Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 640
Джерело інформації: 
Управління економіки
Галузь: 
Економіка
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова
Місце зберігання документа: 
Загальний відділ

РІШЕННЯ

№343 від 22.07.2015

Про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Новомосковська за 1 півріччя 2015 року.

Відповідно до рішення міської ради від 23 січня 2015 року № 1210 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Новомосковська на 2015 рік», керуючись п.1 ст.27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Інформацію «Про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку м.Новомосковська за 1 півріччя 2015 року» взяти до відома (додається).
 2. Зобов’язати заступників міського голови по напрямкам роботи та рекомендувати керівникам підприємств та організацій усіх форм власності:
  • спрямувати організаційну роботу на закріплення позитивних тенденцій щодо створення умов для економічного зростання, поліпшення добробуту населення;
  • вжити конкретних заходів щодо надолуження відставання в галузях господарського комплексу та нарощування обсягів виробництва продукції;
  • забезпечити умови для нарощування конкурентоспроможної продукції шляхом зниження її енергоємності, покращення якості, розвитку маркетингу та збільшення споживчого попиту на вітчизняну продукцію, зокрема, на внутрішньому ринку;
  • забезпечити створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, у першу чергу - виробничого, як невід’ємної частини нової структури економіки міста, основного джерела створення нових робочих місць, залучення додаткових інвестицій, збільшення податкових надходжень до бюджету;
  • створити сприятливі умови для більш широкого залучення іноземних інвестицій у народне господарство міста;
  • забезпечити підвищення рівня безпеки праці;
  • вжити конкретні заходи для забезпечення продуктивної зайнятості населення;
  • не допускати виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, підприємствам, що мають заборгованість, вжити вичерпних заходів щодо її погашення.
 3. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій усіх форм власності, які допустили зниження обсягів виробництва за 1 півріччя 2015 року, вжити заходів щодо надолуження відставання та провести ретельний аналіз причин, які його спричинили та вважати пріоритетними напрямками роботи:
  • здійснення комплексу заходів, спрямованих на розширення внутрішнього попиту на групу товарів і виробленої продукції, тим самим, зробити посилення ролі внутрішнього виробництва, визначення нових ринків збуту на вироблену продукцію в усіх сферах діяльності, забезпечити на цій основі збільшення обсягів випуску і реалізації продукції.
 4. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступників міського голови по напрямкам роботи.

 

Міський голова С.А. Мороз

Підготував: Начальник управління економіки М.М. Хохлова

Узгоджено: Заступник міського голови з питань економіки, розвитку ринкових реформ та підприємництва О.М. Воскобойник

Керуючий справами І.М.Марченко

Начальник юридичного управління О.В. Мартинюк