Облікова картка
Номер облікової картки: 
661
Вид: 
Розпорядження
Форма зберігання документа: 
Паперова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№362-р від 02.12.2013

Про зупинення дії рішення Новомосковської міської ради від 27.11.13 р. «Про скасування рішення Новомосковської міської ради № 581 від 24.05.05 р.»

27 листопада 2013 року на 40 сесії Новомосковської міської ради 6 скликання було прийнято рішення «Про скасування рішення Новомосковської міської ради № 581 від 24.05.2005 року «Про тимчасове відкриття міського звалища». При підготовці рішення було поверхнево вивчено обставини, застосовано однобокий підхід до проблеми міського звалища; не було прийнято до уваги (не враховано) економічні складові (в додатках рішення відсутні будь-які розрахунки), наслідки закриття звалища, очікувані результати прийнятого рішення.

Вважаю, що зазначене рішення необґрунтоване та суперечить діючому законодавству на підставі наступних обставин:

 1. При ухвалені рішення рада керувалася п. 38 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка передбачає лише надання згоди на розміщення нових об’єктів: «38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію». В даному випадку, приймаючи рішення, рада вийшла за межі своїх повноважень та порушила вимоги Конституції України, а саме: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України – ч. 2 ст. 19.
 2. Закриття таких об’єктів як сміттєзвалища здійснюється виключно у порядку, передбаченому «Положенням про державний санітарно-епідеміологічний нагляд», а саме: шляхом винесення постанови головним державним санітарним лікарем України, відповідно п. 15 підрозділ В) головний державний санітарний лікар видає постанови про: обмеження, тимчасову заборону чи припинення діяльності підприємств, установ і організацій, об'єктів будь-якого призначення.
 3. Прийняте рішення не відповідає вимогам Концепції загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки; не передбачені заходи щодо:
  • покращення стану навколишнього природного середовища, санітарного та епідемічного благополуччя на об’єкті та прилеглих територіях;
  • рекультивації земельних ділянок, на яких розміщуються полігони і звалища, що є порушенням вимог земельного законодавства (ст. 166 Земельного Кодексу України).

Відповідно ч. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення сільської, селищної, міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

На підставі вищевикладеного, керуючись п.4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХІДНЕ:

 1. Зупинити дію рішення від 27 листопада 2013 року 40-ї сесії Новомосковської міської ради 6 скликання «Про скасування рішення Новомосковської міської ради № 581 від 24.05.2005 року «Про тимчасове відкриття міського звалища».
 2. Відповідно до ч. 4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» винести на повторний розгляд Новомосковської міської ради рішення «Про скасування рішення Новомосковської міської ради № 581 від 24.05.2005 року «Про тимчасове відкриття міського звалища».
 3. Позачергову сесію Новомосковської міської ради, яка відбудеться в приміщенні міськвиконкому за адресою: вул. Радянська, 14, м. Новомосковськ, призначити на 13.12.2013 року о 9-00 год.
 4. Відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби виконкому (Хорішко І.В.) забезпечити публікацію даного розпорядження на офіційному веб-сайті Новомосковської міської ради та в друкованих засобах масової інформації.
 5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради Мазура Б.В.

 

Міський голова С.А. Мороз