Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 829
Джерело інформації: 
Загальний Відділ
Галузь: 
управління праці та соціального захисту населення
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова
Ключові слова: 

РІШЕННЯ

№616 від 25.11.2015

Про утворення Громадської консультативної ради у справах інвалідів при виконавчому комітеті міської ради

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   згідно з дорученням Прем’єр-міністра України від 15 листопада 2013 року № 45321/0/1-13 та розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 05.02.2014 року № Р-80/0/3-14, з метою підтримки діяльності громадських організацій інвалідів, залучення їх представників до участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального захисту громадян, забезпечення здійснення заходів, спрямованих на виконання Меморандуму про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та всеукраїнськими громадськими об’єднаннями інвалідів від 12 листопада 2013 року,  виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Утворити Громадську консультативну раду у справах інвалідів при виконавчому комітеті міської ради (Додаток 1).

2. Затвердити Положення про Громадську консультативну раду у справах інвалідів при виконавчому комітеті міської ради (Додаток 2).

            3. Рішення № 53 від 25.02.2014 р. «Про утворення Громадської консультативної ради у справах інвалідів при виконавчому комітеті міської ради» визнати таким що втратило чинність.

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення (Горбач Г.М.), контроль – на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та   розвитку соціально-культурної сфери Ляшок В.М.

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                                                             С.Г.Горошко                         

                                                                             

Підготувала:

 

Начальник управління праці

та соціального захисту населення                                                                        Г.М.Горбач

 

Узгоджено:

 

Керуючий справами                                                                                         А.С.Чуднівець

 

Заступник міського голови з питань

соціального захисту населення та  

розвитку соціально-культурної сфери                                                                 В.М.Ляшок

 

В.о.начальника юридичного управління                                                             Д.О.Устименко

 

 

Додаток 1

до рішення № _____

від «__»________ 2015 р.

 

СКЛАД

Громадської консультативної ради

у справах інвалідів при виконавчому комітеті міської ради

 

ЛЯШОК

Валерій Миколайович

заступник міського голови з питань соціального захисту населення та   розвитку соціально-культурної сфери, голова Громадської консультативної ради

 

ГОРБАЧ

Галина Миколаївна

начальник управління праці та соціального захисту населення,  заступник голови Громадської консультативної ради

 

ЗАСТАВА

Наталія Петрівна

заступник начальника управління – начальник відділу соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, секретар Громадської консультативної ради

 

ТАРАН

Наталія Валеріївна

головний спеціаліст відділу соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці УПСЗН

 

ПИРОЖОК

Сергій Миколайович

начальник Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за згодою)

 

ТКАЧЕНКО

Зоя Вікторівна

перший заступник начальника управління Пенсійного фонду України у м.Новомосковську та Новомосковському районі (за згодою)

 

ГНІДКО

Валерій Федорович

голова міськрайонної громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль» (за згодою)

 

ГАВРЮШИН

Костянтин Васильович

спеціаліст І категорії відділу соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці УПСЗН

 

ХОХЛОВА

Марина Миколаївна

 

начальник управління  з питань економічних реформ

 

ПЛАТОНОВА

Олена Володимирівна

 

голова ЛКК  КНП «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)

 

ЧЕРНЮК

Наталія Леонідівна

головний спеціаліст відділу соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці

 

КАДЕВИЧ

Сергій Георгійович

 

директор Новомосковського міськрайонного центру зайнятості            

ГУБА

Тетяна Іванівна

директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

КОВАЛЕНКО

Людмила Іванівна

 

голова Новомосковського відділення Української спілки в’язнів – жертв нацизму

КОВАЛЕНКО

Володимир Володимирович

 

голова Новомосковської міської ради ветеранів війни в Афганістані та воїнів-інтернаціоналістів (за згодою)

 

ГОРБОВ

Михайло Михайлович

голова ради Новомосковської міської організації ветеранів України

 (за згодою)

 

ЄСКІН

Петро Іванович

 

голова Ради ветеранів-партизан і підпільників Присамар’я (за згодою)

 

 

Керуючий справами                                                   А.С.Чуднівець

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

      Рішенням № _____від «__»________ 2014 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську консультативну раду

у справах інвалідів  при виконавчому комітеті міської ради

 

1. Громадська консультативна рада у справах інвалідів при виконкомі (далі – консультативна рада) є допоміжним органом, створеним з метою забезпечення захисту прав осіб з інвалідністю, поліпшення умов їхньої життєдіяльності шляхом вирішення питань у сфері забезпечення прав інвалідів та їх соціального захисту, підтримки діяльності підприємств громадських організацій інвалідів, залучення їх представників до участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері соціального захисту громадян, забезпечення здійснення заходів, спрямованих на виконання Меморандуму про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та всеукраїнськими громадськими об’єднаннями інвалідів від 12 листопада 2013 року.

 

2. У своїй діяльності консультативна рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями консультативної ради є:

 

1) сприяння забезпеченню координації дій виконавчого комітету міської ради з питань забезпечення прав інвалідів та їх соціального захисту;

 

2) здійснення моніторингу стану забезпечення соціального захисту інвалідів та задоволення їх потреб на території міста в рамках державних та місцевих програм;

 

3) визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань у сфері підтримки діяльності підприємств громадських організацій інвалідів міста;

 

4) підготовка пропозицій щодо ефективної діяльності виконавчого комітету міської ради у виконанні заходів, спрямованих на реалізацію товарів, що виробляються підприємствами громадських організацій інвалідів, просування їх на ринок;

 

5) підготовка пропозицій щодо соціального захисту, медичного забезпечення, зайнятості та реабілітації осіб з інвалідністю в рамках обласних та місцевих програм.

 

4. Консультативна рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

 

одержувати в установленому порядку від виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

 

залучати до участі у своїй роботі представників  виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також фахівців і незалежних експертів (за згодою);

 

створювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

 

5. Консультативна рада утворюється рішенням виконавчого комітету міської ради у складі голови ради, заступника голови, секретаря та інших членів консультативної ради, які беруть участь у її роботі.

 

6. Головою консультативної ради є заступник міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

У разі відсутності голови консультативної ради обов’язки виконує його заступник.

 

7. Основною формою роботи консультативної  ради є засідання, які проводяться один раз на місяць.

Засідання консультативної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення консультативної ради приймається шляхом відкритого голосування не менш як двома  третинами голосів членів консультативної ради від їх фактичної кількості.

Рішення консультативної ради оформляється протоколом, що підписується головою та секретарем ради.

Рішення консультативної ради  приймаються колегіально і мають рекомендаційний характер.

 Рішення, прийняте консультативною радою, доводиться до громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті виконавчого комітету міської ради.

 

Керуючий справами                                                   А.С.Чуднівець