Облікова картка
Номер облікової картки: 
6 516
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ХХVІІ сесія VII скликання

№1291 від 29.05.2020

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок

Відповідно до п. 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви гр. Мішиної Т.В. від 31.01.2020р. № 001233/20, ПП «Георгій Р» від 24.02.2020 № 002077/20 та від 24.02.2020 № 002076/20, гр. Чуднівець Н.В. від 25.02.2020 № 002123/20, гр. Ткаченка В.С. від 25.02.2020 № 002127/20, гр. Гесяна А.Є. від 27.02.2020 № 002246/20, гр. Міщенко Г.П. від 02.03.2020 № 002324/20, гр. Клименка П.Г. від 02.03.2020 № 002317/20, гр. Устименко Н.Г. від 11.03.2020 № 002553/20, гр. Валієва І.Т. від 12.03.2020 № 002646/20, гр. Орловського Д.В. від 27.03.2020 № 002952/20, гр. Стретович О.В. від 01.04.2020 № 003027/20, гр. Раєвського А.В. від 10.04.2020 № 003062/20, гр. Чашки В.В. від 15.04.2020 № 003094/20, гр. Матвієнка Л.І. та гр. Коротич О.П. від 14.05.2020 № К-976, надані заявниками матеріали, керуючись ст. ст. 7, 13, 14 розділом 11 Конституції України, ст. ст. 12, 116, 123, 124,125 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру», враховуючи протокол засідання і доручення постійної депутатської комісії з питань містобудування, землекористування та архітектури, Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

І. Поновити договори оренди земельних ділянок шляхом укладання додаткових угод про поновлення договорів оренди земельних ділянок, згідно списку:

1. Приватне підприємство «Георгій Р» (код ЄДРПОУ 35204243), договір оренди земельної ділянки укладений 15.12.2008р., реєстраційний номер 04:08:126:00119, загальною площею 0,0032 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0241), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська 28 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка добудованим приміщенням, терміном на 3 (три) роки.

1.1. Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

2. Приватне підприємство «Георгій Р» (код ЄДРПОУ 35204243), договір оренди земельної ділянки укладений 15.12.2008р., реєстраційний номер 04:08:126:00120, загальною площею 0,0020 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0239), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська 28 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка вбудованим приміщенням, терміном на 3 (три) роки.

2.1. Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

3. Гр. Чуднівець Наталія Василівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки укладений 06.02.2006р., реєстраційний номер 808, загальною площею 0,0317 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0233), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. 195-ї стрілкової дивізії 3 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під майстернею, терміном на 1 (один) рік.

3.1 В договір оренди земельної ділянки, укладеного 06.02.2006р., реєстраційний номер 808, площею 0,0317 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0233), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. 195-ї стрілкової дивізії 3, згідно вимог Податкового Кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» внести зміни до розділу «Орендна плата», виклавши його в наступній редакції:

 Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі, у розмірі «5%» (відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701) від нормативної грошової оцінки землі згідно з розрахунком розміру орендної плати, що є обов’язковим додатком до даного договору.

 Обчислення розміру орендної плати здійснюється на підставі цільового призначення, категорії та функціонального використання з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами.

Зміна нормативної грошової оцінки земельних ділянок проводиться без внесення змін та доповнень до даного договору. Зазначені зміни відображуються лише у витягу із технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок та є підставою для щорічного нарахування орендної плати.

Орендна плата вноситься у строки визначені чинним законодавством.

Орендна плата вноситься на поточний рахунок міської ради.

Орендар зобов’язаний з’ясувати номер рахунку, код платежу та реквізити банку кожного разу перед сплатою чергового платежу у місцевому органі державної податкової інспекції.

Орендар на визначених у цьому розділі умовах може вносити плату за майбутній період, але не більше ніж за один рік.

Орендна плата справляється також у випадках, якщо орендар з поважних причин тимчасово не використовує земельні ділянки за умовами договору.

У разі визнання договору оренди недійсним, одержана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди земельних ділянок не повертається.

Розмір орендної плати переглядається, зокрема, у випадках і з моменту:

-         зміни розмірів земельного податку, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

-         погіршення стану орендованої земельних ділянок не з вини орендаря, що підтверджено документально;

-         в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором,  справляється пеня у розмірі, передбаченому чинним законодавством.

3.2. До пункту 2 договору оренди земельної ділянки, укладеного   06.02.2006р., реєстраційний номер 808, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0233.

4. Гр. Ткаченко Василь Сергійович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки укладений 29.03.2007р., реєстраційний номер 04:07:126:00042, загальною площею 0,0131 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0110), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. В.Ковалівка, р-н  ж/б № 12 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під магазином, терміном на 1 (один) рік.

4.1. Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

5. Гр. Гесян Аркадій Єгішевич (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки укладений 28.03.2017р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 11.04.2017 за номером 20011311, загальною площею 0,2793 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:018:0017), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Тургенєва 10-а для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02), земельна ділянка під прирейковим складом, терміном на 3 (три) роки.

5.1. Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

6. Гр. Міщенко Галина Павлівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки укладений 19.12.2002р., зареєстрований 24.02.2003р., реєстраційний номер 381, загальною площею 0,0562 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:01:018:0001), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, пров. Волгоградський 23 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під магазином, терміном на 3 (три) роки.

6.1. Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

7. Гр. Клименко Павло Григорович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки укладений 25.10.2013р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 23.01.2014р. за номером 4504155, загальною площею 0,0048 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:005:0027), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Дорожня, р-н  ж/б № 61 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під майстернею, терміном на 3 (три) роки.

7.1. Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

8. Гр. Устименко Наталія Григорівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки укладений 28.11.2008р., реєстраційний номер 04:08:126:00110, загальною площею 0,0924 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0161), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська 41-Б для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під магазином «Зоряний», терміном на 3 (три) роки.

8.1. Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

9. Гр. Валієв Інглаб Тамір огли (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки укладений 20.03.2018р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 27.03.2018р за номером 25506129, загальною площею 0,0045 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0051), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. З.Бєлої, р-н ж/б № 2 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під торговим павільйоном, терміном на 1 (один) рік.

9.1. Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

10. Гр. Орловський Денис Володимирович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки укладений 08.04.2017р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 24.04.2017р. за номером 20196342 та від 13.06.2017р за номером 20946503, загальною площею 0,0017 га (в т.ч. 0,0009 га – вхідний вузол з кадастровим номером земельної ділянки 1211900000:03:008:0058 та 0,0008 га – вбудоване приміщення лікувально-консультативного центру з кадастровим номером земельної ділянки 1211900000:03:008:0017), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського 4/21, земельна ділянка  площею 0,0009 га  для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (код КВЦПЗ 03.03), земельна ділянка  площею 0,0008 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), терміном на 3 (три) роки.

10.1. Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

11. Гр. Стретович Олена Василівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки укладений 20.04.2010р., реєстраційний номер 04:10:111:00031, загальною площею 0,0226 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0210), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська 39Д для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під офісом, терміном на 10 (десять) років.

11.1. На підставі рішень Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку орендної плати з «3%» на «5%».

11.2. Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

12. Гр. Раєвський Андрій Вячеславович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки укладений 09.04.2010р., реєстраційний номер 04:10:111:00029, загальною площею 0,1484 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:04:015:0061), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Червоний Кут, р-н ж/б № 89 для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), терміном на 3 (три) роки.

12.1.  Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

13. Гр. Чашка Володимир Володимирович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки укладений 31.03.2000р., зареєстрований 04.12.2000р. за номером 084, загальною площею 0,1135 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:008:0062), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, р-н магазину «Присамарський» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років.

13.1. На підставі рішень Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку орендної плати з «3%» на «5%».

13.2. Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

14. Гр. Мішина Тетяна Володимирівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки укладений 16.12.2009р., реєстраційний номер 04:09:111:00177, загальною площею 0,0007 га (кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0135), яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, р-н  ж/б № 46 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під кіоском, терміном на 1 (один) рік.

14.1. Відсоткову ставку орендної плати у розмірі «12%» залишити без змін.

14.2. Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки станом на діючий період.

15. Гр. Коротич Олексій Петрович (ідентифікаційний номер), гр. Матвієнко Леонід Іванович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки укладений 24.09.2010р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 07.08.2019р за номером 36249705 та від 07.08.2019р. за номером 36249465, загальною площею 0,1313 га, яка розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, р-н  ж/б № 145, та розділена на дві земельні ділянки: площею 0,0656 га з кадастровим номером 1211900000:03:004:0247 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07) та площею 0,0657 га з кадастровим номером 1211900000:03:004:0246 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років.

15.1. На підставі рішень Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку орендної плати з «3%» на «5%» для земельних ділянок площею 0,0656 га з кадастровим номером 1211900000:03:004:0247 та площею 0,0657 га з кадастровим номером 1211900000:03:004:0246.

15.2. Згідно з рішенням ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855 до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: щорічно нормативна грошова оцінка земельних ділянок визначається згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок станом на діючий період.

ІІ. Зобов’язати землекористувачів зазначених в рішенні:

1.      Орендарям земельних ділянок зазначеним в ч. І протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти додаткові угоди про поновлення договорів оренди земельних ділянок з міською радою.

2.      Протягом трьох місяців з моменту прийняття даного рішення звернутися до Державного кадастрового реєстратора для здійснення державної реєстрації земельної ділянки та подати відповідну заяву про державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку та необхідні матеріали.

3.      Протягом 5 (п’яти) місяців здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку у відповідності до вимог чинного земельного законодавства та надати до територіального органу ДПС (податкового органу) відповідні відомості.

4. У разі здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів будівництва, відповідно до рішення  Новомосковської міської ради від 07.07.2017р. № 383 «Про затвердження Положення про цільовий фонд «Фонд соціально-економічного розвитку міста Новомосковська» та Порядку залучення замовників (забудовників) до пайової участі (внеску) у розвиток інфраструктури м. Новомосковська» забудовнику земельної ділянки звернутися до виконавчого комітету Новомосковської міської ради за укладанням договору про пайову участь (внесок) у розвиток інфраструктури м. Новомосковська та сплатити пайову участь (внесок) до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

        5. Використовувати земельні ділянки виключно за цільовим призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

        6. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що регулюють діяльність у певних сферах господарювання.

        7. Дотримуватись обов’язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України, Закону України «Про благоустрій».

        8. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення виключно за письмовою згодою орендодавця.

III. Відповідним установам внести зміни до земельно - кадастрової реєстрації.

IV. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на першого заступника міського голови, контроль ­­– на комісію з питань містобудування, землекористування та архітектури.   

 

 Міський Голова                                                          В.І.ЛІТВІЩЕНКО