Облікова картка
Номер облікової картки: 
5 488
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ХVIII сесія VII скликання

№870 від 28.02.2019

Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «НОВОМОСКОВСКИЙ КОМСЕРВІС» Новомосковської міської ради

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 57 ГКУ, ст.ст. 88,89 ЦКУ, ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»,
Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Зменшити розмір статутного фонду комунального підприємства «НОВОМОСКОВСЬКИЙ КОМСЕРВІС» Новомосковської міської ради на суму 3 080 825,64 (три мільйони вісімдесят тисяч вісімсот двадцять п’ять гривень 64 коп.) гривень.

2. Затвердити статутний фонд комунального підприємства «НОВОМОСКОВСЬКИЙ КОМСЕРВІС» Новомосковської міської ради у розмірі 2 819 174,36 (два мільйони вісімсот дев’ятнадцять тисяч сто сімдесят чотири гривні 36 коп.) гривень.

3. Внести наступні зміни до Статуту комунального підприємства «НОВОМОСКОВСЬКИЙ КОМСЕРВІС» Новомосковської міської ради:

- Пункт 1.3. розділу 1  «Загальні положення»  викласти  у  новій редакції:

1.3. Для здійснення господарської діяльності Підприємства сформований статутний капітал в сумі 2 819 174,36 (два мільйони вісімсот дев’ятнадцять тисяч сто сімдесят чотири гривні 36 коп.) гривень за рахунок внеску Власника.

- пункт 3.1. розділу 3 «Предмет діяльності Підприємства доповнити наступним підпунктом:

- обслуговування будинків і територій.

4. Затвердити Статут комунального підприємства «НОВОМОСКОВСЬКИЙ КОМСЕРВІС»  Новомосковської міської ради в новій редакції згідно Додатку 1, який додається до цього рішення.

5. Директору  комунального підприємства  «НОВОМОСКОВСЬКИЙ КОМСЕРВІС»  Новомосковської міської ради (Чупраков А.Г.) здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту підприємства, відповідно до вимог діючого законодавства України.

6. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів (Морозов К.М.), контроль – на комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою міста та екологічних проблем (Сидорчук О.С.).

 

Депутат міської ради,

головуючий на засіданні XVIІІ сесії                                    К.М.МОРОЗОВ