Облікова картка
Номер облікової картки: 
6 517
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ХХVІІ сесія VII скликання

№1292 від 29.05.2020

Про внесення змін до правовстановлюючих документів на земельні ділянки

Відповідно до п. 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  ТОВ «АРГО КОМ» від 10.03.2020 № 34, гр. Литвиненка О.О. від 30.04.2020 № Л-925, погоджену доповідну записку від 16.03.2020 № 698/0/1-20, надані заявниками матеріали, керуючись ст.ст. 7, 13, 14, розділом 11 Конституції України, ст. 12, 20 Земельного кодексу України, ст. 652 Цивільного кодексу України, враховуючи протокол засідання  постійної депутатської комісії з питань містобудування, землекористування та  архітектури, Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

І.  Внести зміни до договорів оренди земельних ділянок згідно списку:

1. На підставі рішення Новомосковської міської ради від 28.02.2020р. № 1210 «Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки» товариству з обмеженою відповідальністю «АРГО КОМ» (код ЄДРПОУ 33005021) внести зміни до договору оренди земельної ділянки, укладеного 26.09.2014р., зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 01.10.2014р. за номером 7246117 (далі – Договір) на земельну ділянку площею 5,0000 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:018:2019), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Тургенєва 12-а для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (код КВЦПЗ 11.04), а саме:

Пункт 4 (ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ) договору  викласти текстом в наступній редакції «земельна ділянка передається в оренду – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02)».

Пункт 5 (ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ) договору читати текстом наступного змісту «нормативно грошова оцінка земельної ділянки обчислюється відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період».

В пункті 9  (ОРЕНДНА ПЛАТА) договору відсоткову ставку орендної плати 3% залишити без змін.

Пункт 10.1 (ОРЕНДНА ПЛАТА) договору викласти текстом в новій редакції «Зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки проводиться без внесення змін та доповнень до даного договору. Зазначені зміни відображуються лише у витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та розрахунку орендної плати».

Пункт 16 (УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК) договору оренди викласти в наступній редакції «цільове використання земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

В пункті 16.1 (УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК) договору зазначити код КВЦПЗ «11.02».

2. На підставі рішення Новомосковської міської ради від 28.02.2020р. № 1211 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером 1211900000:02:013:0095» гр. Кардашову Олегу Вікторовичу (ідентифікаційний номер),  внести зміни до договору оренди земельної ділянки, укладеного 26.04.2011р., реєстраційний номер 121190004000012 (далі – Договір) на земельну ділянку площею 0,1064 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:013:0095), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. З.Бєлої, р-н колишнього підприємства «Сільгосптехніки»  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02), а саме:

В пункті 1 (ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ) на підставі Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності зазначити адресу земельної ділянки «Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Зіни Бєлої 89в».

Пункт 4 (ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ) договору  викласти текстом наступного змісту «земельна ділянка передається в оренду – для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (код КВЦПЗ 12.11)».

Пункт 5 (ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ) договору читати текстом наступного змісту «нормативно грошова оцінка земельної ділянки обчислюється відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період».

В пункті 9  (ОРЕНДНА ПЛАТА) договору відсоткову ставку орендної плати 3% залишити без змін.

Розділ (ОРЕНДНА ПЛАТА) доповнити пунктом 10.1  наступного змісту «Зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки проводиться без внесення змін та доповнень до даного договору. Зазначені зміни відображуються лише у витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та розрахунку орендної плати».

         Пункт 16 (УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ) договору   читати текстом наступного змісту «цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (код КВЦПЗ 12.11)».

   3. Гр. Литвиненко Олександр Олександрович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений 25.03.2011 р., реєстраційний номер 121190004000001, земельна ділянка загальною площею 0,0024 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0211, за адресою: м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка, р-н ж/б № 28, для будівництва індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ 02.05):

3.1. До пункту 9 договору оренди земельної ділянки, укладеного 25.13.2011 р., реєстраційний номер 121190004000001, на підставі рішень Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни, змінивши відсоткову ставку з «12%» на «3%».

ІІ. Зобов’язати землекористувачів зазначених в рішенні:

1.  Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти додаткові угоди про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок з міською радою.

2.   Здійснити державну реєстрацію  внесення змін до договорів оренди земельних ділянок  відповідно до вимог чинного земельного законодавства та надати до територіального органу ДПС (податкового органу) відповідні відомості.

3. Відповідним   установам    внести   зміни   до   земельно   –   кадастрової реєстрації.

ІІІ. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на першого заступника міського голови, контроль ­­– на комісію з питань містобудування, землекористування та архітектури.   

 

 Міський Голова                                                   В.І.ЛІТВІЩЕНКО