Облікова картка
Номер облікової картки: 
5 094
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ХVІ сесія VII скликання

№734 від 28.09.2018

Про внесення змін до міської комплексної «Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у м. Новомосковську на 2016-2020 роки»

Відповідно до рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 17.08.2018 року № 467/0/6-18 «Про узгодження проекту рішення міської ради «Про внесення змін до міської комплексної «Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у м. Новомосковську на 2016-2020 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки та стимулювання розвитку сімейних форм влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, у зв’язку з відзначенням 19 лютого 2019 року 30-річчя створення дитячого сімейного будинку Лискіних Віталія Олексійовича та Ніни Іванівни, Новомосковська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до міської комплексної «Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у м. Новомосковську на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням Новомосковської міської ради від 21 січня 2016 року № 35 (далі Програма), а саме:

1.1. Абзац 1 розділу VІ. «Ресурсне забезпечення Програми», викласти у наступній редакції:

«Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством».

1.2. Пункт 1 додатку 2 до Програми «Перелік завдань і заходів Програми» доповнити новим підпунктом 1.5. (додаток 1).

1.3. Розділ І «Кількісні показники виконання Програми» Додатку 3 до Програми «Показники оцінки ефективності виконання Програми» доповнити новим пунктом 4 (додаток 2).

1.4. Розділ ІІ «Якісні показники програми» доповнити текстом наступного змісту:

«Даний захід Програми забезпечить:

- підтримку та стимулювання розвитку сімейних форм влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування;

- якісно новий підхід до дітей, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу для повноцінного розвитку відповідно до їх потреб».

1.5. Пункти 9,10 паспорту Програми викласти у новій редакції (додаток 3).

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери, контроль – на голову постійної комісії з питань соціально-культурної сфери та соціального захисту населення.

 

Депутат міської ради,

головуючий на засіданні XVI сесії                                      К.М.Морозов