщини.

Він зазначив, що офіційна заробітна плата – це соціальні гарантії для громадян та стабільні надходження в місцеві бюджети. Робота над легалізацією доходів, продовжив він, займає вагоме місце у роботі ДФС та безпосередньо Новомосковської ОДПІ. Ми не зупиняємося попереджати громадян та роботодавців про негативні наслідки пагубної звички одних отримувати заробітну плату «в конвертах», інших – незаконно її виплачувати.

Крім того, Андрій Шульга нагадав, що внесеними, на початку минулого року, змінами до Кодексу законів про працю України, «працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України». Розмір фінансової відповідальності за допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин становить 30 мінімальних зарплат та розмір адміністративної відповідальності - від 8500 грн. до 17000 грн.

Також присутніх було проінформовано, що за минулий рік в місцеві бюджети надійшло податку на доходи фізичних осіб 366,8 млн. грн., що на 122,6 млн. грн., або на 50,3 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року. Це є дуже позитивним показником спільної роботи Новомосковської ОДПІ та роботодавців регіону.

Новомосковська ОДПІ зібрала понад 681 млн. гривень єдиного соціального внеску

У Новомосковському регіоні протягом 2015 року від платників надійшло 681,8 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що майже на 183 млн. грн. (+36,7%) більше ніж у 2014 році.

Надходження грудня 2015 року склали 80,3 млн. грн., що на 22,4 млн. грн. (+38,6%) більше проти надходжень аналогічного періоду 2014 року.

Діалог Новомосковської ОДПІ з представниками бізнесу про актуальне

Днями начальник Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Андрій Шульга зустрівся вперше в поточному році з представниками бізнесу Новомосковського регіону.

            По-перше, Андрій Шульга привітав усіх присутніх з новорічними та різдвяними святами. Висловив вдячність представникам бізнесу за сумлінне виконання ними своїх обов’язків перед бюджетом в такий непростий для країни і для усіх нас час, але саме зараз, підкреслив він, ми маємо змогу змінити на краще своє життя, підтримавши законодавчі зміни в рамках проведення податкової реформи задля комфортного ведення бізнесу.

            По-друге, керівник Новомосковського податкового відомства зосередив увагу присутніх представників бізнесу на змінах до Податкового кодексу України, які набули чинності з 1 січня 2016 року. Так, серед ключових нововведень: скасування авансових внесків з податку на прибуток, нові звітні періоди, оновили фінансові санкції, виклали по новому підстви для перевірок, запровадили єдину ставку ПДФО – 18% та зменшили ставку ЄСВ – тепер 22%, збільшили ставки єдинникам ІІІ групи – з 2% на 3% та з 4% на 5% та оновили ставки єдиного податку для єдинників ІV групи, збільшили акцизи  та багато іншого.

            Далі, під час «круглого столу» піднімалися питання, які стосуються декларування доходів громадян, отриманих протягом 2015 року. Зокрема, присутніх платників податків було проінформовано про граничні терміни подання декларації про майновий стан і доходи – 29 квітня 2016 року, а для платників, які хочуть отримати податкову знижку – 31 грудня 2016 року. Крім того, присутнім нагадали, що доходи 2015 року необхідно відображати у новій формі декларації про майновий стан і доходи затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 за №859

            Також, під час зустрічі мова йшла про легалізацію трудових відносин роботодавців з найманими працівниками, про заходи запобігання проявам корупції з боку працівників фіскальної служби, про електронні сервіси ДФС для комфортного ведення бізнесу, а також про пріоритетність добровільної сплати податків в бюджет.

Діалог Новомосковської ОДПІ із ЗМІ

У першому місяці поточного року в Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбулися дві зустрічі начальника інспекції Андрія Шульги з редактором газети «Присамарська нива» Вадимом Ракаєвим та редактором газети «Новомосковськ» Андрієм Бутенком.

На початку зустрічі, Андрій Шульга окреслив результати роботи Новомосковської ОДПІ за 2015 рік. Він повідомив, що фахівцям інспекції вдалося втримати позитивну динаміку щодо наповнення місцевих бюджетів регіону протягом усього минулого року, як результат  - досить вагомі показники за рік. Так, за січень-грудень 2015 року місцеві бюджети отримали близько 367 млн. грн. податків та зборів, а це в половину більше ніж у 2014 році та на 16,1% понад план.

Далі мова йшла про кампанію декларування – 2016. Андрій Шульга повідомив, що з 1 січня 2016 року стартувала кампанія декларування -2016. Під час даної кампанії громадяни повинні задекларувати доходи, отримані протягом 2015 року за новою формою декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 за №859. Він підкреслив, щоб цьогорічна деклараційна кампанія пройшла вдало органи ДФС повинні працювати в одному руслі з засобами масової інформації. Саме злагодженість дій та охоплення максимального кола декларантів допоможе кампанії декларування-2016 набрати необхідних обертів та досягти позитивних результатів. Тому, і Новомосковська ОДПІ сподівається на підтримку місцевих засобів масової інформації в даному процесі.

Зі слів Андрія Шульги: «Наразі вся країна живе в часи реформ, які направлені на побудову європейської держави, в якій буде комфортно як працювати так і жити. Низка податкових змін вже з 01 січня 2016 року набула законної сили. Так, серед ключових нововведень: скасування авансових внесків з податку на прибуток, нові звітні періоди, оновили фінансові санкції, виклали по новому підстви для перевірок, запровадили єдину ставку ПДФО – 18% та зменшили ставку ЄСВ – тепер 22%, збільшили ставки єдинникам ІІІ групи – з 2% на 3% та з 4% на 5% та оновили ставки єдиного податку для єдинників ІV групи, збільшили акцизи  та багато іншого».

Підтримка української армії від новомосковців

Протягом минулого року від новомосковських платників надійшло близько 30,7 млн. грн. військового збору, а це на 32% більше ніж планувалося, з них надходження грудня 2015 року склали 3,9 млн. грн.

Нагадуємо, що оподаткування військовим збором продовжено і у 2016 році. Цей податок, як і у 2015 році, необхідно сплачувати за ставкою 1,5% із доходів, які обкладають податком на доходи фізичних осіб.

Січнева зустріч з аграріями в Новомосковській ОДПІ

Нещодавно, заступник начальника Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Андрій Сіленко зустрівся за «круглим столом» з аграріями Новомосковського району.

            Метою даного заходу стало обговорення останніх змін до Податкового кодексу України в рамках проведення податкової реформи, які стосуються сільгоспвиробників.

            Передусім запрошеним аграріям повідомили про особливості застосування спеціального режиму оподаткування в сільському господарстві у 2016 році. Зокрема, для забезпечення розрахунків з бюджетом та перерахування коштів на спеціальні рахунки, сільськогосподарським підприємства, які станом на 01.01.2016р. зареєстровані суб’єктами спеціального режиму оподаткування, відкриваються три додаткові електронні рахунки для кожного у виділених у п. 209.2 ст. 209 розділу V ПКУ видів операцій. Такі рахунки відкриваються на доповнення до вже відкритих рахунків, на які перераховуються кошти для розрахунків з бюджетом (3751) та для перерахування коштів на спеціальні рахунки (3752). Кошти, необхідні для забезпечення реєстрації складених в 2015 році податкових накладних, які реєструються в ЄРПН після 1 січня 2016 року, перераховуються на додаткові електронні рахунки (3752), які були відкриті сільськогосподарським товаровиробникам у 2015 році. Якщо за результатами останнього звітного періоду 2015 року в податковій звітності з ПДВ (0121-0123) визначено суми для перерахування на спеціальний рахунок, і такі суми не було перераховано на додатковий електронний рахунок, або було перераховано не в достатньому розмірі, суми податку, необхідні для перерахування на спеціальний рахунок за результатами подання звітності, також перераховуються на додаткові електронні рахунки (3752), відкриті сільськогосподарським товаровиробникам у 2015 році.

            В ході даного заходу говорили і про інші чинні зміни: про нові ставки єдиного податку для єдинників ІV групи, про кардинальні зміни в сплаті ЄСВ, про підвищення максимальної ставки податку на нерухомість до 3% мінзарплати, установленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м бази оподаткування, про новації ставок земельного податку  для земель, які мають нормативну грошову оцінку, про запровадження єдиної ставки ПДФО 18% та інше

Гарячий телефонний зв’язок в Новомосковській ОДПІ

05 січня 2016 року в Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбувся черговий сеанс телефонного зв'язку «гаряча лінія» на тему «Декларування доходів громадян за 2015 рік». На запитання платників податків, які цього дня зателефонували, відповідав начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Новомосковської ОДПІ Олександр Лук’яненко.

Телефонувавших цього дня цікавили відповіді на такі питання:

як оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід, отриманий платником податку як дарунок у вигляді нерухомого майна від фізичної особи (одним із подружжя), за умови, що дарувальник не є членом сім'ї першого ступеня споріднення із обдаровуваним? (відповідь: отже, вартість нерухомого майна, подарованого власником такого майна (одним із подружжя) фізичній особі, яка не є членом сім'ї першого ступеня споріднення дарувальника, оподатковується за ставкою 5% (незалежно від ступеня споріднення обдаровуваного з іншим із подружжя). Якщо обдаровуваним податок на доходи фізичних осіб не сплачено до нотаріального оформлення дарунка, такий платник податку зобов'язаний подати до відповідного контролюючого органу до 1 травня року, що настає за звітним, податкову декларацію про майновий стан і доходи та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити задекларовану суму податкового зобов'язання);

чи слід декларувати дохід, отриманий із джерел за межами України? (відповідь: порядок оподаткування іноземних доходів регламентується п. 170.11 ст. 170 Кодексу. Підпунктом 170.11.1 цього пункту визначено, що у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу. У разі відсутності у платника податку підтвердних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст. 13 Податкового кодексу, такий платник зобов'язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, що настає за звітним. У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену зазначеним Кодексом та іншими законами. Отже, фізична особа — резидент у разі отримання у 2015 р. будь-яких доходів з джерел за межами України зобов'язана подати до 01.05.2016 р. податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплатити до 01.08.2016 р. податок на доходи фізичних осіб за ставками 15 (20)% (залежно від бази оподаткування) та військовий збір за ставкою 1,5%);

як оподатковується дохід, отриманий фізичною особою — нерезидентом від продажу успадкованого нерухомого майна, зокрема квартири? (відповідь: отже, незалежно від резидентського статусу фізичної особи дохід, отриманий нею від продажу (обміну) не частіше одного разу на рік об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу, зокрема успадкованої квартири, згідно з цим Кодексом не оподатковується).

Гарячий телефонний зв’язок в Новомосковській ОДПІ

19 січня 2016 року в Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбувся черговий сеанс телефонного зв'язку «гаряча лінія» на тему «Отримання права на податкову знижку у 2016 році». На запитання платників податків, які цього дня зателефонували, відповідав начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Новомосковської ОДПІ Олександр Лук’яненко.

Телефонувавших цього дня цікавили відповіді на такі питання:

чи має право платник податку скористатися податковою знижкою в у разі навчання у аспірантурі? (відповідь: платник податку має право на податкову знижку за витратами, понесеними на користь закладів освіти за навчання в аспірантурі за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року);

чи має право платник податку включити до складу податкової знижки витрати, понесені за проживання у гуртожитку при здобутті другої вищої освіти? (відповідь: сума коштів, сплачена платником податків за гуртожиток, не належить до послуг, що надаються у сфері освітньої діяльності, а отже, не підпадає під дію пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу);

які витратти дозволені до включення до податкової знижки? (відповідь: перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями));

чи існують обмеження права на нарахування податкової знижки? (відповідь: такі обмеження визначені п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями)).

Дніпропетровськими митниками виявлено партію амфітаміну, відправлену з США до України

Митниками митного посту «Дніпропетровськ – річпорт» Дніпропетровської митниці ДФС, при огляді поштового відправ- лення «ДХЛ Интернешнл» виявлено таблетки, які під час експертного дослідження вияви- лись психотропною речовиною – амфітаміном, обіг якого обмежений на території України.

Поштове відправлення до Дніпропетровська надійшло зі Сполучених Штатів Америки і направлялося на адресу одного з приватних підприємств Дніпропетровська. При цьому, в описі товару значилися «шкільне приладдя та відеокасети», загальною вагою у 400 грамів.

Так, під час митного огляду було виявлено пластикову ємність з таблеткам у кількості 270 штук та дві пачки цигарок «Natural Amerikan Spirit». Таблетки та цигарки митниками було направлено на експертизу, під час якої експертами встановлено, що в таблетках міститься 8,1 грам амфітаміну. Звичайно, і таблетки, і цигарки не були зазначені у супроводжувальних документах, поданих до митних органів України. По даному факту до слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області митниками області подано повідомлення для подальшого розслідування порушення митних правил.

У Дніпропетровській області ДФС вилучено 2 млн. акцизних марок, незаконно ввезених в Україну

Співробітниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках проведення операції «Акциз-2016» спільно з праців- никами Національної поліції та Служби безпеки України проведено огляд у відділенні поштової компанії.

Під час обшуку виявлено та вилучено 20 картонних коробок, в яких знаходились 2 млн. марок акцизного податку України.

Встановлено, що на коробках, з метою приховування їх походження, вирізані та заклеєні плівкою місця, призначені для відміток митних органів про перетин кордону, що свідчить про їх іноземне походження.

Слідчі дії тривають.

У січні платники Дніпропетровщини перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 4,3 мільярди гривень

За оперативними даними у першому місяці 2016 року орга- нами ДФС у Дніпропетровській області забезпечено в бюджети усіх рівнів (з урахуванням ЄСВ) 4 млрд. 324,4 млн. грн., що на 46,8 млн. грн. більше, ніж у січні 2015 року. Про це проінформував виконуючий обов’язки началь- ника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Геннадій Ткачук.

Так, до Державного бюджету впродовж січня 2016 року спрямовано 2 млрд. 342,2 млн. грн., що на 28,0 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Січневі надходження поточного року до місцевих бюджетів Дніпропетровського регіону склали 827,3 млн. грн. Це на 213,5 млн. грн. більше фактичних надходжень першого місяця 2015 року.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку року зібрано 1 млрд. 154,9 млн. грн.

 

 

Відділ з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби