Облікова картка
Номер облікової картки: 
873
Вид: 
Розпорядження
Форма зберігання документа: 
Паперова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№90-р від 28.03.2014

Про зупинення дії рішення Новомосковської міської ради від 25.03.2014р. «Про затвердження доповнень до Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Новомосковську на 2011-2015 р.»

25 березня 2014 року на  сесії Новомосковської міської ради VІ скликання бу-ло прийнято рішення «Про затвердження доповнень до Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Новомосковську  на 2011-2015 р.». При під-готовці рішення було поверхнево вивчено обставини,  застосовано однобокий під-хід до проблеми міського звалища; не було прийнято до уваги (не враховано) еко-номічні складові (в додатках рішення відсутні будь-які розрахунки),  наслідки за-криття звалища, очікувані результати прийнятого рішення, саме: посилаючись на резолюцію громадських слухань депутати Новомосковської міської ради не враху-вали те, що вони були проведені за участю 282 громадян міста, які є переважно ме-шканцями мікрорайону «Кулебівка», м. Новомосковська, що не враховує думку останніх мешканців міста Новомосковська, чим саме порушується Статут міста. Крім того слід зауважити, що за зазначену резолюцію з присутніх проголосувало 189 громадян.

На підставі вищевикладеного,  керуючись ч. 4 ст. 59  Закону України «Про мі-сцеве самоврядування  в Україні»

вважаю за необхідне:

  1. Зупинити дію рішення  від 25 березня 2014 року  сесії Новомосковської місь-кої ради VІ скликання «Про затвердження доповнень до Програми поводжен-ня з твердими побутовими відходами в м. Новомосковську  на 2011-2015 р.»
  2. Внести на повторний розгляд, на позачергову  сесію Новомосковської  міської ради VІ скликання, що відбудеться 11.04.2014 року о 09:00  годині в сесійній залі міської ради за адресою: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 14, рішення Новомосковської міської ради від «Про затвердження доповнень до Програ-ми поводження з твердими побутовими відходами в м. Новомосковську  на 2011-2015 р.».
  3. Начальнику організаційного відділу виконавчого комітету Новомосковської міської ради (Мітченко О.М.) довести це розпорядження до відома депутатів міської ради.
  4. Організацію виконання розпорядження покласти на секретаря  Новомосковсь-кої міської ради Мазура Б.В.
  5. Розпорядження набирає чинності з дня його видання та підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі Новомосковської міської ради в мережі Інтернет та в друкованих засобах масової інформації.
  6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова С. А. Мороз