Облікова картка
Номер облікової картки: 
3 191
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

№343 від 19.07.2017

Про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Новомосковська за 1півріччя 2017 року

Виходячи з аналізу поточної соціально-економічної ситуації в господарському комплексі міста, на підставі аналітичних висновків управлінь, відділів та комітетів виконавчого комітету міської ради; керуючись п.1 ст.27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  виконавчий комітет Новомосковської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію «Про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Новомосковська за 1 півріччя 2017 року» взяти до відома (додаток №1).

2. Зобов’язати заступників міського голови по напрямкам роботи та рекомендувати керівникам підприємств та організацій усіх форм власності:

- спрямувати організаційну роботу на закріплення позитивних тенденцій щодо створення умов для економічного зростання, поліпшення добробуту населення;

- вжити конкретних заходів щодо надолуження відставання в галузях господарського комплексу та нарощування обсягів виробництва продукції;

- забезпечити умови для нарощування конкурентоспроможної продукції шляхом зниження її енергоємності, покращення якості, розвитку маркетингу та збільшення споживчого попиту на вітчизняну продукцію, зокрема, на внутрішньому ринку;

- забезпечити створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, у першу чергу - виробничого, як невід’ємної частини нової структури економіки міста, основного джерела створення нових робочих місць, залучення додаткових інвестицій, збільшення податкових надходжень до бюджету;

- створити сприятливі умови для більш широкого залучення іноземних інвестицій у народне господарство міста;

- забезпечити підвищення рівня безпеки праці;

- вжити конкретні заходи для забезпечення продуктивної зайнятості населення;

- не допускати виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, підприємствам, що мають заборгованість, вжити вичерпних заходів щодо її погашення.

3. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій усіх форм власності, які допустили зниження обсягів виробництва за 1півріччя  2017 року, вжити заходів щодо надолуження відставання та провести ретельний аналіз причин, які його спричинили та вважати пріоритетними напрямками роботи:

- здійснення комплексу заходів, спрямованих на розширення внутрішнього попиту на групу товарів і виробленої продукції, тим самим, зробити посилення ролі внутрішнього виробництва, визначення нових ринків збуту на вироблену продукцію в усіх сферах діяльності, забезпечити на цій основі збільшення обсягів випуску і реалізації продукції.

4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступників міського голови по напрямкам роботи.

 

В.о міського голови,

секретар міської ради                                                                    С.Г.Горошко