Облікова картка
Номер облікової картки: 
3 333
Вид: 
Розпорядження
Форма зберігання документа: 
Паперова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№175-р від 02.10.2017

Про внесення змін до Порядку оприлюднення та доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет Новомосковської міської ради

Керуючись статтями 42, 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою впорядкування роботи щодо забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХІДНЕ:

1. Внести зміни до Порядку оприлюднення та доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет Новомосковської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 22.03.2013 року № 96-р (далі – Порядок), а саме:

1.1. Викласти пункт 1.2. в наступній редакції:

«1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в наступному значенні:

1.2.1. Нормативно-правовий акт - це прийнятий Новомосковською міською радою, її виконавчим комітетом, виданий міським головою або особою, яка виконує його обов’язки, у межах своєї компетенції та за встановленою процедурою офіційний письмовий документ для регулювання суспільних відносин, що містить загальні правила поведінки - норми права, який:

- встановлює, змінює чи скасовує норми права;

- носить загальний чи локальний характер;

- поширюється на невизначене коло осіб;

- застосовується неодноразово.

1.2.2. Регуляторний акт - це:

- прийнятий виконавчим комітетом Новомосковської міської ради нормативно-правовий акт, який в цілому або його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між виконавчим комітетом Новомосковської міської ради  та суб'єктами господарювання;

- прийнятий виконавчим комітетом Новомосковської міської ради інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та діє щодо невизначеного кола осіб і який або його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських та (або) адміністративних відносин між виконавчим комітетом Новомосковської міської ради та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ згідно із законом, що регулює відносини у відповідній сфері, нормативно-правовим актом.

1.2.3. Правовий акт індивідуальної дії - це прийнятий виконавчим комітетом Новомосковської міської ради, виданий міським головою або особою, яка виконує його обов’язки,  у межах своєї компетенції офіційний письмовий документ:

- що має персональний характер;

- дія якого вичерпується одноразовим застосуванням (крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять правові норми);

- оперативно-розпорядчого характеру.

1.2.4. Внутрішньоорганізаційний акт - це виданий міським головою або особою, яка виконує його обов’язки, в межах своєї компетенції офіційний письмовий документ, спрямований на організацію роботи і визначення структури, її вдосконалення, добору й розстановки кадрів, планування й координації роботи, проведення конкретних заходів, надання практичної допомоги підпорядкованим підрозділам і працівникам, на взаємодію з іншими службами, узагальнення й поширення передового досвіду, контроль і перевірку виконання, заохочення працівників, їх атестування, використання дисциплінарної практики та інші акти, якщо вони обмежуються внутрішньою організацією роботи виконавчих органів Новомосковської міської ради (прийняття на роботу; звільнення з роботи; переведення на іншу роботу; направлення у відрядження; направлення на навчання; встановлення надбавок, доплат, премій; надання та відкликання з відпустки; зарахування до кадрового резерву; виплата допомоги на оздоровлення, допомоги на вирішення соціально-побутових питань тощо).

1.2.5. Виконавець - це посадова особа виконавчого органу Новомосковської міської ради, якій міським головою або його заступниками, керівником виконавчого органу Новомосковської міської ради доручено підготувати проект акта, що підлягає оприлюдненню.

1.2.6. Проект акта - це підготовлений виконавцем проект акта Новомосковської міської ради,  виконавчого комітету Новомосковської міської ради, міського голови або особи, яка виконує його обов’язки, який підлягає обговоренню у випадках, прямо передбачених законодавством.

1.2.7. Інші терміни в Порядку застосовуються у значенні, наведеному у Законі України «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актах».

1.2. Викласти пункт 2.1. в наступній редакції: «Запити на інформацію подаються до виконкому (каб. № 9) в усній чи письмовій формі на вибір запитувача, в робочий час, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку виконкому:

на поштову адресу: 51200, м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 14 (на конверті вказувати “Публічна інформація”);

на електронну адресу виконавчого комітету: info@nmvyk.dp.ua або електронну адресу особи, відповідальної за роботу із запитами на інформацію: zg_nmvk@i.ua;

телефаксом: (0569) 38-00-27;

за телефонами: (05693) 7-38-33; 7-33-25.».

1.3. Викласти пункт 3.1. Порядку в наступній редакції: «Усі запити на публічну інформацію, які надходять до виконкому, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом. Запити, подані після 15.30 години та у неробочий час (за допомогою факсимільного зв’язку або електронною поштою), реєструються наступного робочого дня».

1.4. Викласти пункт 3.2. Порядку в наступній редакції: «Загальний відділ, після реєстрації та обробки запиту, залежно від його змісту, в той самий день подає його міському голові(або особі, яка виконує його обов’язки) який визначає структурний підрозділ виконавчого комітету, відповідальний за розгляд запиту на інформацію.

В разі, якщо розпорядником запитуваної інформації є самостійний структурний підрозділ Новомосковської міської ради або її виконавчого комітету (окрема юридична особа), такий запит надсилається до належного розпорядника інформації відповідно до частини 3 статті 22  Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.5. Викласти пункт 3.3. Порядку в наступній редакції: «Відповідь на запит надається за підписом міського голови або особи, яка виконує його обов’язки,  лише за умови наявності погодження юридичного управління.

Після цього відповідь на запит подається на реєстрацію відповідальному  за роботу із запитами на інформацію та  відправляється запитувачу».

1.6. Викласти пункт 4.2. Порядку в наступній редакції: «Рішення міської ради та її виконавчого комітету (крім внутрішньоорганізаційних актів та актів індивідуальної дії) передаються, відповідно, організаційним та загальним відділами на оприлюднення до відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби та оприлюднюються не пізніше п’яти робочих днів з дати їх прийняття».

1.7. Викласти пункт 4.3. Порядку в наступній редакції: «Розпорядження міського голови або особи, яка виконує його обв’язки (крім внутрішньоорганізаційних актів та актів індивідуальної дії), передаються загальним відділом на оприлюднення до відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби за умови внесення до тексту розпорядження відповідного пункту про необхідність його оприлюднення відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Відділу внутрішньої політики, інформації та прес-служби виконавчого комітету (Хорішко І.В.) оприлюднити дане розпорядження на офіційному веб-сайті Новомосковської міської ради.

3. Координацію роботи по виконанню даного розпорядження покласти на начальника загального відділу (Грудська О.К.), контроль – на керуючого справами виконкому (Чуднівець А.С.).

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                 С.Г.Горошко