Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 218
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

№429 від 26.11.2014

Про стан роботи з контрольними документами в управліннях, відділах та установах міста у 2014 році

Керуючись ст. 40 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 26 липня 2005 року №1132/2005 «Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України», постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», з метою підвищення рівня виконавської дисципліни та посилення персональної відповідальності керівників за своєчасне та якісне виконання актів і доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, рішень Уряду, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, розгляду звернень народних депутатів України, розпоряджень та доручень міського голови, виконавчий комітет Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Аналитичну довідку про організацію та здійснення контролю за виконанням завдань органів державної влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, реагування на депутатські запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами виконкому за підсумками 2014 року взяти до відома і направити до структурних підрозділів виконкому для врахування в роботі та відповідного реагування (додаток 1).
 2. Продовжувати роботу по унеможливленню у подальшому фактів невиконання, несвоєчасного чи неякісного виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і дорученнями голови обласної державної адміністрації та міського голови.
 3. Доручити заступникам міського голови:
  1. Посилити контроль за виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розглядом запитів та звернень народних депутатів України;
  2. Підвищити вимогливість до управлінських кадрів, їх персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання поставлених органами державної влади завдань, а також розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень та доручень міського голови;
  3. Щотижня на оперативних нарадах заслуховувати інформацію про стан виконавської дисципліни, обговорювати плани контролю, переліки невиконаних документів;
  4. В обов’язковому порядку враховувати показники виконавської дисципліни працівників по реалізації контрольних документів під час погодження питань щодо їх преміювання та іншого заохочення.
 4. Зобов’язати керівників структурних підрозділів та комунальних підприємств:
  1. Посилити роботу у частині оперативності, системності, своєчасності та якості виконання поставлених завдань, дотримання вимог підготовки документів відповідно до Регламенту виконкому;
  2. Щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати до загального відділу виконавчого комітету інформацію про виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови (додаток 2).
 5. Звернути увагу першого заступника міського голови з питань народно-господарського комплексу міста Козлова О.П. на недостатній рівень організації роботи з контрольними документами у підпорядкованих установах; вживати дисциплінарних заходів для унеможливлення в подальшому зриву строків виконання службових документів і посилення персональної відповідальності відповідних керівників, про прийняті заходи доповісти на черговому засіданні виконкому у січні 2015 року.
 6. Загальному відділу виконкому (Грудська О.К.):
  1. Забезпечити постійне інформування заступників міського голови та керівників структурних підрозділів виконкому і комунальних підприємств про плани та переліки невиконаних контрольних документів для реагування і вжиття відповідних заходів;
  2. Забезпечити проведення аналітичної роботи щодо стану виконавської дисципліни за місяць, квартал, рік;
  3. Детально аналізувати кожний факт несвоєчасного чи неякісного виконання документів, що перебувають на контролі, та у разі потреби ініціювати порушення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб, з вини яких допущено порушення термінів виконання документів.
 7. Рішення виконкому від 26.03.2014 р. № 112 «Про стан виконавської дисципліни та поліпшення організації контролю за виконанням документів за підсумками 2013 року» зняти з контролю.
 8. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на начальника загального відділу Грудську О.К., контроль – на керуючого справами виконкому Марченко І.М.

 

Міський голова С.А. Мороз

Підготував: начальник загального відділу О.К. Грудська

Узгоджено: керуючий справами виконкому І.М. Марченко

начальник юридичного управління О.В. Мартинюк