Облікова картка
Номер облікової картки: 
4 542
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

№60/0/6-18 від 17.01.2018

Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Новомосковської міської ради

Враховуючи  зміни в чинному законодавстві України, запровадження  ведення діловодства виконавчого комітету Новомосковської міської ради за допомогою автоматизованої системи діловодства «ДОК ПРОФ»,  керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни до Регламенту виконавчого комітету Новомосковської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27.04.2016 року № 222 (далі – Регламент). А саме:

1.1. Пункт 2.2.6 Регламенту доповнити наступним реченням: «Преамбула рішення (фабула) обов'язково  повинна містити посилання на документи, що були підставою для прийняття рішення. В разі необхідності до рішення додаються копії відповідних документів».

1.2. Пункт 2.6.4 Регламенту доповнити наступним реченням: «Преамбула розпорядження (фабула) обов'язково  повинна містити посилання на документи, що були підставою для прийняття розпорядження. В разі необхідності до розпорядження додаються копії відповідних документів».

1.3. Абзац перший пункту 2.4.2. Регламенту викласти у новій редакції:  «Засідання виконавчого комітету, як правило, проводяться кожної третьої п’ятниці місяця. Доповідачам з основних питань надається до 15-20 хвилин, співдоповідачам – до 10 хвилин, виступаючим з інших питань – не більше 5 хвилин».

1.4. Пункт 5.1.2. Регламенту викласти в наступній редакції: «Всі операції, пов’язані з проходженням службових документів, виконує загальний відділ. Після виконання усі документи, що надійшли на адресу виконавчого комітету, зосереджуються у загальному відділі – розпорядчі документи, документи загального листування, доручення стосовно звернень громадян, доручення міського голови. Дані про них накопичуються в комп’ютерних базах даних «Автоматизованої системи діловодства «ДОК ПРОФ» та «Звернення громадян».

1.5. Пункт 5.1.13. Регламенту викласти у наступній редакції: «Документи на розгляд міському голові (або особі, яка виконує його обов’язки) надаються щоденно до 16.30 керуючим справами виконавчого комітету. Проекти резолюцій міського голови (або особи, яка виконує його обов’язки) щодо виконання розпорядчих документів центральних органів державної влади та їх доручень можуть готуватися начальником загального відділу на підставі аналізу порушених питань відповідно до розподілу обов’язків між заступниками міського голови та компетенції виконавчих органів міської ради. До кожного документа, наданого на розгляд міському голові (або особі, яка виконує його обов’язки), обов’язково загальним відділом додаються матеріали попереднього розгляду даного питання, тексти нормативних актів, розпорядчих документів, прийнятих рішень».

1.6. Пункт 5.2.1. Регламенту викласти в наступній редакції: «Нумерація рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови (або особи, яка виконує його обов’язки) єдина протягом року та здійснюється за допомогою автоматизованої системи діловодства «ДОК ПРОФ».

1.7. Пункт 5.2.3. Регламенту викласти у наступній редакції: «Оригінали розпорядчих документів підшиваються в справи в хронологічному порядку й зберігаються в загальному відділі протягом п’яти  років, після чого передаються на зберігання до архівного відділу. В разі необхідності до рішення виконкому (розпорядження) додаються копії відповідних документів, на підставі яких приймались рішення виконавчого комітету або розпорядження міського голови (або особи, яка виконує його обов’язки). Такі копії є невід’ємною складовою розпорядчих документів».

1.8. Пункт 5.6.1. Регламенту викласти в наступній редакції: «Для документування розпорядчої діяльності, написання ділових паперів, листів тощо виконкомом та міським головою (особою, яка виконує його обов’язки)  використовуються такі фірмові бланки:

  - розпорядження Новомосковського міського голови (особи, що виконує його обов’язки);

  - рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради;

  - виконавчий комітет Новомосковської міської ради (для службових листів);

  - доручення Новомосковського міського голови (особи, що виконує його обов’язки);

  - доручення заступника міського голови (особи, що виконує його обов’язки);

  - протокол засідання».

1.9. Пункт 6.2. Регламенту викласти в наступній редакції: «Попередній розгляд, реєстрація та облік звернень громадян здійснюється загальним відділом.

  Реєстрація звернень громадян здійснюється за допомогою автоматизованої системи «Звернення громадян».

  Реєстрація звернень, які надійшли до виконавчого комітету з «Урядового контактного центру» та «Гарячої лінії облдержадміністрації» здійснюється у відповідних журналах.

Звернення громадян щодо отримання адміністративних послуг мають окрему від інших документів реєстрацію та реєструються Центром надання адміністративних послуг».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Чуднівець А.С.

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                           С.Г. Горошко