Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 789
Джерело інформації: 
Фінансове Управління
Галузь: 
Міський бюджет
Вид: 
Розпорядження
Форма зберігання документа: 
Паперова
Місце зберігання документа: 
Загальний відділ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№268-р від 30.09.2015

Про внесення змін до рішення міської ради від 23 січня 2015 року №1217 «Про бюджет міста Новомосковська на 2015рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 28 грудня 2014 року №80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної ради від  23.01.2015 року №605-26/VI «Про обласний бюджет на 2015» зі змінами та доповненнями,  керуючись пунктом 15.2 рішення міської ради від 23 січня 2014 року №1217 «Про бюджет міста Новомосковська на 2015 рік»

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХІДНЕ:

 1. Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 23 січня 2015 року №1217 «Про бюджет міста Новомосковська на 2015 рік» та викласти абзаци другий, третій у наступній редакції:
  • доходи бюджету м. Новомосковська у сумі 350 081 848,44 гривень в тому числі доходи загального фонду бюджету м.Новомосковська 335 104 184,0 гривень, доходи спеціального фонду бюджету м.Новомосковська  14 977 664,44 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 1 886 425,0 гривень згідно з додатком №1 цього рішення;
  • видатки бюджету м.Новомосковська у сумі 373 069 504,94 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету м.Новомосковська 320 893 609,86 гривень, видатки спеціального фонду бюджету м.Новомосковська  52 175 895,08  гривень».
 2. Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 23 січня 2015 року №1217 «Про бюджет міста Новомосковська на 2015 рік» та викласти його у наступній редакції:
  «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету м.Новомосковська на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду  320 893 609,86 гривень та спеціальному фонду  52 175 895,08  гривень згідно з додатком №3 до цього рішення.»
 3. Затвердити в новій редакції додатки 1,3,5 до рішення міської ради від 23 січня 2015 року №1217 «Про бюджет міста Новомосковська на 2015 рік».
 4. Рекомендувати фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради внести зміни до розпису міського бюджету в установленому чинним законодавством України порядку.
 5. Це розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії міської ради.
 6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови-начальника фінансового управління Т.Д.Дакову .

 

Міський голова С.А.Мороз

Підготував: Заступник міського голови – начальник фінансового управління Т.Д.Дакова

Узгоджено: Начальник юридичного управління О.В.Мартинюк