Облікова картка
Номер облікової картки: 
6 232
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ХХIV сесія VII скликання

№1184 від 30.01.2020

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель м. Новомосковськ на 2019-2021 роки

На виконання здійснення заходів, передбачених Програмою розвитку земельних відносин та охорони земель м. Новомосковськ на 2019-2021 роки, затвердженою рішенням міської ради від 30.11.2018р. № 811, з метою регулювання земельних відносин, забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, 13, 14, розділом 11 Конституції України, ст. 120 Земельного кодексу України, ст. 7, 31 Закону України «Про оренду землі», ст.377 п.1 Цивільного кодексу України, ст. 18 Закону України «Про оцінку земель», враховуючи протокол засідання і доручення постійної депутатської комісії з питань містобудування, землекористування та архітектури, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

I. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку земельних відносин та охорони земель м. Новомосковська на 2019-2021 роки:

1. Розділ «Паспорт міської цільової програми» викласти в новій редакції (додаток 1).

2. Розділ «Перелік завдань і заходів міської цільової програми розвитку земельних відносин та охорони земель м. Новомосковськ на 2019 – 2021 роки», який включає розділи «Кількісні показники виконання Програми» та «Якісні показники виконання Програми» викласти в новій редакції (додаток 2).

3. Розділ «Показники оцінки ефективності виконання Програми на 2019-2021 роки» викласти в новій редакції (додаток 3).

4. Частину 3 Програми («Мета і завдання програми») доповнити пунктом 4 наступного змісту:

«Пункт 4. Проведення нормативної грошової оцінки земель міста Новомосковська.

Метою проведення нормативної грошової оцінки земель міста Новомосковська є збільшення надходження до місцевого бюджету. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, успадкуванню та даруванню земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки комунальної власності».

5. Частину 8 Програми («Очікувані кінцеві результати виконання Програми») доповнити пунктом 4 наступного змісту:

«Пункт 4. Проведення нормативної грошової оцінки земель міста Новомосковська збільшить дохідну частину місцевого бюджету, що забезпечить створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів у м. Новомосковську».

II. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, контроль – на першого заступника міського голови  Здреника Т.М.

 

Міський Голова                                                                    В.І.ЛІТВІЩЕНКО