Звіт ОДПІ

1.      Матеріали щодо роз’яснення податкового законодавства.

Декларування – 2016.

З 1 січня 2016 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2015 році

З початку 2016 року розпочалася кампанія деклару- вання громадянами доходів, отриманих у 2015 році.

Задекларувати свої доходи це – громадянський обов’язок кожного громадянина України. Декларування доходів – один з критеріїв партнерських взаємовідносин між платниками податків та державою.

Для створення комфортних умов щодо виконання платниками податків обов’язку з декларування доходів на період приймання податкових декларацій про майновий стан і доходи (далі – декларація) протягом січня – квітня 2016 року центри обслуговування платників (далі – ЦОП) функціонують за подовженим режимом роботи.

Інформація щодо контактних телефонів та адрес ЦОПів, які здійснюють приймання декларацій, у розрізі податкових інспекцій області та їх відділень розміщена на суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Дніпропетровській області» (dp.sfs.gov.ua) за посиланнями:

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page2

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page3

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page4

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page5

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page6

Кожен громадянин має право отримати у податковому органі за місцем свого проживання безоплатні послуги із роз’яснення щодо порядку заповнення декларацій і допомогу при її заповненні. При цьому податкові органи забезпечують платників податків бланками декларацій безоплатно.

Нагадуємо, що з 1 січня 2016 року запроваджена нова форма декларації, в якій об’єднано звітність по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору. тобто за результатами 2015 року податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначатимуться платником податків в одній податковій звітності.

Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859, яким затверджені нова форма декларації з додатками до неї, а також інструкція щодо її заповнення, розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України    (далі – ДФС України) за посиланням:

http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2016/normativno-pravova-baza/65107.html

Декларація подається громадянином за місцем свого проживання, за яким фізична особа береться на облік, як платник податку у контролюючому органі.

За вибором платника податків декларація подається до такого контролюючого органу в один із способів:

1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання. Якщо ж декларація подається в електронній формі, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години граничного строку подання.

Граничний термін надання декларації для громадян – до 1 травня 2016 року.

Детальна інформація про особливості деклараційної кампанії 2016 року, розміщена на спеціальному банері «Декларуємо по-новому», який розміщений на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС України (sfs.gov.ua) за посиланням:

http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2016/

 

Декларування доходів

Свідоме декларування доходів та сплата податків – вірний шлях до побудови європейського суспіль- ства.

Декларування доходів – це виконання громадянами свого конституційного обов’язку, індивідуальний внесок у добробут держави, реалізація права громадян на податкову знижку.

Податкова декларація про майновий стан і доходи надається фізичною особою у разі отримання нею протягом 2015 року доходів:

- від двох і більше податкових агентів;

- від осіб, які не є податковими агентами, у вигляді:

а) доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна;

б) доходів від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм);

в) інвестиційного прибутку;

г) вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна;

д) іноземних доходів.

Електронні сервіси.

Про особливості надання послуг ЕЦП органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям державної форми власності

Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) на головній сторінці офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС у розділі «Новини» за посиланням http://acskidd.gov.ua/news повідомив про особливості надання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності», працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми власності (далі – працівники) особисто генерують ключі ЕЦП безпосередньо в установі або в акредитованих центрах сертифікації ключів. У разі, коли генерація особистого та відкритого ключів здійснена підписувачем безпосередньо в установі, засвідчення чинності відкритого ключа може бути здійснено лише в одному акредитованому центрі сертифікації ключів.

Генерація ключів працівників за довіреністю не дозволяється.

Звертаємо увагу, що працівник для виконання своїх посадових обов’язків не може використовувати одночасно кілька чинних посилених сертифікатів відкритого ключа. Зазначене обмеження не стосується електронної печатки.

Електронні сервіси для користування системою електронного адміністрування ПДВ

Державною фіскальною службою України (далі – ДФС України) запроваджено ланку сервісів щодо отримання платниками податків інформації з системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – ПДВ). Платники податку засобами клієнтського програмного забезпечення направляють електронні запити щодо отримання відомостей з системи електронного адміністрування ПДВ: 1). Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1300103). Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1400103), який надається платнику, містить інформацію щодо: виданих та/або отриманих податкових накладних та розрахунках коригування до податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, як на вказану дату, так і в розрізі контрагентів із зазначенням дати та номеру документа, а також суми податку. 2). Запит про стан рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ та суми податку, на яку мають право зареєструвати  податкові накладні та/або розрахунки коригування (J/F1301204). Витяг з системи електронного адміністрування (J/F1401204), який надається платнику, містить інформацію щодо: стану рахунку (залишок на рахунку/заборгованість), суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати  податкові накладні та/або розрахунки коригування, складових формули розрахунку такої суми. 3). Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок сум від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ (J/F1301301). Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних (J/F1401301), який надається платнику, містить інформацію щодо: суми збільшення на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних, суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати  податкові накладні та/або розрахунки коригування, реєстраційний номер та дату декларації, в якій було задекларовано таке збільшення. 4). Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1301402). Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1401402), який надається платнику, містить інформацію щодо: виданих податкових накладних та розрахунків коригування зареєстрованих з порушенням граничного терміну реєстрації за запитуваний період та податкові накладні за вказаним кодом філії. 5). Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1301901). Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1401901), який надається платнику, містить інформацію щодо: типу операції, дату та номер документа, суму операції. Електронні формати документів розміщені на головній сторінці офіційного сайту ДФС України у розділі (банер) «Електронне адміністрування ПДВ» («До уваги платників податків та розробників програмного забезпечення»).

Про електронний сервіс ДФС України «Електронна звітність»

Програмне забезпечення «Система формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді» розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України) (sfs.gov.ua) у розділі електронних сервісів «Електронна звітність» > Платникам податків про електронну звітність > Програмне забезпечення > ОПЗ – програмне забезпечення по формуванню та подачі платниками податків податкової звітності та реєстру отриманих та виданих податкових накладних до органів ДПС в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку за посиланням:

http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/programne-zabezpechennya-/opz-programne-zabezpechennya/

Щодо тимчасового обмеження доступу до «Електронного кабінету платника податку»

Шановні платники податків! 

Для забезпечення належної якості електронних сервісів та ефективного адміністрування податків, зборів, платежів з використанням засобів інформа- ційно-телекомунікаційних систем, ДФС проводить планові технічні роботи, що може призвести до тимчасового обмеження доступу до «Електронного кабінету платника податку».

З метою забезпечення вчасного подання звітності Державна фіскальна служба України звертається з проханням надсилати звітність на адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності»: zvit@sta.gov.ua.

Просимо вибачення за тимчасові незручності!  

 

Зміни до Податкового кодексу України.

Актуально для фізичних осіб – підприємців

У зв’язку з прийняттям Закону України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909) у новій редакції викладено підпункт 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), а саме:

«Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується» (підпункт 2) пункту 35 розділу I Закону №909).

Таким чином, для фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП) під час заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за №1298/27743 (далі – наказ №859), у додатку Ф4 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою», не виникає обов’язку розрахунку квартальних авансових платежів по податку на доходи фізичних осіб. Отже, ФОП не заповнюється рядок 6 розділу II додатку Ф4.

До внесення змін до підпункту 12) пункту 5 розділу IV Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, яка затверджена наказом №859, Державною фіскальною службою України рекомендовано платникам податків не здійснювати розрахунок авансових платежів.

Звертаємо увагу, що доходи, отримані самозайнятими особами після 01.01.2016, оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 Кодексу у редакції Закону №909 у розмірі 18 відсотків.

До уваги платників акцизного податку

Державна фіскальна служба України у зв’язку з численними запитами платників податків у листі від 31.12.2015 №48131/7/99-99-19-03-03-17 «Про виправлення помилок при адмініструванні акцизного податку з роздрібних продажів» (далі – лист ДФС України №48131) повідомила щодо:

- методики нарахування 5-відсоткового акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами;

- порядку відображення у фіскальному чеку реєстраторів розрахункових операцій суми акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами;

- подання декларації акцизного податку, коригування задекларованих податкових зобов’язань, сплати задекларованої суми акцизного податку, повернення помилково сплаченої суми платниками податків, що знаходяться на обліку у Міжрегіональному головному управлінні ДФС – Центральному офісі з обслуговування великих платників.

З листом №48131 можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням:

http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/aktsizniy-podatok/listi-dps/230682.html

Внесені зміни до Податкового кодексу України

01.01.2016 набрав чинності Закон України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909).

При цьому, відповідно до пункту 1 розділу II Закону №909 зміни, внесені:

- до пунктів 200.7 та 200.18 статті 200 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) щодо запровадження реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування набирають чинності з 1 лютого 2016 року;

- до підпунктів 215.3.1 – 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, тютюнові вироби, пального набирає чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом, тобто з 01.03.2016;

- до Кодексу про доповнення його статтями 231 та 232 стосовно запровадження акцизних накладних при реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального, набирають чинності з 01.03.2016.

Законом №909 внесені зміни до Кодексу, зокрема, у частині податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку (спрощена система оподаткування), акцизного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю, екологічного податку та рентної плати.

Закон №909 опубліковано у газеті «Голос України» від 31.12.2015 №250.

Особливості застосування спеціального режиму оподаткування у сільському господарстві у 2016 році

Законом України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909) внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Відповідно до пункту 209.2 статті 209 Кодексу, з урахуванням змін, внесених Законом №909 позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначена по окремих видах сільськогосподарських операцій, перераховується до Державного бюджету України та на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств у різних частках залежно від виду продукції:

Про окремі особливості перерахування у 2016 році коштів на додаткові електронні рахунки, відкриті суб’єктами спеціального режиму оподаткування у сільському господарстві Державна фіскальна служба України повідомила у листі від 05.01.2016 №203/7/99-99-19-03-02-17 (далі – лист ДФС України №203).

Лист №203 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням:

http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/65869.html

Фізичні особи – платники єдиного податку, обсяг доходу яких у 2015 році перевищив 5 млн.грн., з 1 січня 2016 року втратили право перебувати на спрощеній системі оподаткування

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) стосовно вимог застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності платниками єдиного податку третьої групи.

Зокрема, до третьої групи платників єдиного податку відносяться фізичні особи –  підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн.

Таким чином, з 1 січня 2016 року суб’єкти господарювання – фізичні особи, обсяг доходу яких у 2015 році перевищив 5 млн.грн., втратили право перебувати на спрощеній системі оподаткування, оскільки такі платники не відповідають вимогам, встановленим Кодексом.

Вказана категорія фізичних осіб – підприємців з 1 січня 2016 року зобов’язана перейти на сплату інших податків і зборів. Заява щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування має бути надана не пізніше 20.01.2016 року.

Про зміни у законодавстві щодо спрощеної системи оподаткування

Законом України від 24.12.2015 №909-VШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), який набрав чинності 01.01.2016, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), зокрема, у частині застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Так, відповідно до пункту 291.4 статті 291 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом №909, суб’єкти господарювання, які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платники єдиного податку третьої групи – це фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує     5 мільйонів гривень (до 01.01.2016 – 20 мільйонів гривень).

Законом №909 також внесені зміни до відсоткових ставок єдиного податку для платників третьої групи, які з 01.01.2016 встановлені у розмірах:

- 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість (далі – ПДВ);

- 5 відсотків доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку .

При цьому платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок з доходів, отриманих протягом 2015 року, за ставками, що застосовувались до 01.01.2016:

- 2 відсотки доходу – у разі сплати ПДВ;

-  4 відсотки доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Відповідно до Закону №909 збільшено у 1,8 рази розмір відсоткових ставок податку з одного гектара сільсь- когосподарських угідь та/або земель водного фонду для платників єдиного податку четвертої групи, які встановлюються відповідно до категорії (типу) земель та їх розташування (пункт 293.9 статті 293 Кодексу).

Нагадаємо, що спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платники єдиного податку четвертої групи, мають право застосовувати сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (підпункт 4 пункту 291.4 статті 291 Кодексу).

Звертаємо увагу, що Законом №909 до підрозділу 8 «Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку» розділу XX «Перехідні положення» Кодексу додано нову норму (пункт 5) щодо бази оподаткування єдиним податком платників четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників), а саме:

«Встановити, що у 2016 році база оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників) визначається з урахуванням таких особливостей:

1) для сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу;

2) для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу.

Змінено Порядок обліку платників єдиного внеску

12.01.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2015 №1105 «Про затвердження змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загально- обов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.12.2015 за №1577/28022 (далі – Наказ №1105).

Наказ №1105 вніс зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та до Положення про реєстр страхувальників, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 №1162 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.12.2014 за №1553/26330).

Зокрема, взяття на облік платників єдиного внеску, на яких поширюється дія Закону України від 15.05.2003 №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –  підприємців та громадських формувань» (далі – Закон №755), здійснюється контролюючим органом за їх місцезнаходженням чи місцем проживання на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із        Законом №755, у день отримання зазначених відомостей контролюючим органом (до змін: не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей).

Наказ №1105 опубліковано в офіційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 12.01.2016 №2.

До уваги платників єдиного соціального внеску

Законом України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), який набрав чинності 01.01.2016, зокрема, внесені зміни до частини п’ятої статті 8 Закону України від 08.07.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464).

Для платників, визначених частиною першою статті 4 Закону №2464, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) встановлено у розмірі 22% до бази нарахування, визначеної статтею 7 Закону №2464.

Відповідно до частини другої статті 24 Закону №2464 наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 №453 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.09.2013 за №1602/24134) затверджено Порядок прийняття банками до виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати  (далі – Порядок), який є підзаконним нормативно-правовим актом.

Пунктом 2 Порядку передбачено, що банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону №2464 нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником єдиного внеску розрахункових документів (документів на переказ готівки) про перерахування коштів для сплати сум єдиного внеску. Суми, сплачені за цими документами, повинні складати не менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в грошових чеках, платіжних дорученнях та інших розрахункових документах.

Якщо в розрахункових документах або документах на переказ готівки сума єдиного внеску менша, ніж 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки та/або платіжні доручення, та/або інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати разом з оригіналом довідки-розрахунку, погодженим з органом доходів і зборів за місцем взяття на облік платника єдиного внеску.

Довідка-розрахунок складається платником єдиного внеску у трьох примірниках за формою згідно з додатком 1 до Порядку (пункт 3 Порядку).

Оскільки на сьогодні змінюється частка сплаченого єдиного внеску, що підлягає контролю банками на виконання вимог статті 24 Закону №2464, Державною фіскальною службою України (далі – ДФС) направлено до Національного банку України лист від 15.01.2016 №526/5/99-99-17-03-01-16 «Про єдиний внесок» з проханням до приведення Порядку у відповідність до законодавства при прийнятті від платників єдиного внеску грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону №2464 нараховується єдиний внесок, контролювати сплату єдиного внеску, яка має становити 1/5 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної у розрахункових документах, відповідно до додатка 1 до Порядку.

Територіальні органи ДФС до приведення Порядку у відповідність до законодавства погоджують сплату єдиного внеску, яка має становити 1/5 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної у грошових чеках, платіжних дорученнях та інших розрахункових документах, та підтверджують додаток 1 до Порядку з приміткою «Погоджено відповідно до встановленого з 01.01.2016 Законом України від 08 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Актуально для платників єдиного соціального внеску

Законом України від 24.12.2015 №909-VШ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), який набрав чинності 01.01.2016, зокрема, внесено зміни до абзацу 2 частини 14 та абзацу 2 частини 15 статті 25 Закону України від 08.07.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464) щодо термінів сплати платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) сум пені та штрафів, передбачених Законом №2464.

Згідно з внесеними змінами суми пені та штрафів, що передбачені Законом №2464, підлягають сплаті платником єдиного внеску протягом десяти календарних днів після надходження відповідного рішення, винесеного територіальним органом доходів і зборів (абзац 2 частини 14 та абзац 2 частини 15 статті 25 Закону №2464).

Враховуючи викладене, термін сплати по рішеннях, винесених територіальним органом Державної фіскальної служби України по 31.12.2015 включно, становитиме 10 робочих днів, винесених з 01.01.2016, становитиме 10 календарних днів.

До приведення Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за №508/26953 (далі – Інструкція №449), яка є підзаконним нормативно-правовим актом, у відповідність до норм Закону №2464, існуватиме певна суперечність норм Інструкції №449 нормам Закону №2464 у частині сплати штрафів та пені платниками єдиного внеску.

Листом Міністерства юстиції України від 30.01.2009 №Н-35267-18 надано роз’яснення щодо юридичної сили закону як основного джерела права.

Всі підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні суперечити їм. Підпорядкованість таких актів законам закріплено Конституцією України.

Отже, у разі суперечності норм підзаконного акта нормам закону слід застосовувати норми закону, оскільки він має вищу юридичну силу.

До приведення Інструкції №449 у відповідність до Закону №2464, територіальні органи ДФС повинні використовувати форми рішень про застосування штрафних санкцій, передбачені Інструкцією №449, та обов’язково повідомляти платника єдиного внеску про зміну термінів сплати такого рішення та підстави такої зміни.

Повідомлення про зміну термінів сплати рішення про застосування штрафних санкцій вручається (надсилається) платнику єдиного внеску одночасно з рішенням.

Порядок сплати податку на прибуток, починаючи з 2016 року

Пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України від 02.12.2010 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) визначено, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій), у тому числі визначених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують двадцяти мільйонів гривень) щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. Сума щомісячних авансових внесків обчислюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку, без подання податкової декларації.

При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається з червня поточного звітного (податкового) року по травень наступного звітного (податкового) року включно.

Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році та не сплачують авансового внеску.

Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 20 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації), крім неприбуткових організацій, визначених пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до контролюючих органів за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.

Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

Платник податку, який за підсумками першого кварталу (півріччя, трьох кварталів) звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал (півріччя, три квартали) звітного (податкового) року та не сплачувати авансові внески:

- за підсумками першого кварталу: з червня – грудня звітного (податкового) року та січня – травня наступного звітного (податкового) року;

- за півріччя: з вересня – грудня звітного (податкового) року та січня – травня наступного звітного (податкового) року;

- за три квартали: з грудня звітного (податкового) року та січня – травня наступного звітного (податкового) року.

Податкові зобов’язання визначаються на підставі поданих податкових декларацій.

У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступний дванадцятимісячний період. Визначена у розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

Податкова декларація, у тому числі розрахунок щомісячних авансових внесків, за базовий звітний (податковий) рік подаються до 1 червня року, наступного за звітним (податковим) роком.

Відповідне питання – відповідь розміщено у підкатегорії 102.21 (терміни сплати податку) категорії 102 (податок на прибуток підприємства) Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

Щодо порядку справляння транспортного податку у 2016 році

У зв’язку з набранням чинності з 1 січня Закону України від 24 грудня 2015 року №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» суттєвих змін зазнав порядок справляння транспортного податку. Тепер об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня (1,03 млн.грн.) (у 2015 році транспортний податок сплачували власники з автомобілів, які використовувалися до 5 років та мали об’єм циліндрів двигуна понад 3 тис. куб. см.).

Перелік автомобілів, вартість яких перевищує 750 МЗП, визначатиметься за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України та публікуватимуться на веб-сайті Мінекономрозвитку.

Платниками транспортного податку як і торік є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти. Ставка не змінилась – 25000 гривень на рік за кожен автомобіль.

Щодо авансових внесків з податку на прибуток

Починаючи з 1 січня 2016 року Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» скасовано щомісячні авансові внески з податку на прибуток.

Ознайомитися із законом № 909-VIII можна за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-19.

 

Інші роз’яснювальні матеріали:

Змінився порядок надання послуг ЕЦП

Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД) на головній сторінці офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД у розділі «Новини» за посиланням http://acskidd.gov.ua/news повідомив про особливості надання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).

Для протидії шахрайству та захисту законних інтересів заявників з 30.10.2015 для отримання послуг ЕЦП представництво юридичних осіб (за винятком органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми власності), фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, в АЦСК ІДД ДФС здійснюватиметься особисто або виключно на підставі довіреності, посвідченої нотаріально з дотриманням вимог Закону України від 12.09.1993 №3425 «Про нотаріат».

Звертаємо увагу, що у довіреності необхідно надати представнику відповідні повноваження для отримання послуг ЕЦП (подання до АЦСК ІДД ДФС реєстраційних документів заявника, вчинення необхідних реєстраційних дій, генерація особистих ключів заявника, блокування, поновлення та скасування посилених сертифікатів тощо). Якщо реєстраційні документи заявника (реєстраційна картка тощо) підписані безпосередньо представником, в довіреності повинно бути додатково обумовлено наділення представника повноваженнями укладати від імені заявника договір про надання послуг ЕЦП.

Просимо поставитися з розумінням до змін в обслуговуванні клієнтів.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області діє 5 відокремлених пунктів реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС (далі – пункти).

Клієнти можуть отримати безкоштовні сертифікати відкритих ключів у містах:

- Дніпропетровськ (2 пункти),

- Кривий Ріг,

- Нікополь,

- Павлоград.

Детальна інформація щодо режиму роботи пунктів, їх адрес та телефонів розміщена на головній сторінці офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД у розділі «Контакти» за посиланням: http://acskidd.gov.ua/contacts.

Довідки за телефоном (0562) 27–30–76.

Новий порядок оформлення і подання скарг платниками податків

12.01.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2015 №916 «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими орга- нами», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.12.2015 за №1617/28062(далі – наказ №916).

Відповідно до пункту 2 наказу №916 наказ Міністерства доходів і зборів України від 25.12.2013 №848 «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.01.2014 за №99/24876, втратив чинність.

Наказ №916 опубліковано в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 12.01.2016 №2.

Актуально для платників ПДВ

Лист Державної фіскальної служби України від 15.12.2015 №45789/7/99-99-19-03- 02-17 «Про сторнування пені та штрафних санкцій», яким було надано роз’яснення щодо правомірності розрахунку штрафних санкцій та пені на суму податкового боргу, який виник внаслідок некоректного заповнення платниками податку на додану вартість (далі – ПДВ) додатка 2 до податкової декларації з ПДВ, що подавалась за звітні (податкові) періоди починаючи з лютого 2015 року розміщене на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням:

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/65827.html

 

2. Матеріали, які висвітлюють результати діяльності податкової служби.

У минулому році до місцевих бюджетів Новомосковщини надійшло майже на 122,8 млн. грн. більше ніж планувалося

У 2015 році місцева казна Новомосковщини поповнилась на 366,8 млн. грн. Основним джерелом у 2015 році по наповненню місцевих бюджетів Новомосковського регіону залишається податок на доходи фізичних осіб – майже 240,6 млн. грн., або 65,6% усіх платежів до місцевої скарбниці.

Другою за розміром, є плата за землю. Власники землі та землекористувачі сплатили у 2015 році 49,3 млн. грн.

Третє місце належить єдиному податку. У 2015 році від спрощенців регіону надійшло 23,04 млн. грн. та від сільгоспвиробників – 19,6 млн. грн.

Загалом, минулорічні поповнення місцевих бюджетів Новомосковського регіону в порівнянні з січнем – груднем 2014 року збільшились на 122,8 млн. грн., або на 50,3%.

Новомосковська ОДПІ зібрала понад 681 млн. гривень єдиного соціального внеску

У Новомосковському регіоні протягом 2015 року від платників надійшло 681,8 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що майже на 183 млн. грн. (+36,7%) більше ніж у 2014 році.

Надходження грудня 2015 року склали 80,3 млн. грн., що на 22,4 млн. грн. (+38,6%) більше проти надходжень аналогічного періоду 2014 року.

Діалог Новомосковської ОДПІ з представниками бізнесу про актуальне

Днями начальник Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Андрій Шульга зустрівся вперше в поточному році з представниками бізнесу Новомосковського регіону.

            По-перше, Андрій Шульга привітав усіх присутніх з новорічними та різдвяними святами. Висловив вдячність представникам бізнесу за сумлінне виконання ними своїх обов’язків перед бюджетом в такий непростий для країни і для усіх нас час, але саме зараз, підкреслив він, ми маємо змогу змінити на краще своє життя, підтримавши законодавчі зміни в рамках проведення податкової реформи задля комфортного ведення бізнесу.

         По-друге, керівник Новомосковського податкового відомства зосередив увагу присутніх представників бізнесу на змінах до Податкового кодексу України, які набули чинності з 1 січня 2016 року. Так, серед ключових нововведень: скасування авансових внесків з податку на прибуток, нові звітні періоди, оновили фінансові санкції, виклали по новому підстви для перевірок, запровадили єдину ставку ПДФО – 18% та зменшили ставку ЄСВ – тепер 22%, збільшили ставки єдинникам ІІІ групи – з 2% на 3% та з 4% на 5% та оновили ставки єдиного податку для єдинників ІV групи, збільшили акцизи  та багато іншого.

            Далі, під час «круглого столу» піднімалися питання, які стосуються декларування доходів громадян, отриманих протягом 2015 року. Зокрема, присутніх платників податків було проінформовано про граничні терміни подання декларації про майновий стан і доходи – 29 квітня 2016 року, а для платників, які хочуть отримати податкову знижку – 31 грудня 2016 року. Крім того, присутнім нагадали, що доходи 2015 року необхідно відображати у новій формі декларації про майновий стан і доходи затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 за №859

            Також, під час зустрічі мова йшла про легалізацію трудових відносин роботодавців з найманими працівниками, про заходи запобігання проявам корупції з боку працівників фіскальної служби, про електронні сервіси ДФС для комфортного ведення бізнесу, а також про пріоритетність добровільної сплати податків в бюджет.

Злагоджена співпраця Новомосковської ОДПІ з засобами масової інформації

Днями в Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбулася зустріч начальника інспекції Андрія Шульги з редактором Новомосковської радіоредакції Ольгою Кібаровою.

Передусім, на початку зустрічі, Андрій Шульга окреслив результати роботи Новомосковської ОДПІ за 2015 рік. Він повідомив, що фахівцям інспекції вдалося втримати позитивну динаміку щодо наповнення місцевих бюджетів регіону протягом усього минулого року, як результат  - досить вагомі показники за рік. Так, за січень-грудень 2015 року місцеві бюджети отримали близько 367 млн. грн. податків та зборів, а це в половину більше ніж у 2014 році та на 16,1% понад план.

Далі Андрій Шульга повідомив, що з 1 січня 2016 року стартувала кампанія декларування -2016. Під час даної кампанії громадяни повинні задекларувати доходи, отримані протягом 2015 року за новою формою декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 за №859. Він підкреслив, щоб цьогорічна деклараційна кампанія пройшла вдало органи ДФС повинні працювати в одному руслі з засобами масової інформації. Саме злагодженість дій та охоплення максимального кола декларантів допоможе кампанії декларування-2016 набрати необхідних обертів та досягти позитивних результатів. Тому, і Новомосковська ОДПІ сподівається на підтримку місцевих засобів масової інформації в даному процесі.

Зі слів Андрія Шульги: «Наразі вся країна живе в часи реформ, які направлені на побудову європейської держави, в якій буде комфортно як працювати так і жити. Низка податкових змін вже з 01 січня 2016 року набула законної сили. Так, серед ключових нововведень: скасування авансових внесків з податку на прибуток, нові звітні періоди, оновили фінансові санкції, виклали по новому підстви для перевірок, запровадили єдину ставку ПДФО – 18% та зменшили ставку ЄСВ – тепер 22%, збільшили ставки єдинникам ІІІ групи – з 2% на 3% та з 4% на 5% та оновили ставки єдиного податку для єдинників ІV групи, збільшили акцизи  та багато іншого».

Підтримка української армії від новомосковців

Протягом минулого року від новомосковських платників надійшло близько 30,7 млн. грн. військового збору, а це на 32% більше ніж планувалося, з них надходження грудня 2015 року склали 3,9 млн. грн.

Нагадуємо, що оподаткування військовим збором продовжено і у 2016 році. Цей податок, як і у 2015 році, необхідно сплачувати за ставкою 1,5% із доходів, які обкладають податком на доходи фізичних осіб.

Січнева зустріч з аграріями в Новомосковській ОДПІ

Нещодавно, заступник начальника Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Андрій Сіленко зустрівся за «круглим столом» з аграріями Новомосковського району.

            Метою даного заходу стало обговорення останніх змін до Податкового кодексу України в рамках проведення податкової реформи, які стосуються сільгоспвиробників.

            Передусім запрошеним аграріям повідомили про особливості застосування спеціального режиму оподаткування в сільському господарстві у 2016 році. Зокрема, для забезпечення розрахунків з бюджетом та перерахування коштів на спеціальні рахунки, сільськогосподарським підприємства, які станом на 01.01.2016р. зареєстровані суб’єктами спеціального режиму оподаткування, відкриваються три додаткові електронні рахунки для кожного у виділених у п. 209.2 ст. 209 розділу V ПКУ видів операцій. Такі рахунки відкриваються на доповнення до вже відкритих рахунків, на які перераховуються кошти для розрахунків з бюджетом (3751) та для перерахування коштів на спеціальні рахунки (3752). Кошти, необхідні для забезпечення реєстрації складених в 2015 році податкових накладних, які реєструються в ЄРПН після 1 січня 2016 року, перераховуються на додаткові електронні рахунки (3752), які були відкриті сільськогосподарським товаровиробникам у 2015 році. Якщо за результатами останнього звітного періоду 2015 року в податковій звітності з ПДВ (0121-0123) визначено суми для перерахування на спеціальний рахунок, і такі суми не було перераховано на додатковий електронний рахунок, або було перераховано не в достатньому розмірі, суми податку, необхідні для перерахування на спеціальний рахунок за результатами подання звітності, також перераховуються на додаткові електронні рахунки (3752), відкриті сільськогосподарським товаровиробникам у 2015 році.

            В ході даного заходу говорили і про інші чинні зміни: про нові ставки єдиного податку для єдинників ІV групи, про кардинальні зміни в сплаті ЄСВ, про підвищення максимальної ставки податку на нерухомість до 3% мінзарплати, установленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м бази оподаткування, про новації ставок земельного податку  для земель, які мають нормативну грошову оцінку, про запровадження єдиної ставки ПДФО 18% та інше

Боротьба з конвертаційними центрами у Дніпропетровській області

14 січня в медіа-центрі «ДНЕПР ПОСТ» відбулася прес-конференція начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Романа Стародубцева на тему: "Боротьба з конвертаційними центрами у Дніпропетровській області".

За його словами: "Боротьба з конвертаційними центрами – це один з пріоритетних напрямків діяльності оперативного підрозділу Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області. За результатами роботи за 2015 рік ліквідовано 8 конвертаційних центрів. Сума проконвертованих коштів – близько 1 млрд. гривень, тобто втрати бюджету становили 230 млн. гривень. Загальна сума арештованих коштів становить 7,1 млн. гривень".

Відкрито 31 кримінальне провадження, з яких 9 – за ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво), 11 – за    ст. 212 КК (ухилення від сплати податків), 11 – інші статті. Також, встановлено 38 осіб, які причетні до діяльності конвертаційних центрів, 6 з них - оголошено про підозру у скоєнні злочинів. Встановлено 76 транзитно-конвертаційних підприємств зі складу конвертаційних центрів, 34 транзитно-конвертаційним підприємствам анульовані свідоцтва податку на додану вартість. Ініційовані перевірки трьох банківських установ з питань порушення вимог Закону України «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". З 8 конвертаційних центрів, які були ліквідовані в минулому році, по двух вже направлено матеріали до суду. По 111 підприємствам донараховано та стягнуто 14,7 млн. гривень. А всього, за актами перевірок, донараховано та стягнуто до бюджету 28,6 млн. гривень.

"На сьогодні активізовано робота оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Враховуючи те, що організовані злочинні групи діють на території і інших областей і мають міжрегіональний характер, то забезпечено тісну взаємодію з іншими правоохоронцями, зокрема з колегами других областей" - зазначив Роман Стародубцев.

Майже 6 тисяч суб’єктів ЗЕД Дніпропетровщини забезпечили більше 16,7 мільярдів гривень митних платежів

Станом на 01.01.2016 в Дніпропетровській митниці ДФС перебуває на обліку   5 тисяч 937 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, якими було подано до Дніпропетровської митниці 145 тисяч 971 митних декларацій.

Серед найбільших платників митних платежів в області: «Арселор Міталл Кривий Ріг», яким сплачено до бюджету близько трьох мільярдів гривень митних платежів; Дніпровський металургійний комбінат – сплачено більше 800 мільйонів гривень та Нікопольський завод феросплавів, яким перераховано до Держбюджету 668 мільйонів гривень митних платежів.

Загалом, Дніпропетровською митницею ДФС до Державного бюджету впродовж 2015 року перераховано 16 мільярдів 734 мільйони гривень митних платежів, що на 53,7% більше, ніж за 2014 рік.

Про легальні трудові відносини говорили за «круглим столом» в Новомосковській ОДПІ

Саме, з цього питання розпочав зустріч за «круглим столом» начальник Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Андрій Шульга з представниками бізнесу та профспілкових організацій Новомосковщини.

Він зазначив, що офіційна заробітна плата – це соціальні гарантії для громадян та стабільні надходження в місцеві бюджети. Робота над легалізацією доходів, продовжив він, займає вагоме місце у роботі ДФС та безпосередньо Новомосковської ОДПІ. Ми не зупиняємося попереджати громадян та роботодавців про негативні наслідки пагубної звички одних отримувати заробітну плату «в конвертах», інших – незаконно її виплачувати.

Крім того, Андрій Шульга нагадав, що внесеними, на початку минулого року, змінами до Кодексу законів про працю України, «працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України». Розмір фінансової відповідальності за допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин становить 30 мінімальних зарплат та розмір адміністративної відповідальності - від 8500 грн. до 17000 грн.

Також присутніх було проінформовано, що за минулий рік в місцеві бюджети надійшло податку на доходи фізичних осіб 366,8 млн. грн., що на 122,6 млн. грн., або на 50,3 % більше в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року. Це є дуже позитивним показником спільної роботи Новомосковської ОДПІ та роботодавців регіону.

 

Відділ з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби