Облікова картка
Номер облікової картки: 
3 291
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

№472 від 20.09.2017

Про зміни в оплаті за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міста

Керуючись підпунктом 2 пунктом 1 статті 27, підпунктом 6 пунктом 1 статті 32 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1995 № 280/97-ВР, ч.3 ст.33, ч.5 ст.35 «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIII від 28.12.2014, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ, «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII, на виконання п. 2.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», виконавчий комітету Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

1. З 01 січня 2018 року встановити плату за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста Новомосковська у розмірі, визначеному згідно натуральних норм харчування дітей, а саме:

1.1. Для дітей раннього віку вартість харчування одного дня – 18,52 грн., із них: 12,96 грн. (дванадцять гривень дев’яносто шість копійок) – батьківська плата та 5,56 грн. (п’ять гривень п’ятдесят шість копійок) – місцевий бюджет;

1.2.    Для дітей дошкільного віку вартість харчування одного дня – 28,00 грн., із них: 19,60 грн. (дев’ятнадцять гривень шістдесят копійок) – батьківська плата та 8,40 грн. (вісім гривень сорок копійок) – місцевий бюджет.

2. Встановити плату за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету:

2.1. Для дітей, які перебувають у спеціалізованих групах із затримкою психічного розвитку – 28,00 грн. (двадцять вісім гривень 00 копійок) на день;

2.2. Для дітей, які перебувають у спеціалізованій групі з латентною туберкульозною інфекцією – 35,33 грн. (тридцять п’ять гривень тридцять три копійки) на день.

3. Зменшити на 50 відсотків розмір плати  за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста для батьків, у сім’ях яких виховується троє і більше дітей віком до 18 років, а саме: для дітей раннього віку – 6, 48 гривень (шість гривень сорок вісім копійок), для дітей дошкільного віку – 9,80 гривні (дев’ять гривень вісімдесят копійки).

4. Звільнити від плати за харчування дітей, які мають пільги, передбачені законодавством України:

4.1. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;

4.2. Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

4.3. Дітей з особливими освітніми потребами, які відвідують інклюзивні групи в дошкільних навчальних закладах;

4.4. діти-інваліди.

5. Звільнити від плати за харчування дітей, яким надано пільги згідно внесених змін та доповнень до переліку завдань і заходів комплексної Програми розвитку освіти міста на 2016-2020 роки, затверджених рішенням VIII сесії VІІ скликання від 28.02.2017 № 332:

5.1. На 100 % діти, один із батьків яких приймав або приймає участь, загинув або пропав безвісти в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів;

5.2. На 100 % діти з сімей внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

6. Звільнити від плати за харчування дітей для батьків або осіб, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, що мають відповідний підтверджуючий документ.

7. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2018 року рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 25.11.2015 року № 648 «Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах м. Новомосковська».

8. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника управління освіти Павлік О. С.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери Ляшок В.М.

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                 С.Г. Горошко