Облікова картка
Номер облікової картки: 
4 464
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

№732 від 21.12.2017

Про запровадження Єдиної інформаційної системи управління бюджетом

Керуючись статтею 28 Закону України від 21 травня 1997 року

 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, з метою застосування комплексного, послідовного та системного підходу до управління бюджетними коштами, створення єдиного інформаційного простору для всіх закладів, установ, організацій та підприємств, які одержують кошти з бюджету міста Новомосковська, для отримання своєчасної, достовірної та повної інформації на етапі складання, виконання та аналізу показників бюджету міста Новомосковська, оптимізації документообігу, виконавчий комітет  Новомосковської  міської  ради                                           

В И Р І Ш И В:

1. Впровадити на рівні головних розпорядників коштів місцевого бюджету  та фінансового управління Новомосковської міської ради Єдину інформаційну систему управління бюджетом (далі — ЄІСУБ) починаючи з 1 січня 2018 року.

2. Керівникам управлінь – головним розпорядникам коштів місцевого бюджету, забезпечити впровадження програмного продукту (п.1 цього рішення) у підпорядкованих підрозділах, розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів починаючи з 1 січня 2018 року. 

3. Впровадити на рівні головних розпорядників коштів бюджету міста, розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів, які отримують фінансування на заробітну плату у вигляді прямого та непрямого фінансування або у вигляді трансфертів з місцевого бюджету модуль «Структура оплати праці» (далі – Модуль), який є складовою ЄІСУБ починаючи з 1 січня 2018 року.

Головним розпорядникам коштів бюджету міста, розпорядникам нижчого рівня та одержувачам коштів здійснювати затвердження відповідних штатних розкладів та тарифікаційних списків працівників установ на 2018 рік, сформованих виключно за допомогою Модуля.

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів:

 до 26 грудня 2017 року внести до ЄІСУБ планові призначення та  зміни  на бюджетний 2017 рік, уточнені показники паспортів бюджетних програм;

 до 28 грудня 2017 року внести до ЄІСУБ планові призначення за видатками на 2018 рік за кодами доходів, програмної та економічної класифікації у розрізі місяців та у терміни, визначені законодавством, розробити паспорти бюджетних програм на 2018 рік.

5. Фінансовому управлінню Новомосковської міської ради:

 провести камеральні перевірки внесеної інформації на відповідність бюджетним призначенням;

 починаючи з 2018 року проводити фінансування виключно з застосуванням  ЄІСУБ.

6. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на заступника міського голови – начальника фінансового управління Т.Д.Дакову.

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради С.Г. Горошко