Облікова картка
Номер облікової картки: 
4 933
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ХV сесія VII скликання

№694 від 06.07.2018

Про відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в наслідок невідповідності місця розташування земельних ділянок вимогам законів та містобудівної документації м. Новомосковськ

Розглянувши заяви АК «Гудок» від 20.12.2017р. вх. за № 008921/17 та № 008922/17, ТОВ «НОВ ОЙЛ» від 23.06.2017р. вх. за № 004339/17, гр. Клочко В.Ю. від 02.04.2018р. вх. за № 2096/18, гр. Олефіренко О.М. від 26.04.2018р. вх. за № 002585/18, гр. Яценко Н.О. від 24.04.2018р. вх. за № 002498/18, ТОВ «НОВ ОЙЛ» від 15.05.2018р. вх. за № 002918/18, гр. Господинько В.В. від 18.05.2018р. вх. за № 003036/18, погоджену в.о. міського голови, секретарем міської ради доповідну записку від 16.05.2018р. № 33 та надані заявниками матеріали, графічні матеріали, висновки та листи відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Новомосковської міської ради про відповідність місця розташування земельної ділянки, керуючись ст. ст. 7, 13, 14, розділом 11 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 81, 116, 118, 120,  121, 122, 123, 124, 198, п. 2 ст. 134, ст. 186-1, Земельного кодексу України, Законом України "Про оренду землі", Законом України «Про землеустрій», ст. 24 п. 3 п. 4 Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі» від 01.03.2018 р. № 2314-VIII, Рішенням ІІІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради «Про затвердження порядку оформлення право установчих документів на земельні ділянки  у м. Новомосковську» від 21.01.2016р. № 25,   враховуючи протокол засідання і доручення комісії з питань містобудування, землекористування та архітектури, міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

І.  Відмовити в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, згідно списку:

1. Гр. Клочко Валерій Юрійович (ідентифікаційний номер), земельна ділянка в приватну    власність,   орієнтовною  площею 0,1000 га., за адресою: м. Новомосковськ, вул. Севастопольська 216, для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ-02.01).

- Згідно картографічного матеріалу 2016р. на ділянці за зазначеною адресою вказана будівля. Відсутній документ щодо підтвердження права власності на цю будівлю (висновок відділу містобудування та архітектури від 16.04.2018р. № 96).

2. Гр. Олефіренко Олександр Миколайович (ідентифікаційний номер), земельна ділянка в приватну    власність,   орієнтовною  площею 0,1000 га., за адресою: м. Новомосковськ, вул. І.Данеко 13, для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ-02.01).

- Згідно  Генерального плану м. Новомосковськ, затвердженого рішенням 111-сесії 23 скликання від 22.09.1998р. № 22/1, місце знаходження зазначеної земельної ділянки перспективою розвитку території міста визначено під багатоповерхову та малоповерхову забудову (висновок відділу містобудування та архітектури від 14.05.2018р. № 115).

3. Гр. Яценко Надія Олексіївна (ідентифікаційний номер), земельна ділянка в оренду,   орієнтовною  площею 0,0134 га., за адресою: м. Новомосковськ, вул. Паланочна 37-а, для  будівництва та обслуговування  будівель торгівлі (код КВЦПЗ-03.07), за фактичним розміщенням торгівельного павільйону-магазину.

- Згідно діючого Генерального плану розвитку міста територія, де знаходиться зазначений об’єкт, передбачена під розміщення зеленої зони загального користування, запитувана земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі має обмеження (лист відділу містобудування та архітектури від 08.05.2018р. № 111).

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВ ОЙЛ» (ідентифікаційний код 40572745), земельна ділянка в оренду,   орієнтовною  площею 0,4500 га., за адресою: м. Новомосковськ, вул. З.Бєлої 156-а, для  будівництва та обслуговування  будівель торгівлі (код КВЦПЗ-03.07).

- Згідно  діючого Генерального плану розвитку міста частина території де знаходяться будівлі та споруди, під спорудою ангару, передбачена під зону зелених насаджень спецпризначення санітарно-захисних зон. (лист відділу містобудування та архітектури від 21.05.2018р. № 128).

5. Гр. Господинько Вікторія Василівна (ідентифікаційний номер), земельна ділянка в приватну    власність,   орієнтовною  площею 0,1000 га., за адресою: м. Новомосковськ, вул. Паланочна 42, для  будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ-02.01).

- Згідно  Генерального плану м. Новомосковськ, затвердженого рішенням 111-сесії 23 скликання від 22.09.1998р. № 22/1, місце знаходження зазначеної земельної ділянки перспективою розвитку території міста визначено під зелені насадження загального користування (висновок відділу містобудування та архітектури від 25.05.2018р. № 135).

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВ ОЙЛ» (ідентифікаційний код 40572745), земельна ділянка в оренду, орієнтовною площею 0,4512 га., за адресою: м. Новомосковськ, вул. З.Бєлої 156-а, для  будівництва та обслуговування  будівель торгівлі (код КВЦПЗ-03.07).

- Згідно  діючого Генерального плану розвитку міста частина території де знаходяться будівлі та споруди, під спорудою ангару, передбачена під зону зелених насаджень спецпризначення санітарно-захисних зон. (лист відділу містобудування та архітектури від 21.05.2018р. № 128).

7. Автогаражний кооператив «Гудок» (ідентифікаційний код 37376730), земельна ділянка в оренду, орієнтовною площею 0,5200 га., за адресою: м. Новомосковськ, вул. Ковальова 29, для будівництва індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ-02.05).

-  У зв’язку із відсутністю в м. Новомосковськ  плану зонування та детального плану території міста,  згідно вимог ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», передача (надання)  земельних  ділянок  із  земель комунальної  власності  у  власність  чи  користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

- Відсутні відомості щодо Державної реєстрації нерухомого майна.   

8. Автогаражний кооператив «Гудок» (ідентифікаційний код 37376730), земельна ділянка в оренду, орієнтовною площею 0,7200 га., за адресою: м. Новомосковськ, вул. Ковальова 29, для будівництва індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ-02.05);

-  У зв’язку із відсутністю в м. Новомосковськ  плану зонування та детального плану території міста,  згідно вимог ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», передача (надання)  земельних  ділянок  із  земель комунальної  власності  у  власність  чи  користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

- Відсутні відомості щодо Державної реєстрації нерухомого майна.   

IІ. Координацію по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та  архітектури (Барсук М.О.),  контроль та виконання на першого заступника міського голови (Карачевцева Ю.В.).

 

Депутат міської ради,

головуючий на засіданні XV сесії                                        К.М. Морозов