Облікова картка
Номер облікової картки: 
3 134
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

№342 від 21.06.2017

Про внесення змін до рішення виконкому від 19.04.2017 року № 207

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних» (далі – Порядок) та розпорядження голови облдержадміністрації від 31.01.2017 року № Р-33/0/3-17 «Про стан військового обліку призовників і військовозобов’язаних у 2016 році та завдання щодо його поліпшення на 2017 рік», з метою організації та здійснення військово-облікової роботи у виконавчому комітеті Новомосковської міської ради, виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 19.04.2017 року № 207 та викласти у наступній редакції:

1. Старшому інспектору  з питань оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Новомосковської міської ради :

1.1. Організувати та забезпечити у виконавчому комітеті Новомосковської міської ради проведення роботи, пов'язаної з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов'язаних.

1.2. Забезпечити повноту та достовірність облікових даних призовників і військовозобов'язаних згідно з вимогами, встановленими Порядком та іншими документами первинного обліку відповідно до законодавства.

1.3. Приймати під розписку від призовників і військовозобов'язаних їх військово-облікові документи для подання до Новомосковського ОМВК для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

1.4. Своєчасно оформляти документи для бронювання військовозобов'язаних за виконавчим комітетом Новомосковської міської ради на період мобілізації та воєнний час.

1.5. Допускати до перевірки стану військового обліку у виконавчому комітеті Новомосковської міської ради працівників Новомосковського ОМВК згідно вимог чинного законодавства України.

1.6. Сприяти військовозобов'язаним у виконанні ними військового обов'язку в запасі (проходженні зборів, проходження служби у військовому резерві та інше відповідно до чинного законодавства).

1.7. Своєчасно надавати до Новомосковського ОМВК інформацію про наявність чи відсутність військовозобов'язаних у виконавчому комітеті Новомосковської міської ради (на офіцерів запасу окремо, на прапорщиків, мічманів, сержантів, солдатів і матросів запасу разом).

1.8. Своєчасно надсилати в встановлений строк до Новомосковського ОМВК повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу або звільнених з роботи.

1.9. У разі змін у військово-облікових даних військовозобов'язаних і призовників (зміна місця проживання або перебування, зміна сімейного стану, набуття освіти, зміна прізвища та інше), через керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Новомосковської міської ради в встановлений термін направляти військовозобов'язаних і призовників, у яких відбулися зміни, до військового комісаріату для уточнення їх військово-облікових даних.

1.10. Здійснювати постійну взаємодію з Новомосковським ОМВК щодо періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними Новомосковського ОМВК, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних.

1.11. Своєчасно оформляти та надавати до управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської облдержадміністрації звіти про чисельність працюючих та заброньованих у виконавчому комітеті Новомосковської міської ради за формою Міноборони і Мінстатом.

2. Начальнику відділу кадрової роботи виконавчого комітету Новомосковської міської ради:

2.1. Вести персональний облік призовників і військовозобов’язаних у виконавчому комітеті Новомосковської міської ради згідно з типовою формою первинного обліку №П-2 "Особова картка працівника" (далі-особова картка), затвердженою спільним наказом Держкомстату та Міноборони України від 25.12.2009 року № 495/656, у розділі ІІ якої зазначаються відомості про військовий облік.

2.2. Приймати на роботу призовників і військовозобов’язаних тільки після взяття останніх на військовий облік у Новомосковському ОМВК.

3. Начальнику відділу реєстрації та обліку громадян виконавчого комітету Новомосковської міської ради:

3.1. Здійснювати реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок міських військових комісаріатів про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання.

3.2. Надсилати щомісяця до 5 числа до Новомосковського ОМВК повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних.

3.3. Повідомляти про місце реєстрації зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних на запити Новомосковського ОМВК.

4. Керуючій справами виконавчого комітету Новомосковської міської ради Чуднівець А.С. внести відповідні зміни до посадових інструкцій зазначених працівників.

4. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань народно-господарського комплексу міста Карачевцева Ю.В.

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                                        С.Г. Горошко