Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 305
Джерело інформації: 
УЖКГ та КБ
Галузь: 
комунальне господатство
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова
Місце зберігання документа: 
Загальний відділ

РІШЕННЯ

№533 від 24.12.2014

Про узгодження змін до Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Новомосковську на 2011-2015 рр

Враховуючи лист МКП «НККП» від 10.12.2014р. №215 про надання фінансової підтримки підприємству для проведення розрахунків за капітальний ремонт бульдозера Т-170.М01, рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 21.10.2009 року №763 "Про затвердження та виконання цільових програм у м. Новомосковську",керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Узгодити зміни до Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Новомосковську на 2011-2015рр., затвердженої рішенням сесії Новомосковської міської ради № 133 від 14.03.2011р. зі змінами від 25.03.2014р. №1062:

1.1. Затвердити нову редакцію Паспорту міської цільової Програми (Додаток).

1.2. Відповідно до переліку заходів і завдань міської цільової Програми, викласти пункт з питання капремонту і переобладнання автотракторної техніки у наступному вигляді:

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки виконання

Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. грн.

Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання

Поводження з твердими побутовими відходами 

Капремонт і переобладнання автотракторної техніки

УЖКГ та КБ

2013 –

2014

роки

Усього І етап

Рік

 

 

 

 

 

Удосконалення техніки для поліпшення  збору твердих побутових відходів

2011

2012

2013

2014

2015

Загальний обсяг,

у т.ч.

-

-

100,0

-

36,0

Держ. бюджет

-

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

Місцевий бюджет

-

-

100,0

-

36,0

Інші джерела

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

1.3            Кількісні показники виконання програми викласти у наступному змісту:

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Кількісні показники виконання Програми

Найменування показника

 

Одиниця виміру

 

Всього по програмі

 

Значення показника по роках

2011р.

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

економічні

1. Вдосконалення матеріально-технічної бази, покращення умов для очищення території міста від забруднення ТПВ

 

 

 

тис. грн.

 

 

 

4191,0

 

485,0

 

1420,0

 

1400,0

 

650,0

 

236,0

2. Покращення санітарно-екологічного стану міста та розробка проекту рекультивації міського звалища побутових відходів

 

 

 

тис. грн.

 

 

 

430,0

-

-

-

430,0

-

  1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Новомосковської міської ради забезпечити фінансування заходів «Програми поводження з твердими побутовими відходами в м. Новомосковську на 2011-2015 рр.» в межах коштів, передбачених у бюджеті м. Новомосковська на відповідний рік.
  2. Управлінню економіки виконавчого комітету Новомосковської міської ради внести зміни в «Програму соціально-економічного розвитку міста Новомосковська» з урахуванням завдань передбачених «Програмою поводження з твердими побутовими відходами в м. Новомосковську на 2011-2015 рр.».
  3. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на начальника управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради Устименко С.Д., контроль – на першого заступника міського голови Козлова О.П.

Міський голова С.А.Мороз

Підготував:

Начальник УЖКГ та КБ Новомосковської міської ради С.Д.Устименко

Узгоджено:

Керуючий справами виконкому І.М.Марченко

Перший заступник міського голови  О.П.Козлов

Начальника юридичного управління   О.В.Мартинюк