Облікова картка
Номер облікової картки: 
5 556
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

№206/0/6-19 від 19.04.2019

Про підсумки виконання бюджету міста Новомосковська за І квартал 2019 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог  Бюджетного  кодексу України, з метою підвищення рівня відповідальності заступників міського голови, керівників галузевих управлінь, відділів та комітетів виконавчий комітет Новомосковської міської ради                            

ВИРІШИВ:

1. Взяти до відома звіт про підсумки виконання бюджету міста Новомосковська за І квартал 2019 року, що додається, та направити його в установленому порядку до міської ради.

2. Заступникам міського голови, керівникам управлінь, відділів та комітетів виконавчого комітету міської ради - головним розпорядникам  коштів місцевого бюджету:

2.1. Забезпечити нарахування та виплату заробітної плати працівникам установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, в межах бюджетних асигнувань, затверджених в кошторисах установ на цю мету, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці;

2.2. Забезпечити систематичний контроль за станом розрахунків за  комунальні послуги та енергоносії, спожиті бюджетними установами у поточному році, не допускаючи при цьому  заборгованості;  

2.3. Постійно проводити роботу щодо попередження утворення  дебіторської та кредиторської  заборгованості та вжити заходів щодо збереження товарно-матеріальних цінностей підвідомчих установ;

2.4. Забезпечити належне функціонування системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту за використанням бюджетних коштів, підвищити відповідальність за дотриманням чинного законодавства;

2.5. Забезпечити контроль за дотриманням підпорядкованими бюджетними установами  вимог щодо якості та своєчасності підготовки та надання звітів, контрольних завдань, тощо.

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти  на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, контроль залишаю за собою.

4. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради (О.К.Грудська) надати відповідальним особам дане рішення для виконання.

 

В.о.міського голови,

секретар ради                                                     С.Г.ГОРОШКО