Облікова картка
Номер облікової картки: 
5 388
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

№84/0/6-19 від 15.02.2019

Про підсумки виконання бюджету міста Новомосковська та стан проведення внутрішнього фінансового контролю бюджетними установами міста за 2018 рік

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог Бюджетного кодексу України, з метою підвищення рівня відповідальності заступників міського голови, керівників галузевих управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради, виконавчий комітет Новомосковської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Схвалити звіт щодо виконання показників бюджету міста Новомосковська та стан проведення внутрішнього фінансового контролю бюджетними установами міста за  2018 рік та направити його в установленому порядку на розгляд та затвердження до Новомосковської міської ради.

2. Доручити фінансовому управлінню Новомосковської міської ради:

- подати матеріали щодо виконання бюджету міста Новомосковська за 2018 рік на розгляд постійних комісій Новомосковської міської ради;

- розробити та затвердити в установленому порядку план заходів на 2019 рік щодо наповнення місцевого бюджету Новомосковська, економічного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

3. Заступникам міського голови, керівникам управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради - головним розпорядникам  коштів місцевого бюджету забезпечити:

- надання ефективних та обґрунтованих пропозицій по розподілу вільних залишків коштів та коштів, одержаних від перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, з урахуванням забезпеченості ресурсами захищених видатків бюджету;

- підвищення відповідальності керівників підпорядкованих установ та організацій щодо контролю за цільовим та ефективним використанням коштів і матеріальних цінностей, достовірністю звітності, а також збереженням комунального майна;

- недопущення фактів зміни напрямів використання виділених бюджетних асигнувань без поважних та обґрунтованих причин;

- посилення внутрішнього фінансового контролю в управліннях, відділах,  у розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу у відповідності до статей 22, 26 Бюджетного кодексу України;

- підвищення контролю за складанням паспортів бюджетних програм, внесенням до них змін та підготовку звітів про їх виконання;

- перегляд діючих міських програми, що виконуються на території міста із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, з точки зору їх відповідності вказаній меті, змістовності, обґрунтованості та ефективності та надати пропозиції до управління економіки виконавчого комітету Новомосковської міської ради у термін до 1 березня 2019 року щодо їх корегування за необхідністю;

- спільно з керівниками бюджетних установ міста з метою недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста здійснення детальних розрахунків потреби в коштах з визначенням структури фонду оплати праці, який не забезпечується плановими призначеннями, та надати їх фінансовому управлінню Новомосковської міської ради у термін до 1 березня 2019 року.

4. Управлінню економіки виконавчого комітету Новомосковської міської ради підготувати узагальнену інформацію з питання доцільності функціонування та виконання міських програм у 2019 році та подальші роки та подати відповідні пропозиції на розгляд чергової сесії міської ради.

5. Фінансовому управлінню Новомосковської міської ради підготувати узагальнену інформацію стосовно потреби в коштах на виплату у 2019 році заробітної плати та, у разі необхідності, подати пропозиції на розгляд чергової сесії міської ради.

6. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти  на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, контроль залишаю за собою.

7. Загальному відділу виконавчого комітету Новомосковської міської ради (О.К.Грудська) надати відповідальним особам дане рішення для виконання.  

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                            С.Г. ГОРОШКО