Облікова картка
Номер облікової картки: 
3 336
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

№527 від 11.10.2017

Про організацію роботи щодо надання соціальних послуг мешканцям міста

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку соціально-культурної сфери Ляшок В.М. з даного питання, виконавчий комітет міської ради зазначає, Соціальні послуги – це комплекс заходів, що надаються людині, яка потрапила у складні життєві обставини та не може їх подолати самостійно. Йдеться про допомогу під час безробіття, втрати близьких, нездатності доглядати за собою внаслідок важкої хвороби чи інвалідності. 

Однією з особливостей сучасної демографічної ситуації міста Новомосковська являється ріст чисельності осіб  літнього віку. Постійне збільшення чисельності одержувачів пенсій обумовлено, в основному, ростом  кількості  пенсіонерів за віком.

На сьогодні  в місті проживає близько 19,3 тис. пенсіонерів, з них 199 інвалідів Великої Вітчизняної війни,  945 учасника бойових дій, учасники війни 767 чол., члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни 393 чол.

Невідкладної підтримки потребують самотні громадяни, у яких повністю втрачена або знижена здібність до самообслуговування. Всім їм потрібна постійна увага, сторонній догляд і цілодобова медична допомога.

Законом України «Про соціальні послуги» та Порядком призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 558 від 29.04.2004 (із змінами) непрацюючим фізичним особам (працездатного віку або пенсіонерам), які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, які обслуговуються соціальними службами), передбачені щомісячні компенсаційні виплати.

В місті таку допомогу отримує 44 чол. Для виплати відповідної компенсації  в бюджеті міста на 2017 рік затверджені видатки в сумі 116,1 тис. грн.. За 9 місяців 2017 року видатки склали  70,3  тис.грн.

Система надання соціальних послуг – це важливий елемент соціально-економічного та територіального вирівнювання регіонів і громад, визначає та зобов’язує сприяти функціонуванню служб, які, завдяки використанню методів соціальної роботи, сприяли б підвищенню добробуту і розвитку, як окремих осіб, так і груп осіб у суспільстві, а також їхній адаптації до соціального середовища.

За останні 9 місяців 2017 року територіальний центр проводив   системні трансформації національної соціальної політики у  сфери соціального обслуговування населення, а саме:

- створення ефективної системи надання соціальних послуг, підвищення їх якості та рівня задоволення потреб отримувачів таких послуг;

- оптимізації мережі установ та закладів, що надають соціальні послуги;

- підвищення ефективності використання коштів та управління бюджетними видатками на соціальні послуги;

- впровадження стандартів якості соціальних послуг; забезпечення контролю за якістю соціальних послуг на підставі впровадження державних стандартів та забезпечення контролю за їх дотриманням.

В установі функціонує дієва система соціального захисту населення, яка   має на меті  конкретну  персональну допомогу людині, яка  потребує  опікування. Об’єктом соціальної роботи є  проблеми людей,  розв’язання  яких потребує сторонньої допомоги. Реалізацію заходів соціального захисту населення територіальний центр здійснює з  сумісно з управлінням праці та соціально захисту населення, управлінням пенсійного фонду, товариством Червоного Хреста, громадськими об’єднаннями.

Чисельність осіб, які знаходились на обліку в територіальному центрі протягом звітного періоду становить 2244 осіб, що складає 3 % від загальної чисельності громадян міста та понад 11 % від певної категорії громадян, які підлягають обслуговуванню в терцентрі. В порівнянні з минулим роком на цей період  кількість громадян, які отримували соціальні послуги через підрозділи територіального центру збільшилась на 156 осіб, що складає – 9 %.              Основними завданнями терцентру є виявлення громадян, які потребують соціально – побутового і медико – соціального обслуговування та допомоги, обстеження їх матеріально – побутових умов проживання і визначення потреб в необхідності надання різних видів послуг в тому числі взяття  на облік та обслуговування в підрозділи територіального центру.       Чисельність осіб фактично охоплених обслуговуванням через відділення терцентру протягом  звітного періоду 2017 р. становить  2244 ос., що складає 96 % від чисельності виявлених, які потребують обслуговування.    В територіальному  центрі   функціонує   4 відділення :

- відділення  соціальної допомоги вдома  –    788 ос.:

- відділення  денного перебування  –  530 ос.;

- група денного догляду для дітей з інвалідністю – 15 дітей;

- відділення організації надання грошової та натуральної допомоги – 911 осіб.

З загальної кількості підопічних, які знаходилися протягом звітного періоду на  обслуговуванні мешкають:

- в приватному секторі –  792 осіб, в державному секторі  -  1452  особи.

Із загальної кількості осіб які знаходяться на обслуговуванні :

- одиноких – 1028 осіб;

- одиноко – проживаючих – 1216 осіб;

- інвалідів з/з  –  398  осіб;

- ветеранів ВВВ – 293 осіб;

- інвалідів ВВВ –  29 осіб;

- учасників БД –  12 осіб;

- діти війни – 653  осіб;

- ветерани праці – 539 осіб

Серед інших громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації:

- багатодітні сім’ї  - 22 сім’ї;

- особи, які займаються жебракуванням та бродяжництвом – 12 осіб;

- вимушені переселенці – 484 осіб;

- діти з інвалідністю – 15 дітей.

З метою  посилення соціального  захисту пенсіонерів та  інвалідів, надання допомоги, розв’язання їх проблем, підтримки життєдіяльності, адаптації інвалідів до  соціального життя, працівниками територіального центра за  9 місяців 2017 року проведено 494  додаткових  обстеження  матеріально - побутових умов проживання  певних  категорій населення міста. За  результатами  обстежень допомогу отримали:

- в отриманні матеріальної та натуральної допомоги  - 369 чол.;

- обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома – 70 чол.;

- в оформленні  документів на  реабілітаційне  обладнання  через „Пункт прокату” засобів реабілітації    5 чол.

Відділення соціальної допомоги вдома надає  соціальну послугу догляду вдома в обсягах, визначених Державним стандартом  безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

Протягом звітного періоду  платні соціальні послуги отримували 225 осіб,  сума отриманих територіальним центром коштів за надання платних соціальних послуг за 2017 рік,  складає 73661 грн.

Процес надання соціальних послуг отримувачам організовано за наступними етапами:

- визначення і оцінка індивідуальних потреб громадянина;

- складання індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома;

- укладання договору про надання соціальної послуги догляду вдома;

- визначення змісту соціальної послуги догляду вдома;

- забезпечення відповідних ресурсів під час надання соціальної послуги догляду вдома;

- моніторинг контролю якості надання соціальної послуги догляду вдома.

 Норми часу надання соціальної послуги для різних категорій отримувачів розраховано залежно від його здатності функціонувати, що обумовлено функціональними порушеннями організму та ступеня індивідуальної потреби отримувача у сторонній допомозі на основі коефіцієнту складності надання соціальних послуг. За групою рухової активності:

- 5 групи рухової активності – 22 ос.,

- 4 групи рухової активності – 574 ос.,

- 3 групи рухової активності – 192особи.

Аналіз потенційних джерел отримання ресурсів відділення соціальної допомоги  вдома не завжди володіє ресурсами необхідними для ефективної діяльності. Впродовж звітного періоду ресурси отримувались із різних джерел. Джерелами ресурсів стала взаємодія в роботі з громадянами, які потребують соціальних послуг, їхніми опікунами або офіційними представниками, структурними підрозділами органа виконавчої влади міста, а саме управлінням праці та соціального захисту населення.

Завдяки співпраці з УПСЗН, пенсійним фондом, підприємствами, установами та організаціями міста, закладами охорони здоров’я громадяни міста отримали наступні послуги:

- оформлення документів на користування субсидією. На опалювальний період 2016-2017 років субсидію оформлено - 414 особам;

- допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації – 5 особам;

- сприяння отриманню путівок на санаторно-курортне лікування - 2 особи;

- переоформлення пенсій – 2 особам;

- заміна сантехнічного обладнання – 10 осіб;

- переоформлення груп інвалідності 1 особа;

- переоформлення груп мобільності – 43 особи;

- сприяння проведенню медичного обстеження – 121 особа;

- оформлення безоплатних рецептів – 321  особа;

- сприяння протезуванню зубів –2осіб.

Протягом 9 місяців  здійснено заходи з організації роботи «мультидисциплінарної команди» терцентру з надання комплексу соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і обслуговуються у відділенні соціальної допомоги вдома. Мультидисциплінарний підхід забезпечує запровадження нових механізмів з надання соціальних послуг. До складу мультидисциплінарної команди включено наступних спеціалістів, з числа працівників терцентру: психолога , медичної сестри; соціального працівника; соціального робітника які  протягом звітного періоду надали слідуючи послуги: психологічні; соціально- педагогічні; соціально- медичні; інформаційні; бібліотечні; організація дозвілля і відпочинку.

Мультидисциплінарною командою надано – 598 послуг, які отримали -142 особи. Протягом звітного періоду мала позитивні результати волонтерська робота , як одна з ефективних форм покращення життєзабезпечення людей похилого віку. До роботи    волонтерського руху «Співдружність» залучено 21  чол., які надавали допомогу – 144  особам.

Для поліпшення  життєдіяльності  та  забезпечення  гідних умов  догляду за  інвалідами та  важкохворими  в територіальному центрі існує „Пункт прокату засобів реабілітації”. На сьогодні « Пункт прокату засобів реабілітації» нараховує 24  одиниці, які надійшли  в пункт прокату від міського управління праці та соціального захисту населення, громадян міста,правління ГО Центр Добродій.

Серед засобів реабілітації:

- засобів пересування - 12 шт.

- засобів реабілітації - 10 шт.

- предмети догляду за хворими - 2 шт.

Протягом  2017 року, відповідно до медичних показників,   в тимчасове безкоштовне  використання  надавались інвалідні візки та  засоби  реабілітації різних  модифікацій, якими скористувалося – 5 осіб.

Організацію роботи з дітьми, які мають вади здоров’я здійснює  підрозділ територіального центру  група денного догляду для дітей з інвалідністю.

Група забезпечує:

- визначення індивідуальних потреб дітей з інвалідністю;

- безпечні та належні умови для денного перебування дітей з інвалідністю та надання соціальної послуги денного догляду дітям з інвалідністю;

- спостереження за станом здоров'я;

- харчування дітей з інвалідністю;

- здійснення допомоги у самообслуговуванні дітей з інвалідністю (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, приймання ліків, годування тощо);

- формування та підтримку навичок самообслуговування;

- надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації  дитини з інвалідністю в рамках відповідної діяльності установи;

- проведення культурно-масових заходів.

Діти з інвалідністю, які перебувають у групі, забезпечуються постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом згідно з Орієнтовними нормами забезпечення м’яким та твердим інвентарем у відділенні денного догляду для дітей з інвалідністю, дворазовим безкоштовним харчуванням. На харчування дітей з місцевого бюджету на 2017рік – 52500 грн. Використано за звітний період – 20186 грн.

Протягом  2017 року в групі денного догляду для дітей з інвалідністю реабілітацію проходили  – 15 дітей. По закінченню реабілітаційного курсу:  2 дитини влаштовані до  ДНЗ, 3 дитини закінчили реабілітаційний курс.

За 9 місяців 2017 року фахівцями відділення реабілітації проведено - 2884 занять, з них:

- реабілітаційних – 770 занять;

- психологічних – 777 занять;

- логопедично-корекційних  -566 занять;

- фізичних (ЛФК) – 771 занять, окрім того проведено медичний масаж – 2322 процедурних одиниць, з них гідромасажних -774 процедури.

Для адаптації дітей у соціумі проводяться колективні  заняття, а саме: групові заняття з ЛФК, психологічні, музичні, казкотерапія,  логоритмика. З 2017 р. фахівці групи ввели в практику інноваційні методики:  сенсорної інтеграції; тренінги зорової , слухової та тактивної компетентності, пісочна та водяна терапія.

Протягом року для дітей проведено -  7 розважальних заходів. Для проведення  залучено  благодійну допомогу від комерційних структур та приватних підприємців міста  на суму  4500 грн.

При територіальному центрі  існує «сектор обліку  бездомних осіб». Робота цього сектору передбачає надання базових соціальних послуг: інформаційно-роз’яснювальна робота, поради і консультації , щодо поведінки людини в ситуації бездомності та можливостей вирішення кризової ситуації перебування на вулиці. Також практична допомога,  яка включає в себе харчування та забезпечення одягом та взуттям.    За час існування  сектору обліку  бездомних осіб допомогу отримали  – 12 осіб без певного місця проживання, а саме:

- видано гуманітарну допомогу(одяг, взуття, санітарно – гігієнічні засоби) – 7 особам;

- направлено до лікарні – 2 особи.;

- надано продукти харчування – 2 особам;

- відновлено документи – 1 особі;

- оформлено документи на отримання пенсії – 1 особі.

За період 2017 р. діяльність установи  була направлена на вирішення питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. За даний проміжок часу  обстежено  -  484 особи.

В 2017 році для підтримки малозабезпечених громадян міста було виділено 15000 грн. Соціально – економічні послуги, у вигляді талонів на продукти харчування отримали 74 особи.

Транспортні послуги, направлені на немобільних підопічних отримали – 143 особи.

Представництво інтересів отримали – 426 осіб.

Для адаптації та реабілітації інвалідів було надано – 418 послуг.

Психологічні послуги отримали – 432 особи.

Послуги з лікувального масажу – 101 особа.

Перукарські послуги надано – 163 особам.                      

При відділенні денного перебування працюють швейний та   комп’ютерний класи,  в  яких  проводяться заходи щодо  професійної  адаптації   45 людей з  інвалідністю працездатного віку, віком  від 18 до 40 років.  Набуття навичок користування персональним комп’ютером та швейному обладнанні нададуть людям  з обмеженими фізичними обмеженнями в подальшому зорієнтуватися в працевлаштуванні.

При територіальному центрі працюють – 4 клуба, які нараховують – 265 осіб.  Клубна робота  відділення  включає в себе  заходи  щодо  створення  умов  психологічного  розвантаження це проведення  розважальних, ігрових і святкових програм, музичних  вечорів, спортивних  змагань, проведення   вікторин, естафет, конкурсів.

На базі клубу територіального центру проводяться заходи щодо створення умов психологічного розвантаження: музичні вечори, урочисті засідання. Протягом 9 місяців 2017 року робота відділення  була спрямована на підтримку життєдіяльності пенсіонерів та інвалідів міста, залучаючи їх до відвідування клубів та гуртків, існуючих при територіальному центрі.

За звітний період проведено:

- святкових засідань – 33;

- тематичних засідань – 216;

- виїзні засідання – 9;

- екскурсій – 21;

- дозвіль – 151.

Проведено засідань гуртків:

- « Вмілі руки» - 100;

- « Садоводи-любителі» - 98;

- « Здоров'я літньої людини» - 51.

За звітний  період з нагоди відзначення святкових та урочистих днів, для підопічних територіального центру проводились заходи, до участі в їх проведенні залучалися представники влади та громади міста, меценати, добродійники. Протягом року заходи відвідали майже 487 чоловік.

Для проведення розважальних заходів протягом 2017р.  залучено благодійної допомоги на суму 11717  грн.

На виконання Наказу Мінсоцполітики  від 03.09.2012  № 537 «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати» центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 9-ти місяців 2017 року 446- ти сім’ям/особам, в них 676 дітей,  які перебували на обліку як такі, що опинились у складних життєвих обставинах, було надано наступні соціальні послуги, за кількості охоплених сімей/осіб:

1. Соціальний супровід  (у т.ч. соціальне супроводження ПС/ДБСТ) – 208

2. Консультування - 293

3. Соціальна профілактика - 446

4. Соціальна інтеграція та реінтеграція - 109

5. Соціальна адаптація - 98

6. Кризове та екстрене втручання - 45

7. Представництво інтересів - 141

8. Інші (гуманітарна допомога: продукти харчування , одяг, взуття, канцтовари, іграшки, миючі засоби та засоби особистої гігієни, т. щ.) – 225.

Всього надано соціальних послуг протягом 9-ти місяців 2017 р. – 6673.

Не  менш актуальними напрямками роботи Центру є робота із сім’ями з дітьми внутрішньо переміщених осіб та сім’ї учасників АТО. У звітному періоді  згідно повідомлень та особистих звернень  було взято під соціальний  супровід 8 сімей учасників АТО, які опинилися у складних життєвих обставинах ( надання психологічної підтримки, непорозуміння в родині, міжособистісні конфлікти, отримання гуманітарної допомоги тощо). За 9 місяців 2017 року було складено 39 оцінок потреб сімей з дітьми внутрішніх переселенців та взято під соціальний супровід 3 сім’ї.

З метою покращення  ситуації в родинах, які опинилися у складних життєвих обставинах, Новомосковським міським ЦСССДМ протягом 9 місяців 2017 року  було проведено наступні акції:

- до Новорічних та Різдвяних свят (солодкі подарунки) - охоплено 183 дитини  із 109-ти сімей різних категорій, які опинились у СЖО;

- «Солодкоїжка» до Дня захисту дітей в кафе «Итальянец» за підтримки депутата міської ради Сидорчука О.  - охоплено 30 дітей, які опинились у СЖО, з 16- ти сімей різних категорій;

- благодійна акція фонду «Твій рідний край»  до Великодня,  в якій 18 сімей різних категорій, які опинились у СЖО, отримали продуктові набори;

- соціальна акція «Урок!» до Дня знань (набори канцтоварів) – охоплено 30 дітей, які опинились у СЖО, з 18-ти сімей різних категорій на загальну суму 5000 грн..

- соціальна акція «Разом з Вами!» до Дня міста (харчові набори)– охоплено 50 сімей різних категорій, які опинились у СЖО, в яких виховується 112 дітей на загальну суму 8700 грн.

У звітному періоді Новомосковський міський центр СССДМ  прийняв участь у  проекті на отримання гранту від МОМ та здобув обладнання для тренінгової  кімнати та кімнати  надання психологічної допомоги.

Отже, соціальні послуги на даний час досить важливі для населення, адже вони допомагають людям прожити у суспільстві, нормально функціонувати та підтримувати своє здоров’я на належному рівні. Кожна людина має свої потреби, які потрібно забезпечувати у повній мірі і тому держава надає таку допомогу у вигляді соціальних послуг, які надають певні організації у залежності від потреби чи проблеми.

На підставі викладеного, з метою поліпшення соціального захисту громадян які опинились у складних життєвих обставинах, забезпечення їх прав на достатній життєвий рівень, надання їм всебічної допомоги, керуючись ст. 34 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Інформацію заступника міського голови з питань соціального захисту населення та   розвитку соціально-культурної сфери Ляшок В.М. про організацію роботи щодо надання

соціальних послуг мешканцям міста прийняти до відома.

2.Управлінню праці та соціального захисту населення (Горбач Г.М.):

- продовжити роботу з призначення та фінансування щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим фізичним особам (працездатного віку або пенсіонерам), які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, які обслуговуються соціальними службами);

- забезпечувати  проведення  атестації соціальних працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  відповідно до Порядку атестації, затвердженого наказом Мінпраці України від 25.08.06 № 263 та зареєстрованого в Мін’юсті України   05.10.06   за    № 1155/11435

3.Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Мішиній Л.М.), Центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді (Роздайбіда І.А.) продовжити роботу по виявленню осіб які потребують соціальної, психологічної та юридичної допомоги. Організувати надання послуг, підвищення рівня добробуту особам які цього потребують, а також їхній адаптації до соціального середовища.

4. Організацію   виконання  даного   рішення   покласти   на  управління   праці   та соціального захисту населення (Горбач Г.М.), територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Мішиній Л.М.),  центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді (Роздайбіда І.А.), контроль - на заступника міського голови з питань соціального захисту населення та   розвитку соціально-культурної сфери Ляшок В.М.

 

В.о. міського голови,

секретар міської ради                                                                                  С.Г.Горошко