Облікова картка
Номер облікової картки: 
3 161
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

Х сесія VII скликання

№394 від 07.07.2017

Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства “Новомосковськ водоканал”

На виконання рішень: IV сесії сьомого скликання Новомосковської міської ради № 124 від 20.05.2016 року «Про передачу зовнішніх водопровідних мереж в господарське відання комунальному підприємству «Новомосковськ водоканал»; V сесії сьомого скликання Новомосковської міської ради № 163 від 18.08.2016 року «Про передачу на баланс об’єктів»; VII сесії сьомого скликання Новомосковської міської ради № 263 від 21.12.2016 року «Про передачу зовнішніх водопровідних мереж в господарське відання комунальному підприємству «Новомосковськ  водоканал»; VII сесії сьомого скликання Новомосковської міської ради № 268 від 21.12.2016 року «Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Новомосковськ вуличного водопроводу по пров. Барачному», в зв’язку з передачею в господарське відання КП «Новомосковськ водоканал» майна, та обладнання, керуючись п. 30 ст. 26 ЗУ “Про місцеве самоврядування”, ст. 57 ГКУ, ст. ст. 88, 89 ЦКУ, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити розмір статутного фонду комунального підприємства «Новомосковськ водоканал» на суму 3 721 998,83 грн.   (три мільйони сімсот двадцять одна тисяча дев’ятсот дев’яносто вісім гривень вісімдесят три коп.)

2. Затвердити статутний фонд комунального підприємства «Новомосковськ водоканал» у розмірі 40 851 922,19 (сорок мільйонів вісімсот п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот двадцять дві гривні 19 коп.)  гривень.

3. Внести зміни до статуту комунального підприємства «Новомосковськ водоканал»:

- пункт 5.2. розділу 5 "Формування та використання майна Підприємства» викласти у новій редакції: «Статутний фонд Підприємства складає 40 851 922, 19 (сорок мільйонів вісімсот п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот двадцять дві гривні 19 коп.), який передається засновниками у вигляді майна"

4. Затвердити Статут КП «Новомосковськ водоканал» в новій редакції, згідно додатку, який додається до цього рішення.

5. Начальнику КП «Новомосковськ водоканал» здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації нової редакції статуту підприємства, відповідно до вимог діючого законодавства України.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Карачевцева Ю. В.

 

Депутат міської ради,

головуючий на засіданні Х сесії                                           К.М.Морозов