Матеріали Новомосковської ОДПІ

Матеріали щодо роз’яснення податкового законодавства.

Актуально

ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ АКЦИЗНИХ НАКЛАДНИХ І

ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАЛЬНОГО

Серед новацій, внесених Законом № 909, який набрав чинності з 01.01.2016 р., до Податкового кодексу в частині адміністрування акцизного податку, є запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального (далі — СЕАРП), а також акцизної накладної як обов'язкового електронного документа, який складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку.

На виконання статей 231 та 232 Податкового кодексу Кабінетом Міністрів України розроблено та прийнято постанови, якими затверджено порядки ведення Єдиного реєстру акцизних накладних і електронного адміністрування реалізації пального їх детальніше.

ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ АКЦИЗНИХ НАКЛАДНИХ

З 01.03.2016 р. набрала чинності постанова № 114, якою затверджено Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних (далі — Порядок № 114).

Оскільки ст. 231 Податкового кодексу передбачено, що всі акцизні накладні, складені при реалізації пального, підлягають обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН), то основною метою Порядку № 114 є забезпечення можливості всім платникам акцизного податку — особам, які реалізують пальне, здійснювати реєстрацію акцизних накладних і розрахунків коригування до акцизних накладних у ЄРАН із дотриманням вимог щодо наявності обсягу пального, обчисленого відповідно до п. 232.3 ст. 232 цього Кодексу в умовах дії СЕАРП.

Порядком № 114 визначено механізм внесення до ЄРАН відомостей, що містяться в акцизних накладних і розрахунках коригування до акцизних накладних за операціями з реалізації пального, а також порядок отримання платниками податку інформації, що міститься в ЄРАН, у тому числі витягу із ЄРАН про акцизну накладну/розрахунок коригування або повідомлення про реєстрацію акцизної накладної/розрахунку коригування та акцизної накладної/розрахунку коригування в електронній формі.

Отримання необхідної інформації, надісланої платником до ДФС, здійснюється засобами телекомунікаційних систем урахуванням вимог Закону про електронні документи та Закону № 852.

Слід зазначити, що реєстрація акцизних накладних і розрахунків коригування, також запити платника акцизного податку на отримання інформації з ЄРАН здійснюються безоплатно за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення електронному вигляді у встановленому форматі (стандарті). Скористатися можна будь-яким програмним забезпеченням, що формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту), у тому числі  за  допомогою  офіційного  порталу ДФС.

Електронне адміністрування реалізації пального

З 27.02.2016 р. набрала чинності постанова № 113, якою визначено особливості функціонування СЕАРП, а саме:

• рахунки платників акцизного податі в СЕАРП відкриваються у Казначействі;

• у товаросупровідних документах на пальне обсяги пального відображаються виробниками пального т кілограмах та літрах, які доведені до температури 15° С;

• товаросупровідні документи подаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності під час митного оформлення пального до контролюючих органів з відомостями щодо обсягів пального, що ввозиться на митну територію України, в кілограмах та літрах, які доведені до температури 15° С.

Постановою № 113 затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального (далі — Порядок № 113), яким визначено порядок реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального, механізм відкриття та закриття рахунків у СЕАРП, а також проведення розрахунків із бюджетом із використанням зазначених рахунків, порядок роботи СЕАРП.

Реєстрація платників акцизного податку з реалізації пального здійснюється у порядку, визначеному пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу та розділом II Порядку № 113.

Відповідно до пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального відповідної заяви. На офіційному порталі ДФС розміщено проекти наказів Мінфіну України «Про затвердження форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального» та «Про затвердження форми Акта інвентаризації обсягів залишку пального та Порядку його заповнення та подання».

Слід зауважити, що електронні форми заяви та інших документів у рамках СЕАРП розміщено на офіційному порталі ДФС у розділі «Електронна звітність»: «Платникам податків про електронну звітність»:«Інформаційно-аналітичне забезпечення»/«Реєстр електронних форм податкових документів».

Заяву може бути сформовано та надіслано через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника (оновлена версія)», вхід до якого здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.uа, а також через офіційний портал ДФС. Для формування заяви в електронному вигляді платник податків самостійно може обрати будь-яке програмне забезпечення, що формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту).

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального (далі — реєстр платників) веде ДФС.

Особа реєструється платником податку шляхом включення її до реєстру платників не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви засобам СЕАРП. Датою реєстрації платника по датку є дата включення його до реєстру платників. Не пізніше наступного робочого дня після включення особи до реєстру платників такому платнику автоматично відкриваються облікові картки і СЕАРП.

Порядок відкриття, закриття електронних рахунків платникам податку та розрахунків із бюджетом передбачено розділом III Порядку № 113.

Так, електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично без укладення договору та н безоплатній основі. На електронний рахунок платник зараховує необхідну суму коштів виключно з власного поточного рахунку.

Електронний рахунок відкривається платнику податку для перерахування акцизного податку в сумах, необхідних для реєстрації платником заявок на поповнення обсягів залишків пального.

Платник податку має право отримувати в ДФС інформацію про стан свого електронного рахунку, а також про суму податку, на яку він має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального, на підставі запитів, які він надсилає до ДФС.

Слід зазначити, що перерахування сум податкового зобов'язання з акцизного податку з реалізованого пального протягом звітного періоду, задекларованого в декларації з акцизного податку за звітний (податковий період), здійснюється платником самостійно з власного поточного рахунку до відповідного бюджету в строки, передбачені Податковим кодексом, з урахуванням сум податку, що були перераховані таким платником на його електронний рахунок. Також з власного поточного рахунку платника до відповідного бюджету здійснюються розрахунки з бюджетом у зв'язку із поданням уточнюючого розрахунку відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу, сплата податкових зобов'язань, визначених контролюючим органом відповідно до підпунктів 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 цього Кодексу, та сплата передбачених зазначеним Кодексом штрафів, пені.

Порядок роботи СЕАРП визначено розділом IV Порядку № 113. За допомогою СЕАРП у розрізі платників податку ДФС веде автоматичний облік:

• обсягів пального, що містяться у виданих та отриманих акцизних накладних та/або розрахунках коригування до акцизних накладних, зареєстрованих в ЄРАН за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

• обсягів пального в розрізі кодів відповідно до УКТ ЗЕД, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з яких сплачено акцизний податок;

• обсягів пального в розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД, на які платники податку зареєстрували заявки в СЕАРП на поповнення обсягів  залишку  пального  за  рахунок сплачених через електронні рахунки коштів до бюджету;

• обсягів залишків пального, на які платники податку мають право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Є у розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД;

• сум сплаченого акцизного податку, овердрафту та залишків сум акцизного податку, в межах яких платники мають право зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишків пального.

Платник податку має право шляхом надіслання запиту до ДФС отримати інформацію про суми таких залишків.

Крім того, розділом IV Порядку № 113 значено формулу обрахунку обсягу залишків пального за кожним кодом товарної і категорії згідно з УКТ ЗЕД, відповідно якої платник має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН.

Також Порядком № 113 визначено механізм відображення у СЕАРП даних щодо обсягів залишку пального за кожним код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, і значених в акті проведення інвентаризації що складається на 01.03.2016 р., а так щодо сум овердрафту, який передбачається для платників податку, які є виробиш ми пального та якими були задекларовані до сплати до бюджету та погашені зобов'язання з акцизного податку з реалізації пального у 12-місячному періоді починаючи з березня 2015 р.

Слід зауважити, що відповідно до п. 11 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу період з 01.03.2016 р. до 01.04.2016 р. є перехідним періодом, протягом якої реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН здійснюється без  обмеження  обсягів,  обчислених за формулою, визначеною п. 232.3 ст. 23 цього Кодексу.

З 01.04.2016 р.  реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування ЄРАН здійснюватиметься з урахуванням усіх вимог, встановлених Податковим кодексом.

ПДВ

ПЕРЕРАХУНОК ЧАСТКИ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ, НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В ОПОДАТКОВУВАНИХ ОПЕРАЦІЯХ

Яким чином здійснюється перерахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, якщо у платника податку протягом попереднього календарного року були відсутні оподатковувані операції, а у звітному періоді отримано передплату за товари/послуги, які підлягають оподаткуванню ПДВ?

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов'язань із постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

• дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

• дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, для послуг — дата оформлення  документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Таким чином, з метою оподаткування ПДВ дата отримання передплати за товари (послуги), які будуть постачатися у наступних податкових (звітних) періодах, є датою виникнення податкових зобов'язань за операціями з постачання таких товарів (послуг). При визначенні частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях такі операції необхідно враховувати за той звітний період, у якому виникли податкові зобов'язання за такими операціями.

Пунктом 199.3 ст. 199 Податкового кодексу встановлено, що платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції.

Розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях подається до контролюючого органу одночасно з податковою декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі оподатковувані та неоподатковувані операції.

Порядок, визначений п. 199.3 ст. 199 Податкового кодексу, застосовується також у разі якщо у платника податку протягом попереднього календарного року були відсутні оподатковувані операції а такі оподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді.

ПОРУШЕНО ГРАНИЧНИЙ ТЕРМІН РЕЄСТРАЦІЇ

ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ В ЄРПН

Чи передбачено адміністративну відповідальність за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН)?

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН.

З 01.02.2015 р. реєстрації в ЄРПН підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі ті, які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній/розрахунку коригування (п. 11 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу).

Пунктом 201.10 ст. 201 Податкового кодексу визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку — продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою. Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в ЄРПН.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, що настають за датою їх складання (абзац 11 п. 201.1 ст. 201 цього Кодексу).

Порушення платником податку встановленого терміну реєстрації в ЄРПН податкової накладної, яка надається покупцю — платнику податку, та/або розрахунку коригування до неї передбачає фінансову відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірах, встановлених пунктами 120¹.1 та 120¹.2 ст. 120¹ Податкового кодексу.

При цьому відповідно до п. 201.10 ст. 201 зазначеного Кодексу відсутність факту реєстрації платником податку — продавцем товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.

Згідно з п. 201.14 ст. 201 цього Кодексу платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об'єктами оподаткування та звільнені від оподаткування.

Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу.

Відповідно до пп. 16.1.2 п. 16.1 ст. 16 цього Кодексу платник податків зобов'язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів.

Пунктом 110.1 ст. 110 зазначеного Кодексу передбачено, що платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Зокрема, за порушення з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотримай якого покладено на контролюючі органи застосовуються такі види юридичної відповідальності, як фінансова, адміністративна  або кримінальна.

Згідно зі ст. 163¹ КУпАП відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємства, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, з положень п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу вбачається, що відсутність факту реєстрації в ЄРПН податкової накладної або порушення строків такої реєстрації не є підставою для невідображення суми ПДВ за такими податковими накладними у податкових зобов'язаннях відповідного, звітної періоду.

Оскільки відсутність факту реєстрації податкової накладної в ЄРПН за умови відображення сум ПДВ за такою податковою накладною у податкових зобов'язаннях (розділ І податкової декларації з податку на додану вартість) звітного податкового періоду не впливає на декларування платниками податку податкових зобов'язань з ПДВ за відповідний звітний період, то порушення строку реєстрації податкових накладних в ЄРПН не буде порушенням порядку ведення податкового обліку.

ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

Який порядок оподаткування ПДВ операції про відступлення права вимоги?

Відповідно до пп. 14.1.255 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу відступлення права вимоги — операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

Згідно зі ст. 512 Цивільного кодексу кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 Цивільного кодексу).

Статтею 514 цього Кодексу передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Водночас положеннями ст. 516 Цивільного кодексу передбачено, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржника не було письмово повідомлено про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Предметом договору купівлі-продаж може бути право вимоги, якщо вимог не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення прав вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 656 Цивільного кодексу).

Відповідно до пп. 196.1.5 п. 196.1 ст. 19 Податкового кодексу не є об'єктом оподаткування операції з торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи.

Отже, якщо боргові зобов'язання передаються одним платником податку іншому в обмін на грошові кошти або цінні папери, то такі операції не є об'єктом оподаткування ПДВ.

ПОСТАЧАННЯ ВЛАСНО ВИРОБЛЕНИХ ГОТОВИХ КОРМІВ

ДЛЯ ТВАРИН СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВОМ

Чи може сільськогосподарське підприємство застосувати спеціальний режим оподаткування ПДВ до операцій з постачання вироблених ним готових кормів для тварин?

Згідно з п. 209.1 ст. 209 Податкового кодексу резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства, відповідає критеріям, встановленим п. 209.6 цієї статті (далі — сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування ПДВ.

Відповідно до п. 209.6 ст. 209 цього Кодексу сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менше 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

При цьому сільськогосподарськими товарами згідно з п. 209.7 ст. 209 Податкового кодексу вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 — 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, отримані в результаті провадження діяльності, на яку відповідно до п. 209.17 цієї статті поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються безпосередньо платником податку — суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/послуг в інших осіб), які поставляються зазначеним  платником податку їх виробником.

Підпунктом 209.17.17 п. 209.17 ст. 209 Податкового кодексу визначено, що обробка переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0 - 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0 15.33.0, 15.41.0 - 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0 - 15.83.0, 15.85.0 КВЕД).

Відповідно до Закону № 584 до товарної позиції 2309 згідно з УКТ ЗЕД відносяться продукти, що використовуються для годівлі тварин.

Пунктом 5 розділу І Порядку № 21 зазначено, що платники податку, які згідно зі ст. 209 Податкового кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації 0110 подають податкову декларацію з позначкою «0121»/»0122»/»0123» (далі - декларація 0121 — 0123), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, встановленого зазначеною статтею Кодексу.

Таким чином, податкові зобов'язання що виникли у сільськогосподарського підприємства — суб'єкта спеціального режиму оподаткування за операціями з постачання вироблених ним із власно вирощеної сільськогосподарської продукції готових кормів для тварин, відображаються у декларації 0121 — 0123.

 

ВАЖЛИВО

Право на матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним

страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

 

З 01.01.2016 р. фізичних осіб — підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, виключено із переліку осіб, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Органи фіскальної служби зобов'язані в односторонньому порядку достроково розірвати укладені з ними договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, строк дії яких закінчується у 2016 р., з обов'язковим повідомленням платника єдиного внеску про підстави дострокового розірвання такого договору (лист ДФС України від 17.02.2016 р. № 5556/7/99-99-17-03-01-17).

Частиною п'ятою ст. 8 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» визначено, що єдиний внесок для зазначених платників встановлено в розмірі 22%.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 р. № 675 (зі змінами, внесеними власною постановою від 18.02.2016 р. № 85) затверджено пропорції розподілу єдиного внеску, відповідно до яких із сум сплаченого єдиного внеску цією категорією платників здійснюються відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Таким чином, фізичні особи — підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим видом загальнообов'язкового державного соціального страхування за умови сплати ними єдиного внеску. Обчислення середньоденного доходу для розрахунку страхових виплат здійснюватиметься відповідно до пунктів 2 та 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, з урахуванням розділу «Особливості обчислення середньої заробітної плати для призначення допомоги по вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця».

Для фізичних осіб — платників єдиного внеску, які у 2015 р. мали укладені договори добровільного страхування, розрахунковий період визначатиметься з урахуванням місяців добровільного страхування.

До фізичних осіб — платників єдиного внеску, які у 2015 р не підлягали загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (не булі найманими працівниками або застрахованими за цим видом страхування на добровільних засадах), застосовуватиметься обмеження розміру допомоги, встановлене частиною четвертою ст. 19 Закону України від 23.09.99 р. № 1105 «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Для отримання матеріального забезпечення фізичним особам — підприємцям, особам, які провадять незалежну професійну діяльність, та особам, які забезпечують себе роботою самостійно, необхідно звертатись до органів Фонду соціальної страхування за місцем обліку.

 

Актуально для платників податків!

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД) на головній сторінці офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД у розділі «Новини» за посиланням http://acskidd.gov.ua/news повідомив про припинення з 03.03.2016 роботи окремих пунктів реєстрації користувачів АЦСК ІДД у зв’язку зі скороченням штатної чисельності Інформаційно-довідкового департаменту ДФС.

Для отримання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) необхідно звертатись до пунктів реєстрації користувачів, розташованих в обласних центрах.

Більш детальну інформацію щодо режиму роботи пунктів реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації користувачів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС можна переглянути у розділі «Контакти» за посиланням:http://acskidd.gov.ua/contacts

Так, з 03.03.2016 у Дніпропетровській області припинили роботу відокремлені пункти реєстрації користувачів у містах Нікополі, Павлограді та Кривому Розі.

На теперішній час послуги ЕЦП надають два пункти реєстрації користувачів у м. Дніпропетровськ за адресами:

- пр. ім. Газети «Правда», буд.95а, Центр обслуговування платників, зал 3, кабінети 9 та 10 (тел.: (0562) 27-30-76);

- вул. Героїв Сталінграду, буд.25, вікна реєстрації користувачів ЕЦП №21 та №22 (тел.: (056) 749-63-34 (тимчасово не працює)).

 

Перелік об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які не оподатковуються

податком на нерухоме майно

Нагадуємо, що об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є житлова та нежитлова нерухомість, у тому числі його частка, фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, які є власниками таких об’єктів.

При цьому підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями визначені об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які не оподатковуються податком на нерухоме майно, а саме:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, у тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

 

До уваги суб’єктів господарювання, які використовують РРО!

Суб’єкти господарювання, які подають до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, не зобов’язані подавати Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій за формою №3ВР-1.

При цьому, такі суб’єкти господарювання не звільняються від щоденного друкування фіскальних звітних чеків.

Відповідно до пункту 7 статті 3 Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані подавати до контролюючих органів звітність, пов’язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій (РРО) та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку.

Відповідне питання – відповідь розміщене у підкатегорії 109.12 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua у розділі: «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ З БАЗИ ЗНАНЬ».

 

Кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2015 році триває!

Новомосковська ОДПІ нагадує, що деклараційна кампанія – 2016 стосовно декларування громадянами доходів, отриманих у 2015 році триває.

Відповідно до пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) податкова декларація про майновий стан і доходи (далі – декларація) фізичними особами – платниками податку на доходи фізичних осіб за 2015 рік подається до 01.05.2016

Звертаємо увагу, що пунктом 49.20 статті 49 Кодексу визначено, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Шановні громадяни, для подання декларації завітайте до центрів обслуговування платників (далі – ЦОП) за місцем проживання.

Відомості щодо контактних телефонів, адрес та режиму роботи ЦОПів, які здійснюють приймання декларацій, у розрізі податкових інспекцій області та їх відділень розміщена на головній сторінці суб-сайту «Територіальні органи ДФС у Дніпропетровській області» (dp.sfs.gov.ua) за посиланнями:

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page3

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page4

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page5

http://dp.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/page6

Також звертаємо увагу, що для комфортного звітування громадян ЦОПи працюють з подовженим режимом роботи та по суботах з 9.00 год. до 16.00 год.

Нагадуємо, що декларування доходів фізичними особами – платниками податків за результатами 2015 року здійснюється за новою формою декларації, в якій об’єднано звітність з податку на доходи фізичних осіб та військовому збору.

Декларування доходів та сплата податків – конституційний обов’язок кожного громадянина та ознака цивілізованого суспільства.

 

Електронне звітування державними службовцями центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади

Звертаємо увагу, що Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД) на головній сторінці офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД у розділі «Новини» за посиланням http://acskidd.gov.ua/news повідомив про порядок надання безкоштовних послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) суб’єктам декларування, яким відповідно до Закону України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції» необхідно подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Послуги ЕЦП надаються суб’єктам декларування відповідно до пункту 5.5 Регламенту АЦСК ІДД ДФС.

З метою включення до посилених сертифікатів суб’єктів декларування реєстраційного номеру облікової картки платника податків* (далі – РНОКПП) до Реєстраційних карток необхідно вносити РНОКПП та додавати до комплекту реєстраційних документів завірену власноручним підписом копію облікової картки платника податків.

Перелік документів, необхідних для отримання послуг ЕЦП можна переглянути за посиланням:

http://acskidd.gov.ua/government_card

Просимо поставитися з розумінням до зазначених змін в обслуговуванні.

*За наявності у паспорті громадянина України РНОКПП відповідно до вимог Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міндоходів від 10.12.2013 №779, замість копії картки платника податків може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника.

Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від РНОКПП, до Реєстраційних карток необхідно вносити серію та номер паспорту, а до комплекту реєстраційних документів додати копію сторінки паспорту з відміткою про таку відмову, засвідчену підписом власника.

 

Актуально для платників податку на додану вартість!

Новомосковська ОДПІ звертає увагу, що з 01.04.2016 набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 26.01.2016 за №137/28267 (далі – Наказ №1307).

Наказ №1307 опубліковано в офіційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 12.02.2016 №10.

Відповідно до пункту 201.2 статті 201 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) Наказом №1307 затверджена нова форма податкової накладної та порядок її заповнення (далі – Порядок №1307).

Наказом №1307 визнані такими, що втратили чинність:

- наказ Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №957 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за №1235/26012;

- наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1129 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року №957», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1455/26232;

- пункти 3, 4 наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №13 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за №102/26547.

Відповідно до пункту 3 Порядку №1307 усі податкові накладні, у тому числі накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 9 – 15 та 19 цього Порядку, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та за формою, чинною на день такої реєстрації.

Платник податку має право зареєструвати податкову накладну в ЄРПН на суму податку, обчислену за формулою, зазначеною у пункті 2001.3 статті 2001 Кодексу та пункті 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №569.

Таким чином, згідно з нормами наказу №1307 нова форма податкової накладної почне застосовуватись з 01.04.2016.

Отже, з 01.04.2016 податкові накладні та/або розрахунки коригування до них підлягають реєстрації в ЄРПН за новою формою, затвердженою наказом №1307, незалежно від дати їх складання: до 01.04.2016 чи після 01.04.2016 (за умови дотримання інших вимог щодо реєстрації в ЄРПН).

Нові формати податкової накладної (J/F1201008) та розрахунку коригування (J/F1201208) розміщено на веб-порталі ДФС України за посиланням:

http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/informatsiyno-analitichne-za/reestr-elektronnih-form-po/

 

Про звітність з плати за землю у 2016 році

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Державною фіскальною службою України (далі – ДФС) надані роз’яснення щодо порядку заповнення податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)  (далі – декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 №560, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.07.2015 за №783/27228.

У декларації повинні обов’язково заповнюватись усі рядки усіх розділів з урахуванням приміток, а за умови відсутності значення – рядки прокреслюються.

ДФС за результатами проведеного попереднього аналізу поданої звітності з плати за землю виявлено, що окремими платниками колонки з 2 по 8, 9 та/або 10, з 11 по 16 – земельний податок; з 2 по 11 – орендна плата та розділ III «Розрахунок податкового зобов’язання» не заповнено.

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 Кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинною на час подання уточнюючого розрахунку.

Отже, враховуючи вищевикладене та з метою упередження виникнення штучного податкового боргу з плати за землю, у разі заповнення платниками податку декларації з порушенням вимог чинного законодавства таким суб’єктам господарювання необхідно подати уточнюючі податкові декларації з плати за землю, заповнені згідно з вимогами законодавства.

 

Доходи, які підлягають обов’язковому декларуванню громадянами

Новомосковська ОДПІ нагадує, що деклараційна кампанія – 2016 стосовно декларування громадянами доходів, отриманих у 2015 році,  триває до 1 травня 2016 року.

Обов’язковому декларуванню підлягають:

- доходи від здачі майна в оренду;

- доходи у вигляді спадщини та подарунків;

- іноземні доходи;

- дохід у вигляді заробітної плати, отриманий від двох або більше податкових агентів (роботодавців);

- дохід від операцій продажу (обміну) рухомого і нерухомого майна;

- інші доходи, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Крім того, громадяни мають право протягом усього 2016 року подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки.

 

До уваги платників ПДВ – сільськогосподарських товаровиробників!

Новомосковська ОДПІ інформує.

Державною фіскальною службою України надані роз’яснення щодо особливостей визначення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ) сільськогосподарським товаровиробником у разі експорту власно виробленої сільськогосподарської продукції.

Відповідно до пункту 209.6 статті 209 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – далі Кодекс) сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

При вивезенні сільськогосподарських товарів у митному режимі експорту сільськогосподарське підприємство – виробник таких товарів/послуг має право на бюджетне відшкодування ПДВ, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється у загальному порядку (пункт 209.4 статті 209 розділу Кодексу), тобто відповідно до статті 200 Кодексу.

У пункті 5 розділу І Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 (далі – Порядок №21), зазначено, що платники податку, які згідно зі статтею 209 Кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою «0121»/«0122»/«0123» (далі – декларація 0121 – 0123), яка є невід’ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До податкової декларації 0121 – 0123 включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого вказаною статтею.

Відповідно до пункту 5 розділу V Порядку №21 рядок 14 призначений для перенесення з декларацій 0121 – 0123 до декларації 0110 сум податкового кредиту, сформованого у попередніх звітних періодах у зв’язку з придбанням товарів/послуг, у випадках, коли такі товари/послуги використані у поточному звітному періоді в операціях з експорту сільськогосподарської продукції.

Сума ПДВ у рядку 14 декларацій 0121 – 0123 відображається згідно з бухгалтерською довідкою, в якій така сума розраховується, виходячи із фактично сплаченої (нарахованої) суми ПДВ постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит за сільськогосподарськими товарами (супутніми послугами), вивезеними за межі митної території України у митному режимі експорту.

Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу Кодексу, які є підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту, та містити вичерпний їх перелік.

У податковій звітності, що подавалась за звітні періоди по грудень 2015 року, форма якої була затверджена наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 №966, таке перенесення відображалося у рядку 16.3 декларації 0110.

Отже, операції з експорту сільськогосподарським підприємством – суб’єктом спеціального режиму оподаткування власновироблених сільськогосподарських товарів оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою та відображаються у декларації 0121 – 0123 за умови підтвердження такого вивезення товарів за межі митної території України (експорту) належним чином оформленою митною декларацією.

При цьому суми ПДВ, що були сплачені суб’єктом спеціального режиму оподаткування постачальникам під час придбання товарів/послуг, які брали участь у виробництві експортованої сільськогосподарської продукції та включені до складу податкового кредиту, за рішенням платника можуть бути перенесені із декларації 0121 до декларації 0110 шляхом відображення у рядку 14 декларації 0121 зі знаком «-» та в рядку 14 декларації 0110 зі знаком «+».

Суми податку, перенесені до рядка 14 декларації 0110, можуть брати участь в обрахунку суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню у загальновстановленому порядку, визначеному статтею 200 Кодексу.

Про затвердження нових форм реєстраційних документів

Звертаємо увагу, що Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД) на головній сторінці офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД у розділі «Новини» за посиланням http://acskidd.gov.ua/news повідомив про внесення змін до форми Реєстраційної картки (для фізичної особи/фізичної особи підприємця) та затвердження нових форм реєстраційних документів

Наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 18.02.2016 №22 «Про внесення змін до наказу ІДД ДФС від 17.02.2015 №15» скасовано деякі форми реєстраційних документів, а саме:

- Заява на блокування посиленого сертифіката відкритого ключа;

- Заява на поновлення посиленого сертифіката відкритого ключа;

- Заява на скасування посиленого сертифіката відкритого ключа;

- Додаток до заяви на скасування посиленого сертифіката відкритого ключа.

Також зазначеним наказом внесено зміни до форми Реєстраційної картки (для фізичної особи/фізичної особи підприємця) та затверджено нові форми реєстраційних документів, а саме:

- Заява про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа;

- Додаток до заяви про зміну статусу посиленого сертифіката відкритого ключа.

Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису набрали чинності 09.03.2016.

 

До уваги сільськогосподарських підприємств!

Новомосковська ОДПІ інформує, що 18.03.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №156 (далі – Постанова №156), яка внесла зміни до Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №11.

Сільгосппідприємствам надано можливість акумулювати кошти податку на додану вартість (далі – ПДВ) для використання їх на виробничі цілі. Зазначений механізм буде діяти до 1 січня 2017 року.

Нагадуємо, що Законом України від 24.12.2015 №909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесено зміни до статті 209 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства у частині запровадження розподілу позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань ПДВ та сумою податкового кредиту ПДВ.

Зокрема, така позитивна різниця:

- за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва) підлягає перерахуванню до держбюджету – 50% та на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам – 50%;

- за операціями із зерновими і технічними культурами підлягає перерахуванню до держбюджету – 85% та на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам – 15%;

- за операціями з продукцією тваринництва підлягає перерахуванню до держбюджету – 20% та на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам – 80%.

Постановою №156 Порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, приведено у відповідність до норм Кодексу.

Постанову №156 опубліковано в офіційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 18.03.2016 №20.

 

Змінилися вимоги до касового чеку

Нагадуємо, що з 11.03.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми №ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за №220/28350 (далі – Наказ №13).

Затверджене Наказом №13 Положення про форму та зміст розрахункових документів (далі – Положення №13) врегульовує відображення в розрахункових документах акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, уточнює реквізити розрахункових документів, що друкуються реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків електронним платіжним засобом (платіжною карткою) із застосуванням платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій та визначає реквізити розрахункового документа при здійсненні операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, у тому числі із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування.

У зв’язку з цим Державна фіскальна служба України на головній сторінці офіційного веб-порталу (sfs.gov.ua) звернулася до:

- виробників та імпортерів касової техніки з проханням якнайшвидше впровадити у виробництво моделі та модифікації реєстраторів розрахункових операцій, що забезпечують друкування касових чеків з усіма передбаченими Положенням №13 обов’язковими реквізитами (як відображенням акцизного податку так і відповідних реквізитів при застосуванні платіжного терміналу у разі розрахунків електронним платіжним засобом (платіжною карткою));

- виробників/імпортерів касової техніки та центрів сервісного обслуговування щодо організації в найкоротший термін роботи з доопрацювання наявних у користувачів реєстраторів розрахункових операцій для друку всіх передбачених Положенням №13 реквізитів касових чеків. При цьому звертає увагу на норму пункту 5 Наказу №13 щодо вимог до форми і змісту фіскальних касових чеків у частині відображення інших податків, крім податку на додану вартість;

- користувачів реєстраторів розрахункових операцій з проханням щонайшвидше разом із центрами сервісного обслуговування та виробниками/імпортерами касової техніки доопрацювати наявний парк реєстраторів розрахункових операцій для забезпечення дотримання вимог чинного законодавства до форми та змісту розрахункових документів.

- суб’єктів господарювання, що застосовують при проведенні розрахункових операцій книги обліку розрахункових операцій та розрахункові книжки, щодо подання звітності про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за квітень 2015 року і подальші періоди за оновленою формою №ЗВР-1, починаючи з травня 2016 року.

 

Затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

Новомосковська ОДПІ  з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю з питання трансфертного ціноутворення повідомляє таке.

Загальні положення

04 березня 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі - Звіт), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за № 187/28317 (далі - наказ № 8).

Із прийняттям наказу № 8 втратив чинність наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.11.2013 № 669 „Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції ” , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2190/24722.

Щодо подання Звіту за новою формою

28 грудня 2014 року набрав чинності Закон України № 72-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» (далі - Закон № 72).

Законом № 72 запроваджено принцип «витягнутої руки», змінено критерії визнання операцій контрольованими, скасовано пріоритет офіційно визнаних джерел інформації тощо.

Наказ № 8 виданий з метою забезпечення виконання підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України та забезпечує можливість формування та подання звіту про контрольовані операції із урахуванням змін, внесених Законом № 72.

Враховуючи викладене, звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2015 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими наказом № 8.

Звіт про контрольовані операції складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) зобов’язані подавати Звіт Державній фіскальній службі України.

Звіт готується засобами спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для створення платником податків документів в електронній формі відповідно до затвердженого формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання та подається до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Звіт складається із заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатка, які є невід’ємною частиною Звіту.

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт.

В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року.

У додатку „Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях ” з „Відомостями про контрольовані операції ” наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану (і) операцію (ії).

В інформації до додатка „Інформація про пов’язаність осіб” наводиться інформація про критерії пов’язаності платника податків із відповідним контрагентом.

Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій.

Самостійне виправлення помилок

У разі якщо платником податку виявлено помилки у раніше поданому Звіті, такий платник податків має право подати:

Звіт з позначкою «звітний новий» у разі подання нового Звіту про контрольовані операції в законодавчо передбачені терміни;

Звіт з позначкою «уточнюючий» (далі - уточнюючий Звіт), у разі його подання після строку, визначеного підпунктом 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Кодексу.

Звіт з позначкою «звітний новий» та уточнюючий Звіт повинен містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту з позначкою «звітний»). Подання уточнюючого Звіту не звільняє платника податків від відповідальності, визначеної пунктом 120.3 статті 120 Кодексу.

                                                                                                                                            

Про податок на додану вартість

Новомосковська ОДПІ у зв’язку із численними запитами платників ПДВ щодо особливостей визначення сум бюджетного відшкодування ПДВ сільськогосподарським товаровиробником у разі експорту власно виробленої сільськогосподарської продукції повідомляє.

Відповідно до пункту 209.6 статті 209 розділу V Податкового кодексу України (далі - ПКУ) сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Пунктом 209.14 статті 209 розділу V ПКУ передбачено, зокрема, що у разі експорту сільськогосподарської продукції застосовується ставка податку, визначена підпунктом „б” пункту 193.1 статті 193 розділу V ПКУ, а саме нульова ставка.

При вивезенні сільськогосподарських товарів у митному режимі експорту сільськогосподарське підприємство - виробник таких товарів/послуг має право на бюджетне відшкодування ПДВ, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку (пункт 209.4 статті 209 розділу V ПКУ).

У пункті 5 розділу І Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі - Порядок), зазначено, що платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V ПКУ застосовують спеціальний режим оподаткування діядльності у  сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою  „0121 „ 0122 ”/„0123” (далі - декларація 0121 - 0123), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До податкової декларації 0121 - 0123 включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого вказаною статтею.

Відповідно до пункту 5 розділу V Порядку рядок 14 призначений для перенесення з декларацій 0121 - 0123 до декларації 0110 сум податкового кредиту, сформованого в попередніх звітних періодах у зв’язку з придбанням товарів/послуг, у випадках, коли такі товари/послуги використані в поточному звітному періоді в операціях з експорту сільськогосподарської продукції.

Сума ПДВ у рядку 14 декларацій 0121 - 0123 відображається згідно з бухгалтерською довідкою, в якій така сума розраховується, виходячи із фактично сплаченої (нарахованої) суми ПДВ постачальникам товарів/послуг, вартість яких була включена до складу виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит за сільськогосподарськими товарами (супутніми послугами), вивезеними за межі митної території України у митному режимі експорту.

Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, які є підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту, та містити вичерпний їх перелік.

У податковій звітності, що подавалась за звітні періоди по грудень 2015 року, форма якої була затверджена наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, таке перенесення відображалося у рядку 16.3 декларації 0110 .

Відповідно до пункту 200.4 статті 200 розділу V ПКУ при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 розділу V ПКУ, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200  1.3 статті 200 1 розділу V ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу - або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Отже, операції з експорту сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування власновироблених сільськогосподарських товарів оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою та відображаються у декларації 0121 - 0123 за умови підтвердження такого вивезення товарів за межі митної території України (експорту) належним чином оформленою митною декларацією.

При цьому суми ПДВ, що були сплачені суб’єктом спеціального режиму оподаткування постачальникам під час придбання товарів/послуг, які брали участь у виробництві експортованої сільськогосподарської продукції та включені до складу податкового кредиту, за рішенням платника можуть бути перенесені із декларації 0121 до декларації 0110 шляхом відображення у рядку 14 декларації 0121 зі знаком та в рядку 14 декларації 0110 зі знаком „+”.

Суми податку, перенесені до рядка 14 декларації 0110, можуть брати участь в обрахунку суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню у загальновстановленому порядку, визначеному статтею 200 розділу V ПКУ.

                                                                                                                                            

Електронний сервіс ДФС України надає можливість громадянам  

дізнатись про свої доходи у режимі онлайн

Нагадуємо, що за допомогою електронного сервісу Державної фіскальної служби України (далі – ДФС України) «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису» (далі – сервіс) фізична особа – платник податків може отримати в електронному вигляді відомості про себе з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) щодо сум отриманих доходів та утриманих податків.

Зазначена електронна послуга функціонує у штатному режимі з 01.09.2015.

Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (по кварталам), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.

Для отримання цих відомостей про себе з ДРФО фізична особа – платник податків формує запит в електронному вигляді, підписує сформований запит електронним цифровим підписом та відправляє на електронну адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС».

Цей запит формується за допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС»» (далі – ПЗ), яке розміщене на офіційному веб-порталі ДФС України («Головна сторінка» – «Фізичним особам» – «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді») за посиланням:

http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/.

За результатами обробки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що містить відомості про суми доходів.

Звертаємо увагу, що фізична особа – платник податків відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних» може сформувати запит на отримання інформації виключно про себе,інформація щодо третіх осіб у відповідь на такий запит не надається.

Детальну інформацію щодо цього електронного сервісу, порядку формування запиту щодо отримання відомостей з ДРФО про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, інструкцію щодо користування ПЗ, електронні форми запиту та відповіді на запит про доходи розміщено на офіційному порталі ДФС України за посиланням:

http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/

 

 

Матеріали, які висвітлюють результати діяльності податкової служби.

 

Новомосковська ОДПІ звітує про попередні підсумки деклараційної кампанії

Наразі в Україні триває кампанія декларування доходів громадян, одержаних протягом 2015 року. По результатам січня-березня, як показує практика, не можна оцінити хід кампанії декларування і активність громадян Новомосковського регіону. Але, звісно, перші результати вже є. На сьогодні (29.03.2016 р.) декларації подали: загальна кількість поданих декларацій – 806 (сума задекларованого доходу 66193,2 тис. грн., з них:

-          податкова знижка (повернення коштів (навчання, іпотека, страхування та інше) – 106 декларацій, сума до повернення ПДФО – 140,3 тис. грн.;

-          податкові зобов’язання (до сплати ПДФО) – 695 декларація, сума до сплати – 1118,2 тис. грн..

Сподіваємося, що надалі громадяни регіону активізуються і усвідомлять важливість даного процесу.

Шановні громадяни! Закликаємо вас зробить свідомий крок – задекларувати доходи та нагадуємо, що своєчасно сплачені податки – це шлях до підвищення добробуту кожного!

 

Про проведення декларування доходів у 2016 році  говорили за «круглим столом»

в Новомосковській ОДПІ

Саме, з цього питання розпочав зустріч за «круглим столом» заступник начальника Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Андрій Сіленко з представниками бізнесу Новомосковщини.

Під час «круглого столу» піднімалися питання, які стосуються декларування доходів громадян, отриманих протягом 2015 року. Зокрема, присутніх платників податків було проінформовано про граничні терміни подання декларації про майновий стан і доходи – 29 квітня 2016 року, а для платників, які хочуть отримати податкову знижку – 31 грудня 2016 року. Крім того, присутнім нагадали, що доходи 2015 року необхідно відображати у новій формі декларації про майновий стан і доходи затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 за №859 , правильність нарахування та своєчасності сплати до бюджету належних податків.

Проводиться масово-роз’яснювальна робота щодо проведення декларування доходів у 2016 році, особливості заповнення декларацій про майновий стан та доходи, фахівцями Новомосковської ОДПІ  надаються  необхідні консультації із зазначених питань та інформування громадян про режим роботи інспекції та Центру обслуговування платників.

Також присутнім було доведено про декларування громадянами доходів, які отримали у 2015 році за результатами січня-березня, як показує практика, не можна оцінити хід кампанії декларування і активність громадян Новомосковського регіону. Але, звісно, перші результати вже є. На сьогодні (29.03.2016 р.) декларації подали: загальна кількість поданих декларацій – 892 (сума задекларованого доходу 58269,1 тис. грн., з них:

-          податкова знижка (повернення коштів (навчання, іпотека, страхування та інше) – 106 декларацій, сума до повернення ПДФО – 91,4 тис. грн.;

-          податкові зобов’язання (до сплати ПДФО) – 436 декларація, сума до сплати – 705,0 тис. грн..

Сподіваємося, що надалі громадяни регіону активізуються і усвідомлять важливість даного процесу.

Шановні громадяни! Закликаємо вас зробить свідомий крок – задекларувати доходи та нагадуємо, що своєчасно сплачені податки – це шлях до підвищення добробуту кожного!

 

На Дніпропетровщині викрито фіктивного імпортера, який ввіз

товарів на 17 млн. гривень

Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області в ході проведення операції «Рубіж-2016» та розслідування кримінального провадження за ст.205 КК України на підставі ухвал суду на митному посту «Західний» Київської митниці розпочато обшуки 11 контейнерів.

За інформацією, в контейнерах знаходяться синтетичні тканини, які імпортуються з Китаю, на загальну суму близько 664 тис. доларів США (еквівалент близько 17 млн. гривень). При цьому імпортером товару згідно з наданими митними деклараціями є підприємство, що має ознаки фіктивності.

На розрахункові рахунки підприємства із залишком коштів у сумі 19,3 тис. гривень накладено арешт.

 

Гарячий телефонний зв’язок в Новомосковській ОДПІ

25 березня 2016 року в Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбувся черговий сеанс телефонного зв'язку «гаряча лінія» на тему «Декларування доходів громадян». На запитання платників податків, які цього дня зателефонували, відповідав начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Олександр Лук’яненко.

Телефонувавших цього дня цікавили відповіді на такі питання:

онукою отримано у спадщину будинок від бабусі за правом представлення (перша ступінь споріднення). Чи необхідно сплачувати податкита подавати декларацію?(відповідь: визначення термінів, що вживаються для цілей оподаткування, встановлено ст. 14 Податкового кодексу, пп 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 якого передбачено, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей оподаткування вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї вважаються такими, що мають другий ступень споріднення.

Отримання спадщини за правом представлення від бабусі у розумінні цього Кодексу є успадкування спадкоємцем, який не є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення.

Тобто такі операції оподатковуються податком на доходи фізичнихосіб за ставкою, визначеною ст. 167.2 Кодексу (5%) та військовим збором (1,5%) (пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 та пп. 1.3 п. 16ˡ підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу). Водночас якщо об’єкт спадщини успадковується спадкоємцем-нерезидентом, ставка податку на доходи фізичних осіб встановлюється відповідно до пп. 174.2.3п. 174.2 ст. 174 Кодексу (у 2015 р. — 15/20%).

При цьому дохід у вигляді вартості успадкованого майна зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини, а також іншими спадкоємцями-резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини);

за якою податковою адресою подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, якщо на момент подання декларації фізичну особу знято з реєстрації за однією адресою та не зареєстровано за іншою?( відповідь: відповідно до п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Пунктом 45.1 ст. 45 цього Кодексу передбачено, що платник податків — фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце його проживання, за яким він береться на облік як платник у контролюючому органі. Платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Фізичні особи — платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженим наказом Міндоходів України від 10.12.2013 р. № 779. Відповідно до п. 1 розділу IX цього наказу фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви за формою № 5ДР або № 5ДРП (для осіб, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) відповідно.

Крім того, ст. 6 Закону України від 11.12.2003 р. № 1382-ІУ «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні» громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Таким чином, якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою та не зареєстрована за іншою, то вона повинна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за попередньою податковою адресою.

 

У Дніпропетровській області встановлено факт ухилення від сплати

 податків на 19,5 млн. гривень

У Дніпропетровській області співробітниками податкової міліції зареєстроване кримінальне провадження за ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами комерційного підприємства, яке займається вирощуванням зернових та бобових культур.

Встановлено, що у 2015 році, в порушення норм податкового законодавства України, підприємці неправомірно застосували спеціальний режим оподаткування при реалізації сільськогосподарських товарів, що призвело до ухилення від сплати податків у сумі 19,5 млн. гривень.

Проводиться комплекс заходів з встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину.

 

З початку року сплачено 19,8 млрд. грн. єдиного внеску

Протягом січня-лютого поточного року фіскальні органи забезпечили надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму 19,8 млрд. грн., що на 3,8 відс. перевищує заплановані показники.  

Зокрема, у лютому надійшло майже 9,5 млрд. грн.

Нагадуємо, що єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.

 

 

 Мешканці Дніпропетровщини спрямували до держбюджету

майже 200 млн. грн. військового збору

Як повідомив виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Геннадій Ткачук за перші два місяці поточного року на підтримку української армії від платників Дніпропетровської області надійшло 197 млн. грн., що на 65,7 млн. грн., або на 50,1 відсотка більше надходжень січня – лютого 2015 року.

«Загалом спостерігається стабільна динаміка надходжень військового збору. Так, якщо у січні 2016 року, відрахування на потреби Збройних сил України в Дніпропетровському регіоні складали – 89,6 млн. грн., то вже у лютому поточного року - понад 107,3 млн. грн. І ми вдячні платникам Дніпропетровщини за сумлінну сплату податків», – підкреслив Геннадій Ткачук.

Нагадуємо, що військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри.

Оподаткуванню військовим збором підлягають також доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У цьому випадку відповідальною особою за нарахування та сплату збору до бюджету є податковий агент, який зобов’язаний забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 Податкового кодексу України.

 

Податковою міліцією під час обшуку вилучено дитячих іграшок на 5 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції у Дніпропетровській області в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст. 27 і ст.212 КК України, проведено обшуки в офісному та складському приміщеннях підприємства, що знаходяться у м. Дніпропетровську.

За результатами обшуків вилучено 84,4 тис. шт. дитячих іграшок в асортименті орієнтовною вартістю 5 млн. гривень.

Слідчі дії тривають.

 

У Дніпропетровській області припинено діяльність міжрегіонального «конвертцентру»

 з обігом майже 60 млн. грн.

Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст.205, ст.27, ст. 212, ст.358 КК України, припинено діяльність «конвертаційного центру», який діяв на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей та м. Києва.

Встановлено, що центр організовано групою осіб, які створили та зареєстрували на підставних осіб низку суб’єктів підприємницької діяльності.

Орієнтовний обіг проконвертованих протягом 2015-2016 р. коштів склав близько 60 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 12 млн. грн.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях, філії банку (м. Дніпропетровськ), автомобілі та за іншими адресами, пов’язаними з діяльністю центру.

Під час обшуків виявлено та вилучено 12 мобільних телефонів, 2 системні блоки, 9 печаток, 3 ноутбуки, 3 планшети, 5 флеш накопичувачів, чорнові записи та документи фінансово-господарської діяльності.

Слідчі дії тривають.

 

 З початку 2016 року 95 громадян Дніпропетровської області скористалися сервісом ДФС України «Пульс»

Протягом січня – лютого поточного року на антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс» надійшло 95 звернень від мешканців Дніпропетровського регіону, що на 8 звернень менше, ніж за два перших місяців 2015 року.

Всі звернення оперативно розглянуті у встановлений термін та вирішені по суті.

Найактуальніша тема, яка хвилювала платників області - звітність та реєстрація накладних. З цього приводу на сервіс ДФС України „Пульс” надійшло 46 звернень, або 48,4% від загальної кількості звернень по Дніпропетровській області.

Крім того, дзвінки на сервіс «Пульс» лунали з приводу роботи системи електронного адміністрування ПДВ (21 звернення), організації роботи територіальних органів ГУ ДФС області (18 звернень) тощо.

Нагадаємо, номер телефону антикорупційного сервісу ДФСУ «Пульс»  (044) 284-00-07. Лінія працює цілодобово.

 

За  два місяці Новомосковською ОДПІ  надано 2008 адмінпослуг в ЦОП

Впродовж січня – лютого поточного року Центром обслуговування платників податків Новомосковської ОДПІ було надано 2008 адміністративних послуг.

Основну питому вагу адміністративних послуг станом на 01.03.2016 року складають:

- видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 1224,

- реєстрація платника єдиного податку  –  74

- надання витягу з реєстру платника єдиного податку – 82;

- видача довідок про відсутність заборгованості – 47;

- реєстрація книг обліку доходів і витрат  – 276,

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 200;

- реєстрація розрахункових книжок – 49,

- видача ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновыми напоями – 133

 

З початку року Центрами обслуговування платників Дніпропетровщини надано 36,6 тисяч адміністративних послуг

Для створення максимально комфортних умов отримання всього комплексу адміністративних послуг в податкових органах у Дніпропетровській області створено та працюють 37 Центрів обслуговування платників (далі – ЦОП) – 17 у головних офісах ДПІ (ОДПІ) та 20 у відділеннях ОДПІ області. Протягом січня – лютого 2016 року ДПІ (ОДПІ) Дніпропетровської області надано 37413 адміністративних послуг, в тому числі в ЦОП надано 36600 адмінпослуг. В роботі ЦОП області задіяні 336 працівників.

Сервісні центри мають зручну для платників податків та громадян структуру. В одному місці зосереджені всі необхідні послуги: реєстрація, консультація, надання адміністративних послуг, проведення звірок, прийом звітності, видача довідок, робота приймальні громадян.

В ЦОП Дніпропетровської області створені умови щодо належного та якісного обслуговування платників податків. У зонах очікування встановлені у необхідній кількості стільці, лави та столи для зручного заповнення документів та заяв. Для громадян похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями створені умови з вільним та зручним доступом до приміщень ЦОП.

У зручних для відвідувачів ЦОП місцях знаходяться зразки заповнених заяв та декларацій, а також належним чином оформлені інформаційні картки адміністративних послуг.

Прийом відвідувачів у ЦОП ДПІ (ОДПІ) Дніпропетровської області здійснюється у робочі дні до 18-00 години та два дні на тиждень до 20-00 години, у суботу прийом здійснюється до 16-00 години.

Новомосковська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області