Облікова картка
Номер облікової картки: 
5 697
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ХІХ сесія VII скликання

№957 від 10.06.2019

Про затвердження змін до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель м. Новомосковська на 2019-2021 роки

Відповідно до п. 3 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши погоджену в.о. міського голови, секретарем міської ради доповідну записку від 23.04.2019р. № 47, з метою регулювання земельних відносин, забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального інвестиційного і виробничого потенціалів землі, приведення меж м. Новомосковськ до фактично існуючих, керуючись ст.ст. 7, 13, 14, розділом 11 Конституції України, ст. 120 Земельного кодексу України, ст. 7, 31 Закону України «Про оренду землі», ст.377 п.1 Цивільного кодексу України, враховуючи протокол засідання і доручення комісії з питань містобудування, землекористування та  архітектури, Новомосковська міська рада

 В И Р І Ш И Л А:

І. Внести зміни до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель м. Новомосковська на 2019-2021 роки, а саме:

1. До пункту 9 Паспорту міської цільової програми («Очікувані кінцеві результати виконання міської цільової програми») внести зміни в  колонку «Напрямки показників роботи» - строки «Встановлення меж міста» та «Розмежування земель державної та комунальної власності», зазначивши площу земельної ділянки «4900 га» замість «3600 га».

2. Абзац 5 розділу 1 «Загальні положення» доповнити текстом наступного змісту «Попередньо Планом зонування території м. Новомосковськ встановлена площа 4900 га».

3. До розділу І «Кількісні показники виконання Програми» внести зміни в колонку «Напрямки діяльності (пріоритетні завдання)» - строки «Встановлення межі міста» та «Розмежування земель державної та комунальної власності», зазначивши площу земельної ділянки «4900 га» замість «3600 га».

4. До розділу «Показники оцінки ефективності виконання Програми на 2019-2021 роки» внести зміни в колонку «Завдання програми» - строки «Встановлення межі міста» та «Розмежування земель державної та комунальної власності», зазначивши площу земельної ділянки «4900 га» замість «3600 га».

ІІ.   Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та  архітектури,  координацію та виконання  на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів (Морозова К.М.).

 

Депутат міської ради,

головуючий на засіданні XІХ сесії                                      К.М.МОРОЗОВ