Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 484
Джерело інформації: 
Фінансове Управління
Галузь: 
Бюджет міста
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова
Місце зберігання документа: 
Загальний відділ

РІШЕННЯ

№185 від 22.04.2015

Про підсумки виконання бюджету міста Новомосковська за І квартал 2015 року

У І кварталі 2015 року до місцевого бюджету надійшло доходів загального і спеціального фондів у обсязі 73629,2 тис.грн.

Доходи загального фонду місцевого бюджету виконано на 70386,9 тис.грн., що складає 106,7 відсотка від уточненого плану на звітний період, у тому числі власні надходження – на 21455,9 тис.грн. або 127,5 відсотка, базова дотація з державного бюджету – на 2454,6 тис.грн. або 100 відсотків, освітня субвенція – на 12179,5 тис.грн. або 100 відсотків, медична субвенція - на 11708,3 тис.грн. або 100 відсотків, субвенції з державного бюджету на надання соціальних гарантій – на 22588,6 тис.грн. або 99,5 відсотка.

Порівняно з відповідним періодом минулого року у співставних умовах (з урахуванням змін бюджетного та податкового законодавства) до загального фонду бюджету міста за власними надходженнями отримано доходів більше на 4663,1 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету у звітному періоді зарахована субвенція з обласного бюджету у сумі 1369,2 тис.грн., у тому числі на природоохоронні заходи – 975,0 тис.грн. та на капітальний ремонт об’єктів соціально-культурної сфери – 394,2 тис.грн., власні надходження бюджетних установ у сумі 1873,0 тис.грн., податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів перераховано у сумі 0,1 тис.грн.

У січні-березні 2015 року планові завдання з надходження платежів до бюджету виконані за усіма джерелами крім туристичного збору та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 01 січня 2015 року, внаслідок повернення зайво сплачених платежів у попередньому році.

Уточнений план по видатках загального фонду бюджету міста на І квартал 2015 року затверджений у обсязі 70040,0 тис.грн. при фактичному виконанні 61357,0 тис.грн., або 87,6 відсотків.

Видатки на соціально-культурну сферу профінансовані у сумі 56878,8 тис.грн., що становить 92,7 відсотка видатків загального фонду бюджету. У тому числі проведені видатки на утримання установ:

 • освіти – 21986,0 тис. грн., або 87,3 відсотка від уточненого плану;
 • охорони здоров’я – 9494,0 тис. грн., або 78,3 відсотків;
 • культури – 1710,6 тис. грн., або 82,1 відсотків;
 • соціального захисту населення – 23331,4 тис.грн., або 98,7 відсотка;
 • фізичної культури та спорту – 356,8 тис. грн., або 86,7 відсотка.

На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста з нарахуваннями спрямовано 27234,7 тис.грн., або 44,4 відсотки загального обсягу видатків. Заробітна плата працівникам бюджетної сфери міста виплачена у повному обсязі без утворення кредиторської заборгованості.

Видатки на медикаменти проведені у обсязі 75,2 тис.грн.; на харчування – 998,6 тис.грн., у тому числі по установах освіти – 919,2 тис.грн.

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії в звітному періоді спрямовано 8258,2 тис.грн.,в тому числі коштами загального фонду – 8214,4 тис.грн., коштами спеціального фонду 43,8 тис.грн. Послуги теплопостачання оплачені в сумі 5328,0 тис.грн., тис.грн., послуг водопостачання та водовідведення спожито на 195,7 тис. грн., електроенергії – на 723,5 тис. грн., природного газу – на 2011,0 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету проведено виплату допомог сім”ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, малозабезпеченим сім’ям у обсязі 17571,6 тис.грн., забезпечено фінансування пільг та субсидій населенню на суму 4798,2 тис.грн., на підтримку сімейних форм виховання дітей спрямовано 218,1 тис.грн.

Видатки на фінансування житлово–комунального господарства, капітального будівництва та природоохоронних заходів у І кварталі 2015 року склали 3933,9 тис.грн., у тому числі на благоустрій міста – 1423,7 тис.грн.

В межах асигнувань бюджету розвитку за звітний період профінансовано 4585,5 тис.грн. Кошти бюджету розвитку спрямовані на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2015 року.

Кошти резервного фонду виконавчого комітету міської ради у січні-березні 2015 року не використовувались.

Станом на 1 квітня загальний обсяг кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету м.Новомосковська складає 7019,4 тис.грн., з яких, видатки, фінансування яких проводиться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 5207,9 тис.грн., видатки по бюджетних установах міста – 1811,5 тис.грн. Із загальної суми кредиторської заборгованості заборгованість по соціально-захищених статтях складає 1572,4 тис.грн., в т.ч. харчування – 145,1 тис.грн., оплата енергоносіїв – 1427,3 тис.грн. Причина виникнення заборгованості по соціально-захищених статтях видатків – це реєстрація бюджетних зобов’язань в останній робочий день березня 2015 року.

З метою підвищення рівня відповідальності заступників міського голови, керівників галузевих управлінь, відділів та комітетів виконавчого комітету міської ради, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Схвалити звіт щодо виконання показників бюджету міста Новомосковська за І квартал 2015 року та направити його в установленому порядку до міської ради.
 2. Заступникам міського голови, керівникам управлінь, відділів та комітетів виконавчого комітету міської ради - головним розпорядникам коштів місцевого бюджету:
  • тримати на особистому контролі стан виплати заробітної плати працівникам підпорядкованих бюджетних установ; організувати своєчасну реєстрацію розпорядниками коштів міського бюджету фінансових зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ для своєчасного отримання короткотермінових позичок; забезпечити виплату заробітної плати відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати та термінів її виплати;
  • підвищити відповідальність керівників підпорядкованих установ та організацій щодо попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням коштів і матеріальних цінностей, достовірністю звітності, а також збереженням державного майна; посилити внутрішній фінансовий контроль в управліннях, відділах, у розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу у відповідності до статей 22, 26 Бюджетного кодексу України;
  • з метою запровадження результативних заходів економного та раціонального використання коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни проаналізувати затверджені плани заходів, забезпечити їх безумовне виконання та подання якісної інформації відповідно до вимог рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради від 25 березня 2015 року №177;
  • забезпечити систематичний контроль за станом розрахунків за енергоносії, спожиті бюджетними установами у поточному році, не допускаючи при цьому заборгованості;
  • взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній сфері міста;
  • постійно проводити роботу щодо попередження утворення дебіторської та кредиторської заборгованості та вжити заходів щодо збереження товарно-матеріальних цінностей підвідомчих установ;
  • забезпечити контроль за дотриманням підпорядкованими бюджетними установами вимог щодо якості та своєчасності підготовки та надання звітів, контрольних завдань, тощо.
 3. Комісії виконавчого комітету міської ради активізувати роботу щодо забезпечення своєчасності і повноти сплати загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів), скорочення заборгованості з належних платежів до бюджетів усіх рівнів.
 4. Фінансовому управлінню:
  • вжити заходів щодо забезпечення стовідсоткового фінансування соціально-захищених статей бюджету, у першу чергу заробітної плати працівникам бюджетних установ та нарахувань, придбання продуктів харчування та медикаментів, комунальних послуг та енергоносіїв, не допускаючи утворення заборгованості з зазначених видатків;
  • забезпечити проведення аналізу резервів збільшення надходжень до місцевого бюджету.
 5. Управлінню праці та соціального захисту населення:
  • забезпечити у повному обсязі освоєння коштів субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення та здійснювати контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів.
 6. Рекомендувати об’єднаній Державній податковій інспекції у місті Новомосковську та Новомосковському районі (Г.А.Ткачук):
  • забезпечити у 2015 році надходження у повному обсязі податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевого бюджетів у обсягах, затверджених розписами на 2015 рік;
  • вжити заходів щодо збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб, а саме, легалізації заробітної плати та її виплати у розмірах не менше визначеного темпу зростання мінімальної заробітної плати;
  • підвищити організаційний рівень заходів щодо зменшення податкового боргу.
 7. Рекомендувати управлінню Державної казначейської служби України у м.Новомосковську Дніпропетровської області (О.І.Іванова):
  • активізувати роботу щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі проведення касових видатків та недопущення накопичення залишків бюджетних коштів на реєстраційних рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
 8. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, контроль залишаю за собою.
 9. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради (О.К.Грудська) надати відповідальним особам дане рішення для виконання.

 

Міський голова С.А.Мороз

Підготував: Заступник міського голови – начальник фінансового управління Т.Д.Дакова

Узгоджено: Керуючий справами І.М.Марченко

Начальник юридичного управління О.В.Мартинюк