Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 472
Джерело інформації: 
Фінансове Управління
Галузь: 
Місцеве самоврядування
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова
Місце зберігання документа: 
Загальний відділ
Ключові слова: 

РІШЕННЯ

№177 від 25.03.2015

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення наповнення бюджету м.Новомосковська, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, у тому числі за рахунок детінізації економіки, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово- бюджетної дисципліни у 2015 році

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України від 28 грудня 2014 року №80-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2015 рік», постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» та від 23.01.2015 №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», рішення обласної ради від 23 січня 2015 року № 605-29/VІ «Про обласний бюджет на 2015 рік», рішення міської ради від 23 січня 2015 року №1217 «Про бюджет міста Новомосковська на 2015 рік», з метою запобігання виникненню ризиків розбалансування бюджету міста Новомосковська в процесі його виконання, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, підвищення рівня відповідальності керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Новомосковської міської ради – головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити план заходів щодо забезпечення наповнення бюджету м.Новомосковська, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, у тому числі за рахунок детінізації економіки, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2015 році (далі - План заходів)(додаток 1).
 2. Зобов’язати заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради – головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету забезпечити:
  1. Реалізацію затвердженого Плану заходів.
  2. Управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень, активізувати роботу з підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни, ефективності, результативності, цільового та економного використання бюджетних ресурсів, попередження порушень бюджетного законодавства та посилення дієвості внутрішнього фінансового контролю.
  3. Дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України у частині забезпечення у повному обсязі плановими призначеннями потреби в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
  4. Неухильне дотримання норм Бюджетного кодексу України щодо проведення у першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду місцевого бюджету, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат.
  5. Здійснення у разі виникнення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста, комплексу конкретних заходів щодо погашення такої заборгованості, забезпечивши використання насамперед не менш як 90 відсотків наявних коштів загального фонду місцевого бюджету, та притягнення до відповідальності в установленому порядку посадових осіб, з вини яких утворилася така заборгованість.
  6. Укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, у межах установлених відповідним розпорядникам бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності дотримання жорсткої економії коштів.
  7. Упорядкування структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи її збільшення, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.
  8. Надання до фінансового управління виконавчого комітету міської ради інформації з питань виконання затверджених цим рішенням Плану заходів щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом.
 3. Заступникам міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень проводити щоквартальне заслуховування підпорядкованих головних розпорядників коштів місцевого бюджету з питань дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та за результатами заслуховування, у разі необхідності, ініціювати розгляд відповідних питань на засіданнях виконавчого комітету міської ради.
 4. З метою забезпечення своєчасного, раціонального, ефективного та у повному обсязі використання бюджетних коштів:
  1. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради – головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам коштів місцевого бюджету забезпечити щопонеділка надання фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради пропозицій на фінансування видатків загального (спеціального) фонду місцевого бюджету у розрізі кодів функціональної та економічної класифікації видатків відповідно до затвердженого розпису асигнувань з урахуванням залишків невикористаних коштів на рахунках та зареєстрованих фінансових зобов’язань, за погодженням із заступником міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.
   • Фінансування за субвенціями з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення здійснюється за порядками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» (зі змінами та доповненнями) та від 11 січня 2005 року № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій» (зі змінами та доповненнями).
   • Пропозиції на фінансування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення надаються розпорядником коштів місцевого бюджету за фактом надходження коштів зазначених субвенцій на відповідні рахунки, відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у м.Новомосковську Дніпропетровській області.
   • Пропозиції на фінансування видатків надавати за формою згідно з додатком 2, 2.1.
  2. Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету міста готується фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради та затверджується відповідальними посадовими особами виконавчого комітету міської ради згідно з карткою зі зразками підписів та відбитком печатки власника рахунків, які відкрито в управлінні Державної казначейської служби України у м.Новомосковську Дніпропетровської області, або затверджується заступником міського голови – начальником фінансового управління та скріплюється печаткою фінансового управління виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
  3. Установити, що виділення коштів з рахунків місцевого бюджету проводиться:
   • із загального фонду бюджету міста Новомосковська – один раз на тиждень (щосереди), крім випадків необхідності термінового проведення оплати видатків;
   • із спеціального фонду – в межах фактичного надходження відповідних доходів;
   • за субвенціями з державного та обласного бюджетів – за порядками, затвердженими відповідними постановами Кабінету Міністрів України та розпорядженнями голови облдержадміністрації з питань використання таких субвенцій.
 5. Визначити, що протягом бюджетного року пропозиції щодо внесення змін до постійного розпису асигнувань місцевого бюджету на 2015 рік формуються у розрізі кодів функціональної та економічної класифікації та цільових програм з необхідними обґрунтуваннями, та разом з проектом змін до рішень про затвердження заходів відповідних цільових програм подаються до фінансового управління виконавчого комітету міської ради розпорядниками та одержувачами коштів місцевого бюджету за особистим підписом керівника, погоджені із головним розпорядником, заступником міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень. Копія вище вказаних документів в обов’язковому порядку надається голові постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста.
 6. Рекомендувати Новомосковській об’єднаній державній податковій інспекції:
  • забезпечити збільшення обсягу надходжень до бюджету м.Новомосковська;
  • активізувати претензійно-позовної роботу з ліквідації заборгованості із сплати податків та зборів;
  • активізувати роботу з платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету.
 7. Державній казначейській службі здійснювати платежі розпорядникам коштів бюджету міста за незахищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів у разі відсутності простроченої заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за спожиті енергоносії.
 8. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 26 березня 2014 року №136 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання доходів бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2014 році».
 9. Координацію роботи та контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

Міський голова С.А.Мороз

Підготувала: Заступник міського голови – начальник фінансового управління Т.Д.Дакова

Узгоджено: Керуючий справами І.М.Марченко

Начальник юридичного управління О.В.Мартинюк

Додатки: