Про підсумки виконання бюджету міста Новомосковська за І квартал 2016 року

Доходи міського бюджету за 1 квартал 2016 року: надійшло –  94166,2 тис.грн., (у т.ч. власні доходи – 33576,6 тис.грн. або 35,7% обсягу бюджету, трансферти – 60589,6 тис.грн. або відповідно 64,3%) у т.ч.:

·      загальний фонд – 91332,6 тис.грн. (податки і збори – 30743,0 тис.грн., трансферти 60589,6 тис.грн.);

·      спеціальний фонд – 2833,6 тис.грн. (податки і збори -15,5 тис.грн.,  власні надходження бюджетних установ – 2818,1 тис.грн. ).

Планові показники надходження податків і зборів до загального фонду бюджету у 1 кварталі перевиконані на 6650,1 тис.грн. або на 27,6%. У розрізі основних джерел надходжень показники виконані: з податку на доходи фізичних осіб на 114,0%, з акцизного податку на 112,4%, з плати за землю на 140,9%, з єдиного податку на 144,9%, з надходжень від оренди комунального майна на 134,1%. Не виконані лише надходження з податку на прибуток підприємств комунальної власності внаслідок отриманих збитків за 2015 рік.

 У порівнянні з аналогічним періодом минулого року власних доходів отримано більше на 9,3 млн.грн. Основними чинниками, що вплинули на збільшення надходжень стали підвищення ставки ПДФО з 15 до 18 відсотків, індексація нормативної грошової оцінки землі на індекс інфляції за 2015 рік, підвищення ставок податку на нерухоме майно та єдиного податку, які залежать від розміру мінімальної заробітної плати.

Перевиконання плану надходжень до бюджету міста - результат плідної співпраці управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради, податківців, керівників підприємств, установ та організацій, підприємців та інших платників податків; легалізації робочих місць, прозорих розрахунків і своєчасна сплата податків і зборів.

Видаткову частину загального фонду бюджету міста виконано у обсязі 76172,6 тис .грн. , що в порівнянні з відповідним періодом 2015 року більше на 14815,6 тис.грн., або на 24,1 відсотка.

Із загального обсягу видатків витрати на освіту склали 22018,2 тис. грн., на охорону здоров’я – 11499,9 тис. грн., на соціальний захист – 35039,5 тис. грн., на культуру – 1864,1 тис. грн., на фізичну культуру та спорт – 533,4 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – 1395,4 тис. грн..

За економічною структурою видатків спрямовано:

-       на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 31239,2 тис. грн., або 41,0  % від загального обсягу витрат, що у порівнянні з відповідним періодом 2015 року більше на 4004,5 тис.грн. (за 2015 рік – 27234,7 тис.грн), кредиторська заборгованість по заробітній платі станом на 1 квітня 2016 року відсутня. Протягом звітного періоду повністю виконані зобов»язання перед  працівникам бюджетної сфери міста, у тому числі перед працівниками професійно-технічного училища №48 в частині виплати заробітної плати в рамках чинного законодавства; 

-       на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5618,3 тис. грн., або 7,4 %. За січень-березень поточного року вжито ряд заходів щодо здійснення процедури закупівлі природного газу,   проведення попередньої оплати за електричну енергію за квітень-травень поточного року, своєчасних розрахунки за спожиту теплову енергію без утворення кредиторської заборгованості;

-       на виплату видатків із соціального забезпечення – 34332,1 тис. грн., або 45,1 %, у тому числі на виплату  стипендій учням професійно-технічного училища №48 у повному обсязі без утворення заборгованості по ним – 250,4 тис.грн;   

-       на поточні трансферти підприємствам – 2237,6 тис. грн., або 2,9 %;

-        на придбання медикаментів – 596,8 тис. грн., або 0,78 %;

-        на придбання продуктів харчування – 1561,8 тис. грн., або 2,1 %;

-       на придбання предметів, матеріалів, оплату послуг – 515,9 тис. грн., або 0,7 %;

-       на інші видатки – 70,9 тис. грн., або 0,09 %.

Слід зазначити, що у І кварталі 2016 року забезпечене повне погашення кредиторської заборгованості, що виникла на початок року за результатами діяльності установ бюджетної сфери міста у минулих періодах.

Збережено закріплення розмежування видатків на організацію харчування дітей в дошкільних закладах освіти між батьками та бюджетом 60 на 40% відповідно, забезпечено за рахунок бюджетних коштів організацію пільгового харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  малозабезпечених сімей, учнів 1-4 класів, учнів-дітей учасників або загиблих в АТО.

Підходить до завершення капітальний ремонт амбулаторії №4, розташованої за адресою вул.Українська, 12.

Запроваджена система електронних закупівель товарів та послуг, вартість яких перевищує 3000 грн, в електронній системі закупівель «ProZorro».

Крім того, за результатами першого кварталу знаходиться на стадії завершення тендерні процедури закупівель за бюджетні кошти по основним напрямам господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що повністю утримуються або отримують кошти з бюджету міста, у тому числі на проведення капітальних ремонтів.

Відповідно до проведеного конкурсу з відбору банків розміщено  тимчасово вільні кошти місцевого бюджету на депозитних рахунках в банківських установах, у результаті чого, до бюджету міста лише за 13 днів березня надійшло 148,0 тис.грн – відсотки за користування коштами.

Кошти резервного фонду протягом звітного періоду не використовувались.

Відділ з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби