Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 835
Джерело інформації: 
Загальний Відділ
Галузь: 
управління праці та соціального захисту населення
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

№622 від 25.11.2015

Про затвердження положення та складу спостережної комісії, яка здійснює громадський контроль за дотриманням прав і законних інтересів засуджених до позбавлення волі на певний строк

З метою здійснення громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених осіб, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 року № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при виховних колоніях», розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 року № 740-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації  осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року», керуючись ст.. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити положення та склад спостережної комісії, яка здійснює громадський контроль за дотриманням прав і законних інтересів засуджених до позбавлення волі на певний строк згідно додатків №1та №2.

         2. Рішення № 8 від 22.01.2014 р. «Про затвердження положення та складу спостережної комісії, яка здійснює громадський контроль за дотриманням прав і законних інтересів засуджених до позбавлення волі на певний строк» визнати таким що втратило чинність.

         3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  центр соціальних служб для молоді (Роздайбіда І.А.), контроль – на першого заступника міського голови  з питань народно - господарського комплексу міста Карачевцева Ю.В.

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                               С.Г.Горошко          

 

Підготувала:

 

Начальник управління праці та

соціального захисту населення

м.Новомосковська                                                                Г.М.Горбач

                                                                                                     

Узгоджено:

 

Керуючий справами                                                            А.С.Чуднівець

 

Перший заступник міського голови

з питань народно - господарського

комплексу міста                                                                   Ю.В.Карачевцев

 

В.о.начальника юридичного управління                                     Д.О.Устименко

                                              

 

Додаток 1 до рішення

№____ від”___”____2015 р.

 

 

СКЛАД

спостережної комісії, яка здійснює громадський контроль за дотриманням прав і законних інтересів засуджених до позбавлення волі на певний строк

 

КАРАЧЕВЦЕВ

Юрій Васильович

перший заступник міського голови з питань народно - господарського комплексу міста, голова комісії

 

ЗЕМЛЯНИЙ      

Сергій Володимирович

 

заступник голови комісії – депутат міської ради

 

РОЗДАЙБІДА

Ірина Анатоліївна                

секретар комісії – директор центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

 

 

ГОРБАЧ

Галина Миколаївна

                  

начальник управління праці та соціального захисту населення

ГУБА

Тетяна Іванівна           

директор територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

 

КОРЕНЄВА

Марина Олексіївна

голова комітету у справах сім’ї та молоді

 

 

КРАВЧЕНКО

Ірина Анатоліївна

 

начальник служби у справах дітей

 

ГІНКОТА

Леонід Володимирович

головний лікар некомерційного комунального підприємства«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

КАДЕВИЧ

Сергій Георгійович

директор Новомосковського міськрайонного центру зайнятості

 

ГОРБОВ

Михайло Михайлович

 

голова Новомосковської міської організації ветеранів України  

КОВАЛЕНКО

Володимир Володимирович

 

голова Новомосковської міської ради ветеранів війни в Афганістані та воїнів-інтернаціоналістів

РЕМЕЗОК

Петро Степанович      

 

голова ради ветеранів ВАТ «Інтерпайп «Новомосковський трубний завод»

ГНІДКО

Валерій Федорович

голова міськрайонної громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль»

                                                                                                       

Керуючий справами                                                            А.С.Чуднівець

 

 

Додаток 2 до рішення

№____ від”___”____2015 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про спостережну комісію
 

 

1. Це Положення визначає завдання, функції та повноваження спостережної комісії при виконавчому комітеті Новомосковської міської ради (надалі – спостережна комісія).

2. Спостережна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів від 01.04.2004 року № 429 «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах», іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями спостережної комісії є:

- організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів  осіб, звільнених від відбування покарання;

- організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання;

- надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

4. Відповідно до покладених завдань спостережна комісія:

- на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує громадський контроль за поведінкою цих осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом не відбутої частини покарання;

- здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяє розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання цим особам допомоги у соціальній адаптації;

- виконує інші функції відповідно до законодавства.

5. Спостережна комісія має право:

-           доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом не відбутої частини покарання, координувати проведення цієї роботи;

-           заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати та заслуховувати інформацію цих осіб;

-           вносити  пропозиції щодо:

-           організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації.

Під час здійснення своїх повноважень спостережна комісія не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань.

6. До складу спостережної комісії входять представники громадських організацій, виконкому міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни.

Представники громадських організацій становлять, як правило, не менш як половину складу комісії.

Членами спостережної комісії не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, адвокати, а також особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість.

Спостережна комісія утворюється строком на три роки.

Голова спостережної комісії, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:

-           за його заявою;

-           за зверненням громадської організації, виконкому міської ради,  підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;

8. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання спостережної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій,  виконкому міської ради, прокуратури, інших правоохоронних органів та громадяни.

9. Голова спостережної комісії:

-           організовує роботу комісії, розподіляє обов’язки між її членами, контролює та перевіряє їх виконання;

-           забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні;

-           представляє комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;

10. Спостережна комісія з питань, що належать до її компетенції, приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до виконавчого комітету міської ради або до суду.

Виконавчий комітет зобов’язаний розглянути скаргу на постанову спостережної комісії на найближчому своєму засіданні.

 

Керуючий справами                                                                                  А.С.Чуднівець