Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 536
Джерело інформації: 
Керуючий справами міськвиконкому
Галузь: 
Місцеве самоврядування
Вид: 
Розпорядження
Форма зберігання документа: 
Паперова
Місце зберігання документа: 
Загальний відділ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№243-к від 02.06.2015

Про затвердження Плану проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

З метою забезпечення належного виконання Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»», відповідно до розпорядження міського голови від 14.05.2015 року №127-р «Про організацію проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХІДНЕ:

 1. Затвердити План проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»:
  1. керівників самостійних структурних підрозділів міської ради: начальників управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, управління культури та туризму виконавчого комітету міської ради; директора Новомосковського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заступників начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради, визначивши 08 червня 2015 року днем початку проведення перевірки;
  2. начальників, заступників начальників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, визначивши 10 серпня 2015 року днем початку проведення перевірки;
  3. головних спеціалістів, державного адміністратора, адміністраторів, виконавчого комітету міської визначивши 12 жовтня 2015 року днем початку проведення перевірки;
  4. спеціалістів І категорії виконавчого комітету міської ради, визначивши 14 грудня 2015 року днем початку проведення перевірки.
 2. Визначити керуючого справами виконавчого комітету міської ради Марченко І.М., начальника відділу кадрової роботи виконавчого комітету міської ради Мороз Т.М. відповідальними за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” щодо осіб, зазначених у пункті 1 розпорядження, згідно з додатком 1.
 3. Керівникам самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету та Новомосковської міської ради, а саме:  заступнику міського голови-начальнику фінансового управління Даковій Т.Д., начальнику управління праці та соціального захисту населення Горбач Г.М., начальнику управління освіти Падашулі Н.І., начальнику управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Устименко С.Д., начальнику управління культури та туризму Шаликіну В.П., директору Новомосковського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Роздайбіді І.А.. у підпорядкованих структурних підрозділах:
  1. визначити відповідальних за проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”;
  2. надати до відділу кадрової роботи виконавчого комітету міської ради у термін до 05 червня 2015 року копії наказів щодо забезпечення проведення перевірки відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України у підпорядкованих структурних підрозділах;
  3. провести перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, у межах періоду, встановленого відповідно до плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р.
 4. Начальнику відділу кадрової роботи виконавчого комітету міської ради Мороз Т.М. забезпечити ознайомлення із цим розпорядженням  керівників самостійних структурних підрозділів міської ради, директора Новомосковського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, начальників відділів, служб, центрів, головних спеціалістів, спеціалістів І категорії, (у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках для догляду за дитиною, у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю).
 5. Керівникам самостійних структурних підрозділів міської ради, директору Новомосковського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, начальникам відділів, служб, центрів, головним спеціалістам, спеціалістам І категорії, у десятиденний строк з дня початку проведення відповідної перевірки подати до відділу кадрової роботи виконавчого комітету міської ради:
  • у разі незастосування заборон: власноручно написану заяву про проведення перевірки про те, що до нього (неї) не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2, копії, засвідчені кадровою службою і скріплені печаткою: сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації, документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України), декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, складеної за формою, що встановлена Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”;
  • у разі застосування заборон: власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 3.
 6. Начальнику відділу кадрової роботи виконавчого комітету міської ради Мороз Т.М. спільно з начальником відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби Хорішко І.В. :
  1. забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Новомосковської міської ради у день його видання;
  2. протягом трьох днів після надходження заяви щодо незастосування до особи заборон забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Новомосковської міської ради:
   • інформації про початок проходження перевірки особою;
   • копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).
 7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Марченко І.М., контроль – залишаю за собою.

 

Міський голова С.А.Мороз

Узгоджено: начальник юридичного управління О.В.Мартинюк