Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 879
Джерело інформації: 
Загальний Відділ
Галузь: 
комунальне господатство
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

№677 від 25.11.2015

Про затвердження постійної комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню у м.Новомосковську

У зв'зку з вибуттям окремих членів постійної комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню у м.Новомосковську, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України» (зі змінами), наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009р. №127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень» (зі змінами), ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись п.7 ст. 30, п.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити склад постійної комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню у м. Новомосковську (Додаток №1).
  2. Затвердити Положення про постійну комісію по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню у м. Новомосковську.( Додаток №2)
  3. Рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 25.02.2015р. № 101, від 28.11.2012р. №624 визнати такими, що втратили чинність.
  4. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на начальника управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради Устименко С.Д., контроль – на першого заступника міського голови Карачевцева Ю.В.

 

В.о.міського голови,

секретар міської ради                                                          С.Г.Горошко

       

 

Підготував: в.о.начальника управління

ЖКГ та КБ Новомосковської міської ради                              Я.М.Власенко

 

 

Узгоджено:

 

Керуючий справами виконкому                                              А.С. Чуднівець

 

Перший заступник міського голови                                        Ю.В. Карачевцев

 

В.о.начальника юридичного управління                                          Д.О.Устименко

 

 

            Додаток №1

до рішення №____ від  ______

 

 

Склад постійної комісії

по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню у м. Новомосковську.

 

 

1. Карачевцев Ю.В. - голова комісії, перший заступник міського голови;

2. Устименко С.Д. – заступник голови комісії, начальник управління ЖКГ та КБ Новомосковської міської ради

3. Сікач Н.Л. - секретар комісії, головний спеціаліст з питань екологічного забезпечення життєдіяльності міста управління ЖКГ та КБ Новомосковської міської ради;

Члени комісії:

4. Баканов О.П. – заступник начальника відділу екологічного контролю земельних ресурсів, за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області;

5. Майстренко І.В. - начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор міста;

6. Стьопін А.А. - начальник відділу з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету Новомосковської міської ради;

7. Лєбєдєв Р.Г. – голова комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою міста та екологічних проблем, депутат Новомосковської міської ради;

8. Чупраков А.Г. - начальник комунального підприємства «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» (КП «НККП»);

9. Білокурова Л.М. -  старший майстер з благоустрою КП «НККП»;

10. Представник заявника.

 

Керуючий справами виконкому                                              А.С. Чуднівець

 

 

В.о.начальника управління ЖКГ та КБ

Новомосоковської міської ради                                               Я.М.Власенко

 

             Додаток №2

до рішення №____ від  ______

 

Положення

про постійну комісію по обстеженню зелених насаджень,

що підлягають видаленню у м. Новомосковську

 

1. Постійна комісія по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню у м.Новомосковську (далі – Комісія), є постійно діючим органом, який проводить обстеження зелених насаджень для видачі документів (актів, ордерів ) на видалення зелених насаджень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів, і квітників у населених пунктах» (зі змінами), Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009р. №127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень» (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Керує роботою Комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови Комісії. Секретар здійснює оформлення документів щодо роботи Комісії. Персональний склад комісії визначає та затверджує виконавчий комітет Новомосковської міської ради. За потреби для участі в обговоренні окремих питань на засідання Комісії можуть запрошуватись відповідні компетентні особи з управлінь виконкому, установ, організацій тп суб’єктів господарювання.

4. Основними завданнями та функціями Комісії є:

4.1. обстеження зелених насаджень для визначення їх якісного стану, кількості, виду зелених насаджень;

4.2. визначення відновної вартості зелених насаджень (за результатами комісійного обстеження зелених насаджень), що підлягають видаленню;

4.3. оформлення документів (актів обстеження, ордерів) на видалення зелених насаджень або окремих дерев, чагарників, знесення газонів, квітників;

4.4. підготовка проекту рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради щодо видалення зелених насаджень на території м.Новомосковська.

5. Засідання Комісії проводиться в міру необхідності, та є правомірним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

6. Підставою для здійснення обстеження зелених насаджень є заява юридичної чи фізичної особи про видалення зелених насаджень.

7. Комісія у п’ятиденний строк після отримання заяви юридичної чи фізичної особи про видалення зелених насаджень визначає стан зелених насаджень і складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за зразком, затвердженим Мінрегіонбудом. Кожному члену комісії надається один примірник акта. У разі відсутності представника державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області, чотирі примірника акта у триденний строк надсилаються до територіального органу Держекоінспекції.

8. Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з методикою, затвердженою Мінрегіоном, яка розраховується КП «НККП».

9. Рішення Комісії про стан зелених насаджень приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючої на засіданні.

10. Голова комісії готує у триденний строк проект рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради про видалення зелених насаджень (на підставі погоджених Актів).

Виконавчий комітет у місячний строк після надходження зазначеного проекту розглядає його і приймає відповідне рішення. 

11. Ордер на видалення зелених насаджень в місті Новомосковську підписує голова Комісії.

12. Засідання комісії оформлюється відповідними протоколами.

 

Керуючий справами виконкому                                              А.С. Чуднівець

 

В.о.начальника управління ЖКГ та КБ

Новомосоковської міської ради                                               Я.М.Власенко