Облікова картка
Номер облікової картки: 
6 192
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ХХIV сесія VII скликання

№1133 від 30.01.2020

Про затвердження Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров’я що належать до власності територіальної громади м. Новомосковськ та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств і контролю за їх виконанням

Керуючись ст. 17, ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 75, 78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я, що належать до власності територіальної громади м. Новомосковськ та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров’я, що належать до власності територіальної громади м. Новомосковськ та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств і контролю за їх виконанням (далі – Положення) (Додаток 1).

2. Відділу з питань економіки та торгівлі виконавчого комітету Новомосковської міської ради забезпечити:

1) складання  графіків  подання  проектів  річних  фінансових  планів комунальними некомерційними підприємствами та звітів про їх виконання;

2) своєчасне  затвердження  річних  фінансових  планів  комунальних некомерційних  підприємств,  що  належать  до  спільної  власності  територіальної громади м. Новомосковськ.

3. Керівникам комунальних некомерційних підприємств забезпечити своєчасне складання, подання на розгляд та затвердження річних фінансових планів і звітів про стан їх виконання згідно з Положенням. 

4. Покласти  персональну  відповідальність  на  керівників  комунальних некомерційних підприємств за складання та виконання річних фінансових планів.

5. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на відділ з питань економіки та торгівлі (Хохлова М.М.) та на заступника міського голови – начальника фінансового управління Дакову Т.Д., контроль – на комісію з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста (Фрейдін О.В.).

 

Міський Голова                                                             В.І. ЛІТВІЩЕНКО