Матеріали ОДПІ від 9 вересня 2015 року

1. Матеріали щодо роз’яснення податкового законодавства.

Податок на доходи фізичних осіб.

Авансу на відрядження не видавали: чи буде податок на доходи під час компенсації витрат

Чи виникає об'єкт оподаткування ПДФО у найманого працівника, якщо аванс на відрядження або під звіт не видавався, а звіт про використання коштів, виданих на відрядження та під звіт, подається для відшкодування витрат, понесених за власні кошти?

Сума витрат, яка відшкодована найманому працівникові на підставі наданого Звіту про використання коштів, виданих на відрядження та під звіт та оригіналів документів, що підтверджують вартість понесених витрат, не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб, незалежно від того, що аванс не видавався, а витрати під час відрядження здійснювались за власні кошти.


Допомога роботодавця мобілізованому працівнику

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО благодійна допомога у грошовій (негрошовій) формі, надана роботодавцем мобілізованому працівнику?

Не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб благодійна допомога у грошовій (негрошовій) формі, надана роботодавцем мобілізованому працівнику — учаснику бойових дій за умови дотримання норм пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 ПКУ. При цьому обов'язок щодо контролю за цільовим використанням коштів набувачами допомоги (учасниками бонових дій) покладається на благодїйника-роботодавця. Крім того, не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ (у 2014 році - 1710 грн), встановленого на 1 січня такого року (пп. 170.7.3 п. 170.3 ст. 170 ПКУ). У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника — фізичної чи юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першій підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу. Отже, якщо нецільова благодійна допомога надана роботодавцем мобілізованому працівнику, перевищує граничну суму доходу (у 2014 році — 1710 грн), то сума такого перевищенню підлягає оподаткуванню на загальних підставах.


Право на ПСП при зміні роботи посеред місяця

Чи має право на ПСП ФО з місяця подання заяви, якщо в цьому місяці вона була звільнена з іншого місця роботи, де податковий агент також надав ПСП в місяці звільнення?

Оскільки платник податків має право на отримання податкової соціальної пільги лише від одного працедавця і реалізував це право у звітному місяці на старому місці роботи, то така фізична особа не має пра отримання в цьому місяці податкової соціальної пільги на новому місці роботи. При цьму, при дотриманні умов отримання податкової соціальної пільги, така фізична особа має право на отримання податкової соціальної пільги на новому місці роботи з наступного місяця після прийняття на роботу.


Куди платити податок на доходи за працівників в інших регіонах

До якого бюджету повинен сплачувати ПДФО СГ, який не має відокремлених структурних підрозділів, а має власні або орендовані приміщення (будівлі) в різних регіонах України або/та районах міста, де працюють наймані працівники такого СГ?

Податок на доходи фізосіб підлягає сплаті до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень (будівель) в різних регіонах України, в яких працюють наймані працівники такого суб'єкта господарювання,незважаючи на відсутність у такого суб'єкта господарювання відокремлених структурних підрозділів.


Заповнення форми № 1ДФ

Яким чином відображаються у податковому розрахунку ф. 1ДФ результати проведеного остаточного розрахунку з найманим працівником, який припиняє трудові відносини, якщо з метою уникнення від'ємного значення розрахунків (недоплати з податку) працівник вносить до каси підприємства суму надміру виплаченого оподатковуваного доходу?

У разі повернення найманим працівником суми надміру виплаченого доходу у зв'язку із припинення трудових відносин з роботодавцем, яка була відображена суб'єктом господарювання у податковому розрахунку за ф. 1 ДФ за попередній квартал, суб'єкт господарювання зазначає таку суму повернення з від'ємним значенням у складі податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого відбулося таке повернення коштів.


Оподаткування ПДФО сум, отриманих під звіт

Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума, отримана під звіт (компенсована ФО, яка витратила власні кошти) для проведення представницьких витрат ЮО (не в рекламних цілях)?

До представницьких належать витрати пов'язані з проведенням офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері) представників, транспортним забезпеченням, заходами культурної програми, буфетним обслуговування під час переговорів, оплатою послуг перекладача, який не перебуває у штаті установи, оплатою номерів у готелях.<...> пп. "б" пп. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПКУ встановлено, що податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого пп. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 ПКУ терміну, є особа, що видала таку суму під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала, — у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій. Для цілей цього пункту до суми перевищення не включаються та не оподатковуються документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових чи безготівкових коштів, наданих платнику податку під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків, у встановлених межах, що здійснені таким платником та/або іншими особами з рекламними цілями. Згідно зі ст. 1 Закону України від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР "Про рекламу", із змінами та доповненнями, реклама — інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. Отже, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (уповноваженої особи) кошти (готівкові, безготівкові, використання корпоративних платіжних карток), отримані від роботодавця платником податку під звіт на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку; придбання та розповсюдження подарунків за умови дотримання усіх вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ При цьому обов'язковою умовою є рекламна спрямованість витрат, здійснених за рахунок таких коштів, та їх документальне підтвердження. Таким чином, сума, отримана під звіт (компенсована фізичній особі, яка витратила власні кошти) для проведення представницьких витрат юридичної особи (не в рекламних цілях), підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.


Відображення в ф. № 1ДФ суми списаної заборгованості: так чи ні

Чи оподатковується та відображається ЮО в податковому розрахунку за ф. 1ДФ сума списаної заборгованості на користь ФО-підприємця на загальній системі оподаткування?

Сума списаної юридичною особою заборгованості на користь фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування, за якою минув строк позовної давності, є доходом такої фізичної особи — підприємця. При цьому, юридична особа суму списаноъ заборгованості на користь фізичної особи — підприємця у податковому розрахунку за ф. 1ДФ відображає під ознакою дохду "157".


Заповнення розділу щодо військового збору, коли форму № 1ДФ подають кількома порціями

Який порядок заповнення розділу IІ "Військовий збір" податкового розрахунку за ф. 1ДФ, якщо податковий агент має понад1000 працюючих найманих працівників та подає декілька порцій податкового розрахунку?

Якщо податковий агент має понад 1000 працюючих найманих працівників та подає декілька порцій податкового розрахунку ф. 1 ДФ, то нарахований, виплаченений дохід і нарахований, перерахований до бюжету з нього військовий збір відображаються загальними сумами лише один раз у розділі II першої порції податкового розрахунку ф. 1ДФ.


РРО.

Відповідальність за незбереження або втрату КОРО

Яку відповідальність передбачено за незбереження або втрату книги обліку розрахункових операцій?

Відповідно до пунктів 5 та 6 ст. З Закону про РРО суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та /або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані у разі незастосування РРО у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) з додержанням встановленого порядку її ведення, забезпечувати зберігання використаних КОРО протягом трьох років після їх закінчення. Пунктом 2.6 Положення № 637 встановлено, що у разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО. За неоприбуткування, неповне та/або несвоєчасне оприбуткування у касах готівки до суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми (ст. 1 Указу № 436). Згідно з п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених у вищезазначеному пункті, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання — з передбаченого Податковим кодексом граничного терміну подання такої звітності (п. 44.3 ст. 44 Кодексу). Пунктом 121.1 ст. 121 Податкового кодексу встановлено, що незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 цього Кодексу строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.


Замість Z-звіту виконано і роздруковано Х-звіт

Помилки при користуванні РРО потрібно виправляти відразу. Та рекомендує розробити детальну інструкцію про те, як діяти касирові в ситуаціях з допущенням помилок. Х-звіт — це документ, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених із застосуванням РРО, без обнулення інформації в оперативній пам'яті. Призначення Z-звіту – обнулення пам'яті РРО та забезпечення фіксації підсумку розрахунків за певний період його роботи. Обов'язок щодня роздруковувати Z-звіт і підклеювати його до КОРО покладено на суб'єкта господарювання нормою п. 9 ст. 3 Закону України № 265. Z-звіт має містити таку інформацію:- назва суб'єкта господарювання та адреса проведення розрахункових операцій; - індивідуальний податковий номер суб'єкта господарювання, якщо той є платником ПДВ, а якщо ні, то код ЄДРПОУ; - фіскальний і заводський номери РРО; - підсумок розрахункових операцій окремо за кожною ставкою ПДВ із буквеним позначенням і сумою; - загальний підсумок розрахункових операцій за певний період роботи РРО; - кількість роздрукованих касових чеків; - номер, дата і час роздрукування Z-звіту; - повідомлення про обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам'яті та дійсності Z-звіту.


Розрахункові документи при продажу товарів (послуг) через Інтернет

Чи видають розрахунковий документ суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж товарів (послуг) через Інтернет?

Згідно з пунктами 1, 2 та 5 ст. З Закону про РРО суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані, зокрема, проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок (далі — РК); видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції; у разі незастосування РРО у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням КОРО та РК з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. Крім того, п. 12 ст. 9 вищезазначеного Закону встановлено, що РРО та РК не застосовуються, якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо). Таким чином, розрахунковий документ при продажу товарів (послуг) через мережу Інтернет видається у випадку їх безпосереднього надання споживачеві.


Плата за землю.

Припинено діяльність

Чи повинні ЮО — власники земельних ділянок (землекористувачі на правах постійного користування земельними ділянками), що є платниками ЄП, сплачувати земельний податок у разі тимчасового припинення господарської діяльності?

Юридичні особи — власники земельних ділянок (землекористувачі), що є платниками єдиного податку, не є платниками земельного податку у разі тимчасово припинення господарської діяльності.


Коли орендар починає платити за землю

3 якої дати необхідно сплачувати оренд- ну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності: з дня підписання договору оренди земельної ділянки чи з дня його реєстрації?

Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності сплачується орендарем із дня виникнення права користування земельною ділянкою, а саме від дати реєстрації договору оренди земельної ділянки.


Чи платити земподаток власникам кіосків та яток

Чи є платником плати за землю ФОП, яка має тимчасову споруду (кіоск, палатку тощо)?

Якщо фізична особа — підприємець має паспорт прив'язки тимчасової споруди, то він повинен мати і правовстановлюючі документи на земельну ділянку (свідоцтво про право власності або користування чи договір оренди земельної ділянки), по яких розраховується плата за землю.


Чи платити земподаток за ділянку фізособи, використовувану в підприємницькій діяльності

Чи є платником земельного податку ФОП — платник ЄП за земельну ділянку, яка надана в установленому порядку ФО (акт на право власності оформлено на ФО) для здійснення господарської діяльності і використовується ФОП за призначенням?

У разі надання в оренду будівель, споруд або їх частин за договором оренди одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також яка прилягає до будівлі або споруди, тобто підприємницька діяльність наймодавців провадиться обов'язково за рахунок здачі в оренду майна і земельної ділянки, то така фізична особа — підприємець (власник нежитлового приміщення) теж звільняється від нарахування (сплати) та подання податкової звітності з земельного податку.


Чи платити підприємцю – єдиннику земподаток, передаючи ділянку в оренду

Чи є платником земельного податку в ФОП — платник ЄП за земельну ділянку, що перебуває у власності такої особи, при наданні її в оренду?

Фізична особа — підприємець — власник земельної ділянки, що є платником єдиного податку, у разі надання в оренду цієї земельної ділянки іншому суб'єкту господарювання не є платником земельного податку, оскільки земельна ділянка використовується платником єдиного податку в господарській діяльності з метою отримання доходу.


Електронні сервіси.

ДФС запроваджує новий електронний сервіс

З 25 серпня 2015 року Державна фіскальна служба України запроваджує у тестовому режимі новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису». З 1 вересня 2015 року сервіс буде запущено у штатному режимі. Фізична особа – платник податків для отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо сум своїх отриманих доходів та утриманих податків матиме можливість сформувати запит в електронному вигляді. Сформований запит підписується електронним цифровим підписом та відправляється на електронну адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС». За результатами обробки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що містить відомості про суми доходів. Детальніше з інформацією щодо роботи сервісу можна ознайомитися за посиланням http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/.


Електронні сервіси для користування системою електронного адміністрування ПДВ

Державною фіскальною службою України (далі – ДФС України) запроваджено ланку сервісів щодо отримання платниками податків інформації з системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – ПДВ). Платники податку засобами клієнтського програмного забезпечення направляють електронні запити щодо отримання відомостей з системи електронного адміністрування ПДВ: 1). Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1300103). Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1400103), який надається платнику, містить інформацію щодо: виданих та/або отриманих податкових накладних та розрахунках коригування до податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, як на вказану дату, так і в розрізі контрагентів із зазначенням дати та номеру документа, а також суми податку. 2). Запит про стан рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ та суми податку, на яку мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування (J/F1301204). Витяг з системи електронного адміністрування (J/F1401204), який надається платнику, містить інформацію щодо: стану рахунку (залишок на рахунку/заборгованість), суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, складових формули розрахунку такої суми. 3). Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок сум від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ (J/F1301301). Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних (J/F1401301), який надається платнику, містить інформацію щодо: суми збільшення на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних, суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, реєстраційний номер та дату декларації, в якій було задекларовано таке збільшення. 4). Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1301402). Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1401402), який надається платнику, містить інформацію щодо: виданих податкових накладних та розрахунків коригування зареєстрованих з порушенням граничного терміну реєстрації за запитуваний період та податкові накладні за вказаним кодом філії. 5). Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1301901). Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1401901), який надається платнику, містить інформацію щодо: типу операції, дату та номер документа, суму операції. Електронні формати документів розміщені на головній сторінці офіційного сайту ДФС України у розділі (банер) «Електронне адміністрування ПДВ» («До уваги платників податків та розробників програмного забезпечення»).


Єдиний податок.

Оподаткування надлишків товарів єдинником

Чи включають до складу доходу ЮО — платника ЄП вартість надлишків товарів, що виявлено за результатами інвентаризації?

Якщо юридична особа — платник єдиного податку під час проведення інвентаризацїї у звітному періоді виявила необліковані раніше товари, придбання яких не підтверджується відповідними первинними документами, то такі товари вважаються безоплатно отриманими, а їх вартість враховується у складі доходу при обчисленні єдиного податку.


Право єдинника видобувати корисні копалини: так чи ні

Чи може бути платником ЄП третьої групи ЮО, яка здійснює видобуток корисних копалин, у тому числі за відсутності економічної вигоди (для забезпечення власних потреб)?

Відповідно до пп. 14.1.91 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-УІ із змінами та доповненнями (далі — ПКУ) корисні копалини — природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після первинної переробки. Добування корисних копалин — сукупність технологічних операцій з вилучення, у тому числі з покладів дна водойм, та переміщень у тому числі тимчасове зберігання, на поверхню частини надр (гірничих порід, рудної сировини тощо), що вміщує корисні копалини (пп. 14.1.51 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Не можуть бути платниками єдиного податку першої — третьої груп суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють, зокрема видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення (абз. п'ятий пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ). Зазначена норма ПКУ не передбачає винятку для здійснення видобутку корисних копалин, який не пов'язаний з отриманням доходу (для забезпечення власних потреб: використання для опалення, використання води, інше). Отже, юридична особа, яка здійснює видобуток корисних копалин, у тому числі за в сутності економічної вигоди (для забезпечення власних потреб), не може бути платником єдиного податку третьої групи.


Компенсація за рішенням суду: доход чи ні

Чи включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди, до доходу ЮО?

Відповідно до п. 292.15 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-УІ зі змінами та доповненнями при визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.


Застосування єдинником додаткового коефіцієнту до нормативно-грошової оцінки

Чи застосовують платники ЄП четвертої групи коефіцієнт 1,756, передбачений постановою КМУ від 31.10.11 № 1185, до нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року, для обчислення суми єдиного податку?

Для платників єдиного податку четвертої групи базою оподаткування вважають, зокрема, нормативну грошову оцінку одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного на 1 січня базового податкового (звітного) року. Кумулятивне значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель із 1995 року станом на 1 січня 2015 року становить 3.997. Водночас до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної на 1 липня 1995 року (з урахуванням індексації), застосовується коефіцієнт 1,756.


Перехід єдинника з однієї групи на іншу протягом року

Чи може платник ЄП четвертої групи протягом звітного року відмовитись від спрощеної системи або обрати іншу групу платників ЄП?

Платник єдиного податку четвертої групи може протягом звітного року самостійно відмовитися від спрощеної системи та перейти на загальну систему оподаткування або обрати іншу групу платників єдиного податку.


Чи потрапляють до розрахунку частки сільгоспвиробництва відсотки за депозитом та фіндопомога

Чи включаються до загальної суми доходу сільськогосподарського товаровиробника суми отриманих відсотків за депозитом, безповоротної та поворотної фінансової допомоги для визначення частки сільськогосподарського товаровиробництва?

Відсотки за депозитом та сума безповоротної фінансової допомоги включаються до загальної суми доходу при визначенні частки сільськогосподарського товаровиробник оскільки відповідають умовам визначення доходу. Сума поворотної фінансової допомоги не включається до загальної суми доходу при визначенні частки сільськогосподарського товаровиробництва, оскільки така допомога є обов'язковою до повернення у визначений у договорі термін. Сума поворотної фінансової допомоги, яка не повертається у визначений у договорі термін, включається до загальної суми доходу при визначенні час сільськогосподарського товаровиробництва.


Чи сплачують єдинники орендну плату за комунальні та державні землі

Чи звільняються СГ (ЮО та ФОП) — платники ЄП від сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності?

Відповідно до пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-У1, зі змінами та доповненнями {далі — ПКУ), плата за землю — обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства (п. 288.1 ст. 288 ПКУ ). Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема з податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої — третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва (пп. 4 п. 297.1 ст. 297 ПКУ). Отже, суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці) - платники єдиного податку, які уклали договори оренди землі з органами місцевого самоврядування, є платниками орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.


Інші роз’яснювальні матеріали.

До уваги платників податків – податковий календар

8 вересня поточного року останній день сплати:

- податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2014 по 30.06.2015;

9 вересня поточного року останній день подання:

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма №1-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма №2-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма №3-РС);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма №1-ОА);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (форма №1-ОТ);

10 вересня поточного року останній день подання:

- декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари/продукцію.


Порядок отримання реєстраційного номеру облікової картки неповнолітньою особою

Відповідно до статті 70 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами і доповненнями (далі – Кодекс) та пункту 1 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 №779 (далі – Положення №779), фізична особа, незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася облікова картка фізичної особи – платника податків (далі – Облікова картка) та яка не включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному контролюючому органу Облікову картку за формою №1ДР. яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство.

Облікові картки фізичних осіб віком до шістнадцяти років або неповнолітніх осіб, які ще не отримали паспорта, подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію (пункт 5 розділу VII Положення №779).

У разі, якщо фізична особа не досягла шістнадцяти років або фізична особа є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред’явлення повертається) та його копію (пункт 14 розділу VII Положення №779).

За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, може бути виданий законному представнику чи уповноваженій особі за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого документа (після пред’явлення повертається) та її копії (пунк 11 розділу VII Положення №779).

Отже, подати відповідному контролюючому органу Облікову картку за формою №1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та отримати документ, що засвідчує реєстрацію неповнолітньої особи у Державному реєстрі, може законний представник чи уповноважена особа за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, документа, що посвідчує особу довірителя (одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника) або його ксерокопії (з чітким зображенням), свідоцтва про народження дитини, а також засвідченої у нотаріальному порядку довіреності, наданої довірителем на здійснення таких дій.


2. Матеріали, які висвітлюють результати діяльності податкової служби.

Підвищення рівня заробітної плати працівникам сільського господарства та легалізація доходів - одні з основних напрямків проведення операції «Урожай – 2015»

Про це повідомив заступник начальника Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Андрій Сіленко під час нещодавньої зустрічі з редактором газети «Новомосковськ» Андрієм Бутенко.

Він зазначив, що на сьогодні фахівцям Новомосковської ОДПІ, в результаті проведеної роботи, вдалося досягти порозуміння з керівниками агропромислового комплексу Новомосковського регіону з приводу підвищення рівня заробітної плати своїм працівникам. В результаті 134 найманим працівникам підвищено заробітну плату.

«Не менш болючим залишається питання щодо виплати заробітної плати «в конвертах», тобто допуску роботодавцями найманих працівників до роботи без належного оформлення та легалізації їх доходів. В цьому напрямку, також, є певні результати. Так, станом на 1 вересня поточного року додатково оформлено 187 найманих працівників. За рахунок їх добровільного оформлення легалізовано 450,8 тис. грн. доходу, зокрема до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб – 59,8 тис. грн. та єдиного соціального внеску – 139,7 тис. грн.», - наголосив Андрій Сіленко.


Гарячий телефонний зв’язок в Новомосковській ОДПІ

18 серпня 2015 року в Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбувся черговий сеанс телефонного зв'язку «гаряча лінія» на тему «Нарахування та сплата плати за землю». На запитання платників податків, які цього дня зателефонували, відповідав заступник начальника Новомосковської ОДПІ Андрій Сіленко.

Телефонувавших цього дня цікавили відповіді на такі питання:

чи звільняються юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи від сплати податку на майно (в частині земельного податку)? (відповідь: у суб'єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування, обов'язок сплачувати земельний податок або право на звільнення від його сплати настає з дня виникнення права власності на земельну ділянку. Слід нагадати, що право користування земельною ділянкою може виникати також на умовах оренди. При цьому звільнення від сплати орендної плати чинним законодавством не передбачено);

чи можна подати довідку (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки разом з податковою декларацією з плати за землю в електронному вигляді? (відповідь: платники плати за землю мають надавати довідки (витяги) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки на паперових носіях до органу ДФС за місцезнаходженням земельної ділянки, так як формат (стандарт) довідки (витягу) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки в електронному вигляді відсутній);

яку відповідальність передбачено чинним законодавством за неподання суб'єктом господарювання податкової декларації з плати за землю у визначений Податковим кодексом термін у разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки? (відповідь: якщо платник плати за землю не подав податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни об'єкта та/або бази оподаткування, які призвели до збільшення або зменшення податкового зобов'язання з плати за землю, до нього застосовуються санкції відповідно до ст. 120 Податкового кодексу).


Казна Новомосковщини отримала 21,7 млн. грн. єдиного податку

У Новомосковській ОДПІ спостерігається стабільна тенденція щодо збільшення надходжень єдиного податку.

Так, у порівнянні з восьми місяцями минулого року у Новомосковському регіоні надходження єдиного податку зросли на 16,5%, або майже на 2,1 млн. грн. і склали 15,1 млн. грн.

Надходження єдиного податку від суб’єктів господарювання аграрного сектору економіки за січень – серпень 2015 року склали 6,6 млн. грн., що на 1,8% більше ніж було заплановано.


Новомосковська ОДПІ зібрала понад 413,6 мільйонів гривень єдиного соціального внеску

Так, за вісім місяців 2015 року від новомосковських платників в місцеву скарбницю надійшло 413,6 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що на 105,7 млн. грн. більше ніж очікувалося (+34,3%) та майже на 146 млн. грн. більше ніж у аналогічному періоді минулого року (+54,6%).

Серпневі надходження ЄСВ у поточному році склали 60,5 млн. грн., а це на 36,8 млн. грн. більше ніж у аналогічному періоді минулого року (+155,9%).


Завдяки операції «Урожай - 2015» на Дніпропетровщині підвищено заробітну плату 4140 працівникам сільського господарства

З липня поточного року у Дніпропетровській області розпочалася операція «Урожай-2015». Мета проведення цього заходу: виявлення необлікованих найманих працівників, легаліза- ція заробітної плати, перевірка повноти нарахування і сплати земельного податку та орендної плати за землю, упередження схем ухилення від оподаткування суб’єктами господарювання аграрного сектору тощо.

З початку проведення операції «Урожай - 2015» завдяки спільним заходам територіальних органів ГУ ДФС у Дніпропетровській області з органами місцевого самоврядування та іншими державними установами регіону керівники сільгосппідприємств підвищили розмір заробітної плати 4140 працівникам. Сума виплаченої заробітної плати збільшена на 7,2 млн. грн., що забезпечило додаткові щомісячні надходження податку на доходи фізичних осіб майже на мільйон гривень, єдиного соціального внеску – понад 2,7 млн. грн.

Крім того, аграріями добровільно оформлено трудові відносини з 1898 найманими працівниками, яким нарахована заробітна плата на загальну суму майже 4 млн. грн. Додаткові надходження в цьому випадку склали: ПДФО – 512,3 тис. грн., ЄСВ – 1,5 млн. грн.

Операція «Урожай-2015» на Дніпропетровщині продовжується.


Урочисте вітання представників бізнесу

Для співробітників Державної фісальної служби України День підприємця – день особливий, день святковий. Звичайно, саме підприємці отримують в цей день поздоровлення і всі кращі побажання. День підприємця - це професійне свято людей, завдяки яким наповнюється державна скарбничка. Людей, чиїми думками, енергією створюються матеріальні блага кожного громадянина нашого суспільства.

Податки, які сплачують підприємці області, наповнюють державний бюджет, що формує національний достаток, створює фінансову основу цивілізованого суспільства в нашій країні. Податки, які спрямовуються до місцевих бюджетів - дають можливість громаді створювати комфортну інфраструктуру міст та селищ, підтримувати культуру і духовність, фінансово забезпечувати найменш соціально захищені категорії населення. Забезпечують в Україні стабільність та статок.

День підприємця відзначається в першу неділю вересня, тож зазвичай своє професійне свято підприємці святкують у родинному колі. Цього року, як і попередні роки, від імені керівництва Дніпропетровської міської ради відбулося урочисте нагородження відзнаками кращих керівників підприємств малого та середнього бізнесу, громадськості регіону, а також членів Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області за активну участь у формуванні та реалізації державної політики.


Податковою міліцією виявлено кримінальні правопорушення у сфері торгівлі металобрухтом

Співробітниками податкової міліції у Дніпропетровській області у рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч.3 ст.212 КК України, на підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних та житлових приміщення посадових осіб підприємства, яке здійснює діяльність у сфері торгівлі металобрухтом.

За результатами проведених обшуків вилучено фінансово-господарську документацію, 3 системні блоки, чисті бланки з відбитками печаток різних підприємств, флеш накопичувачі та 1 800 тонн брухту чорних металів загальною вартістю майже 6,3 млн. гривень.

Тривають слідчі дії по встановленню кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.


Підприємство, що здійснює діяльність у сфері видобутку кам’яного вугілля, ухилилось від сплати податків на суму 94,4 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції Центрального офісу у Дніпропетровській області зареєстроване кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України за фактом порушення податкового законодавства посадовими особами підприємства, що здійснює діяльність у сфері видобутку кам’яного вугілля.

У 2011-2014 роках ці посадові особи відобразили у податковому обліку фінансово-господарські операції з придбання лісоматеріалів та отримання послуг з капітального будівництва об’єктів переробки вугілля від підприємствами з ознаки фіктивності, що призвело до ухилення від сплати податків на суму 94,4 млн. гривень.

Тривають слідчі дії по встановленню кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.


Майже 98 відсотків митних декларацій на Дніпропетровську митницю подають в електронному вигляді

З 1 грудня по 31 серпня 2015 року до Дніпропетровської митниці ДФС суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності направлено 101 тисячу 526 митних декларацій, що складає 98,7 відсотків від кількості митних декларацій, поданих за вісім місяців поточного року. При цьому, у серпні 2015 року до Дніпропетровської митниці надійшло 13 тисяч 829 митних декларацій.

Кількість електронних митних декларацій, що подаються до Дніпропетровської митниці ДФС, у порівняння з відповідним періодом минулого року збільшилася на 3,6 відсотка.

Збільшення кількості митних декларацій, які подаються у електронному вигляді збільшується щомісячно. Так, у порівнянні з липнем поточного року кількість електронних митних декларацій, отриманих протягом серпня 2015 року - збільшилася на 0,3 відсотки.


Завдяки міжнародній взаємодії митниками Дніпропетровщини складено протоколів про порушення митних правил на суму більше 3-ох мільйонів 266 тисяч гривень

З початку року Дніпропетровською митницею ДФС через Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопору- шенням ДФС України направлено 36 запитів за кордони держави для виявлення митних правопорушень. Один запит направлено, безпосередньо, Дніпропетровською митницею до Республіки Молдова. Запити для виявлення порушення митних правил направлялися до Великобританії, Естонії, Польщі, Німеччини, Литви, Росії, Туреччини, Італії, Бельгії та Сполучених Штатів Америки. Загалом, з урахуванням направлених запитів минулих років, митники Дніпропетровської митниці ДФС отримали 56 відповідей. Також, Дніпропетровською митницею ДФС отримано до відпрацювання 23 запити іноземних митних органів, з яких 9 запитів через Департамент аналізу ризиків та протидії митними правопорушеннями ДФС України (Туреччина, Литовська Республіка, Російська Федерація) та безпосередньо 14 запитів з країн СНД. За результатами міжнародної взаємодії митниками Дніпропетровської області складено 4 протоколи про порушення митних правил на загальну суму 3 мільйони 266 тисяч 344 гривні.


Оперативники ГУ ДФС у Дніпропетровській області припинили діяльність підпільного виробництва горілки

Співробітники Криворізького відділу ГУ ДФС у Дніпропетровській області припинили діяльність підпільного виробництва горілки, так званого «дешевого» сегменту. Під назвою відомого бренду з використанням вторинної скляної тари та водопровідної води зловмисники налагодили виробничу лінію, потужність якої дозволяла виготовляти понад 1000 пляшок щоденно. А щоб сурогат не можна було відрізнити, ще й обклеювали пляшки пробними марками акцизного податку. Під час попереднього документування оперативники встановили розгалужену мережу збуту фальсифікату на території Нікопольського району та прилеглих до міста Кривого Рогу населених пунктів. Також, з’ясувалось, що організатором був 46-річний тимчасово безробітній мешканець Нікополя, який, нехтуючи здоров’ям громадян, таким чином вирішив «підзаробити». Результатом кропітливої роботи фахівців ДФС Дніпропетровської області стало проведення ряду обшуків, безпосередньо під час випуску чергової партії «оковитої». Діяльність цеху припинено, з незаконного обігу вилучено півтони спирту, десятки ящиків готової горілки, 2000 ковпачків, тара та марки акцизного податку, які вже експерти визнали підробними. Без сумнівів, рідина, що виготовлялась, становить загрозу для людського життя, тому на організатора підпільного виробництва чекає кримінальна відповідальність. Наразі, слідчі збирають всі необхідні експертизи для передачі кримінальної справи до суду.

 

Новомосковська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області