Облікова картка
Номер облікової картки: 
5 813
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ХХ сесія VII скликання

№1014 від 27.09.2019

Про припинення договорів оренди земельних ділянок

Відповідно до п. 3 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши погоджені в.о. міського голови, секретарем міської ради доповідні записки від 21.05.2019р. № 63, від 12.08.2019р. № 84, від 13.08.2019р. № 85, від 13.08.2019р. № 86, від 14.08.2019р. № 87, заяви гр. Бутенко Н.В. від 03.06.2019р. № 004606/19, гр. Сергієнко О.А. від 05.06.2019р. № 004668/19, гр. Земляної Л.В. від 29.07.2019р. № 006224/19, гр. Шевченко Л.Б. від 31.07.2019р. № 006271/19, гр. Гайдар Г.М. від 09.08.2019р. № 006667/19,  гр. Скирди О.Я. від 14.08.2019р. № 006829/19, гр. Чуйко М.В. від 03.09.2019р. № Ч-1107, гр. Сизоненко Д.М. від 05.09.2019 № 007399/19, ТОВ «Укрбудпроект» від 13.09.2019р. № 007630/19, надані заявниками матеріали, в зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці, закінченням строку, на який було укладено договори оренди земельних ділянок, смертю фізичної особи-орендаря, відповідно до ст.120 Земельного кодексу України  та ст. 31 Закону України «Про оренду землі», Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.12р. № 1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру», враховуючи протокол засідання і доручення постійної депутатської комісії з питань містобудування, землекористування та  архітектури, Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

I. Припинити дію договорів оренди земельних ділянок  згідно списку:

1. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Сіняєвим Олександром Петровичем (ідентифікаційний номер) від 26.04.2007 року, реєстраційний номер 04:07:126:00055, на земельну ділянку по вул. Шевченка 2, площею 0,0102 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0110, у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки.

1.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 26.04.2007 року, реєстраційний номер 04:07:126:00055, зняти з державної реєстрації.

2. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Сіняєвим Олександром Петровичем (ідентифікаційний номер) від 26.04.2007 року, реєстраційний номер 04:07:126:00056, на земельну ділянку по вул. Шевченка 2, площею 0,0180 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0109, у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки.

2.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 26.04.2007 року, реєстраційний номер 04:07:126:00056, зняти з державної реєстрації.

3. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Сіняєвим Олександром Петровичем (ідентифікаційний номер) від 17.10.2007 року, реєстраційний номер 04:07:126:00120, на земельну ділянку по вул. Шевченка 2, площею 0,0088 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0139, у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки.

3.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 17.10.2007 року, реєстраційний номер 04:07:126:00120, зняти з державної реєстрації.

4. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Бутенко Ніною Володимирівною (ідентифікаційний номер) від 09.06.2006 року, реєстраційний номер 04:06:126:00004, на земельну ділянку по вул. Гетьманська – Шевченко, р-н райради, площею 0,0012 га, кадастровий номер земельної

ділянки 1211900000:03:011:0089, у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки.

4.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 09.06.2006 року, реєстраційний номер 04:06:126:00004 зняти з державної реєстрації.

5. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Тихонюк (Сергієнко) Оленою Анатоліївною (ідентифікаційний номер) від 29.11.2010 року, реєстраційний номер 04:10:111:00113, на земельну ділянку по вул. Робоча, р-н ж/б № 37 та 39, площею 0,0314 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:04:014:0026, у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки.

5.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 29.11.2010 року, реєстраційний номер 04:10:111:00113, зняти з державної реєстрації.

6. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Земляною Лореттою Валеріївною (ідентифікаційний номер), від 15.02.2013 року,  зареєстрованому в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 26.09.2014р. за номером 7568555, на земельну ділянку по вул. Сучкова 66-Б, площею 0,4696 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:017:0016, надану для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02), у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

6.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 15.02.2013 року, зареєстрованому в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 26.09.2014р. за номером 7568555, зняти з державної реєстрації.

6.2 Набувачу права власності на нерухоме майно – гр. Матяж Вадиму Миколайовичу (ідентифікаційний номер) оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до діючого законодавства.

7. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Шевченко Людмилою Борисівною (ідентифікаційний номер), від 29.03.2010 року, реєстраційний номер 04:10:111:00026, на земельну ділянку по вул. Гетьманська 39-В, площею 0,0211 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0209, у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

7.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від  29.03.2010 року, реєстраційний номер 04:10:111:00026, зняти з державної реєстрації.

7.2 Набувачу права власності на нерухоме майно – гр. Крекіній Ірині Олександрівні (ідентифікаційний номер) оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до діючого законодавства.

8. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Скирдою Олексієм Яковичем (ідентифікаційний номер), від 29.12.2005 року, реєстраційний номер 772, на земельну ділянку по вул. Сучкова 114-а, площею 0,0254 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:019:0014, надану для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

8.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 29.12.2005 року, реєстраційний номер 772, зняти з державної реєстрації.

8.2 Набувачам права власності на нерухоме майно – гр. Скирді Олексію Яковичу (ідентифікаційний номер) та гр. Скирді Сергію Олексійовичу (ідентифікаційний номер) оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до діючого законодавства.

9. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Хорішко Іриною Леонідівною (ідентифікаційний номер) від 16.04.2010 року, реєстраційний номер 04:10:111:00030, на земельну ділянку по вул. В.Ковалівка, 12-А, площею 0,0297 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0044, у зв’язку зі смертю фізичної особи - орендаря.

9.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 16.04.2010 року, реєстраційний номер 04:10:111:00030, зняти з державної реєстрації.

10. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Гайдар Ганною Михайлівною (ідентифікаційний номер) від 29.05.2014 року, зареєстрований в Державному реєстрі речового права на нерухоме майно від 06.08.2015р. за номером 10768750, на земельну ділянку по вул. Кулебівська 90-Є, площею 0,1000 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:01:018:0067, надану для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки.

10.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 29.05.2014 року, зареєстрований в Державному реєстрі речового права на нерухоме майно від 06.08.2015р. за номером 10768750, зняти з державної реєстрації.

11. Договір оренди земельної ділянки, укладений з Повним товариством «Ломбард     «Яшма»    Миронова і компанія»   (код ЄДРПОУ)     від 03.11.2010 року, реєстраційний номер 04:10:111:00091, на земельну ділянку по пл. Перемоги 8-А, площею 0,0009 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0196, у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки.

11.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 03.11.2010 року, реєстраційний номер 04:10:111:00091, зняти з державної реєстрації.

12. Договір оренди земельної ділянки, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Арком» (код ЄДРПОУ) від 25.06.2010 року, реєстраційний номер 04:10:111:00044, на земельну ділянку по вул. Спаська, р-н ж/б № 7, площею 0,0005 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:018:0069, у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки.

12.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 25.06.2010 року,   реєстраційний номер 04:10:111:00044, зняти з державної реєстрації.

13. Договір оренди земельної ділянки, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт» (код ЄДРПОУ) від 07.05.2009 року, реєстраційний номер 04:09:126:00072, на земельну ділянку по пров. Волгоградський 28, площею 0,0140 га, у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки.

13.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 07.05.2009 року, реєстраційний номер 04:09:126:00072, зняти з державної реєстрації.

14. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Чуйко Володимиром Гнатовичем (ідентифікаційний номер), гр. Чуйко Маргаритою Василівною (ідентифікаційний номер), гр. Дзяк Надією Володимирівною (ідентифікаційний номер) від 30.12.2005 року, реєстраційний номер 785, на земельну ділянку по вул. М.Головка 26/31, площею 0,0015 га, у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено договір оренди земельної ділянки.

14.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від 30.12.2005 року, реєстраційний номер 785, зняти з державної реєстрації.

15. Договір оренди земельної ділянки, укладений з гр. Сизоненко Дмитро Михайлович (ідентифікаційний номер), від 30.12.2010 року, реєстраційний номер 04:10:111:00173, на земельну ділянку по вул. Гетьманська, р-н ж/б № 39, площею 0,0144 га, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0155, у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

15.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від   30.12.2010 року, реєстраційний номер 04:10:111:00173, зняти з державної реєстрації.

15.2 Набувачу права власності на нерухоме майно – гр. Паславському Віктору Григоровичу (ідентифікаційний номер) оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до діючого законодавства.

16. Договір оренди земельної ділянки, укладений з  товариством з обмеженою відповідальністю «УКРБУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ), від 06.02.2006 року, реєстраційний номер 806, на земельну ділянку по вул. Сучкова 124, площею 0,0161 га (0,0016га – добудоване приміщення, 0,0145 га – вбудоване приміщення),  у зв’язку із набуттям права власності на будівлі або споруди, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці.

16.1 Договір оренди земельної ділянки, укладений від    06.02.2006 року, реєстраційний номер 806, зняти з державної реєстрації.

16.2 Набувачу права власності на нерухоме майно – гр.  Скляренко Антоніні Григорівні (ідентифікаційний номер) оформити правоустановчі документи на вищезазначену земельну ділянку відповідно до діючого законодавства.

ІI. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти відповідні угоди з міською радою.

ІІІ. Орендарям земельних ділянок здійснити державну реєстрацію угод про припинення договорів оренди земельних ділянок згідно діючого законодавства та надати до територіального органу ДФС (податкового органу) відповідні відомості.

IV Відповідним установам внести зміни до Державної земельно-кадастрової реєстрації.

V. Відділу земельних відносин, містобудування та архітектури повідомити набувачів права власності на нерухоме майно про необхідність оформлення права користування земельними ділянками.

VI. Координацію по виконанню даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, землекористування та  архітектури, контроль та виконання на першого заступника міського голови.

 

Секретар міської ради                                            С.Г. ГОРОШКО