Облікова картка
Номер облікової картки: 
2 266
Вид: 
Рішення міської ради
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

IV сесія VІІ скликання

№145 від 20.05.2016

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок

Розглянувши заяви громадян та клопотання юридичних осіб, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), керуючись ст. ст. 7, 13, 14  розділу 11 Конституції України, п. 34 ст. 26, ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. ст. 12, 19, 116, 125, Земельного кодексу України, ст. 33 Закону України "Про оренду землі", Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.12 р. №1051 «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру», Рішенням ІІІ сесії VII скликання Новомосковської міської ради від 21.01.2016 р. № 25 «Про затвердження порядку оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки у м. Новомосковську», ст. 24 п. 3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Рішенням ІІІ сесії VІІ скликання Новомосковської міської ради «Про затвердження порядку оформлення право установчих документів на земельні ділянки  у м. Новомосковську» від 21.01.2016 р. № 25, з урахуванням мотивувальної частини ухвали Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду за справою №183/4951/15 (2а/183/154/15) від 26.01.2016 р. та враховуючи висновок комісії з питань містобудування, землекористування та  архітектури, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

І. Поновити договори оренди земельних ділянок шляхом укладання додаткових угод про поновлення договорів оренди земельних ділянок, згідно списку:

1. гр. Черних Олена Григорівна (ідентифікаційний номер 1991109902),  договір оренди земельної ділянки від 29.01.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:126:00020, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0114, земельна ділянка  площею 0,0007 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), р-н ж/б № 32,  для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 3 (три) роки, земельна ділянка під газетним кіоском.

1.1. Відсоткову ставку у розмірі 12% залишити без змін  ( земельна ділянка під газетним кіоском);

1.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

1.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 29.01.2009 р., номер державної реєстрації 04:09:126:00020,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0114.

2. гр. Ляхова Ірина Іванівна (ідентифікаційний номер 2729910204),  договір оренди земельної ділянки від 22.10.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:111:00141, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:008:0036, земельна ділянка  площею 0,0120 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Г.Зелінського (Жовтнева), р-н ж/б № 12, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 2 (два) роки,  земельна ділянка під кіоском.

2.1 На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 3% на 12% ( земельна ділянка під кіоском);

2.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

2.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 22.10.2009 р., номер державної реєстрації 04:09:111:00141,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:008:0036.

3. гр. Мордасов Олександр Володимирович (ідентифікаційний номер 2844203774),  договір оренди земельної ділянки від 24.11.2003 р. номер державної реєстрації  414,  земельна ділянка  площею 0,0079 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), 32/3, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під магазин, терміном на 10 (десять) років.

3.1 В договір оренди земельної ділянки від 24.11.2003 р. номер державної реєстрації 414, площею 0,0079 га, за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Гетьманська (Радянська), 32/3 згідно вимог Податкового Кодексу України,  Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі» внести зміни до пункту 2.3 «Орендна плата», зазначивши:

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі, у розмірі «5 %» (відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206) від нормативної грошової оцінки землі згідно з розрахунком розміру орендної плати, що є обов’язковим додатком до даного договору.

Обчислення розміру орендної плати здійснюється на підставі цільового призначення, категорії та функціонального використання з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору чи продовження його дії.

Заміна нормативної грошової оцінки земельних ділянок проводиться без внесення змін та доповнень до даного договору. Зазначені зміни відображуються лише у витягу із технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок та розрахунку орендної плати.

Орендна плата вноситься у строки визначені чинним законодавством.

Орендна плата вноситься на поточний рахунок міської ради.

Орендар зобов’язаний з’ясувати номер рахунку, код платежу та реквізити банку кожного разу перед сплатою чергового платежу у місцевому органі державної податкової інспекції.

Орендар на визначених у цьому розділі умовах може вносити плату за майбутній період, але не більше ніж за один рік.

Орендна плата справляється також у випадках, якщо орендар з поважних причин тимчасово не використовує земельні ділянки за умовами договору.

У разі визнання договору оренди недійсним, одержана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди земельних ділянок не повертається.

 Розмір орендної плати переглядається, зокрема, у випадках і з моменту:

-  зміни розмірів земельного податку; зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

-  погіршення стану орендованої земельних ділянок не з вини орендаря, що підтверджено документально;

-  в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

У разі невнесення орендної плати у строки,  визначені цим договором,  справляється  пеня  у  розмірі, передбаченому чинним законодавством.

4. гр. Мордасов Олександр Володимирович (ідентифікаційний номер 2844203774),  договір оренди земельної ділянки від 11.05.2004 р. номер державної реєстрації  484,  земельна ділянка  площею 0,0076 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 32/146 та частка 148, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 10 (десять) років, земельна ділянка під добудовою до магазину.

 4.1. Відсоткову ставку у розмірі 5% залишити без змін  ( земельна ділянка під добудовою до магазину);

4.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

5. гр. Сорока Віктор Михайлович (ідентифікаційний номер 1950106239), договір оренди земельної ділянки від 16.05.2005р. номер державної реєстрації 636, земельна ділянка  площею 0,0069 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), 32/109-110,  для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять ) років, земельна ділянка під добудовою до магазину.

5.1   Відсоткову ставку у розмірі 5% залишити без змін (земельна ділянка під добудовою до магазину);

5.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

6. гр. Лобус Любов Григорівна (ідентифікаційний номер 1846914484),  договір оренди земельної ділянки від 16.05.2005 р. номер державної реєстрації  637,  земельна ділянка  площею 0,1496 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, пров. Базарний 1-А, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02), терміном на 5 (п’ять) років,  земельна ділянка під  цехом хлібобулочних виробів.  

 6.1. Відсоткову ставку у розмірі 3% залишити без змін  ( земельна ділянка під цехом хлібобулочних виробів);

6.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

6.3. До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 16.05.2005 р. номер державної реєстрації  637, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:010:0027.

7. гр. Нагібіна Вікторія Миколаївна (паспорт серія АЕ № 395077, виданий Жовтневим РВДМУУМВС України в Дніпропетровській області 30.08.1996р.),  договір оренди земельної ділянки від 16.02.2004 р. номер державної реєстрації  429, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:005:0002, земельна ділянка  площею 0,0109 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), 180,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років;

7.1 В договір оренди земельної ділянки від 16.02.2004 р. номер державної реєстрації 429, площею 0,0109 га, за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Радянська, 180,  згідно вимог Податкового Кодексу України,  Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі» внести зміни до пункту 2.3 «Орендна плата», зазначивши:

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі, у розмірі «5 %» (відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206) від нормативної грошової оцінки землі згідно з розрахунком розміру орендної плати, що є обов’язковим додатком до даного договору.

Обчислення розміру орендної плати здійснюється на підставі цільового призначення, категорії та функціонального використання з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору чи продовження його дії.

 Заміна нормативної грошової оцінки земельних ділянок проводиться без внесення змін та доповнень до даного договору. Зазначені зміни відображуються лише у витягу із технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок та розрахунку орендної плати.

Орендна плата вноситься у строки визначені чинним законодавством.

Орендна плата вноситься на поточний рахунок міської ради.

Орендар зобов’язаний з’ясувати номер рахунку, код платежу та реквізити банку кожного разу перед сплатою чергового платежу у місцевому органі державної податкової інспекції.

Орендар на визначених у цьому розділі умовах може вносити плату за майбутній період, але не більше ніж за один рік.

Орендна плата справляється також у випадках, якщо орендар з поважних причин тимчасово не використовує земельні ділянки за умовами договору.

У разі визнання договору оренди недійсним, одержана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди земельних ділянок не повертається.

 Розмір орендної плати переглядається, зокрема, у випадках і з моменту:

-  зміни розмірів земельного податку; зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

-  погіршення стану орендованої земельних ділянок не з вини орендаря, що підтверджено документально;

-  в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

      У разі невнесення орендної плати у строки,  визначені цим договором,  справляється  пеня  у  розмірі, передбаченому чинним законодавством;

7.2 До частини 1 договору оренди земельної ділянки від 16.02.2004 р., номер державної реєстрації 429,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:005:0002.

 8. гр. Пасицельська Наталія Юріївна (ідентифікаційний номер 2197720741),  договір оренди земельної ділянки від 18.02.2002 р. номер державної реєстрації  265,  земельна ділянка  площею 0,0006 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. 195 Стрілецької  дивізії 4/35,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років,  під вхідним вузлом до магазину.

8.1 В договір оренди земельної ділянки від 18.02.2002 р. номер державної реєстрації 265, площею 0,0006 га, за адресою: м. Новомосковськ,  вул.  195 Стрілецької  дивізії 4/35 згідно вимог Податкового Кодексу України,  Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі» внести зміни до пункту 2.3 «Орендна плата», зазначивши:

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі, у розмірі «5 %» (відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206) від нормативної грошової оцінки землі згідно з розрахунком розміру орендної плати, що є обов’язковим додатком до даного договору.

 Обчислення розміру орендної плати здійснюється на підставі цільового призначення, категорії та функціонального використання з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору чи продовження його дії.

 Заміна нормативної грошової оцінки земельних ділянок проводиться без внесення змін та доповнень до даного договору. Зазначені зміни відображуються лише у витягу із технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок та розрахунку орендної плати.

 Орендна плата вноситься у строки визначені чинним законодавством.

 Орендна плата вноситься на поточний рахунок міської ради.

Орендар зобов’язаний з’ясувати номер рахунку, код платежу та реквізити банку кожного разу перед сплатою чергового платежу у місцевому органі державної податкової інспекції.

Орендар на визначених у цьому розділі умовах може вносити плату за майбутній період, але не більше ніж за один рік.

Орендна плата справляється також у випадках, якщо орендар з поважних причин тимчасово не використовує земельні ділянки за умовами договору.

У разі визнання договору оренди недійсним, одержана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди земельних ділянок не повертається.

 Розмір орендної плати переглядається, зокрема, у випадках і з моменту:

-  зміни розмірів земельного податку; зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

-  погіршення стану орендованої земельних ділянок не з вини орендаря, що підтверджено документально;

-  в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

      У разі невнесення орендної плати у строки,  визначені цим договором,  справляється  пеня  у  розмірі, передбаченому чинним законодавством.

9. гр. Кравець Микола Миколайович (ідентифікаційний код 2267922572),  договір оренди земельної ділянки від 24.03.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:126:00049, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0215, земельна ділянка  площею 0,0007 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, пл. Героїв (Леніна) 2/62, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 10 (десять) років, земельна ділянка під вбудованим приміщенням.

9.1 На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 12% на 7% (земельна ділянка під стоматологічним кабінетом);

9.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

9.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 24.03.2009 р., номер державної реєстрації 04:09:126:00049,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0215.

10.  Товариство з обмеженою відповідальністю «Престиж» (ідентифікаційний код 13470322),  договір оренди земельної ділянки від 03.11.2005 р. номер державної реєстрації 737, земельна ділянка  площею 0,0056 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 20, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років, земельна ділянка під вбудовано-добудованим приміщенням, в тому числі 0,0023 га – вхідний вузол, 0,0033 га – приміщення магазину.

10.1  Відсоткову ставку у розмірі 5% залишити без змін (роздрібна торгівля всіх видів);

10.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

11. Товариство з обмеженою відповідальністю «Озон ЛТД» (ідентифікаційний код 05658566),  договір оренди земельної ділянки від 04.10.2004 р. номер державної реєстрації 551, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0034, земельна ділянка  площею 0,0213 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. З.Бєлої 8, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 3 (три) роки, земельна ділянка під фактично розташованим кафе.

11.1. На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 3% на 8% ( земельна ділянка під фактично розташованим кафе, операції з нерухомістю);

11.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

11.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 04.10.2004 р., номер державної реєстрації 551,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0034.

12. Гр. Цокур Людмила Володимирівна (ідентифікаційний номер 2726800223),  договір оренди земельної ділянки від 10.10.2007 р. номер державної реєстрації 04:07:126:00114, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0049, земельна ділянка  площею 0,0020 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка, р-н ж/б № 4, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 2 (два) роки,  земельна ділянка під торговим павільйоном.

12.1   Відсоткову ставку у розмірі 12% залишити без змін (земельна ділянка під кіоском);

12.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

12.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 10.10.2007 р., номер державної реєстрації 04:07:126:00114,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0049.

13. Мале приватне підприємство «Артур» (ідентифікаційний код 19150083),  договір оренди земельної ділянки від 09.07.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00055,   земельна ділянка  площею 0,0305 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, пл. Перемоги (територія центрального ринку)  для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років, земельна ділянка під магазин.

13.1. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

14. Гр. Задорожний Микола Володимирович (ідентифікаційний номер 2246021031),  договір оренди земельної ділянки від 15.06.2005 р. номер державної реєстрації 688, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:04:005:0007,  земельна ділянка  площею 0,1729 га (в т.ч. 0,0038 га - магазин, 0,1691 га – виробничий цех), розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Плеханова 50, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07) та для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02), терміном на 5 (п’ять) років, земельна ділянка під магазином та виробничим цехом.

14.1 Відсоткову ставку у розмірі 5%  (для об’єкту – магазин) та 3% (для об’єкту – виробничий цех) залишити без змін.    

14.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

14.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від  15.06.2005 р. номер державної реєстрації 688,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:04:005:0007.

15. Гр. Гадяцька Світлана Олександрівна (ідентифікаційний номер 2608011567),  договір оренди земельної ділянки від 25.06.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00045, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:013:0081, земельна ділянка  площею 0,0189 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, біля території центрального ринку, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років, років земельна ділянка під  магазином.

15.1   На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 3% на 5% ( роздрібна торгівля всіх видів);

15.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

15.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від   25.06.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00045, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки   1211900000:03:013:0081.

16. Гр. Бродська Вікторія Михайлівна (ідентифікаційний номер 2733806628),  договір оренди земельної ділянки від 01.06.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00038, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0112, земельна ділянка  площею 0,0032 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 48/1, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років, земельна ділянка під добудованим приміщенням салону-перукарні.

16.1   На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 12% на 8% ( інші види діяльності);

16.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

16.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від    01.06.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00038, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки    кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0112.

17. Гр. Бродська Вікторія Михайлівна (ідентифікаційний номер 2733806628),  договір оренди земельної ділянки від 01.06.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00037, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0113, земельна ділянка  площею 0,0007 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 48/1, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років, земельна ділянка під вбудованим приміщенням салону-перукарні.   

17.1   На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 12% на 8% ( інші види діяльності);

17.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

17.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від    01.06.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00037,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки    кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0113.

 18. гр. Карцева Галина Іванівна (ідентифікаційний номер 2264656083),  договір оренди земельної ділянки від 01.06.2005 р. номер державної реєстрації 641, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0006, земельна ділянка  площею 0,0079 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 32/39,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (код КВЦПЗ 03.07), під добудову до магазину, на 5 (п’ять) років.

18.1.  Відсоткову ставку у розмірі 5% залишити без змін  (роздрібна торгівля всіх видів);

18.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

18.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 01.06.2005 р., номер державної реєстрації 641,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0006.

19. гр. Карцева Галина Іванівна (ідентифікаційний номер 2264656083),  договір оренди земельної ділянки від 01.06.2005 р. номер державної реєстрації 640, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0009, земельна ділянка  площею 0,0079 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 32/38,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (код КВЦПЗ 03.07), під добудову до магазину, терміном на 5 (п’ять) років.

19.1. Відсоткову ставку у розмірі 5% залишити без змін  ( роздрібна торгівля всіх видів);

19.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

19.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 01.06.2005 р., номер державної реєстрації 640,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0009.

20. гр.  Карцева Галина Іванівна (ідентифікаційний номер 2264656083),    договір оренди земельної ділянки від 16.03.2000 р. номер державної реєстрації  023, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0267, земельна ділянка  площею 0,0015 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 35/53,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), на 5 (п’ять) років,  під вхідним вузлом.

20.1 В договір оренди земельної ділянки від 16.03.2000 р. номер державної реєстрації 023, площею 0,0015 га, за адресою: м. Новомосковськ,  вул. Радянська, 35/53 згідно вимог Податкового Кодексу України,  Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі» внести зміни до пункту 2.3 «Орендна плата», зазначивши:

Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі, у розмірі «5 %» (відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206) від нормативної грошової оцінки землі згідно з розрахунком розміру орендної плати, що є обов’язковим додатком до даного договору.

 Обчислення розміру орендної плати здійснюється на підставі цільового призначення, категорії та функціонального використання з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору чи продовження його дії.

 Заміна нормативної грошової оцінки земельних ділянок проводиться без внесення змін та доповнень до даного договору. Зазначені зміни відображуються лише у витягу із технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок та розрахунку орендної плати.

 Орендна плата вноситься у строки визначені чинним законодавством.

 Орендна плата вноситься на поточний рахунок міської ради.

Орендар зобов’язаний з’ясувати номер рахунку, код платежу та реквізити банку кожного разу перед сплатою чергового платежу у місцевому органі державної податкової інспекції.

Орендар на визначених у цьому розділі умовах може вносити плату за майбутній період, але не більше ніж за один рік.

Орендна плата справляється також у випадках, якщо орендар з поважних причин тимчасово не використовує земельні ділянки за умовами договору.

У разі визнання договору оренди недійсним, одержана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди земельних ділянок не повертається.

 Розмір орендної плати переглядається, зокрема, у випадках і з моменту:

-  зміни розмірів земельного податку; зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

-  погіршення стану орендованої земельних ділянок не з вини орендаря, що підтверджено документально;

-  в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

      У разі невнесення орендної плати у строки,  визначені цим договором,  справляється  пеня  у  розмірі, передбаченому чинним законодавством.

20.2 До частини 1 договору оренди земельної ділянки від  16.03.2000 р. номер державної реєстрації 023,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:03:007:0267.

21. Гр. Пугачов Сергій Анатолійович (ідентифікаційний номер 2287919456),  договір оренди земельної ділянки від 07.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00127, земельна ділянка  площею 0,0025 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 35, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07),  під вбудованим приміщенням магазину,    терміном на 5 (п’ять) років.  

21.1   На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 12% на 5% ( роздрібна торгівля всіх видів);

21.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

22. Гр. Пугачов Сергій Анатолійович (ідентифікаційний номер 2287919456),  договір оренди земельної ділянки від 07.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00128, земельна ділянка  площею 0,0017 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 35, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під вхідним вузлом № 1 до магазину, терміном на 5 (п’ять) років.

22.1   На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 12% на 5% ( роздрібна торгівля всіх видів);

22.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

23. Гр. Пугачов Сергій Анатолійович (ідентифікаційний номер 2287919456),  договір оренди земельної ділянки від 07.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00129, земельна ділянка  площею 0,0005 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 35, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під  вхідним вузлом № 2 до магазину, терміном на 5 (п’ять) років,

23.1   На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 12% на 5% ( роздрібна торгівля всіх видів);

23.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

24. гр. Кіпоть Євген Федорович (ідентифікаційний номер 2264670214),  договір оренди земельної ділянки від 10.02.2005 р. номер державної реєстрації 593, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0036, земельна ділянка  площею 0,0023 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Паланочна (Комсомольська) 25/53,  для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), терміном на 10 (десять) років, земельна ділянка під лоджію.

24.1. Відсоткову ставку у розмірі 3% залишити без змін  ( земельна ділянка під житловим фондом);

24.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

24.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 10.02.2005 р., номер державної реєстрації 593,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0036.

25. гр. Сідий Анатолій Степанович (ідентифікаційний номер 2411115175),  договір оренди земельної ділянки від 12.07.2012 р. номер державної реєстрації 121190004000071,  земельна ділянка  площею 0,0020 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова 9, для будівництва індивідуальних гаражів  (код КВЦПЗ 02.05), терміном на 5 (п’ять) років.

25.1.  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 12% на 3%   (  земельна ділянка під капітальним гаражем);

25.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

26. гр. Нечта Надія Вікторівна (ідентифікаційний номер 2768410729),  договір оренди земельної ділянки від 25.12.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00133, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0246, земельна ділянка  площею 0,0001 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 22,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років, під вбудоване приміщення.

26.1.  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 12% на 5% ( роздрібна торгівля всіх видів);

26.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

26.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 25.12.2008 р., номер державної реєстрації 04:08:126:00133,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0246.

27. гр. Нечта Надія Вікторівна (ідентифікаційний номер 2768410729),  договір оренди земельної ділянки від 25.12.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00132, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0222, земельна ділянка  площею 0,0018 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 22,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років,  під добудоване приміщення.

27.1.  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 12% на 5% ( роздрібна торгівля всіх видів);

27.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

 27.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 25.12.2008 р., номер державної реєстрації 04:08:126:00132,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0222.

28. гр. Асланов Арсеній Євгенович (ідентифікаційний номер 3448803089),  договір оренди земельної ділянки від 08.02.2006 р. номер державної реєстрації 829, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:010:0040, земельна ділянка  площею 0,0057 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Шмідта 12, для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код КВЦПЗ 02.01), терміном на 10 (десять) років, укріплення берегової зони.

28.1. На підставі вимог податкового кодексу України та рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни до п. 9 договору оренди земельної ділянки  змінивши відсоткову ставку з 1,1% на 3% (для земель громадського призначення під житловим фондом);

28.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

 28.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 08.02.2006 р., номер державної реєстрації 829,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:010:0040.

29. гр. Щома Андрій Анатолійович (ідентифікаційний номер 2456411738),  договір оренди земельної ділянки від 22.04.2011 р. номер державної реєстрації 121190004000010, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0161, земельна ділянка  площею 0,0087 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 54, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (код КВЦПЗ 03.07), під реконструкцію фасаду магазину із здійсненням забудови, терміном на 10 (десять) років.

29.1.  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 3% на 5% ( роздрібна торгівля всіх видів);

29.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

29.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 22.04.2011 р., номер державної реєстрації 121190004000010,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0161.

30. гр. Дунямалієв Чингіз Бахлул - огли (ідентифікаційний номер 2293212999),  договір оренди земельної ділянки від 10.10.2012 р. номер державної реєстрації 121190004000077, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0169, земельна ділянка  площею 0,0119 га (в т.ч. 0,0025 га – кіоск, 0,0094 га – благоустрій), розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Паланочна (Комсомольська), р-н ж/б № 64,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 2 (два) роки, під кіоск та благоустрій.

30.1. На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, а саме відсоткову ставку у розмірі 12% залишити без змін  (земельна ділянка під кіоском), відсоткову ставку у розмірі 3 % змінити на 8% (земельна ділянка під благоустроєм, кафе).

30.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

30.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 10.10.2012 р. номер державної реєстрації 121190004000077, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки   1211900000:03:006:0169.

31. Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРАТ» (ідентифікаційний код 24238344),  договір оренди земельної ділянки від 30.09.2005 р. номер державної реєстрації 726, земельна ділянка  площею 0,0023 га (в т.ч. 0,0014 га – вхіний вузол, 0,0009 га – приміщення майстерні), розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), 47,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років,  під вбудоване приміщення майстерні.

31.1. Відсоткову ставку у розмірі 12% залишити без змін  (земельна ділянка під вхідними вузлом), відсоткову ставку у розмірі 7% залишити без змін  (земельна ділянка під приміщенням майстерні).

31.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

32. Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово – інвестиційний банк» (ідентифікаційний код 00039002),  договір оренди земельної ділянки від 13.09.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00079, земельна ділянка площею 0,2436 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. М. Головка, 1, для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ (код КВЦПЗ 03.09), терміном на 10 (десять) років,  під будівлею банку.

32.1. На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 3% на 10% (земельна ділянка під будівлею банку);

32.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

33. гр. Гонтарь Микола Якович, (ідентифікаційний номер 1528404556), договір оренди земельної ділянки від 12.08.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00062, земельна ділянка  площею 0,0240 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Барикадна, 5, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), під магазин, терміном на 5 (п’ять ) років.    

33.1. Відсоткову ставку 5% ( роздрібна торгівля всіх видів), залишити без змін;

33.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

34.  Ричик Валентина Миколаївна  (ідентифікаційний номер 2258007828), договір оренди земельної ділянки від 12.11.2012 р. номер державної реєстрації 121190004000093, земельна ділянка  площею 0,0085 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, пл. Перемоги, 8  кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:03:011:0182, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), під добудованим приміщенням, терміном на 5 (п’ять ) років.

34.1. Відсоткову ставку у розмірі 12% залишити без змін;

34.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

34.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від  12.11.2012 р. номер державної реєстрації 121190004000093, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:03:011:0182.

35. Ричик Валентина Миколаївна  (ідентифікаційний номер 2258007828), договір оренди земельної ділянки від 12.11.2012 р. номер державної реєстрації 121190004000092, земельна ділянка  площею 0,0035 га, розташована за адресою м. Новомосковськ, пл. Перемоги, 8,  кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:03:011:0191, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), під вбудованим приміщенням, терміном на 5 (п’ять ) років.

35.1. Відсоткову ставку у розмірі 12% залишити без змін.

35.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

35.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від  12.11.2012 р. номер державної реєстрації 121190004000092, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:03:011:01191.

36. Прищ Ігор Іванович  (ідентифікаційний номер 2478412396), договір оренди земельної ділянки від 05.09.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00062, земельна ділянка  площею 0,0092 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, р-н буд. № 32,  кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:03:007:0053, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під розміщення парковки таксі, терміном на 5 (п’ять) років.

36.1. Відсоткову ставку у розмірі 8% залишити без змін;

36.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

36.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від  05.09.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00062, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:03:007:0053.

37. Товариство з обмеженою відповідальністю «Талисман ЛТД»  (ідентифікаційний код 21937685), договір оренди земельної ділянки від 21.07.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00045, земельна ділянка  площею 0,1387 га, розташована за адресою м. Новомосковськ, вул. Спаська 5-А, кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:02:018:0029, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), під адміністративним корпусом та складськими приміщеннями, терміном на 5 (п’ять) років;

37.1. Відсоткову ставку у розмірі 3% залишити без змін;

37.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

37.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від  21.07.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00045, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки   1211900000:02:018:0029.

38. Публічне акціонерне товариство «Новомосковський хлібозавод»  (ідентифікаційний код 00381396), договір оренди земельної ділянки від 23.10.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00085, земельна ділянка  площею 0,0024 га, розташована за адресою м. Новомосковськ, вул. Сучкова 35,   для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), під торговим павільйоном, терміном на 2 (два) роки;

38.1. Відсоткову ставку у розмірі 12% залишити без змін;

38.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

39. гр. Головач Віталій Володимирович (ідентифікаційний номер 2264111212),  договір оренди земельної ділянки від 18.10.2007 р. номер державної реєстрації 04:07:126:00121, кадастровий номер земельної ділянки 121100000:03:006:0109, земельна ділянка  площею 0,0024 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Паланочна (Комсомольська), р-н ж/б № 31, для будівництва індивідуальних гаражів  (код КВЦПЗ 02.05), земельна ділянка під металевим гаражем,терміном на 3 (три) роки.

39.1.   Відсоткову ставку у розмірі 12% залишити без змін  ( земельна ділянка під металевим гаражем);

39.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

39.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 18.10.2007 р. номер державної реєстрації 04:07:126:00121, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки   121100000:03:006:0109.

40. товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Бест» (ідентифікаційний код 19438437),  договір оренди земельної ділянки від 31.10.2005 р. номер державної реєстрації 736, земельна ділянка  площею 0,8363 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Північна 4, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості   (код КВЦПЗ 11.02), земельна ділянка під промисловим об’єктом, терміном на 5 (п’ять ) років.

40.1.   Відсоткову ставку у розмірі 3% залишити без змін  ( земельна ділянка під промисловим об’єктом );

40.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

41. товариство з обмеженою відповідальністю  «КИМ» (ідентифікаційний код 31300619),  договір оренди земельної ділянки від 31.10.2005 р. номер державної реєстрації 735, земельна ділянка  площею 0,3598 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Північна 4, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02), земельна ділянка під промисловим об’єктом, терміном на 5 (п’ять ) років.

41.1.   Відсоткову ставку у розмірі 3% залишити без змін  ( земельна ділянка під промисловим об’єктом );

41.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

42. гр. Труш Вікторія Григорівна (ідентифікаційний номер 2539200129),  договір оренди земельної ділянки від 27.08.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00071, кадастровий номер земельної ділянки    121100000:02:001:0220, земельна ділянка  площею 0,9382 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Північна 2-Б, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02), земельна ділянка під виробничо-будівельним комплексом, терміном на 5 (п’ять) років.

42.1.   Відсоткову ставку у розмірі 3% залишити без змін  (земельна ділянка під виробничо-будівельним комплексом);

42.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

42.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від   27.08.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00071, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки     121100000:02:001:0220.

43. гр. Коляда Євген Володимирович (ідентифікаційний номер 1712700097),  договір оренди земельної ділянки від 29.12.2005 р. номер державної реєстрації 771, земельна ділянка  площею 0,1302 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 16, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років,  земельна ділянка під магазином.

 43.1 На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 2% на 8% (інші види діяльності);

43.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

44. гр. Ситник Олена Миколаївна (ідентифікаційний номер 2561811060),  договір оренди земельної ділянки від 03.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00120, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0036, земельна ділянка  площею 0,0296 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. 195 Стрілкової Дивізії 1, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років,  земельна ділянка під магазином.

44.1  Відсоткову ставку у розмірі 5%  залишити без змін (роздрібна торгівля всіх видів).

44.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

 44.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 03.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00120, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки    1211900000:03:011:0036.

45. гр. Гусейнов Шикар Касум-огли (ідентифікаційний номер 2238217547),  договір оренди земельної ділянки від 26.08.2014р., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 27.11.2014р., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 512876812119, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0329, земельна ділянка  площею 0,0091 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Українська 12, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 3 (три) роки,  земельна ділянка під торгівельним павільйоном.

45.1  Відсоткову ставку у розмірі 12%  залишити без змін ( земельна ділянка під торгівельним павільйоном).

45.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

46. гр. Гузненок Михайло Олексійович (паспорт АЕ 122096, виданий Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 31.05.1995р.), договір оренди земельної ділянки від 11.11.2013р., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 26.03.2014р., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 242161812119, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:008:0021, земельна ділянка  площею 0,0005 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова 29-А, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 3 (три) роки,  земельна ділянка під кіоском.

46.1  Відсоткову ставку у розмірі 12%  залишити без змін (земельна ділянка під кіоском).

46.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

47. гр. Рибальський Роман Валентинович (ідентифікаційний номер 2869303958), договір оренди земельної ділянки від 25.11.2010р., номер державної реєстрації 04:10:111:00108, земельна ділянка  площею 0,0084 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, р-н ж/б № 31, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 3 (три) роки,  земельна ділянка під торговим павільйоном.

       47.1  Відсоткову ставку у розмірі 12%  залишити без змін (земельна ділянка під торговим павільйоном).

47.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

48. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Дніпро» (ідентифікаційний код 02305896),  договір оренди земельної ділянки від 09.11.2005 р. номер державної реєстрації 740,  земельна ділянка  площею 0,021 га, в т.ч. 0,0009 га – добудований вхідний вузол, 0,0012 га – приміщення офісу, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 13/3, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять ) років, земельна ділянка під добудованим вхідним вузлом та приміщенням офісу.

48.1.   Відсоткову ставку у розмірі 10% залишити без змін  (землі комерційної діяльності - страхування);

48.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

49. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Дніпро» (ідентифікаційний код 02305896),  договір оренди земельної ділянки від 30.12.2005 р. номер державної реєстрації 776,  земельна ділянка  площею 0,011 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 19/56, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять ) років, земельна ділянка під вбудованим приміщенням офісу.

49.1.   Відсоткову ставку у розмірі 10% залишити без змін  (землі комерційної діяльності - страхування);

49.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

50. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт» (ідентифікаційний код 34918876),  договір оренди земельної ділянки від 16.09.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00065, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0012, земельна ділянка  площею 0,1175 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 44, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять ) років, земельна ділянка під  приміщенням магазину.

50.1.  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 3% на 12% (роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами);

50.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

50.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки  від 16.09.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00065, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки   1211900000:03:006:0012.

51. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт» (ідентифікаційний код 34918876),  договір оренди земельної ділянки від 16.09.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00066, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:006:0118, земельна ділянка  площею 0,0009 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 44, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять ) років, земельна ділянка під вбудованим приміщенням.

51.1. Відсоткову ставку у розмірі 12% залишити без змін (роздрібна торгівля алкогольними та тютюновими виробами).    

51.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

51.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки  від 16.09.2008 р. номер державної реєстрації 04:08:126:00066, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки   1211900000:03:006:0118.

52. гр. Джулік Володимир Степанович (ідентифікаційний номер 1273102273),  договір оренди земельної ділянки від 20.07.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:111:00112,  земельна ділянка  площею 0,0020 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Українська, між домами 9-11, для будівництва індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ 02.05), терміном на 3 (три) роки, під  металевий гараж.

52.1.   Відсоткову ставку у розмірі 12% залишити без змін  ( земельна ділянка під металевим гаражем);

52.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

53. гр. Рубаник Кіма Георгіївна (ідентифікаційний номер 1075006209),  договір оренди земельної ділянки від 03.12.2010 р., номер Державної реєстрації 04:10:111:00121, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:012:0067, земельна ділянка  площею 0,0005 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Микити Головка 24/18, , для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код КВЦПЗ 02.01), земельна ділянка під лоджію, терміном на 5(п’ять) років.

53.1. Відсоткову ставку у розмірі 3% залишити без змін  ( земельна ділянка під житловим фондом);

53.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

     53.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки  від  03.12.2010 р., номер Державної реєстрації 04:10:111:00121, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки    1211900000:03:012:0067.

54. гр. Моісеєнко Олександр Іванович (ідентифікаційний номер 2386615034),  гр. Моісеєнко Олег Іванович (ідентифікаційний номер 2692410952), договір оренди земельної ділянки від 30.12.2010 р., номер Державної реєстрації 04:10:111:00164,  земельна ділянка  площею 0,1025 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Спаська 41-Г, із якої ½ - частка Моісеєнко Олександра Івановича та ½ - частка  частка Моісеєнко Олега Івановича, для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02), земельна ділянка під цех по виробництву олії, терміном на 5(п’ять) років.

54.1. Відсоткову ставку у розмірі 3% залишити без змін  ( землі промисловості);

54.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

 54.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 30.12.2010 р., номер Державної реєстрації 04:10:111:00164, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:01:010:0001.

55. гр. Дубатолкіна Вікторія Олексіївна (ідентифікаційний номер 2291011581), договір оренди земельної ділянки від 29.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00160, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0016, земельна ділянка  площею 0,0209 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, р-н ж/б № 19, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 2 (два) роки,  земельна ділянка під торговим павільйоном.

55.1  Відсоткову ставку у розмірі 12% залишити без змін  ( земельна ділянка під торговим павільйоном);

55.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

55.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 29.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00160, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:03:009:0016.

56. гр. Білий Леонід Іванович (ідентифікаційний номер 2287106653), договір оренди земельної ділянки від 30.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00161, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0198, земельна ділянка  площею 0,0240 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Українська, р-н ж/б № 11, для будівництва та обслуговування будівель  торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 3 (три) роки,  земельна ділянка під проектування та будівництво нежитлового приміщення (медичний центр).

56.1  Відсоткову ставку у розмірі 3% залишити без змін  ( земельна ділянка під проектування та будівництво нежитлового приміщення (медичний центр);

56.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

56.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від  30.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00161, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки   1211900000:03:011:0198.

57. гр. Пека Іван Іванович (ідентифікаційний номер 1954417295), договір оренди земельної ділянки від 27.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00146, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0288, земельна ділянка  площею 0,0013 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 31-А, для будівництва та обслуговування будівель  торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять) років,  земельна ділянка під  пунктом прийому склотари.

57.1  Відсоткову ставку у розмірі 5% залишити без змін  ( земельна ділянка під пунктом прийому склотари).  

57.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

57.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від   27.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00146, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки    1211900000:03:009:0288.

58. гр. Семернін Сергій Вікторвич (ідентифікаційний номер 2161022331), договір оренди земельної ділянки від 09.01.2003 р. номер державної реєстрації 364, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:013:0117, земельна ділянка  площею 0,0370 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Барикадна – 195 Стр. Дивізії (в районі автовокзалу), для будівництва та обслуговування будівель  торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 2 (два) роки.

58.1 В договір оренди земельної ділянки від  09.01.2003 р. номер державної реєстрації 364, площею 0,0370 га, за адресою: м. Новомосковськ,  вул.  Барикадна – 195 Стр. Дивізії (в районі автовокзалу),  згідно вимог Податкового Кодексу України,  Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі» внести зміни до пункту 2.3 «Орендна плата», зазначивши:

Орендна плата вноситься орендарем  у грошовій формі, у розмірі «12 %» (відповідно до рішення сесії Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206) від нормативної грошової оцінки землі згідно з розрахунком розміру орендної плати, що є обов’язковим додатком до даного договору.

 Обчислення розміру орендної плати здійснюється на підставі цільового призначення, категорії та функціонального використання з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору чи продовження його дії.

 Заміна нормативної грошової оцінки земельних ділянок проводиться без внесення змін та доповнень до даного договору. Зазначені зміни відображуються лише у витягу із технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок та розрахунку орендної плати.

Орендна плата вноситься у строки визначені чинним законодавством.

Орендна плата вноситься на поточний рахунок міської ради.

Орендар зобов’язаний з’ясувати номер рахунку, код платежу та реквізити банку кожного разу перед сплатою чергового платежу у місцевому органі державної податкової інспекції.

Орендар на визначених у цьому розділі умовах може вносити плату за майбутній період, але не більше ніж за один рік.

Орендна плата справляється також у випадках, якщо орендар з поважних причин тимчасово не використовує земельні ділянки за умовами договору.

У разі визнання договору оренди недійсним, одержана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди земельних ділянок не повертається.

 Розмір орендної плати переглядається, зокрема, у випадках і з моменту:

-        зміни розмірів земельного податку; зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

-        погіршення стану орендованої земельних ділянок не з вини орендаря, що підтверджено документально;

-        в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

 У разі невнесення орендної плати у строки,  визначені цим договором,  справляється  пеня  у  розмірі, передбаченому чинним законодавством;

58.2 До частини 1 договору оренди земельної ділянки від  09.01.2003 р. номер державної реєстрації 364,  внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:013:0117.

59. гр. Штро Олег Борисович, (ідентифікаційний номер 2556100175), договір оренди земельної ділянки від 27.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00147, земельна ділянка  площею 0,0362 га,  розташована за адресою : м. Новомосковськ, вул. Привокзальна 11-А, кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:02:014:0177, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 ( п’ять) років.       

59.1. Відсоткову ставку  4%  залишити без змін (земельна ділянка під гаражем-майстернею);

59.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

59.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від  27.12.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00147, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:02:014:0177.

60. гр. Логвіненко Ольга Варфоломіївна (ідентифікаційний номер 1383302220),  договір оренди земельної ділянки від 06.02.2006 р. номер державної реєстрації 797, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:007:0060, земельна ділянка  площею 0,0028 га, в т.ч. 0,0018 га – вхідний вузол; 0,0010 га – вбудоване приміщення аптеки, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 35, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять ) років;

60.1.  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 10% на 12% ( роздрібна торгівля фармацевтичними товарами);

60.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

60.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки  від  06.02.2006 р., номер державної реєстрації 797, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки    1211900000:03:007:0060.

61. гр. Тихонюк Олена Анатоліївна (ідентифікаційний номер 3013109004), договір оренди земельної ділянки від 29.11.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00113, земельна ділянка  площею 0,0314 га,  розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Робоча, р-н ж/б № 37 та 39, кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:04:014:0026, для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами (код КВЦПЗ 10.02), терміном на 3 (три) роки.       

 61.1. Відсоткову ставку  3% залишити без змін (земельна ділянка під благоустрій);

61.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

61.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 29.11.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00113, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки   1211900000:04:014:0026.

62. Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» (ідентифікаційний код 00135390), договір оренди земельної ділянки від 30.12.2005 р. номер державної реєстрації 774, земельна ділянка  площею 0,2101 га,  розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 51, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 3 ( три) роки.        

62.1.  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 3% на 12% (торгівля пальним);

62.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

63. гр. Андрієнко Микола Олексійович (ідентифікаційний номер 1872809259), договір оренди земельної ділянки від 08.02.2006 р. номер державної реєстрації 818, земельна ділянка  площею 0,0020 га, в т.ч. 0,0008 га – вбудоване приміщення; 0,0012 га – вхідний вузол,  розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова 5/2, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 ( п’ять) років.       

63.1. Відсоткову ставку  10% залишити без змін.

63.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

64. гр. Прудка Людмила Леонідівна (ідентифікаційний номер 2212018582),  договір оренди земельної ділянки від 22.10.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:111:00142, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:04:004:0113, земельна ділянка  площею 0,0005 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського (Червоноармійська) 24/75, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять ) років;

64.1.   Відсоткову ставку  12%  залишити без змін (земельна ділянка під вбудованими приміщенням);

64.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

64.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки  від   22.10.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:111:00142, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки     1211900000:04:004:0113.

65. гр. Прудка Людмила Леонідівна (ідентифікаційний номер 2212018582),  договір оренди земельної ділянки від 22.10.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:111:00143, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:04:004:0114, земельна ділянка  площею 0,0012 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Калнишевського (Червоноармійська) 24/75, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять ) років;

65.1.   Відсоткову ставку  12%  залишити без змін (земельна ділянка під вхідним вузлом);

65.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

65.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки  від   22.10.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:111:00143, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки     1211900000:04:004:0114.

66. гр. Барсук Михайло Олександрович (ідентифікаційний номер 2869905057),  договір оренди земельної ділянки від 27.10.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:111:00147, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:019:0059, земельна ділянка  площею 0,0688 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, р-н перехрестя вул. Сучкова – вул. Спаська, р-н ДК ім. Кірова, для   розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (код КВЦПЗ 12.08), терміном на 5 (п’ять) років;

66.1.  Відсоткову ставку  4%  залишити без змін (земельна ділянка під СТО);

66.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

66.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки  від   27.10.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:111:00147, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки     1211900000:02:019:0059.

67. гр. Станкевич Олександр Вікторович (ідентифікаційний номер 1903300339),  договір оренди земельної ділянки від 06.10.2014 р., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.10.2014р.,  індексний номер витягу 28091955,  земельна ділянка  площею 0,0024 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), в районі житлового будинку № 15, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:011:0225, для будівництва   індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ 02.05), земельна ділянка під  металевим гаражем, терміном на 3(три) роки.

67.1. Відсоткову ставку у розмірі 12% залишити без змін  ( земельна ділянка під металевим гаражем);

67.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

68. гр. Вінніченко Людмила Петрівна (ідентифікаційний номер 1930008002),  договір оренди земельної ділянки від 12.03.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:126:00043, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:006:0005, земельна ділянка  площею 0,0147 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська) 222-А, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять ) років;

68.1.   Відсоткову ставку  5%  залишити без змін;

68.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

68.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки  від  12.03.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:126:00043, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки    1211900000:02:006:0005.

69. гр. Терещенко Катерина Іванівна (ідентифікаційний номер 1824211705),  договір оренди земельної ділянки від 29.06.2004 р. номер державної реєстрації 523, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:01:018:0005, земельна ділянка  площею 0,0196 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, пров. Волгоградський 30, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять ) років;

69.1.  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 8% на 5% ( роздрібна торгівля всіх видів);

69.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

69.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки  від  29.06.2004 р. номер державної реєстрації 523, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки   1211900000:01:018:0005.

70. гр. Зосенко Олександр Миколайович (ідентифікаційний номер 1925200193),  договір оренди земельної ділянки від 30.03.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:126:00058, земельна ділянка  площею 0,0007 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова 7, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять ) років;

70.1.   Відсоткову ставку  12%  залишити без змін (земельна ділянка під вбудованим приміщенням);

70.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

71. гр. Зосенко Олександр Миколайович (ідентифікаційний номер 1925200193),  договір оренди земельної ділянки від 30.03.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:126:00059, земельна ділянка  площею 0,0015 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова 7, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять ) років;

71.1.   Відсоткову ставку  12%  залишити без змін (земельна ділянка під вхідними вузлом);

71.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

72. гр. Зосенко Олександр Миколайович (ідентифікаційний номер 1925200193),  договір оренди земельної ділянки від 30.03.2009 р. номер державної реєстрації 04:09:126:00060, земельна ділянка  площею 0,0013 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова 7, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 (п’ять ) років;

72.1.   Відсоткову ставку  12%  залишити без змін (земельна ділянка під добудованим приміщенням);

72.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

73. гр. Максимчук Ніна Никифорівна (ідентифікаційний номер 1429505429),  договір оренди земельної ділянки від 15.02.2013 р., витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 26.11.2014р., реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 516856812119,  земельна ділянка  площею 0,0329 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська  (Радянська) 27, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:03:009:0041, для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), земельна ділянка під фактично розташованим комп’ютерним клубом, терміном на 5 (п’ять) років.

73.1. Відсоткову ставку у розмірі 8% залишити без змін  (операції з нерухомістю);

73.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

74. гр. Касьян Дмитро Васильович (ідентифікаційний номер 2803821178), договір оренди земельної ділянки від 29.01.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00007, кадастровий номер земельної ділянки 1211900000:02:019:0061, земельна ділянка  площею 0,3889 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Сучкова, р-н АГК «Західний», для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (код КВЦПЗ 12.08), терміном на 3 (три) роки, земельна ділянка під гаражним комплексом.

74.1  Відсоткову ставку у розмірі 3% залишити без змін  ( земельна ділянка під  гаражним комплексом). 

74.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

74.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від    29.01.2010 р. номер державної реєстрації 04:10:111:00007, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:02:019:0061.

75. гр. Майстренко Валерій Петрович, (ідентифікаційний номер 2537106515), договір оренди земельної ділянки від 29.06.2004 р. номер державної реєстрації 515, земельна ділянка  площею 0,0347 га, із якої 0,0020 га., пункт продажу води та 0,0327 га., - благоустрій, що розташовані за адресою : м. Новомосковськ, вул. Гетьманська (Радянська), р-н ж/б № 15, кадастровий номер земельної ділянки  1211900000:03:011:0021, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), терміном на 5 ( п’ять) років.       

 75.1. Відсоткову ставку  5% (нежиле приміщення, пункт продажу води) та 3% (благоустрій) залишити без змін;

75.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

75.3 До пункту 2 договору оренди земельної ділянки від 29.06.2004 р. номер державної реєстрації 515, внести доповнення, зазначивши кадастровий номер земельної ділянки   1211900000:03:011:0021.

76. Публічне акціонерне товариство «Розівський елеватор» (ідентифікаційний код 00954337), договір оренди земельної ділянки від 01.06.2005 р., номер Державної реєстрації 646,  земельна ділянка  площею 2,3302 га, розташована за адресою: м. Новомосковськ, вул. Погрузна 4,  для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02), земельна ділянка під виробничою базою, терміном на 10 (десять) років.

76.1.  На підставі рішення Новомосковської міської ради від 31.05.2011 р. № 206 внести зміни в пункт 9 договору оренди земельної ділянки, змінивши відсоткову ставку з 1,1% на 3% ( землі промисловості);

76.2. Згідно рішення ΧХХVII сесії шостого скликання від 09.07.2013р.  № 855, до пункту 5 договору оренди земельної ділянки внести зміни та зазначити: Нормативна грошова оцінка земельної ділянки визначається згідно довідки витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, станом на діючий період.

ІІ. Зобов’язати землекористувачів зазначених в рішенні:

1. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення укласти додаткові угоди про поновлення договорів оренди земельних ділянок з міською радою.

2. Протягом трьох місяців з моменту прийняття даного рішення, звернутися до Державного кадастрового реєстратора для здійснення державної реєстрації земельної ділянки та подати відповідну заяву про державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку та необхідні матеріали.

3. Протягом 5 (п’яти) місяців здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку у відповідності до вимог чинного земельного законодавства та надати в податкову інспекцію відповідні відомості.

4. Використовувати земельні ділянки виключно за цільовим призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

5. Забезпечити виконання вимог викладених у ст. 48 Закону України «Про охорону земель» та всіх інших вимог, передбачених чинним законодавством, що регулюють діяльність у певних сферах господарювання.

6. Дотримуватись обов’язків встановлених ст. 96 Земельного кодексу України, Закону України «Про благоустрій».

7. Передача в суборенду земельної ділянки забороняється.

IІІ. Відповідним установам внести зміни до земельно - кадастрової документації.

ІV. Контроль по виконанню даного рішення покласти на комісію з питань містобудування, землекористування та архітектури (Барсук М.О.), координацію та виконання на першого заступника міського голови (Карачевцева Ю.В.).

 

 Секретар міської ради                                                            Горошко С.Г.