ОГОЛОШЕННЯ про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою

 1. Мета проведення робіт:  виготовлення та погодження у установленому законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, за рахунок субвенції з обласного бюджету Дніпропетровської області в суммі 7900 грн (сім тисяч дев’ятсот грн.) для учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечували її проведення.

2. Дані про земельні ділянки:

- земельні ділянки несільськогосподарського призначення,  з цільовим призначенням земельних ділянок (код КВЦПЗ 02.01) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,1000 га, розташованих в м. Новомосковськ.

 - земельні ділянки несільськогосподарського призначення, зцільовим призначенням  земельних ділянок (код КВЦПЗ  02.05) для будівництва індивідуальних гаражів, орієнтовною площею 0,0040 га, розташованих в м. Новомосковськ.

Умови конкурсу :

            Конкурсна пропозиція надається із урахуванням розрахунків і кошторисів вартості робіт за один розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок по кожному цільовому призначенню земельної ділянки окремо.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за три дня до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 Термін виконання робіт –  не більше 6 (шести) місяців.

3. Перелік  підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою:

             -   заява на участь у конкурсі (Додаток 1);

             - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру з ДРФО (для учасника – фізичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

          - копія установчого документа  учасника (для учасника – юридичної особи), засвідчені згідно чинного законодавства України;

          - копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою, виданої згідно чинного законодавства;

         - матеріали щодо досвіду роботи  учасника, кваліфікації та досвіду роботи спеціалістів, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою;

         - конкурсні пропозиції учасника щодо вартості виконання робіт із землеустрою, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, а також строк виконання робіт  подаються в окремому запечатаному конверті.

4. Кінцевий термін подання конкурсної документації:   05 серпня 2016 року.

5. Поштова адреса, за якою подаються документи: 51200, м. Новомосковськ, вул. Українська 12, каб. 11,  відділ земельних відносин виконавчого комітету Новомосковської міської ради

6. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 09 серпня 2016 року о 10:00 за адресою:   м. Новомосковськ, вул. Гетьманська 14,  виконавчий комітет Новомосковської міської ради (мала зала на першому поверсі).

7. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська 14, телефон для довідок: (05693) 38-00-22, (05693) 7-52-45.
 

 

Додаток 1

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою

 

Заявник ___________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, імя, по батькові фізичної особи – підприємця)

Керівник ___________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові; посада)

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ОДПІ ГУ ДФС мають відмітку у паспорті)_____________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, телефакс) ______________________________________________________________________

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою

 

( повна назва об’єкту)

 

«_____» _______________ 20___ року                                     _________ (підпис)

(дата заповнення заяви)

 

МП

 

Відділ з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби