Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 283
Вид: 
Рішення сесії
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

XLVІX сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання

№1217 від 23.01.2015

Про бюджет міста Новомосковська на 2015 рік

Відповідно до Конституції України, керуючись Законами України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2015 рік», Бюджетним кодексом України, рішенням обласної  ради  «Про  обласний бюджет  на  2015  рік»,  міська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2015 рік:
  • доходи бюджету м. Новомосковська у сумі 291 489 638,0 гривень в тому числі доходи загального фонду бюджету м.Новомосковська   283 323 150,0 гривень, доходи спеціального фонду бюджету м.Новомосковська  8 166 488,0 гривень, згідно з додатком №1 цього рішення;
  • видатки бюджету м.Новомосковська у сумі 291 489 638,0 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету м.Новомосковська  270 544800,0 гривень, видатки спеціального фонду бюджету м.Новомосковська  20 944 838,0  гривень;
  • профіцит бюджету м.Новомосковська у сумі 12 778 350, 0 гривень, в тому числі загального фонду бюджету м.Новомосковська 12 778 350, 0 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення.
  • дефіцит спеціального фонду бюджету м.Новомосковська у сумі 12 778 350, 0 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення.
 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету м.Новомосковська на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду  270 544 800,0 гривень та спеціальному фонду  20 944 838,0  гривень згідно з додатком №3 до цього рішення.
 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету м.Новомосковська  у сумі  1 000 000 ,0  гривень.
 4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.
 6. Затвердити  на 2015 рік  резервний  фонд бюджету м.Новомосковська у сумі 2 650 000,0 гривень.
 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду бюджету м.Новомосковська на 2015 рік за їх економічною  структурою:
  • оплата праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню.
 8. Затвердити в складі видатків бюджету м.Новомосковська кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на 2015 рік у сумі   22 036 052,47 гривень, згідно з додатком №7 до цього рішення.
 9. Затвердити річні ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі бюджетних установ та організацій, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням  (додаток 8).
 10. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Новомосковської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
  • позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
  • здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 11. Установити, що в загальному фонді міського бюджету на 2015 рік:
  1. до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, та підпункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, а також надходження,  що входять до складу податку на майно, а саме:
   • плата за землю;
   • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
   • транспортний податок;
  2. джерелами формування в частині фінансування є надходження, визначені підпунктом 10 пункту 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1,71 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 52 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.
 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені підпунктом 10 пункту 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 14. Розпорядникам коштів:
  1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. 
  2. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах установлених обґрунтованих лімітів споживання та забезпечити при виконанні бюджету у повному обсязі проведення розрахунків за електричну й теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вище зазначених товарів та послуг.
  3. На виконання частини 1 статті 51 Бюджетного кодексу України зобов’язати керівників бюджетних установ і закладів утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і закладів у кошторисах на 2015 рік.
  4. Зобов’язати розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету за обгрунтованим поданням погоджувати пропозиції щодо розподілу та перерозподілу видатків за функціональною та економічною структурою за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету з заступником міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень та фінансовим управлінням виконавчого комітету Новомосковської міської ради.
  5. Забезпечити реалізацію заходів з енергозбереження, повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.
 15. Доручити протягом 2015 року в процесі виконання міського бюджету:
  1. Виконавчому комітету Новомосковської міської ради здійснювати рішеннями з подальшим затвердженням їх на сесіях міської ради та за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста переррозподіл видатків бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету).
  2. Міському голові здійснювати розпорядженнями з подальшим затвердженням на сесіях міської ради та за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста:
   1. збільшення (зменшення) дохідної та видаткової частин міського бюджету на суми уточнення обсягів міжбюджетних трансфертів і їх перерозподіл за цільовим призначенням за функціональною та економічною структурою, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», рішень  Дніпропетровської обласної ради та розпоряджень голови Дніпропетровської обласної ради;
   2. зміни до показників міського бюджету відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію», зі змінами, на підставі змін у бюджетному та податковому законодавстві;
  3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Новомосковської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, у розрізі економічної класифікації видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету згідно з додатком 3, враховуючи вимоги Бюджетного Кодексу України.
   Усі інші зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.
 16. На виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету” з урахуванням змін, визначити управління праці та соціального захисту населення м.Новомосковська:
  як головного розпорядника коштів по виконанню державних соціальних програм за рахунок субвенцій з державного бюджету, з дотриманням усіх повноважень та обов’язків, визначених Бюджетним кодексом України;
  відповідальним за підготовку пропозицій щодо фінансування державних програм соціального захисту населення, узгоджених з фінансовим управлінням виконавчого комітету Новомосковської міської ради, та здійснення фінансового контролю за ефективністю витрачання коштів субвенції з державного бюджету за зазначеними програмами.
  Фінансовому управлінню виконавчого комітету Новомосковської міської ради та управлінню Державної казначейської служби України у м.Новомосковську Дніпропетровської області протягом 2015 року фінансування державних програм соціального захисту населення проводити з урахуванням вимог статей 89 та 102 Бюджетного кодексу України, а також постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року №256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету” з урахуванням змін.
 17. Заступникам міського голови за напрямами:
  1. Проаналізувати причини невиконання планових показників відповідних місцевих бюджетів за 2014 рік окремо за кожним дохідним джерелом та забезпечити надходження податків і зборів у 2015 році в обсягах, не менших ніж у 2014 році.
  2. З метою підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності міста вжити організаційних заходів, направлених на збільшення надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності та плати за оренду цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності.
  3. Забезпечити зменшення недоїмки зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які зараховуються до дохідної частини бюджету міста, який склався станом на 01 січня 2015 року.
  4. Встановити жорстокий режим економії та контролю за використанням бюджетних коштів.
 18. Рекомендувати Новомосковській об’єднаній державній податковій інспекції:
  1. З метою отримання додаткового ресурсу вжити заходи щодо зменшення податкового боргу по податках, зборах, обов’язкових платежах, фінансових санкціях, пенях, штрафах, який склався станом на 01 січня 2015 року.
  2. Забезпечити контроль за справлянням платежів та виконання планових показників надходжень відповідних податків, зборів та інших обов’язкових платежів у обсягах, затверджених цим рішенням.
 19. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста, координацію роботи  по виконанню цього рішення покласти на заступника міського голови - начальника фінансового управління Т.Д.Дакову.

 

Міський голова С.А.Мороз