Облікова картка
Номер облікової картки: 
5 504
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ХVIII сесія VII скликання

№886 від 28.02.2019

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок

Відповідно до п. 3 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви гр. Костогриз Г.О. від 09.11.2018р. № 008758/18,  ТОВ «Фірма Солодкий Світ» від 16.11.2018р. № 008980/18, ТОВ кафе «Лакомка» від 22.11.2018р. № 009181/18, гр. Шевченко М.І. від 26.11.2018р. № 009238/18, гр. Луценко А.Ф. від 26.11.2018р. № 009260/18, гр. Клименко П.Г. від 06.12.2018р. № 009548/18, гр. Васильєв А.В. від 07.12.2018р. № 009567/18, ПАТ «Укртелеком» від 11.12.2018р. № 009642/18, гр. Шмігельського Е.М. від 12.12.2018р. № 009562/18, гр. Погосян Р.Л. від 13.12.2018р. № 009697/18, гр. Сороколадової Л.М. від 14.12.2018р. № 009751/18 та від 14.12.2018р. № 009752/18, гр. Сороки В.М. від 20.12.2018р. № 009870/18 та від 20.12.2018р. № 009071/18, гр. Райшевич О.Л. від 21.12.2018р. № 009916/18, гр. Сидорчук О.С., гр. Джежера О.Р., гр. Джежера Н.І., гр. Левченко О.С. від 03.01.2019 № 000035/19, гр. Гуртового С.М. від 17.01.2019р. № 000432/19, гр. Мішиної Т.В. від 17.01.2019р. № 000435/19, від 17.01.2019р. № 000438/19, від 17.01.2019р. № 000440/19, від 17.01.2019р. № 000441/19, від 17.01.2019р. № 000442/19, гр. Бурової Т.О. від 24.01.2019р. № 000687/19, гр. Кудрявцевої В. І. від 25.01.2019р. № 000736/19, від 25.01.2019р. № 000737/19, від 25.01.2019р. № 000738/19, від 25.01.2019р. № 000739/19, від 25.01.2019р. № 000740/19, від 25.01.2019р. № 000741/19, гр. Козлова Г.А. від 30.01.2019р. № 000915/19, гр. Шмалько Р.В., гр. Матвієнко К.О. від 31.01.2019р. № 001016/19, гр. Нагібіної В.М. від 04.02.2019р. № 001121/19, ПАТ «Укрнафта» від 04.02.2019р. № 001114/19, гр. Валієва І.Т. від 05.02.2019р. № 001188/19, гр. Стругової Р.Ф. від  07.02.2019р. № 001270/19, гр. Тарасенко Н.М. від 11.02.2019р. № 001411/19, гр. Кисилевича В.І. від 13.02.2019р. № 001549/19, гр. Соловйова О.В. від 14.02.2019р. № 001570/19, матеріали надані зі зверненнями, керуючись ст. ст. 7, 13, 14  розділом 11 Конституції України, ст. ст. 12, 19, 116, 125, Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру», Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004р. № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» (зі змінами),  ст. 24 п. 3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі» 01.03.2018 р. № 2314-VIII, враховуючи протокол засідання і доручення комісії з питань містобудування, землекористування та  архітектури, Новомосковська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

І. Поновити договори оренди земельних ділянок шляхом укладання додаткових угод про поновлення договорів оренди земельних ділянок, згідно списку:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю кафе «ЛАКОМКА» (код ЄДРПОУ: 23364963), договір оренди земельної ділянки, укладений від 29.06.2004р., реєстраційний номер 506, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0026, земельна ділянка  площею 0,0489 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська 27, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під кафе, терміном на 3 (три) роки.

1.1 В договір оренди земельної ділянки від 29.06.2004р., реєстраційний номер 506, площею  0,0489 га, за адресою: м. Новомосковськ,  вул.  Гетьманська 27, згідно вимог Податкового Кодексу України,  Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі» внести зміни до  розділу «Орендна плата», виклавши його в наступній редакції:

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі, у розмірі «5%» (відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701) від нормативної грошової оцінки землі згідно з розрахунком розміру орендної плати, що є обов’язковим додатком до даного договору.

Обчислення розміру орендної плати здійснюється на підставі цільового призначення, категорії та функціонального використання з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами.

Зміна нормативної грошової оцінки земельних ділянок проводиться без внесення змін та доповнень до даного договору. Зазначені зміни відображуються лише у витягу із технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок та є підставою для щорічного нарахування орендної плати.

Орендна плата вноситься у строки визначені чинним законодавством.

Орендна плата вноситься на поточний рахунок міської ради.

Орендар зобов’язаний з’ясувати номер рахунку, код платежу та реквізити банку кожного разу перед сплатою чергового платежу у місцевому органі державної податкової інспекції.

Орендар на визначених у цьому розділі умовах може вносити плату за майбутній період, але не більше ніж за один рік.

Орендна плата справляється також у випадках, якщо орендар з поважних причин тимчасово не використовує земельні ділянки за умовами договору.

У разі визнання договору оренди недійсним, одержана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди земельних ділянок не повертається.

Розмір орендної плати переглядається, зокрема, у випадках і з моменту:

- зміни розмірів земельного податку, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

- погіршення стану орендованої земельних ділянок не з вини орендаря, що підтверджено документально;

- в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

У разі невнесення орендної плати у строки,  визначені цим договором,  справляється  пеня  у  розмірі, передбаченому чинним законодавством.

1.2. До пункту 2 договору оренди земельної ділянки, укладеного від  29.06.2004р., реєстраційний номер 506 внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:03:009:0026.

2. Гр. Шевченко Микола Іванович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 14.02.2014р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 19.03.2014р. за номером 5099924, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:002:0122, земельна ділянка  площею 0,0050 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Горького 1, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під магазином, терміном на 3 (три) роки.

2.1 Відсоткову ставку орендної плати «5%» залишити без змін.

2.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

3. Гр. Луценко Анатолій Федорович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 05.11.2009р., реєстраційний номер 04:09:111:00156, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:01:012:0006, земельна ділянка  площею 0,0052 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Волгоградська 225, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під торговим павільйоном, терміном на 3 (три) роки.

3.1 Відсоткову ставку орендної плати «12%» залишити без змін.

3.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

4. Гр. Клименко Павло Григорович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 25.10.2013р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 23.01.2014р. за номером 4504155, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:005:0027, земельна ділянка  площею 0,0048 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Дорожня, р-н ж/б № 61, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під майстернею, терміном на 1 (один) рік.

4.1  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з «4%» на «5%».

4.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

5. Гр. Васильєв Андрій Вікторович (паспорт), договір оренди земельної ділянки, укладений від 15.10.2007р., реєстраційний номер 04:07:126:00115, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:01:028:0012, земельна ділянка  площею 0,0639 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Академіка Жлуктенка (Мануїльського) 2-А, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під магазином, терміном на 3 (три) роки.

5.1  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з «12»% на «5%».

5.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

6. Гр. Костогриз Григорій Олексійович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 30.11.2010р., реєстраційний номер 04:10:111:00118, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:005:0177, земельна ділянка  площею 0,0023 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська, р-н ж/б № 43, для  будівництва індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ 02.05), земельна ділянка під  металевим гаражем, терміном на 1 (один) рік.

6.1  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з «12%» на «3%».

6.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма Солодкий світ» (код ЄДРПОУ: 33338487), договір оренди земельної ділянки, укладений від 25.12.2008р., реєстраційний номер 04:08:126:00131, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:01:010:0005, земельна ділянка  площею 0,4009 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Спаська 41-В, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під складськими та адміністративними приміщеннями, терміном на 5 (п’ять) років.

7.1 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

8. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (код ЄДРПОУ: 21560766), договір оренди земельної ділянки, укладений від 08.10.2007р., реєстраційний номер 04:07:126:00112, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0102, земельна ділянка  площею 0,2497 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Сучкова 34, для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (код КВЦПЗ 13.01), земельна ділянка під приміщеннями виробничого комплексу для обслуговування АТС, терміном на 3 (три) роки.

8.1 Відсоткову ставку орендної плати «3%» залишити без змін.

8.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

8.3. До пункту 2 договору оренди земельної ділянки, укладеного від   08.10.2007р., реєстраційний номер 04:07:126:00112 внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки   1211900000:03:007:0102.

9. Гр. Шмігельський Едуард Миколайович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 17.07.2006р., реєстраційний номер 04:06:126:00021, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:04:004:0023, земельна ділянка  площею 0,0114 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Сучкова - Г.Зелінського, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під кафе, терміном на 3 (три) роки.

9.1 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

10. Гр. Погосян Рафік Людвигович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 17.02.2014р.,  зареєстрований в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.04.2014р. за номером 5336366, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0083, земельна ділянка  площею 0,0024 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Сучкова, р-н ж/б № 32, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під магазином, терміном на 3 (три) роки.

10.1  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з «8%» на «5%».

10.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

11. Гр. Сороколадова Лілія Миколаївна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 09.02.2007р., реєстраційний номер 04:07:126:00011, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0107, земельна ділянка  площею 0,0006 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська 37/37, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під добудованим вхідним вузлом, терміном на 3 (три) роки.

11.1  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з «10%» на «5%».

11.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

11.2. До пункту 2 договору оренди земельної ділянки, укладеного від    09.02.2007р., реєстраційний номер 04:07:126:00011 внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0107.

12. Гр. Сороколадова Лілія Миколаївна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 09.02.2007р., реєстраційний номер 04:07:126:00010, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0066, земельна ділянка  площею 0,0005 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська 37/37, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під вбудованим приміщенням, терміном на 3 (три) роки.

12.1  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з «10%» на «5%».

12.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

12.2. До пункту 2 договору оренди земельної ділянки, укладеного від    09.02.2007р., реєстраційний номер 04:07:126:00010 внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0066.

13. Гр. Сорока Віктор Михайлович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 23.12.2008р., реєстраційний номер 04:08:126:00127, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0047, земельна ділянка  площею 0,0018 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська 26/3, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під добудованим вхідним вузлом, терміном на 3 (три) роки.

13.1  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з «12%» на «5%».

13.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

14. Гр. Сорока Віктор Михайлович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 14.07.2009р., реєстраційний номер 04:09:111:00104, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0053, земельна ділянка  площею 0,0015 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська 26/3, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під вбудованим приміщенням, терміном на 3 (три) роки.

14.1  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з «12%» на «5%».

14.1 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

15. Гр. Райшевич Олександр Леонідович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 19.12.2013р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 06.02.2014 за номером 4644846, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:04:004:0012, земельна ділянка  площею 0,0052 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Сучкова, зупинка «Хлібозавод», для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під торговим павільйоном, терміном на 3 (три) роки.

15.1 Відсоткову ставку орендної плати «12%» залишити без змін.

15.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

16. Гр. Сидорчук Олег Сергійович (ідентифікаційний номер), гр. Джежера Олег Ростиславович (ідентифікаційний номер), гр. Джежера Наталія Іванівна (ідентифікаційний номер), гр. Левченко Олександр Сергійович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 20.12.2006р., реєстраційний номер 04:06:126:00105, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0079, земельна ділянка  площею 0,0055 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул.  Гетьманська 31, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 1 (один) рік.

16.1  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з «3%» на «5%».

16.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

17. Гр. Гуртовий Сергій Миколайович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 16.04.2009р., реєстраційний номер 04:09:126:00064, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:04:017:0063, земельна ділянка  площею 0,0024 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Новоукраїнська р-н мосту, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під торговим павільйоном, терміном на 1 (один) рік.

17.1 Відсоткову ставку орендної плати «12%» залишити без змін.

17.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

18. Гр. Мішина Тетяна Володимирівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 16.12.2009р., реєстраційний номер 04:09:111:00178, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0188, земельна ділянка  площею 0,0007 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська, р-н ж/б № 35, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під кіоском, терміном на 1 (один) рік.

18.1 Відсоткову ставку орендної плати «12%» залишити без змін.

18.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

19. Гр. Мішина Тетяна Володимирівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 16.12.2009р., реєстраційний номер 04:09:111:00180, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0166, земельна ділянка  площею 0,0007 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська, р-н ЦУМу, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під кіоском, терміном на 1 (один) рік.

19.1 Відсоткову ставку орендної плати «12%» залишити без змін.

19.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

20. Гр. Мішина Тетяна Володимирівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 16.12.2009р., реєстраційний номер 04:09:111:00177, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0135, земельна ділянка  площею 0,0007 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська, р-н ж/б № 46, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під кіоском, терміном на 1 (один) рік.

20.1 Відсоткову ставку орендної плати «12%» залишити без змін.

20.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

21. Гр. Мішина Тетяна Володимирівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 16.12.2009р., реєстраційний номер 04:09:111:00179, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0191, земельна ділянка  площею 0,0007 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська, р-н магазину «Сіті», для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під кіоском, терміном на 1 (один) рік.

21.1 Відсоткову ставку орендної плати «12%» залишити без змін.

21.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

22. Гр. Мішина Тетяна Володимирівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 16.12.2009р., реєстраційний номер 04:09:111:00181, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0189, земельна ділянка  площею 0,0007 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська, р-н пошти, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під кіоском, терміном на 1 (один) рік.

22.1 Відсоткову ставку орендної плати «12%» залишити без змін.

22.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

23. Гр. Бурова Тамара Олександрівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 25.10.2007р., реєстраційний номер 04:07:126:00125, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:018:0024, земельна ділянка  площею 0,0175 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Спаська 9-Б, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під магазином, терміном на 3 (три) роки.

23.1 Відсоткову ставку орендної плати «5%» залишити без змін.

23.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

24. Гр. Кудрявцева Валентина Іванівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 24.01.2007р., реєстраційний номер 04:07:126:00006, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0024, земельна ділянка  площею 0,0080 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська 32/111, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під добудованим приміщенням, терміном на 5 (п’ять) років.

24.1 Відсоткову ставку орендної плати «5%» залишити без змін.

24.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

25. Гр. Кудрявцева Валентина Іванівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 24.01.2007р., реєстраційний номер 04:07:126:00005, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0065, земельна ділянка  площею 0,0005 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська 32/111, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під вбудованим приміщенням, терміном на 5 (п’ять) років.

25.1 Відсоткову ставку орендної плати «5%» залишити без змін.

25.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

26. Гр. Кудрявцева Валентина Іванівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 25.01.2010р., реєстраційний номер 04:10:111:00003, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0262, земельна ділянка  площею 0,0013 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Сучкова 13/52, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під вхідним вузлом до магазину, терміном на 5 (п’ять) років.

26.1 Відсоткову ставку орендної плати «5%» залишити без змін.

26.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р. № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

27. Гр. Кудрявцева Валентина Іванівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 25.01.2010р., реєстраційний номер 04:10:111:00004, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0261, земельна ділянка  площею 0,0024 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Сучкова 13/52, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під добудованим приміщенням магазину, терміном на 5 (п’ять) років.

27.1 Відсоткову ставку орендної плати «5%» залишити без змін.

27.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

28. Гр. Кудрявцева Валентина Іванівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 25.01.2010р., реєстраційний номер 04:10:111:00002, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0091, земельна ділянка  площею 0,0010 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Сучкова 13/52, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під вбудованим приміщенням магазину, терміном на 5 (п’ять) років.

28.1 Відсоткову ставку орендної плати «5%» залишити без змін.

28.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

29. Гр. Козлов Геннадій Анатолійович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 15.09.2008р., реєстраційний номер 04:08:126:00064, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:04:004:0005, земельна ділянка  площею 0,0408 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Сучкова - Г.Зелінського (Жовтнева), для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під гаражними боксами, терміном на 3 (три) роки.

29.1  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з «8%» на «5%».

29.1 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

30. Гр. Шмалько Роман Валерійович (ідентифікаційний номер),  гр. Матвієнко Крістіна Олександрівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 30.11.2010р., реєстраційний номер 04:10:111:00117, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0173, земельна ділянка  площею 0,0025 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Паланочна, р-н ж/б № 1, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07),  терміном на 3 (три) роки.

30.1  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з «8%» на «5%».

30.1 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

31. Гр. Нагібіна Вікторія Миколаївна ( паспорт), договір оренди земельної ділянки, укладений від 01.11.2012р., реєстраційний номер 121190004000083, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:005:0022, земельна ділянка  площею 0,0012 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська, р-н ж/н № 210, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років.

31.1 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

32. Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» (код ЄДРПОУ: 00135390), договір оренди земельної ділянки, укладений від 21.04.2008р., реєстраційний номер 04:08:126:00024, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:04:004:0088, земельна ділянка  площею 0,3798 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Сучкова 41, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під АЗС, терміном на 3 (три) роки.

32.1 На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 зазначити відсоткову ставку орендної плати  «12%».

32.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

33. Гр. Валієв Інглаб Тамір огли (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 20.03.2018р., зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 27.03.2019р. за номером 25506129, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0051, земельна ділянка  площею 0,0045 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. З.Бєлої, р-н ж/б № 2, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під торговим павільйоном, терміном на 1 (один) рік.

33.1 Відсоткову ставку орендної плати «12%» залишити без змін.

33.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

34. Гр. Стругова Ріта Федорівна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 02.02.2012р.,  зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 16.07.2014р. за номером 6425002, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0217, земельна ділянка  площею 0,0024 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. 195-і стрілкової дивізії, р-н ж/б № 6, для будівництва індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ 02.05), земельна ділянка під металевим гаражем, терміном на 1 (один) рік.

34.1  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з «12%» на «3%».

34.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

35. Гр. Тарасенко Наталія Миколаївна (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 12.11.2008р.,  реєстраційний номер 04:08:126:00102, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:004:0024, земельна ділянка  площею 0,0097 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська (Радянська) 139-В, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07),  терміном на 3 (три) роки.

35.1 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

36. Гр. Соловйов Олег Васильович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 25.05.2009р.,   реєстраційний номер 04:09:126:00076, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0155, земельна ділянка  площею 0,0021 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська, р-н ж/б № 15а, для будівництва індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ 02.05), земельна ділянка під металевим гаражем, терміном на 1 (один) рік.

36.1  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 06.07.2018 р. № 641 та від 28.09.2018р. № 701 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з «12%» на «3%».

36.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

37. Гр. Кисилевич Володимир Іванович (ідентифікаційний номер), договір оренди земельної ділянки, укладений від 20.03.2009р., реєстраційний номер 04:09:126:00047, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:01:004:0058, земельна ділянка  площею 0,0032 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Спаська, р-н ж/б № 44-а, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 3 (три) роки.

37.1 Відсоткову ставку орендної плати «12%» залишити без змін.

37.2 Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

ІІ. Зобов’язати землекористувачів зазначених в рішенні:

1. Орендарям земельних ділянок зазначеним в ч. І, протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти додаткові угоди про поновлення договорів оренди земельних ділянок з міською радою.

2. Протягом трьох місяців з моменту прийняття даного рішення, звернутися до Державного кадастрового реєстратора для здійснення державної реєстрації земельної ділянки та подати відповідну заяву про державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку та необхідні матеріали.

3. Протягом 5 (п’яти) місяців здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку у відповідності до вимог чинного земельного законодавства та надати до територіального органу ДФС (податкового органу) відповідні відомості.

4. Орендарю – забудовнику земельної ділянки, у разі здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів будівництва, відповідно до рішення X сесії VII скликання Новомосковської міської ради від 07.07.2017р. № 383 «Про затвердження Положення про цільовий фонд «Фонд соціально-економічного розвитку міста Новомосковська» та Порядку залучення замовників (забудовників) до пайової участі (внеску) у   розвиток інфраструктури м. Новомосковська», звернутися до виконавчого комітету Новомосковської міської ради за укладанням договору про пайову участь (внесок) у розвиток інфраструктури м. Новомосковська та сплатити пайову участь (внесок) до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

5. Використовувати земельні ділянки виключно за цільовим призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

6. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що регулюють діяльність у певних сферах господарювання.

7. Дотримуватись обов’язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України, Закону України «Про благоустрій».

8. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення,  виключно за письмовою згодою орендодавця.

III. Відповідним установам внести зміни до земельно - кадастрової реєстрації.

IV.   Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та  архітектури,  координацію та виконання  на першого заступника міського голови (Ковальова Д.А.).

 

Депутат міської ради,

головуючий на засіданні XVIІІ сесії                                    К.М.МОРОЗОВ