Оформлення та подання електронних документів

Оформлення та подання електронних документів, які направляються державному реєстратору відповідно до Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.08.2011 № 2010/5 здійснюються за допомогою Реєстраційного порталу.

Інші електронні  документи,  які  відповідно  до  Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" подаються  державному реєстратору  для проведення державної   реєстрації  юридичної  особи  або  фізичної особи -  підприємця,  створюються  за  допомогою  Реєстраційного порталу  у  вигляді файлів,  які містять відскановані з паперових носіїв образи документів.

Паперові носії  документів  повинні бути оформлені відповідно до  вимог  статті  8  Закону  України  "Про  державну   реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців".

Сканування  паперових  носіїв  документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

  1. Формат зображення: чорно-біле;
  2. роздільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм;
  3. глибина кольору: 4 біт;
  4. формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF.
  5. Документи, які  містять більше однієї сторінки,  скануються в один файл.

Відскановані документи  повинні  бути придатні для сприйняття їх змісту людиною.

Кожен електронний документ, крім документа, що посвідчує повноваження уповноваженої   особи,   засвідчується  електронним цифровим  підписом  заявника.

У разі якщо електронні документи передаються нотаріусом, такі документи, крім документа, що посвідчує повноваження уповноваженої особи,  засвідчуються електронним цифровим  підписом  нотаріуса.

Посилений сертифікат  відкритого ключа електронного цифрового підпису нотаріуса повинен  містити  відомості,  що  підписувач  є нотаріусом.   

До реєстраційної картки, заповненої через Реєстраційний портал, додаються:

  • опис вкладення, який включає: перелік електронних документів, що  направляються державному реєстратору;  відомості про реквізити рекомендованого  листа,  яким державному  реєстратору   надіслана нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів), або піклувальника,  або органу опіки та піклування -  для  заявника  - фізичної  особи,  який  досяг  шістнадцяти  років  і  має  бажання провадити підприємницьку діяльність;
  • примірник установчих   документів,  засвідчений  електронними цифровими підписами засновників юридичної  особи,  крім  випадків, якщо  юридична  особа  створюється  та  діє на підставі модельного статуту, - для юридичних осіб;
  • відскановані з   паперових   носіїв  реєстраційна  картка  на проведення державної  реєстрації  юридичної  особи  або   фізичної особи -  підприємця,  яка  заповнена  та підписана заявником,  та примірник установчих  документів,  крім  випадків,  якщо юридична особа  створюється  та  діє на підставі модельного статуту,  - для електронних  документів   (заяв),   які   передаються   державному реєстратору  нотаріусом  відповідно  до пункту 17 статті 34 Закону України "Про нотаріат".
  • інші документи  -  у  випадках,  передбачених Законом України "Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  - підприємців" .

Опис вкладення формується автоматично Реєстраційним порталом.

Після  подання  електронних  документів  вони  блокуються для редагування.

Нотаріально    засвідчену    письмову    згоду   батьків (усиновлювачів), або піклувальника, або органу опіки та піклування заявник надсилає державному реєстратору рекомендованим листом.

Перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, ключі електронного   цифрового  підпису  яких  сумісні  з  Реєстраційним порталом, публікуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері державної
реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  -  підприємців та веб-сайті  технічного  адміністратора  Єдиного  державного реєстру юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  - підприємців  -  державного підприємства "Національні інформаційні системи".

 

Дії, які здійснює державний реєстратор

Державний  реєстратор  перевіряє  наявність  електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця за допомогою програмного  забезпечення ведення Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  та фізичних осіб - підприємців не рідше двох разів на день (у першій та другій половині робочого дня).

Під  час  відкриття  державним  реєстратором електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної  особи  -  підприємця  заявнику автоматично надсилається повідомлення  про  підтвердження   факту   одержання електронних документів державним реєстратором у електронній формі.      Державний реєстратор   здійснює   розгляд  електронних документів та проводить державну реєстрацію  юридичної  особи  або фізичної  особи  -  підприємця  у  порядку,  установленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Електронні документи розглядаються у  порядку  черговості  їх надходження.

Повідомлення    про    підтвердження   факту   одержання електронних  документів  державним  реєстратором,  про   залишення поданих  документів  без  розгляду  та  про  відмову  у проведенні державної  реєстрації,  а  також  установчі документи надсилаються
заявнику  в  електронній  формі.

Виписка з   Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  та фізичних  осіб  - підприємців  надсилається  заявнику  у  вигляді електронного   документа   та  на паперовому  носії  за  вказаною заявником адресою рекомендованим листом. Повідомлення  про залишення  поданих   документів   без розгляду та про відмову у проведенні державної реєстрації, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб  та  фізичних  осіб  -підприємців,  установчі  документи, електронна відмітка державного реєстратора  про  проведення  державної реєстрації юридичної особи засвідчуються    електронним  цифровим підписом    державного реєстратора.

Повідомлення  про  залишення  поданих   документів   без розгляду  та  про  відмову  у  проведенні  державної реєстрації на паперовому носії видається (надсилається)  державним  реєстратором заявнику на підставі відповідної заяви протягом трьох робочих днів з дня отримання такої заяви. Установчі  документи з відміткою державного реєстратора про  проведення державної реєстрації юридичної особи на паперовому носії  видаються (надсилаються) державним реєстратором заявнику на підставі відповідної заяви, до якої додається примірник установчих документів,  який  відповідає  вимогам  частини  третьої статті 7 Закону   України   "Про   електронні   документи   та  електронний документообіг", протягом  трьох  робочих днів з дня отримання такої заяви.

Новомосковське міськрайонне управління юстиції