Облікова картка
Номер облікової картки: 
2 033
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№124-р від 06.04.2016

Про внесення змін до рішення міської ради від 21 січня 2016 року №14 «Про бюджет міста Новомосковська на 2016 рік»

Відповідно до Конституції України, керуючись статями 26, 42 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України від 25.12.2015 року № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної  ради  від 04.12.2015 року №705-35/VI «Про обласний бюджет  на  2016  рік» зі змінами та доповненнями,  керуючись пунктом 15.2 рішення міської ради від 21 січня 2016 року №14 «Про бюджет міста Новомосковська на 2016 рік»                                                                      

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХІДНЕ:

1. Внести зміни до абзаців другого та третього пункту 1 рішення міської ради від 21 січня 2016 року №14 «Про бюджет міста Новомосковська на 2016 рік» та викласти його у наступній редакції:

доходи бюджету м. Новомосковська у сумі 400 480 979,0 гривень в тому числі доходи загального фонду бюджету м.Новомосковська 390 421 904,0 гривень, доходи спеціального фонду бюджету м.Новомосковська  10 059 075,0 гривень згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки бюджету м.Новомосковська у сумі 400 480 979,0 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету м.Новомосковська 359 495 104,0 гривень, видатки спеціального фонду бюджету м.Новомосковська  40 985 875,0  гривень;».

2. Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 21 січня 2016 року №14 «Про бюджет міста Новомосковська на 2016 рік» та викласти його у наступній редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету м.Новомосковська на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду  359 495 104,0 гривень та спеціальному фонду  40 985 875,0  гривень згідно з додатком №3 до цього рішення.»

3. Викласти додаток 1,3,5 до рішення міської ради від 21 січня 2016 року №14 «Про бюджет міста Новомосковська на 2016  рік» в редакції, що додається.

4. Рекомендувати фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради внести зміни до розпису міського бюджету в установленому чинним законодавством України порядку.

5. Це розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії міської ради.

Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови-начальника фінансового управління Т.Д.Дакову.

 

В.о. міського голови, секретар ради                                                                 С.Г. Горошко