Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 837
Джерело інформації: 
Загальний Відділ
Галузь: 
управління праці та соціального захисту населення
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова
Ключові слова: 

РІШЕННЯ

№624 від 25.11.2015

Про затвердження складу міської комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 535, з метою забезпечення надання належного рівня соціального захисту і підтримки постраждалих осіб та осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції,  виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

            1. Створити міську комісію з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам (додаток 1).

            2. Затвердити Порядок використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції (додаток 2).

            3. Рішення № 435 від 26.11.2014 р. «Про затвердження складу міської комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам» визнати таким що втратило чинність.

4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення (Горбач Г.М.), контроль – на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та   розвитку соціально-культурної сфери – Ляшок В.М.

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                                                 С.Г.Горошко   

                                                                                

Підготувала:

 

Начальник управління праці та

соціального захисту населення                                                                 Г.М.Горбач

 

Узгоджено:

 

Керуючий справами                                                                                 А.С.Чуднівець

 

Заступник міського голови з питань

соціального захисту населення та  

розвитку соціально-культурної сфери                                                     В.М.Ляшок

                                  

В.о.начальника юридичного управління                                                 Д.О.Устименко

 

                                                                                  Додаток №1 до рішення

                                                                                              № _____ від «__»________ 2015 р.

 

СКЛАД

Міської комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам

 

 

ЛЯШОК

Валерій Миколайович

заступник міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери, голова міської комісії

 

ГОРБАЧ

Галина Миколаївна

начальник управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська, заступник голови міської комісії

 

КАЛЮЖНА

Олена Миколаївна

1 заступник начальника управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська, секретар міської комісії

 

ЧЛЕНИ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ:

 

ДАКОВА

Тетяна Дмитрівна

 

заступник міського голови, начальник  фінансового управління    

ХОХЛОВА

Марина Миколаївна

 

начальник управління  з питань економічних реформ

ГУБА

Тетяна Іванівна

директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

ГІНКОТА

Леонід Володимирович

головний лікар НКП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

ПИСЬМЕННИЙ

Юрій Всеволодович

 

головний лікар КЗ «Новомосковська ЦМЛ» ДОР»

ПІДГОРНА

Віра Григорівна

начальник Новомосковського районного відділу головного управління державної міграційної служби України в Дніпропетровській області  (за згодою)

 

ГУБА

Дмитро Юрійович

начальник відділу внутрішньої політики, інформації та пресслужби виконкому

 

РИБАК

Віктор Станіславович

 

 

начальник відділу поліції  управління Національної  поліції України у Дніпропетровській області (за згодою)

 

ГОРБОВ

Михайло Михайлович       

           

голова Новомосковської міської організації ветеранів України       

КОТЕЛЕВЕЦЬ

Олег Васильович

військовий комісар Новомосковсько-Магдалинівського ОМВК

 

 

СНІТКО

ІГОР Сергійович

начальник оборонно-мобілізаційного відділу виконавчого комітету Новомосковської міської ради

 

ІВАНОВА

Олена Іванівна

начальник УДКСУ у м.Новомосковську Дніпропетровської області

 

Керуючий справами                                                                                            А.С.Чуднівець

 

 

                                                                       Додаток №2 до рішення

     № _____від «__»________ 2015 р.

 

 

ПОРЯДОК 
використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, що надійшли в національній та іноземній валюті Мінсоцполітики від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійні внески, гранти та дарунки (далі - кошти) для надання одноразової грошової допомоги (далі - грошова допомога) постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатність чи можливість самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті) (далі - постраждала чи внутрішньо переміщена особа).

2. Новомосковський виконавчий комітет утворює комісію з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам (далі - міська комісія), до складу якої включаються представники структурних підрозділів виконавчого комітету з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, а також відповідних органів внутрішніх справ, територіальних підрозділів ДМС. Міська комісія має право в установленому порядку залучати до своєї роботи відповідних фахівців державних органів, представників громадських рад при місцевих органах виконавчої влади, громадських об’єднань.

3. Для отримання грошової допомоги постраждала чи внутрішньо переміщена особа звертається до управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська за місцем реєстрації проживання або фактичним місцем перебування з відповідною заявою, в якій зазначає причини необхідності надання їй грошової допомоги та реквізити рахунка, відкритого у банківській установі.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);

копія довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції (для зазначеної категорії осіб);

медична довідка про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності).

Управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська, після проведення перевірки правильності оформлення заяви, достовірності викладених у ній відомостей про заявника та наявності документів, зазначених в абзацах третьому - сьомому цього пункту, приймає заяву та додані до неї документи і проводить перевірку щодо отримання особою грошової допомоги раніше.

У разі коли особа раніше не отримувала грошової допомоги, управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська передає заяву та додані до неї документи на розгляд міської комісії.

У разі коли особа раніше отримувала грошову допомогу, управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська повертає їй подані документи та повідомляє про відмову у наданні грошової допомоги у зв’язку з тим, що така допомога надається лише один раз.

4. Міська комісія за результатами розгляду поданих документів приймає рішення про доцільність надання грошової допомоги, її розмір або відмову у наданні грошової допомоги щодо кожної особи, яка подала заяву про отримання грошової допомоги.

Рішення міської комісії приймаються більшістю голосів її затвердженого складу та оформляються протоколом, у якому зазначається список осіб, яким може бути надана грошова допомога (далі - отримувачі), та її розміри, а також список осіб, яким у наданні грошової допомоги відмовлено з обґрунтуванням відмови щодо кожної такої особи.

Міська комісія складає реєстр отримувачів (далі - реєстр).

Протокол засідання міської комісії та реєстр підписуються усіма членами міської комісії, присутніми на її засіданні та передаються на затвердження виконкому міської ради.

Витяг з протоколу засідання міської комісії надається під розписку (або надсилається поштою) особам, щодо яких прийнято рішення про відмову у наданні грошової допомоги, управлінням праці та соціального захисту населення м.Новомосковська.

5. Управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська подає щомісяця 1 і 15 числа реєстри Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації.

6. Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації протягом п’яти робочих днів з дня надходження реєстрів від управління праці та соціального захисту населення  м.Новомосковська формують подання про виділення коштів для надання грошової допомоги отримувачам, що підписується керівником (заступником керівника) департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації та затверджується головою Дніпропетровської облдержадміністрації (далі - подання), яке разом з реєстрами подається до Мінсоцполітики.

7. Мінсоцполітики на підставі отриманого подання готує пропозиції про розміри грошової допомоги в розрізі категорій отримувачів у межах наявного залишку на рахунках і подає їх на розгляд комісії.

Комісія розглядає та затверджує розміри грошової допомоги.

8. Мінсоцполітики на підставі затвердженого комісією розподілу коштів перераховує кошти на відкриті органами Казначейства рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень Департамента соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації, а також доводить до Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації, рішення про розміри грошової допомоги.

9. Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації,:

перераховує кошти на відкриті органами Казначейства рахунки управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська протягом трьох робочих днів з дня надходження коштів від Мінсоцполітики;

подають зведений звіт Мінсоцполітики про суму перерахованої грошової допомоги на особові рахунки отримувачів, відкриті у банківських установах, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

10. Управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська:

перераховує грошову допомогу на особові рахунки отримувачів, відкриті у банківських установах, протягом трьох робочих днів з дня надходження коштів від Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації;

подає звіт Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації, про суму перерахованої грошової допомоги на особові рахунки отримувачів, відкриті у банківських установах, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

12. У встановленому законодавством порядку здійснюються:

відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням коштів;

відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про використання коштів;

складення та подання фінансової звітності про використання коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням.

 

Керуючий справами                                                                        А.С.Чуднівець