Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 296
Джерело інформації: 
Місцеве самоврядування
Галузь: 
медицина
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова
Місце зберігання документа: 
Загальний відділ

РІШЕННЯ

№513 від 24.12.2015

Про стан надання медичної допомоги населенню м.Новомосковська в 2014 році

В м.Новомосковську медична допомога населенню надається  в  чотирьох самостійних лікувально-профілактичних закладах. Основними завданнями закладів  є надання своєчасної, якісної, доступної медичної допомоги населенню міста та регіону, підвищення рівня    медичного    обслуговування    населення, розширення можливості щодо його доступності та якості, впровадження нових  підходів  щодо  організації  роботи  закладів, підвищення ефективності    використання    бюджетних   коштів, відповідно до Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я  у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» , заходів, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Всі заклади мають відповідні ліцензії  МОЗ для здійснення статутної діяльності, надають медичну допомогу згідно затверджених графіків роботи.    В кожному  медичному закладі відпрацьована структура закладу, функціональна взаємодія підрозділів з іншими закладами охорони здоров’я, соціальними службами та інше.

Первинна медична допомога надається  в 7 амбулаторіях ЦПМСД максимально наближених до місця проживання населення. Графік роботи центру: з 08-00 до 20-00, в суботу з 08-00 до 16-00; з 08-00 до 20-00 забезпечено надання невідкладної допомоги населенню щоденно. В вівторок та четвер проводиться прийом здорових дітей 1 року народження та вагітних жінок. Цілодобово проводиться констатація випадків смерті лікарями ПМСД. Центр забезпечує знеболювання хворих на дому щоденно. За підсумками 9 місяців 2014 року понад 87,9% населення міста медична допомога надається на засадах сімейної медицини, що є одним із самих високих показників серед міст області, що говорить про успішне впровадження засад сімейної медицини в м. Новомосковську.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЯ, ЯКОМУ НАДАЄТЬСЯ ПМСД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування

Прикріплено населення до закладів (підрозділів) ПМСД

% населення, охопленого лікарями ПМД

 

всього

у т.ч.

лікарями ЗП-СЛ

терапев-тами

педіатрами

 

дорослого

дитячого

всього

доросло-го

дитя-чого

 

Днiпропет-ровська

3 138 058

2 606 296

531 762

66,99

68,99

58,11

31,01

41,89

 

Мiста

2 293 470

1 910 140

383 330

60,65

63,14

48,23

36,86

51,77

 

 

 

 

 

87,49

 

87,61

 

86,93

 

12,39

 

13,07

 

                     

В кожній амбулаторії працює денний стаціонар загальною кількістю 42 ліжка, клінічні лаборанти, фізіотерапевтичні кабінети, кабінети щеплень, масажу, кабінет ЛФК. Телефонний зв’язок забезпечений зі усіма амбулаторіями.

Лікарі 6 амбулаторій ЗПСМ можуть користуватися інтернетом. Активно проводиться компютерізація лікарських місць. В амбулаторії №2 в кожному кабінеті сімейного лікаря є комп’ютер, які з’єднані в мережу. В Центрі працює система «Консультативна поліклініка КЗ ОКБ ім. Мечнікова», з допомогою якої ведеться запис пацієнтів до спеціалістів обласних лікарень через інтернет.

В цілому забезпеченість кадрами Центру задовільна.Всі лікарі атестовані.

Середня кількість населення на 1 лікаря практично відповідає нормативній.

Число відвідувань у звітному періоді на 1 лікарську посаду  складає 750,4 та є вищим середнього показника  по містам  області (704,4),  в тому числі відвідувань  і до лікаря ЗПСМ. За звітний рік кількість пролікованих в умовах денного стаціонару дещо зменшилась в цілому по місту.  Але показник кількості пролікованих хворих  в закладах первинного рівня на 10 тис.населення – 254,7, що на 9,2%  вище середнього  показника по містам. Навантаження на 1 ліжко перевищує середні показники по області. Питома вага всього населення охопленого профілактичними оглядами на туберкульоз склала 68,9%, що вище середнього показника по області (67,8%), і практично відповідає середньому показнику по містам. Недовиконання плану пов’язане з низьким відсотком виконання плану туберкулінодіагностики (24,9%), що пов’язане з відсутністю протягом 8 місяців туберкуліну в Україні.     Протягом  9 місяців 2014 року в м. Новомосковську зареєстровано 56 вперше виявлених  випадків захворювання  на туберкульоз, що на 5 випадків  або 23%  більше,  ніж в минулому році. За 9 місяців 2014р. вперше виявлено 159 хворих з онкологічними захворюваннями. Має місце збільшення реєстрації загальної захворюваності на онкологічні хвороби на 4,1%  (224,6 проти 216,3 на 100 тис.населення у 2013 році), що менше показників по області (260,3) на 13.7%, по містам (271,6) - на 17,1%. Показник захворюваності на візуальні форми є меншим,  ніж середній  показник по області на 7,1%, але є вищим, ніж у попередній рік.

Показник занедбаності 31,0 на 100 тис. нас., і є нижчий,   ніж по області (44,3) і по містах (45,4). Кількість зареєстрованих в занедбаній стадії візуальних форм раку стабільний. Показник є нижче середнього по області на 12,3%. При профоглядах виявлено 24,7% випадків, що вище від середнього показника по області. Смертність від онкопатології в м.Новомосковську зменшилась також з 122,4 до 121,5 на 100 тис. населення, і є нижчою показника по містам (139,0) і  показника по області(138,2).

В місті залишається напруженою ситуація з захворюваності населення на ВІЛ/СНІД інфекцію.      Станом на 01.10.2014 року з початку  реєстрації в   м. Новомосковську встановлено діагноз ВІЛ 782 особам з позитивним результатом обстеження на наявність антитіл до ВІЛ. Рівень захворюваності на ВІЛ в 2014 році склав 49,4 на 100 тис.населення, що нижче ніж середній показник  по області і нижче показника  2013 року.

Продовжена робота по розмежуванню викликів між швидкою медичною допомогою та лікарями центру. Показник питомої ваги виїздів швидкої медичної допомоги до хронічних хворих склав 4,2%, що є  найнижчим показником в області.

В поточному році продовжено реалізацію пілотного проекту з впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Річний план використання субвенції з державного бюджету виконано практично на 100%.По Програмі «Протидії поширенню інфекційних соціально-небезпечних хвороб  у м.Новомосковську» та  на виконання наказу МОЗ від 23.11.2007 року «Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей» видатки профінансовані в повному обсязі.

КЗ «Новомосковська ЦМЛ»ДОР» представлена 12стаціонарними відділеннями,  діагностичним центром, відділенням трансфузiологii, інформаційно – аналітичним відділом та  медичною бібліотекою.

В 12 стаціонарних відділеннях ліжковий фонд КЗ  «Новомосковська ЦМЛ»ДОР» в  2014 року становив 330 ліжок, тобто 46,6 ліжок  на 10 тис. населення. Враховуючи вимоги часу, з метою забезпечення раціонального використання ліжок, в закладі проводиться організаційна підготовча робота по оптимізації ліжкового фонду. Скорочено ліжковий фонд в 2014 році на 10 ліжок по кардіологічному відділенні. Відкрито денний стаціонар  на 6 ліжок при діагностичному центрі. Кількість лікарів в закладі всього 81 особи, з них атестовано 89,5%. Кількість молодших медичних спеціалістів становить 218 осіб, з них атестовано 78,3%.

Показники використання ліжкового фонду, а саме робота, оберт ліжка, свідчать, що кількість  ліжок повністю задовольняють потребу жителів міста в госпіталізації хворих. Показник середнього  перебування на ліжку стабільний.

За 2014 р. в стаціонарних відділеннях КЗ «Новомосковська ЦМЛ»ДОР» проліковано 8312 хворих, що на 608 хворих менше ніж в 2013 р. (8920).

Має місто  тенденція до  збільшення летальності по відділеннях закладу. В абсолютних цифрах 2014 – 140,  2013 – 130.Аналіз летальності свідчить,  що  значна кількість хворих, які померли, були госпіталізовані в термінальних станах з віком за 80 років. Збільшилась кількість хворих з гострим порушенням мозкового  кровообігу, гострим коронарним синдромом. Летальність у кардіологічному відділенні перевищує середній показник по містам області понад 10%.За звітний період  зменшилась кількість хірургічних втручань -- виконано операцій – 1794, за аналогічний період 2013 року – 2131.., або на 16%.В кардіологічному відділенні недостатнє комплектування штатів лікарів-кардіологів,що ускладнює надання цілодобової кваліфікованої допомоги хворим.Має місце недостатня комплектація медичною апаратурою-відсутні електрокардіографи,дефібрилятори, кардіомонітори.Відділення потребує капітального ремонту, а також необхідно відремонтувати  внутрішньолікарняну дорогу для транспортування хворих між відділеннями.

Низький рівень виконання планового показника  вартості 1 ліжкодня по медикаментам  пов’язаний з зниженням надання медичної допомоги при проведенні оперативних втручань.Фактичний показник середньої вартості 1 ліжко – дня  по  харчуванню нижчий, ніж плановий показник, в зв»язку з тим, що у ІІІ  кварталі 2014  року придбання продуктів харчування для хворих здійснювалось в межах асортименту продуктів харчування   визначених договорами,  відповідно до суми планових призначень затверджених кошторисом.

Комунальний  заклад «Ново московська станція  швидкої медичної допомоги» ДОР» обслуговує 180,1 тис. населення ( площа обслуговування - 3627 км кв.), із них:підстанція м. Новомосковська – 70,8 тис. населення (площа 36 км кв.); має 1 пункт тимчасового базування (ПТБ) на ж/м «Кулебівка» (провул. Волгоградський 27-а).

Екстрену медичну допомогу на території обслуговування Станцій надають  фактично 16 бригад (при розрахунковій штатній кількості 17 бригад), в тому числі 7 бригад центральної підстанції м. Новомосковська Санітарний автотранспорт  обладнаний системами GPS-навігації на 100% (6 отриманих в 2014р. санітарних автомобілів, які введені в експлуатацію – були обладнані  в системами GPS-навігації в вересні 2014р.). За  9 місяців 2014року  Станцією виконано 28584 виїздів, що становить 159,2 виїздів на 1 тис. населення, в тому числі до мешканців м. Новомосковська 15225 виїздів.

За 9 місяців  2014р. Станцією госпіталізовано 7506 пацієнтів, в тому числі 3744 хворих  мешканців м. Ново московська.

Норматив прибуття бригади на виїзд до 10 хв. в містах  виконано на 88,0%. Неповне виконання нормативу доїзду бригад ЕМД згідно Постанови КМУ від 21.12.2012 №1119 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події» пояснюється як незадовільним станом доріг району обслуговування, наявністю  залізничних переїздів, так і складними метеорологічними умовами періоду січня –лютого 2014р.,відсутністю чіткої назви вулиць та нумерації будинків. Середньодобове фактичне навантаження на одну бригаду по  м. Новомосковську  складає – 9,3 виклика. На виконання заходів за обласною програмою «Запобігання та лікування  серцево – судинних і судинно – мозкових захворювань  у Дніпропетровській області  на 2008-2015роки» Станцією за звітний період проведено 12 догоспітальних тромболізисів препаратами «Металізе» та «Елаксим».

Середня вартість 1 виклику  за  9 місяців   2014 року

Найменування

9 місяців

2013 року

9 місяців

2014 року

% зростання

 

Середня вартість

1 виклика  по

медикаментам

 

18,59

 

23,2

 

+124,8%

  Новомосковська міська стоматологічна поліклініка працює цілодобово, а також надає допомогу на дому пацієнтам, які не здатні пересуватися .За 9 місяців 2014 року стоматологічну поліклініку відвідало  89573 чоловіка, з них первинних відвідувань - 51321 чол., з них дітей -9907 чол., проведено профілактичних заходів дітям - 6332   чол.

У 2014 році закладом виконується міська програма профілактики стоматологічних захворювань: «Ортодонтична допомога дітям міста», проводиться протезування пільгових категорій громадян. У всіх школах міста проводиться профілактичні огляди та лікування дітей  лікарями – стоматологами . У школах № 2, № 6, № 7, №18 працюють стаціонарні кабінети, де дітей лікують на протязі учбового року. 

Разом з тим є невирішені питання. Серед них  незабезпечення  НКП  «Новомосковський міський ЦПМСД»  та КЗ «Центральна міська лікарня ДОР» обладнанням відповідно до табелю оснащення. Будівлі та кабінети потребують  поточних ремонтів і приведення до санітарних вимог. Недостатнє кадрове забезпечення, не досягнуто 100 відсоткова атестація лікарів в КЗ «ЦМЛ»ДОР, високий рівень смертності від сердцево-судинних захворювань, не виконується план з імунопрофілактики, туберкулінодіагностики. В кардіологічному відділенні недостатнє комплектування штатів лікарів-кардіологів, що ускладнює надання цілодобової кваліфікованої допомоги хворим. Має місце недостатня комплектація медичною апаратурою - відсутні електрокардіографи, дефібрилятори, кардіомонітори. Відділення потребує капітального ремонту, а також необхідно відремонтувати  внутрішньолікарняну дорогу для транспортування хворих між відділеннями.

Враховуючи  проведений аналіз роботи медичних  закладів міста  та необхідність підвищення якості надання медичної допомоги населенню в умовах проведення реформування медичної галузі  виконком Новомосковської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Прийняти до відома інформацію  керівників медичних закладів   про стан надання медичної допомоги населенню міста  Новомосковська .
 2. Головному лікарю НКП «Новомосковський міський ЦПМСД»  (Гінкота Л.В.) забезпечити: 
 • продовження формування мережі амбулаторій Центру ПМСД та  приведення кількості амбулаторій до рекомендованого МОЗ України показника.
 • оснащення закладів первинної медичної допомоги відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення.
 • проведення запланованих ремонтів приміщень амбулаторій відповідно до графіків їх виконання;
 • проведення заходів щодо раннього виявлення захворювань,   охоплення медичними оглядами  понад 80% прикріпленого населення;
 • розробку проекту міської программи  профілактики та виявлення захворюваннь населення на ранніх  стадіях, стимулювання населення за своєчасне проходження  профілактичних оглядів та зобов»язати керівників комунальних підприємств та бюджетних установ контролювати проходження працівниками профоглядів.
 1. Рекомендувати головному лікарю КЗ «Новомосковська ЦМЛ ДОР» (Письменний Ю.В.):
 • детально проаналізувати рівень та причини захворюваності на сердцево-судинні та судинно-мозкові захворювання та  прийняти заходи, щодо покращення надання медичної допомоги цій категорії хворих;
 • забезпечити ефективне використання наявного ліжкового фонду відділень, не проводити госпіталізацію пацієнтів, які не потребують цілодобового спостереження  та нагляду лікаря  та в нічний час перебувають вдома.Надати аналітичну інформацію виконавчому комітету про необхідність оптимізації  ліжкового фонду;
 • підготувати пропозицію  про необхідність проведення капітального ремонту кардіологічного відділення, доріг по території лікарні та ремонту спеціального обладнання  для розгляду на сесії міської ради;
 • провести заходи  щодо укомплектування кадрів кардіологічного відділення та його оснащення;
 1. Управлінню освіти (Падашуля Н.І.) :
 •  у школах, де відсутні стаціонарні стоматологічні кабінети, надання стоматологічної допомоги дітям здійснювати  згідно узгодженого графіку з КЗ «Новомосковська стоматологічна поліклініка ДОР»;
 1. Управлінню ЖКГ та КБ (Устименко С,Д.) передбачити в 2015 році заходи щодо функціонування ливневої каналізації по вул..Лікарняна, а також  на обстеження  металевого перекриття в районі теплопункту по вул..В.Ковалівка б.16.
 2. Керівникам медичних закладів міста незалежно від підпорядкування:
 • проводити обмін необхідною інформацією щодо профілактичних оглядів населення відповідно до діючого законодавства;
 • висвітлювати в засобах масової інформації  результати роботи закладів,   кращий досвід та роз’яснення нових положень в галузі  охорони здоров’я  населенню міста.
 1. Рекомендувати Новомосковському МВ ГУ МВС України в Дніпропетровській оласті активізувати роботу по здійсненню повноважень відповідно до ст. 160 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" відностно торгівлі з рук у невстановленних місцях (а саме, в районі ЦПМСД по вул. Сучкова, 40 та на перехресті вулиць Сучкова-Велика Ковалівка);
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови-начальника фінансового управління Дакову Т.Д.

Міський голова С.А. Мороз

Підготувала:

Заступник міського голови - начальник фінансового управління Т.Д. Дакова

Узгоджено:

Керуючий справами І.М. Марченко

Начальник

юридичного управління О.В.Мартинюк