Облікова картка
Номер облікової картки: 
2 916
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

VІІІ сесія VІІ скликання

№312 від 28.02.2017

Про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Новомосковська за 2016 рік.

Відповідно до рішення міської ради від 21 січня 2016 року № 13  «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Новомосковська на 2016 рік», керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Новомосковська  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію «Про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку м.Новомосковська за 2016 рік» взяти до відома (додаток №1).

2. Звіт про здійснення державної регуляторної політики міською радою та виконавчим комітетом за 2016 рік взяти до відома (додаток № 2).

3. Зобов’язати заступників міського голови по напрямкам роботи та рекомендувати керівникам підприємств та організацій усіх форм власності:

- спрямувати організаційну роботу на закріплення позитивних тенденцій щодо створення умов для економічного зростання, поліпшення добробуту населення;

- вжити конкретних заходів щодо надолуження відставання в галузях господарського комплексу та нарощування обсягів виробництва продукції;

- забезпечити умови для нарощування конкурентоспроможної продукції шляхом зниження її енергоємності, покращення якості, розвитку маркетингу та збільшення споживчого попиту на вітчизняну продукцію, зокрема, на внутрішньому ринку;

- забезпечити створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, у першу чергу - виробничого, як невід’ємної частини нової структури економіки міста, основного джерела створення нових робочих місць, залучення додаткових інвестицій, збільшення податкових надходжень до бюджету;

- створити сприятливі умови для більш широкого залучення іноземних інвестицій у народне господарство міста;

- забезпечити підвищення рівня безпеки праці;

- вжити конкретні заходи для забезпечення продуктивної зайнятості населення;

- не допускати виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, підприємствам, що мають заборгованість, вжити вичерпних заходів щодо її погашення.

4. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій усіх форм власності, які допустили зниження обсягів виробництва за 2016 рік, вжити заходів щодо надолуження відставання та провести ретельний аналіз причин, які його спричинили та вважати пріоритетними напрямками роботи:

- здійснення комплексу заходів, спрямованих на розширення внутрішнього попиту на групу товарів і виробленої продукції, тим самим, зробити посилення ролі внутрішнього виробництва, визначення нових ринків збуту на вироблену продукцію в усіх сферах діяльності, забезпечити на цій основі збільшення обсягів випуску і реалізації продукції.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста, координацію роботи - на заступників міського голови за напрямком роботи.

 

В.о міського голови,

секретар міської ради                                                           С.Г.Горошко