Облікова картка
Номер облікової картки: 
2 265
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

IV сесія VІІ скликання

№144 від 20.05.2016

Про відмову в наданні земельних ділянок у користування

Розглянувши заяви громадян та технічну документацію із землеустрою, висновки комісії з питань містобудування, землекористування та  архітектури,  в зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно, в порядку ст. 120 Земельного Кодексу України, керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26, ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 122, 186-1, 198 Земельного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про землеустрій», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12 р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру», ст. 24 п. 3 п. 4 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Рішенням ІІІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради «Про затвердження порядку оформлення право установчих документів на земельні ділянки  у м. Новомосковську» від 21.01.2016 р. № 25, з урахуванням мотивувальної частини ухвали Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду за справою №183/4951/15 (2а/183/154/15) від 26.01.2016 р. та враховуючи висновок комісії з питань містобудування, землекористування та  архітектури, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

І. Відмовити у наданні земельних ділянок у користування, згідно списку:

1. гр. Ткаченко Валентина Федорівна, (ідентифікаційний номер 2084012521), земельна ділянка в користування - оренду за адресою: м. Новомосковськ, вул. Північна 7, загальною площею 7,7470 га, кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:02:001:0224, для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02), земельна ділянка під фактично розміщенним асфальто-бетонним заводом.

- Цільове призначення земельної ділянки не відповідає вимогам ст. 65 Земельного кодексу України. Землями промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення визнаються земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності.

1.1. гр. Ткаченко Валентині Федорівні оформити право користування земельною ділянко згідно вимог чинного законодавства України.

2. гр. Пудов Сергій Євгенович (ідентифікаційний номер 2220323051), земельна ділянка в оренду, за адресою: м. Новомосковськ, пров. Прогонний 46, загальною площею 0,0670 га., кадастровий номер 1211900000:04:003:0154,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ - 02.01).

- В зв’язку із відсутністю в м. Новомосковськ  плану зонування та детального плану території міста,  згідно вимог ст. 24 З.У. «Про регулювання містобудівної діяльності», передача (надання) земельних  ділянок  із  земель комунальної  власності  у  власність  чи  користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

ІІ. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та архітектури (Барсук М.О.), координацію та виконання на першого заступника міського голови (Карачевцева Ю.В.).

 

 Секретар міської ради                                                            Горошко С.Г.